VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Arūnas Germanavičius' publikacijų sąrašas

2023
1 Giedrė, Giedrė; Valiulis, Vladas; Zentelytė, Aistė; Dapšys, Kastytis; Germanavičius, Arūnas; Navakauskienė, Rūta. Anti-neuroinflammatory microRNA-146a-5p as a potential biomarker for neuronavigation-guided rTMS therapy success in medication resistant depression disorder // Biomedicine & pharmacotherapy. Paris : Elsevier. ISSN 0753-3322. eISSN 1950-6007. 2023, vol. 166, art. no. 115313, p. [1-9]. DOI: 10.1016/j.biopha.2023.115313. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]

2022
1 Songailaitė, Jorigė; Germanavičius, Arūnas (temos vadovas). Paveldimų medžiagų apykaitos ligų netipinis pasireiškimas psichoze // Studentų mokslinės veiklos LXXIV konferencija, Vilnius, 2022 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707371. p. 313-314. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 21). DOI: 10.15388/SMVK.2022.

2021
1 Tomlin, Jack; Lega, Ilaria; Braun, Peter; Kennedy, Harry G.; Herrando, Vicente Tort; Barroso, Ricardo; Castelletti, Luca; Mirabella, Fiorino; Scarpa, Franco; Völlm, Birgit; Pham, Thierry; Müller-Isberner, Rüdiger; Taube, Maris; Rivellini, Gianfranco; Calevro, Valeria; Liardo, Raffaello; Pennino, Michele; Markiewicz, Inga; Barbosa, Fernando; Bulten, Erik; Thomson, Lindsay; Pustoslemšek, Miran; Arroyo, Jose Manuel; Seppänen, Allan; Thibaut, Florence; Kozaric-Kovacic, Dragica; Palijan, Tija Zarkovic; Markovska-Simoska, Silvana; Raleva, Marija; Šileikaitė, Aldona; Germanavičius, Arūnas; Čėsnienė, Ilona. Forensic mental health in Europe: some key figures // Social psychiatry and psychiatric epidemiology. Heidelberg : Springer Science and Business Media LLC. ISSN 0933-7954. eISSN 1433-9285. 2021, vol. 56, iss. 1, p. 109-117. DOI: 10.1007/s00127-020-01909-6. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus, PubMed] [IF: 4.519; AIF: 6.111; Q2 (2021 InCities JCR SCIE)]
2 Olejarczyk, Elzbieta; Jozwik, Adam; Valiulis, Vladas; Dapšys, Kastytis; Gerulskis, Giedrius; Germanavičius, Arūnas. Statistical analysis of graph-theoretic indices to study EEG-TMS connectivity in patients with depression // Frontiers in neuroinformatics. Lausanne : Frontiers Media SA. eISSN 1662-5196. 2021, vol. 15, art. no. 651082, p. [1-9]. DOI: 10.3389/fninf.2021.651082. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
3 Olejarczyk, Elzbieta; Valiulis, Vladas; Dapšys, Kastytis; Gerulskis, Giedrius; Germanavičius, Arūnas. Effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on fronto-posterior and hemispheric asymmetry in depression // Biomedical signal processing and control. Oxford : Elsevier. ISSN 1746-8094. eISSN 1746-8108. 2021, vol. 68, art. no. 102585, p. 1-9. DOI: 10.1016/j.bspc.2021.102585. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Current Contents, Embase] [IF: 5.076; AIF: 5.437; Q2 (2021 InCities JCR SCIE)]
4 Valentukevičiūtė, Augusta; Germanavičius, Arūnas (temos vadovas); Dapšys, Kastytis (temos vadovas). Sukeltojo klausos ptencialo priklausomybės nuo garso stiprio sąsajos su gydymo serotoninerginiais vaistais efektyvumu ir deperesijos klinika: literatūros apžvalga // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. ISBN 9786090706244. eISBN 9786090701607. p. 335. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.
5 Dainiūtė, Gabrielė; Germanavičius, Arūnas (temos vadovas). Fizinio suvaržymo taikymas gydymo Respublikinėje Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje metu, 2018-2020 metų apžvalga // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija, Vilnius, 2021 m. gegužės 17-20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 351-352. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol, 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.
6 Dainiūtė, Gabrielė; Germanavičius, Arūnas (temos vadovas). Stacionarinė psichosocialinė reabilitacija Respublikinėje Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje: pradiniai veiksmingumo rezultatai // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija, Vilnius, 2021 m. gegužės 17-20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 353-354. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.
7 Valiulienė, Giedrė; Valiulis, Vladas; Dapšys, Kastytis; Vitkevičienė, Aida; Gerulskis, Giedrius; Navakauskienė, Rūta; Germanavičius, Arūnas. Brain stimulation effects on serum BDNF, VEGF and TNFα in treatment resistant psychiatric disorders // European journal of neuroscience. Hoboken : John Wiley & Sons. ISSN 0953-816X. eISSN 1460-9568. 2021, vol. 53, no. 11, p. 3791-3802. DOI: 10.1111/ejn.15232. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 3.698; AIF: 5.235; Q3 (2021 InCities JCR SCIE)]

2020
1 Mačiulaitis, Martynas; Germanavičius, Arūnas (temos vadovas). Iš kraujo išskirtų neuroplastiškumo žymenų kitimas depresijos terapijos eigoje ir jo ryšys su klininiais testais. Literatūros apžvalga // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 173-3174. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
2 Skokauskas, Norbert; Chonia, Eka; van Voren, Robert; Delespaul, Philippe; Germanavičius, Arūnas; Keukens, Rob; Pinchuk, Iryna; Schulze, Marianne; Koutsenok, Igor; Herrman, Helen; Javed, Afzal; Sartorius, Norman; Thornicroft, Graham. Ukrainian mental health services and World Psychiatric Association Expert Committee recommendations : [letter] // The lancet. Psychiatry. Oxford : Elsevier Science. eISSN 2215-0374. 2020, vol. 7, iss. 9, p. 738-740. DOI: 10.1016/S2215-0366(20)30344-8. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus, MEDLINE]

2019
1 Grigentytė, Greta; Žemaitis, Augustinas; Germanavičius, Arūnas (temos vadovas). Lietuvoje besimokančio jaunimo gebėjimų atpažinti psichikos sveikatos sutrikimą artimoje aplinkoje tyrimas // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija: Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. eISBN 9786090701607. p. 201. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf>.
2 Dainiūtė, Gabrielė; Germanavičius, Arūnas (temos vadovas); Kiziela, Antanas (temos vadovas). Priverstinių medicinos priemonių taikymas gydymo Respublikinėje Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje metu, 2018 metų apžvalga // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija: Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. eISBN 9786090701607. p. 206. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf>.
3 Germanavičius, Arūnas; Taube, Maris; Laurinaitytė, Ilona; Cera, Ingrida. Challenges in the provision of forensic services in the Baltic States // Long-term forensic psychiatric care: clinical, ethical and legal challenges / editors: Birgit Völlm, Peter Braun. Cham : Springer, 2019. ISBN 9783030125936. eISBN 9783030125943. p. 273-285. DOI: 10.1007/978-3-030-12594-3_19. [DB: SpringerLink]
4 Stumbrys, Daumantas; Andreikėnaitė, Viktorija; Germanavičius, Arūnas. SAVIŽUDYBIŲ LYGIO DIFERENCIACIJA LIETUVOJE VIDUTINĖS TIKĖTINOS GYVENIMO TRUKMĖS DIDĖJIMO KONTEKSTE = SUICIDE MORTALITY DIFFERENTIALS IN THE CONTEXT OF LIFE EXPECTANCY INCREASE IN LITHUANIA // LIETUVOS SOCIALINĖ RAIDA: Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai : Lietuvos socialinių tyrimų centras (LSTC). ISSN 2029-963X. eISSN 2424-497X. 2019, 8, p. 131-144. Prieiga per internetą: <https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2020/01/Lietuvos_socialine_raida_2019_8.pdf> [žiūrėta 2023-04-27].

2018
1 Alekna, Domantas; Kiziela, Antanas; Germanavičius, Arūnas. Individuals with moderately severe depression find slightly-moderated online depression forum the most useful // IHS Conference abstract book : [2018, Kaunas, Lithuania] / Lithuanian University of Health Sciences. Student Scientific Society ; [Edited by Elninas Monstavičius, Cover by Kamile Krauledaite]. Kaunas : Lithuanian University of Health Sciences. 2018, p. 99.
2 Skruibis, Paulius; Germanavičius, Arūnas. Inverse relationship between suicide rates and undetermined, ill-defined and unknown causes of death in Lithuania, but not in Latvia and Estonia // 17th European symposium on suicide and suicidal behaviour, Ghent, Belgium, 5-8 September 2018 : abstracts of posters. Ghent : Gent: Universiteit. 2018, p. 56.

2017
1 Petružytė, Donata; Marcinkevičiūtė, Miglė; Germanavičius, Arūnas; Rušinaitė, Gabrielė. Kiekybinis pacientų psichometrinių rodiklių tyrimas // Psichikos sveikatos ir gerovės paradigmų kaita Lietuvoje: monografija / sudarytojos: Donata Petružytė, Eglė Šumskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094598586. p. 86-140. Prieiga per internetą: <http://www.fsf.vu.lt/dokumentai/Projektai/LMT/MONOGRAFIJA_GER.pdf> [žiūrėta 2017-12-28].
2 Petružytė, Donata; Murauskienė, Liubovė; Šumskienė, Eglė; Germanavičius, Arūnas; Mataitytė-Diržienė, Jurga; Klimaitė, Vaiva. Paradigm shift in mental health care: pharmaceutic and psychotherapeutic treatment of mental illnesses // Stress, brain and behavior. Kiev : International Stress and Behavior Society. ISSN 2374-3565. 2017, Vol. 7, p. 40. Prieiga per internetą: <http://iemspb.ru/wp-content/uploads/2017/06/Program-and-Proceedings-ISBS-STP-2017.pdf> [žiūrėta 2017-12-28].
3 Šumskienė, Eglė; Petružytė, Donata; Murauskienė, Liubovė; Diržienė, Jurga; Klimaitė, Vaiva; Germanavičius, Arūnas. Measuring the system of mental health care: towards better surveillance frameworks // WPA inter zonal congress : oral session abstracts book, Vilnius, 3-6 May 2017. Vilnius : WPA. 2017, abstract no. SL8-4, p. 76-77. Prieiga per internetą: <http://wpavilnius2017.com/abstracts/measuring-the-system-of-mental-health-care-towards-better-surveillance-frameworks/> [žiūrėta 2018-02-08].

2016
1 Jurkuvėnas, Vytautas; Bagdonas, Albinas; Germanavičius, Arūnas. Simple and complex information processing speed in psychiatric samples = Psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų paprastos ir sudėtingos informacijos apdorojimo greitis // Psichologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0359. eISSN 2345-0061. 2016, T. 53, p. 7-23. DOI: 10.15388/Psichol.2016.53.10029. [DB: Academic Search Complete, PsycInfo]
2 Šileikaitė, Aldona; Germanavičius, Arūnas; Čėsnienė, Ilona. The relationships of clinical, socio-demographic and criminal factors in a sample of forensic psychiatric patients // European psychiatry. Paris : Elsevier Masson. ISSN 0924-9338. 2016, Vol. 33, Supplement, p. 575. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2016.01.1689. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), BIOSIS Previews, Embase, Scopus] [IF: 3.123; AIF: 3.532; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]
3 Šileikaitė, Aldona; Čėsnienė, Ilona; Germanavičius, Arūnas. Teismo psichiatrijos pacientų smurtinio elgesio rizikos veiksniai = Risk factors for violent behaviour among forensic psychiatric patients // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, T. 26, nr. 1, p. 21-26. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.003. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete, Academic OneFile]
4 Šileikaitė, Aldona; Germanavičius, Arūnas; Čėsnienė, Ilona. Teismo psichiatrijos pacientų sociodemografinių ir klinikinių veiksnių bei nusikalstamo elgesio sąsajos = The relationships of clinical, socio-demographic and criminal factors in a sample of forensic psychiatric patients // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, T. 26, nr. 1, p. 47-51. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.007. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete, Academic OneFile]
5 Petružytė, Donata; Šumskienė, Eglė; Mataitytė-Diržienė, Jurga; Murauskienė, Liubovė; Germanavičius, Arūnas; Klimaitė, Vaiva. Paradigm change of mental health and well-being in Lithuania // APPAC Archives : Quarterly journal of the Association of Psychology and Psychiatry for Adults and Children. Maroussi : Association of Psychology and Psychiatry for Adults and Children. ISSN 1106-2827. eISSN 1106-2827. 2016, Vol. 24, no 2, p. 3. Prieiga per internetą: <http://www.appac.gr/BWUploads/ItemsContent/262/262.pdf> [žiūrėta 2016-12-07].
6 Šumskienė, Eglė; Germanavičius, Arūnas. Paradigm change in mental health care in Lithuania: experts’ opinions // 24th biennial meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development, July 10-14, 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius : ISSBD. 2016, p. 172-173. Prieiga per internetą: <https://www.conftool.com/issbd2016/index.php?page=browseSessions&mode=list&search=Paradigm+Shift+in+Mental+Health+Care> [žiūrėta 2016-12-09].
7 Pečeliūnienė, Jūratė; Žukauskaitė, Irena; Germanavičius, Arūnas; Mickuvienė, Narseta; Bunevičius, Robertas. Insight into illness in patients with mania in primary care // International review of psychosis & bipolarity 2016, Rome, Italy : [abstracts]. 2016, [p. 1].

2015
1 Matuzevičius, Kostas; Rotomskis, Augustinas; Germanavičius, Arūnas; Žimkus, Andrius; Kinderytė, Simona; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas. Distinctive verbal fluency patterns in atypical parkinsonian syndromes = Žodinio sklandumo ypatumai, sergant atipiniais parkinsonizmo sindromais // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2015, T. 19, Nr. 3, p. 203-206. [DB: Index Copernicus]
2 Petraškaitė, Karolina; Jurkuvėnas, Vytautas; Germanavičius, Arūnas; Bagdonas, Albinas. Depresija sergančių asmenų žodinės atminties pokyčiai hospitalizacijos metu = Changes of verbal memory in patients with depression during hospitalization // Psichologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0359. eISSN 2345-0061. 2015, t. 52, p. 106-115. DOI: 10.15388/Psichol.2015.52.9335. [DB: PsycInfo, Academic Search Complete]
3 Rotomskis, Augustinas; Margevičiūtė, Ramunė; Germanavičius, Arūnas; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Budrys, Valmantas; Bagdonas, Albinas. Differential diagnosis of depression and Alzheimer’s disease with the Addenbrooke's Cognitive Examination-Revised (ACE-R). // BMC neurology. London : BioMed Central. eISSN 1471-2377. 2015, vol. 15, art. no. 57, p. [1-8]. DOI: 10.1186/s12883-015-0315-3. [DB: Scopus, PubMed, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, CAB Abstracts]
4 Grabauskaitė, Aida; Rotomskis, Augustinas; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Germanavičius, Arūnas; Ramanauskas, Naglis. Differential diagnostics of dementia with Lewy bodies and Parkinson’s disease with dementia using Addenbrooke’s cognitive examination-revised in Lithuanian-speaking population. = Parkinsono ligos su demencija ir Levi kūnelių ligos diferencinė diagnostika, taikant taisytą Adenbruko kognityvinio tyrimo metodiką lietuviškai kalbančioje populiacijoje // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2015, T. 19, nr. 2, p. 112-117. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/lt/2015-m-nr-264/> [žiūrėta 2015-08-06]. [DB: Index Copernicus, EBSCO Publishing (nenaudotinas)]
5 Rotomskis, Augustinas; Grabauskaitė, Aida; Margevičiūtė, Ramunė; Germanavičius, Arūnas; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Jagelavičiūtė, Gabrielė; Žimkus, Andrius; Piraškevičiūtė, Neringa; Račkauskaitė, Justina. Validation of Addenbrooke’s cognitive examination-revised for the differential diagnostics of dementia with Lewy bodies and Alzheimer’s disease in Lithuanian-speaking population. = Adenbruko kognityvinio tyrimo taisytos metodikos validizacija diferencinei Levi kūnelių ir Alzheimerio ligų diagnostikai lietuviškai kalbančioje populiacijoje // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2015, t. 19, Nr. 1, p. 59-63. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2015_Nr1_059-063.pdf>.

2014
1 Andreikėnaitė, Viktorija; Germanavičius, Arūnas. Ten years in the Euripean Union have changed mental problems of Lithuanian citizens // Evoliucinė medicina: sveikos sampratos ir ligų suvokimo perspektyvos = Evolutionary medicine: perspectives in understanding health and disease : tarptautinė konferencija. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2014, p. 44.
2 Rotomskis, Augustinas; Margevičiūtė, Ramunė; Bagdonas, Albinas; Germanavičius, Arūnas; Grigutytė, Neringa; Ruseckienė, Rasa; Petraškaitė, Karolina; Kudarauskas, Dainius. Taisytos adenbruko kognityvinio tyrimo metodikos (ace-r) ir protinės būklės mini tyrimo (mmse) diagnostinės vertės palyginamoji analizė // Quo vadis, psichologija? : kongreso pranešimų santraukų leidinys, 2014, gegužės 9-11 d., Kaunas. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2014. ISBN 9789955153481. p. 50. Prieiga per internetą: <http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/LPK%20leidinys%202014.pdf> [žiūrėta 2014-07-18].
3 Germanavičius, Arūnas. Kaltės fenomenai medicinos, psichologijos ir psichiatrijos aspektais = Guilt phenomena in medicine, psychology, and psychiatry // Darbai ir dienos. Vilnius : Versus aureus. ISSN 1392-0588. eISSN 2335-8769. 2014, T. 62, p. 177-186. [DB: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), TOC Premier, C.E.E.O.L]

2013
1 Felder, Björn M.; Germanavičius, Arūnas. Eugenics against state and church: Juozas Blažys (1890-1939), eugenics, abortion and psychiatry in interwar Lithuania 1918-1940 // Baltic eugenics: bio-politics, race and nation in interwar Estonia, Latvia and Lithuania 1918-1940/ editors: Bjorn M. Felder, Paul J. Weindling. - Series: On the boundary of two worlds: identity, freedom, and moral imagination in the Baltics. Vol. 35. Amsterdam, New York : Rodopi, 2013. ISBN 9789042037229. p. 302-323.
2 Augėnaitė, Judita; Germanavičius, Arūnas. Psychiatry in Lithuania // Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychsomatik und Nervenheilkunde (DGPPN), Berlin, 27.-30. November, 2013 [ Congress online]. Berlin. 2013, [1 p.].
3 D'aulerio, M.; Carli, V.; Iosue, M.; Basilico, F.; De Marco, A.M.; Recchia, L.; Balazs, J.; Germanavičius, Arūnas; Hamilton, R.; Masip, C.; Mschin, N.; Varnik, A.; Wasserman, C.; Hoven, C.; Sarchiapone, M.; Wasserman, D. Young and suicide prevention programs through internet and media: supreme // European psychiatry. Paris : Elsevier Masson. ISSN 0924-9338. 2013, vol. 28, suppl. 1, Art. no. 1849 [p. 1]. DOI: 10.1016/S0924-9338(13)76813-5. [DB: Embase, BIOSIS Previews, Scopus, Current Contents / Social & Behavioral Sciences, Current Contents / Clinical Medicine, ScienceDirect, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.210; AIF: 3.440; Q2 (2013 InCities JCR SCIE)]
4 Hadlaczky, G.; Carli, V.; Sarchiapone, M.; Varnik, A.; Balazs, J.; Germanavičius, Arūnas; Hamilton, R.; Wasserman, D.; Masip, C. Suicide prevention through internet based mental health promotion: the supreme project // European psychiatry. Paris : Elsevier Masson. ISSN 0924-9338. 2013, vol. 28, suppl. 1, Art. no. 2947 [p. 1]. DOI: 10.1016/S0924-9338(13)77484-4. [DB: Embase, BIOSIS Previews, Scopus, Current Contents / Social & Behavioral Sciences, Current Contents / Clinical Medicine, ScienceDirect, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.210; AIF: 3.440; Q2 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Lasalvia, Antonio; Zoppei, Silvia; van Bortel, Tina; Bonetto, Chiara; Cristafalo, Doriana; Wahlbeck, Kristian; Vasseur Bacle, Simon; van Audenhove, Chantal; van Weeghel, Jaap; Reneses, Blanca; Germanavičius, Arūnas; Economou, Marina; Lanfredi, Mariangela; Ando, Shuntaro.; Sartorius, Norman; Lopez-Ibor, Juan J.; Thornicroft, Graham. Global pattern of experienced and anticipated discrimination reported by people with major depressive disorder: a cross-sectional survey // Lancet. London : The Lancet Publishing Group. ISSN 0140-6736. 2012, vol. 381, iss. 9860, p. 55-62. DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61379-8. [DB: MEDLINE, PsycInfo, Science Citation Index Expanded (Web of Science), BIOSIS Previews] [IF: 39.060; AIF: 3.934; Q1 (2012 InCities JCR SCIE)]
2 Haveman, Maindert; Perry, Jonathan; Carulla, Luis Salvador; Walsh, Patricia; Kerr, Mike; Schrojenstein Lantman-de Valk, van; van Hove, Gerd; Moravec Berger, Dasha; Azema, Bernard; Buono, Serafimo; Cara, Alexandra Carmen; Germanavičius, Arūnas; Linehan, Christine; Määttä, Tuomo; Tossebro, Jan; Weber, Germain. Ageing and health status in adults with intellectual disabilities: results of the European POMONA II study // Journal of intellectual and developmental disability. London : Informa Healthcare. ISSN 1366-8250. 2012, vol. 36., no 1, p. 49-60. DOI: 10.3109/13668250.2010.549464. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Academic Search Complete, Scopus, Embase]

2011
1 Leal, R. Martinez; Carulla, L. Salvador; Linehan, C.; Walsh, Patricia; Weber, Germain; Määttä, Tuomo; Van Hove, Gerd; Azema, Bernard; Haveman, Maindert; Buono, Serafimo; Germanavičius, Arūnas; van Schrojenstein Lantman-de-Valk, Henny; Tossebro, Jan; Cara, Alexandra Carmen; Moravec Berger, Dasha; Perry, Jonathan; Kerr, Mike. The impact of living arrangements and deinstitutionalisation in the health status of persons with intellectual disability in Europe // Journal of intellectual disability research. Malden : Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 0964-2633. 2011, Vol. 55, no. 9, p. 858-872. DOI: 10.1111/j.1365-2788.2011.01439.x. [DB: Sociological Abstracts, MEDLINE, PsycInfo, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
2 Germanavičius, Arūnas; Pečiulis, Saulius. Empowerment strategy for mental health care users in decision making (Lithuanian experience) // Mental health reforms. Hilversum : Global Initiative on Psychiatry. ISSN 1385-4933. 2011, no. 1-2 : Mental health challenges in Lithuania, p. 21-22.
3 Pebenito, Ramon J.; Germanavičius, Arūnas. Policy study on prevention of suicide in Lithuania // Mental health reforms. Hilversum : Global Initiative on Psychiatry. ISSN 1385-4933. 2011, no. 1-2 : Mental health challenges in Lithuania, p. 21-22.

2010
1 Germanavičius, Arūnas; Povilaitienė, Ieva. Pirmasis psichozės epizodas: biopsichosocialinis modelis : mokomoji knyga medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, psichologijos, socialinio darbo, socialinės pedagogikos, ergoterapijos specialybių studentams. Vilnius : VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras, 2010. 120 p. ISBN 9789955888512.
2 Perry, Jonathan; Linehan, Christine; Kerr, Mike; Salvador-Carulla, Luis; Zeilinger, Elisabeth; Weber, Germain; Walsh, Patricia; van Schrojenstein Lantman-de-Valk, Henny; Haveman, Maindert; Azema, Bernard; Buono, Serafimo; Cara, Alexandra Carmen; Germanavičius, Arūnas; Van Hove, Gerd; Määttä, Tuomo; Moravec Berger, Dasha; Tossebro, Jan. The P15 - a multinational assessment battery for collecting data on health indicators relevant to adults with intellectual disabilities // Journal of intellectual disability research. Malden : Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 0964-2633. 2010, Vol. 54, no. 11, p. 981-991. DOI: 10.1111/j.1365-2788.2010.01322.x. [DB: Sociological Abstracts, MEDLINE, PsycInfo, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
3 Veenstra, Marja Y.; Walsh, Patricia; Schrojenstein Lantman-de Valk, van; Haveman, Maindert; Linehan, Christine; Kerr, Mike; Weber, Germain; Salvador-Carulla, Luis; Carmen-Cara, Alexandra; Azema, Bernard; Buono, Serafimo; Germanavičius, Arūnas; Tossebro, Jan; Määttä, Tuomo; Hove van, Geert; Moravec Berger, Dasha. Sampling and ethical issues in a multicenter study on health of people with intellectual disabilities // Journal of clinical epidemiology. Philadelphia : Elsevier Inc. ISSN 0895-4356. 2010, vol. 63, iss. 10, p. 1091-1100. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2009.12.001. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Elsevier Biobase, Scopus, Academic Search Complete, CABI Abstracts Databases] [IF: 3.753; AIF: 2.312; Q1 (2010 InCities JCR SCIE)]

2009
1 Thornicroft, Graham; Brohan, Elaine; Rose, Diana; Sartorius, Norman; Leese, Morven; Germanavičius, Arūnas (tyrėjas); Markovskaja, Natalja (tyrėjas); Pažikaitė, V. (tyrėjas). Global pattern of experienced and anticipated discrimination against people with schizophrenia: a cross-sectional survey // Lancet. London : The Lancet Publishing Group. ISSN 0140-6736. 2009, vol. 373, iss. 9661, p. 408-415. DOI: 10.1016/S0140-6736(08)61817-6. [DB: MEDLINE, PsycInfo, Science Citation Index Expanded (Web of Science), BIOSIS Previews] [IF: 30.758; AIF: 4.099; Q1 (2009 InCities JCR SCIE)]
2 Weiser, Prisca; Becker, Thomas; Losert, Carolin; Alptekin, Koeksal; Berti, Loretta; Burti, Lorenzo; Burton, Alexandra; Dernovsek, Mojca; Dragomirecka, Eva; Freidl, Marion; Friedrich, Fabian; Genova, Aneta; Germanavičius, Arūnas; Halis, Ulas; Henderson, John; Hjorth, Peter; Lai, Taavi; Larsen, Jens Ivar; Lech, Katarzyna; Lucas, Ramona; Marginean, Roxana; McDaid, David; Mladenova, Maya; Munk-Jorgensen, Povl; Paziuc, Alexandru; Paziuc, Petronela; Priebe, Stefan; Prot-Klinger, Katarzyna; Wancata, Johannes; Kilian, Reinhold. European network for promoting the physical health of residents in psychiatric and social care facilities (HELPS): background, aims and methods // BMC Public Health. London : Biomed Central LTD. ISSN 1471-2458. 2009, vol. 9, art. no. 315, p. [1-9]. DOI: 10.1186/1471-2458-9-315. [DB: Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science), PubMed Central, MEDLINE] [IF: 2.223; AIF: 2.367; Q2 (2009 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Germanavičius, Arūnas. Psichikos ligonių reabilitacija bendruomenėje. Stigmatizacijos reiškinys ir jo įveikimo būdai // Šiuolaikinė medicina : vadovėlis medicinos internams ir internų vadovams [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955151197. p. 2238-2252. Prieiga per internetą: <https://publications.lsmuni.lt/object/elaba:5203703/>.
2 Germanavičius, Arūnas (sudarytojas); Lukošaitytė, Rūta (sudarytojas); Rulinskienė, Vita (sudarytojas); Maciūtė-Stukanė, Kristina (sudarytojas). Rekomendacijos darbdaviams įdarbinant žmogų su psichikos negalia / leidinį parengė : Arūnas Germanavičius, Rūta Lukošaitytė, Vita Rulinskienė, Kristina Maciūtė-Stukanė. Vilnius : Vilniaus psichologinės reabilitacijos centras, 2008. 28 p.
3 Germanavičius, Arūnas. Equal opportunities - is there still a space for this concept in Lithuanian community psychiatry // European network for training evaluation and research in mental health : conference monograph, Vilnius 2007/ editor Mervyn London. Cambridge : Print out. 2008, p. [3-4].
4 Pečiulis, Saulius; Germanavičius, Arūnas. Participation of mental health care users in decision making, creating social psychiatry and rehabilitation system in Lithuania // European network for training evaluation and research in mental health : conference monograph, Vilnius, 2007/ editor Mervyn London. Cambridge : Print out. 2008, p. [7-8].

2007
1 Germanavičius, Arūnas; Pečiulis, Saulius. Qualitative assessment of empowerment and educational interventions for mental health care users in Vilnius // The EMILIA symposium: improving mental health an social inclusion through lifelong learning, Sarajevo, 2007, November 12th. Sarajevo. 2007, p. 7.
2 Germanavičius, Arūnas; Levickaitė, Karilė; Gečaitė, Klementina; Mališauskienė, Lina; Merkevičienė, Ieva; Dragan, Tatjana; Povilaitienė, Ieva; Michelevičiūtė, Dalia; Kuntelija, Tamara. Pagalbos žmonėms, turintiems psichikos negalę, teikimo rekomendacijos policininkams ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojams : mokomoji medžiaga. Vilnius : Globali iniciatyva psichiatrijoje, 2007. 63 p.
3 Tyrer, Peter; Balod, Agne; Germanavičius, Arūnas; McDonald, Andrew; Vardan, Mythili; Thomas, Jacqui. Perceptions of assertive community treatment in the UK and Lithuania // International journal of social psychiatry. ISSN 0020-7640. 2007, vol. 53, iss. 6, p. 498-506. DOI: 10.1177/0020764007083868. [DB: PsycInfo, CSA Social Services Abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2006
1 Germanavičius, Arūnas. Nerimo ir depresinių sutrikimų epidemiologija ir patofiziologija = Epidemiology and pathophysiology of anxiety and depressive disorders // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2006, t. 10, nr. 1, p. 25-32. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2006_Nr1_25-32.pdf> [žiūrėta 2008-08-08]. [DB: Index Copernicus]
2 Germanavičius, Arūnas; Pūras, Dainius; Rimšaitė, Eglė; Juodkaitė, Dovilė. Lithuania // Human Rights in Mental Health Care in Baltic Countries. Riga. 2006, p. 52-67.
3 Germanavičius, Arūnas; Daubaras, Gintautas. Psichikos ligonių reabilitacija bendruomenėje. Stigmatizacijos reiškinys ir jo įveikimo būdai. Vilnius : [s.n.], 2006. 50 p.
4 Germanavičius, Arūnas; Pūras, Dainius; Rimšaitė, Eglė; Juodkaitė, Dovilė. Lietuva // Žmogaus teisės Baltijos šalių psichikos sveikatos priežiūros srityje. Riga. 2006, p. 17-31.
5 Weber, Germain; Germanavičius, Arūnas; Haveman, Maindert; Linehan, Christine. Applying a set of health indicators for people with intellectual disabilities across 14 European countries: implementing a pilot study // Journal of applied research in intellectual disabilities. Chichester : Wiley-Blackwell Publishing Ltd. ISSN 1360-2322. 2006, vol. 19, no 3, p. 248. Prieiga per internetą: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-3148.2006.00322_8.x/pdf> [žiūrėta 2013-02-28]. [DB: Embase, Scopus, Academic Search Complete, PubMed, PsycInfo, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2005
1 Pūras, Dainius; Germanavičius, Arūnas; Povilaitis, Robertas; Dervinytė-Bongarzoni, Asta. Visuomenės psichikos sveikata. Vilnius : VU l-kla, 2005. 40 p.

2004
1 Germanavičius, Arūnas; Kuntelija, Tamara; Verseckienė, Diana; Ruseckienė, Rasa; Venytė, Neringa. Šizofrenijos spektro sutrikimais sergančių asmenų gydymo ir reabilitacijos Vilniaus mieste analizė // Psichikos ligų klinika ir gydymas : mokslinės praktinės konferencijos darbų rinkinys. Vilnius : Presvika, 2004. ISBN 9955567546. p. 44-46.
2 Kunikauskaitė, Ramunė; Germanavičius, Arūnas. Sunkiais psichoziniais sutrikimais sergančių asmenų, gyvenančių Vilniaus miesto bei rajono bendruomenėje, poreikių įvertinimas // Psichikos ligų klinika ir gydymas : mokslinės praktinės konferencijos darbų rinkinys. Vilnius : Presvika, 2004. ISBN 9955567546. p. 55-57.
3 Pūras, Dainius; Germanavičius, Arūnas; Povilaitis, Robertas; Veniūtė, Marija; Jasilionis, Domantas. Lithuania mental health country profile // International review of psychiatry. Abingdon : Taylor & Francis Ltd. ISSN 0954-0261. 2004, vol. 16, iss. 1-2, p. 117-125. DOI: 10.1080/09540260310001635168. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2001
1 Germanavičius, Arūnas; Povilaitis, Robertas. Implementation of "Consensus project" in Lithuania: critical evaluation of economical data on mental health care provision // Financing mental and addictive disorders in Central and Eastern Europe : third regional meeting, Bucharest, November 23-25, 2001 : programme and abstracts. Bucharest. 2001, p. 19-20.
2 Germanavičius, Arūnas. Moterų depresinių sutrikimų gydymo prognozės faktoriai // Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija : Leidinio "Gydymo menas" priedas. 2001, t. 3, nr. 2, p. 62-68.
3 Germanavičius, Arūnas. Kas slypi už termino "atipinis neuroleptikas"? // Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija : Leidinio "Gydymo menas" priedas. 2001, t. 3, nr. 2, p. 107-108.
4 Germanavičius, Arūnas. Naujas psichosocialinės reabilitacijos adresas - Oginskio 3 Vilniuje // Sveikata. ISSN 1392-4907. 2001, Nr. 4, p. 30-34.
5 Germanavičius, Arūnas. Some lessons on creating psychosocial rehabilitation services for people with mental disability // Mental health reforms. ISSN 1385-4933. 2001, vol. 6, [p. 1].

2000
1 Germanavičius, Arūnas. Požiūrių ir poreikių vertinimo programa // Geriausios Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros programos. D. 1. Vilnius. 2000, p. 30-31.

1999
1 Germanavičius, Arūnas. Depresija ir demencija: XXI amžiaus iššūkis // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 1999, nr. 1(5), p. 34-41.