VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Andrius Klimašauskas' publikacijų sąrašas

2023
1 Šostakaitė, Gintarė; Jauniškytė, Martyna; Budrys, Dominykas; Budrevičius, Kastytis; Šalčiūtė-Šimėnė, Erika; Svetikienė, Marija; Žvirblis, Tadas; Klimašauskas, Andrius; Šipylaitė, Jūratė. The impact of fluid balance on muscle mass assessment techniques in ICU patients: Muscle Ultrasound versus Bioelectrical Impedance Analysis // BaltAnestIC 2023: 11th international Baltic congress of anaesthesiology and intensive care, 28-30 September 2023, Tartu, Estonia. Tartu. 2023, p. [1-9]. Prieiga per internetą: <https://baltanest.com/wp-content/uploads/2023/10/5_The-impact-of-fluid-balance-on-muscle-mass-assessment-techniques-in-ICU-patients-Muscle-Ultrasound-versus-Bioelectrical-Impedance-Analysis-Baltanest-2023.pdf>.

2022
1 Bilotienė Motiejūnienė, Aušra; Grušnytė, Kamilė; Bilotaitė, Laura; Bubulytė, Silvija; Klimašauskas, Andrius; Kontrimavičiūtė, Eglė; Jasiūnas, Eugenijus. Prognostic model of patient return visits to emergency department within 30 days with hospitalization // Medicina. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1010-660X. 2022, vol. 58, suppl. 1, p. 139. [IF: 2.600; AIF: 6.700; Q3 (2022 InCities JCR SCIE)]
2 Melaika, Kazimieras; Sveikata, Lukas; Vilionskis, Aleksandras; Wiśniewski, Adam; Jurjans, Kristaps; Klimašauskas, Andrius; Jatužis, Dalius; Masiliūnas, Rytis. Prehospital stroke care, paramedic training needs, and hospital-directed feedback in Lithuania // Healthcare. Basel : MDPI. eISSN 2227-9032. 2022, vol. 10, iss. 10, art. no. 1958, p. [1-11]. DOI: 10.3390/healthcare10101958. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus]

2021
1 Klimašauskas, Andrius; Bilotienė Motiejūnienė, Aušra; Kontrimavičiūtė, Eglė; Majauskytė, Dovilė; Janulevičienė, Rūta. Factors associated with return visits to emergency department within 30 days // BALTANEST 2021: 10th Baltic congress of anaesthesiology, intensive care and emergency medicine, 7-8 October, virtual event. 2021, p. 38-39. Prieiga per internetą: <https://www.baltanest2020.com/abstracts/abstract-book/>.
2 Vicka, Vaidas; Januškevičiūtė, Elija; Miškinytė, Sigutė; Ringaitienė, Donata; Šerpytis, Mindaugas; Klimašauskas, Andrius; Jančorienė, Ligita; Šipylaitė, Jūratė. Comparison of mortality risk evaluation tools efficacy in critically ill COVID-19 patients // BMC Infectious Diseases. London : BioMed Central Ltd. eISSN 1471-2334. 2021, vol. 21, no. 1, p. 40-51. DOI: 10.1186/s12879-021-06866-2. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
3 Bartuševičienė, Ieva; Vicka, Vaidas; Vickienė, Alvita; Tetianec, Lidija; Dagys, Marius; Ringaitienė, Donata; Klimašauskas, Andrius; Šipylaitė, Jūratė. Conceptual model of adding antibiotics to dialysate fluid during renal replacement therapy // Scientific reports. Berlin : Nature research. ISSN 2045-2322. 2021, vol. 11, art. no. 23836, p. 1-7. DOI: 10.1038/s41598-021-03450-1. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 4.997; AIF: 7.694; Q2 (2021 InCities JCR SCIE)]
4 Vicka, Vaidas; Januškevičiūtė, Elija; Miškinytė, Sigutė; Ringaitienė, Donata; Šerpytis, Mindaugas; Klimašauskas, Andrius; Jančorienė, Ligita; Šipylaitė, Jūratė. Prediction of ICU mortality in COVID‐19 patients with ISARIC 4C score // Intensive care medicine experimental: vol. 9, suppl. 1:ESICM LIVES 2021: part 1 : metting abstracts, virtual 03-06 October 2021. New York : Springer. ISSN 2197-425X. 2021, vol. 9, suppl. 1, p. 243. DOI: 10.1186/s40635-021-00413-8.
5 Šalčiūtė-Šimėnė, Erika; Stasiūnaitis, Raimundas; Ambrasas, Eduardas; Tutkus, Jonas; Milkevičius, Ignas; Šostakaitė, Gintarė; Klimašauskas, Andrius; Kėkštas, Gintautas. Impact of enteral nutrition interruptions on underfeeding in intensive care unit // Clinical Nutrition. Edinburgh : Churchill Livingstone. ISSN 0261-5614. eISSN 1532-1983. 2021, vol. 40, iss. 3, p. 1310-1317. DOI: 10.1016/j.clnu.2020.08.014. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 7.643; AIF: 5.781; Q1 (2021 InCities JCR SCIE)]
6 Bilotienė Motiejūnienė, Aušra; Klimašauskas, Andrius; Kontrimavičiūtė, Eglė; Jasiūnas, Eugenijus; Janulevičienė, Rūta; Majauskytė, Dovilė; Stukas, Rimantas. Factors affecting return visits to the emergency department within 30 days // Signa vitae. Singapore : MRE Press. ISSN 1334-5605. 2021, vol. 17, iss. 1, p. 32-38. DOI: 10.22514/sv.2020.16.0080. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 0.907; AIF: 3.081; Q4 (2021 InCities JCR SCIE)]
7 Krauklytė, Justina; Bartuševičienė, Ieva; Klimašauskas, Andrius (temos vadovas). Pacientų požiūris į studentų dalyvavimą diagnostikos ir gydymo procese // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 82. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.
8 Krauklytė, Justina; Bartuševičienė, Ieva; Klimašauskas, Andrius (temos vadovas). Patients' attitude towards the presence of medical students in clinical practice // BIMCO journal : abstract book of the Bukovinian International Medical Congress 2021. Chernivtsi : Bukovinian State Medical University. ISSN 2616-5392. 2021, p. 213. Prieiga per internetą: <https://bim.co.ua/wp-content/uploads/2021/04/BIMCO-Journal.pdf>.

2020
1 Bilotienė Motiejūnienė, Aušra; Klimašauskas, Andrius; Kontrimavičiūtė, Eglė; Janulevičienė, Rūta; Majauskytė, Dovilė; Stukas, Rimantas. Unsheduled return visits to the emergency department: incidence, reasons, possible solutions = Neplanuoti pakartotiniai vizitai skubios pagalbos skyriuje: dažnis, priežastys, galimi sprendimo būdai // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 197-202. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.033. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete]

2019
1 Krečkauskas, Džiugas; Norvilaitė, Rita; Klimašauskas, Andrius. Sinkopė: apibrėžimas, rizikos vertinimas, svarbiausi diagnostikos ir gydymo principai // Medicinos mokslai. Medical sciences. Kėdainiai : VšĮ "Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras". ISSN 2345-0592. 2019, vol. 7, no. 9, p. 1-10. Prieiga per internetą: <http://medicsciences.com/f/2019/04-12/SYNCOPE.%20DEFINITION%2C%20RISK%20STRATIFICATION%2C%20MAIN%20PRINCIPLES%20OF%20DIAGNOSIS%20AND%20TREATMENT.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Krečkauskas, Džiugas; Klimašauskas, Andrius. Kraujavimų valdymas vartojant geriamuosius antikoaguliantus = Management of bleeding in patients on oral anticoagulants // Journal of medical sciences. Kėdainiai : Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras. ISSN 2345-0592. 2019, vol. 7, no 10, p. [1-9]. Prieiga per internetą: <http://medicsciences.com/f/2019/04-30/Management%20of%20bleeding%20in%20patients%20on%20oral%20anticoagulants.pdf> [žiūrėta 2019-05-09]. [DB: Index Copernicus]
3 Bilotienė Motiejūnienė, Aušra; Kontrimavičiūtė, Eglė; Jasiūnas, Eugenijus; Klimašauskas, Andrius. Pakartotinio pacientų atvykimo su hospitalizacija rizikos veiksnių vertinimas VUL Santaros klinikose // Lietuvos chirurgija: Lietuvos chirurgų asociacijos suvažiavimas 2019, 2019 10 11-12, Klaipėda. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2019, t. 18, Nr. 3, p. 194-195. DOI: 10.15388/LietChirur.2019.16303. [DB: Index Copernicus, DOAJ]

2018
1 Ringaitienė, Donata; Gineitytė, Dalia; Vicka, Vaidas; Sabestinaitė, Akvilė; Klimašauskas, Andrius; Gavelienė, Edita; Ručinskas, Kęstutis; Ivaška, Justinas; Šipylaitė, Jūratė. Concordance of the new ESPEN criteria with low phase angle in defining early stages of malnutrition in cardiac surgery // Clinical nutrition. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 0261-5614. eISSN 2405-4577. 2018, vol. 37, no 5, p. 1596-1601. DOI: 10.1016/j.clnu.2017.08.007. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, CAB Abstracts, Embase, MEDLINE] [IF: 6.402; AIF: 3.711; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Šalčiūtė, Erika; Liučvaikytė, Julita; Klimašauskas, Andrius; Kėkštas, Gintautas; Šipylaitė, Jūratė. Energy requirements in patients with acute severe pancreatitis: comparison between indirect calorimetry and validated equations // Critical care. 38th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine : meeting abstracts : Brussels, Belgium 20-23 March 2018. London : BioMed Central Ltd. 2018, vol. 22, suppl. 1, abstr. no. P318, p. 133. Prieiga per internetą: <https://link.springer.com/journal/13054/22/1/suppl/page/1> [žiūrėta 2018-05-24]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase, MEDLINE]
3 Šalčiūtė, Erika; Liučvaikytė, Julita; Klimašauskas, Andrius; Kėkštas, Gintautas; Šipylaitė, Jūratė. Energy expenditure measured by indirect calorimetry and provision of energy and protein for patients with acute severe pancreatitis // Critical care : 38th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine : meeting abstracts : Brussels, Belgium 20-23 March 2018. London : BioMed Central Ltd. 2018, Vol. 22, suppl. 1, abstr. no P319, p. 134. DOI: 10.1186/s13054-018-1973-5. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase, MEDLINE]
4 Majauskytė, Dovilė; Klimašauskas, Andrius. Antimicrobial dosing in critically ill patients with acute kidney injury // IHS Conference abstract book : [2018, Kaunas, Lithuania] / Lithuanian University of Health Sciences. Student Scientific Society ; [Edited byElninas Monstavičius, Cover by Kamile Krauledaite]. Kaunas : Lithuanian University of Health Sciences. 2018, [p. 1].
5 Milkevičius, Ignas; Tutkus, Jonas; Šalčiūtė, Erika; Ambrasas, Eduardas; Klimašauskas, Andrius. The impact of nutrition on the mortality rate in intensive care units // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. p. 65-66. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-09-21].
6 Šalčiūtė, Erika; Liučvaikytė, Julita; Klimašauskas, Andrius; Kėkštas, Gintautas; Šipylaitė, Jūratė. Measured vs. calculated energy expenditure in patients with acute severe pancreatitis // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. 1, p. 80. Prieiga per internetą: <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-10-02]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]
7 Šalčiūtė, Erika; Liučvaikytė, Julita; Klimašauskas, Andrius; Kėkštas, Gintautas; Šipylaitė, Jūratė. Nutrition therapy for patients with severe acute pancreatitis // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. 1, p. 80-81. Prieiga per internetą: <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-10-02]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]
8 Tutkus, Jonas; Šalčiūtė, Erika; Milkevičius, Ignas; Ambrasas, Eduardas; Klimašauskas, Andrius. Nutrition in an intensive care unit: adherence to guidelines // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. 1, p. 82. Prieiga per internetą: <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-10-02]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]
9 Sakalauskaitė, Greta; Klimašauskas, Andrius (temos vadovas). Outcomes of different renal replacement therapies in acute renal failure at intensive care unit // 13th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists : book of abstracts : 17-19th May 2018, Bialystok, Poland / Students' Scientific Society of the Medical University of Bialystok ; Redaktor: Monika Oleksiuk, Bogumiła Szewczak, Sylwia Bajko [et al.]. Białystok : Medical University of Bialystok, 2018. ISBN 9788394864477. p. 193.
10 Sakalauskaitė, Greta; Trybė, Dainius; Klimašauskas, Andrius (temos vadovas). Hepatic ischemia-reperfusion injury associates with acute kidney injury in patients after orthotopic liver transplantation: retrospective study // 13th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists : book of abstracts : 17-19th May 2018, Bialystok, Poland / Students' Scientific Society of the Medical University of Bialystok ; Redaktor: Monika Oleksiuk, Bogumiła Szewczak, Sylwia Bajko [et al.]. Białystok : Medical University of Bialystok, 2018. ISBN 9788394864477. p. 128.
11 Milkevičius, Ignas; Tutkus, Jonas; Klimašauskas, Andrius (temos vadovas); Šalčiūtė, Erika (temos vadovas); Ambrasas, Eduardas (temos vadovas). Kalorijos intensyvios terapijos skyriuje: propofolis ir citratas // Studentų mokslinės veiklos 70 konferencija, Vilnius, 2018 m. gegužės 18-25 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599378. eISBN 9786094599361. p. 53. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/lb00001_2018_vu_mf_sm_lxx_konferencija.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].
12 Milkevičius, Ignas; Tutkus, Jonas; Klimašauskas, Andrius (temos vadovas); Šalčiūtė, Erika (temos vadovas); Ambrasas, Eduardas (temos vadovas). Gautų kalorijų ir baltymų įtaka kritinių būklių ligonių mirštamumui // Studentų mokslinės veiklos 70 konferencija, Vilnius, 2018 m. gegužės 18-25 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599378. eISBN 9786094599361. p. 54. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/lb00001_2018_vu_mf_sm_lxx_konferencija.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].
13 Tutkus, Jonas; Milkevičius, Ignas; Klimašauskas, Andrius (temos vadovas); Šalčiūtė, Erika (temos vadovas); Ambrasas, Eduardas (temos vadovas). Jatrogeninės mitybos pertraukos RITS: kas? Kaip? Kodėl? // Studentų mokslinės veiklos 70 konferencija, Vilnius, 2018 m. gegužės 18-25 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599378. eISBN 9786094599361. p. 55. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/lb00001_2018_vu_mf_sm_lxx_konferencija.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].
14 Tutkus, Jonas; Milkevičius, Ignas; Klimašauskas, Andrius (temos vadovas); Ambrasas, Eduardas (temos vadovas). Kritinių būklių ligonių maitinimas intensyvios terapijos skyriuose: 130 dienų prospektyvinis tyrimas // Studentų mokslinės veiklos 70 konferencija, Vilnius, 2018 m. gegužės 18-25 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599378. eISBN 9786094599361. p. 56. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/lb00001_2018_vu_mf_sm_lxx_konferencija.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].
15 Tutkus, Jonas; Šalčiūtė, Erika; Ambrasas, Eduardas; Klimašauskas, Andrius. Assessment of nutritional therapy in intensive care unit and reasons for its interruption // 9th International Baltic congress of anaesthesiology, intensive care and pain management : 25-27 October 2018, Vilnius, Lithuania : abstract book / Lithuanian Society of Anaesthesiology and Intensive Care. Vilnius. 2018, p. 37.

2017
1 Sereikė, Ieva; Jatužis, Dalius; Klimašauskienė, Aušra; Klimašauskas, Andrius. Klinikinio ir elektroneuromiografijos tyrimų vertė kritinių būklių neuroraumeninio pažeidimo po ilgo gydymo intensyviosios terapijos skyriuje diagnostikai = The value of clinical investigation and electroneuromyography in diagnosing critical illness neuromuscular abnormality after prolonged treatment in the intensive care unit // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2017, T. 21, Nr. 1, p. 15-22. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/04/Neuro_2017_Nr1_015-022.pdf> [žiūrėta 2017-07-07]. [DB: Index Copernicus]
2 Klek, Stanislaw; Chourdakis, Michael; Bischoff, Stephan; Dubrov, Sergiej; Forbes, Alastair; Galas, Aleksander; Genton, Laurence; Gundogdu, Haldun R.; Irtun, Oivind; Jagmane, Ilze; Jakobson-Forbes, Triin; Jirka, Adam; Kennedy, Nicholas; Klimašauskas, Andrius; Khoroshilov, Igor; Leon-Sanz, Miguel; Muscaritoli, Maurizio; Panisic-Sekeljic, Marina; Poulia, Kalliopi Anna; Schneider, Stephane; Siljamaki-Ojansuu, Ulla; Uyar, Mehmet; Wanten, Geert; Krznaric, Zeljko. Economy matters to fight against malnutrition: Results from a multicenter survey // Clinical nutrition. Edinburgh : Churchill Livingstone. ISSN 0261-5614. eISSN 1532-1983. 2017, Vol. 36, Iss. 1, p. 162-169. DOI: 10.1016/j.clnu.2015.10.010. [DB: Scopus, Embase, MEDLINE, Current Contents, Chemical abstracts, Biobase, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5.496; AIF: 3.488; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]
3 Šileikis, Audrius; Pečiulytė, Emilija; Misenkienė, Agnė; Klimašauskas, Andrius; Beiša, Virgilijus; Strupas, Kęstutis. Is minimally invasive surgical treatment justified for severe acute necrotizing pancreatitis patients with dysfunction of two or more organ systems? // Videosurgery and other miniinvasive techniques. Poznań : Termedia Publishing House Ltd. ISSN 1895-4588. eISSN 2299-0054. 2017, Vol. 12, Iss. 3, p. 225-230. DOI: 10.5114/wiitm.2017.68792. [DB: PubMed, Index Copernicus, Embase, Academic Search Complete, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.852; AIF: 2.521; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
4 Ringaitienė, Donata; Gineitytė, Dalia; Vicka, Vaidas; Sabestinaitė, Akvilė; Klimašauskas, Andrius; Gavelienė, Edita; Ručinskas, Kęstutis; Šipylaitė, Jūratė. Concordance of the new ESPEN criteria and low phase angle in defining early stages of malnutrition in cardiac surgery // Acta Anaesthesiologica Scandinavica: Vol. 61, no 8: Abstracts from the Scandinavian Society of Anesthesiology and Intensive Care Medicine 34th Congress. Hoboken : Wiley. 2017, Vol. 61, no 8, p. 965. DOI: 10.1111/aas.12941. [DB: Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Embase, MEDLINE]

2016
1 Karosas, Vytautas; Bakšienė, Rytė; Šipylaitė, Jūratė; Klimašauskas, Andrius; Kėkštas, Gintautas. Transfusion-related acute lung injury in multiple trauma patient: successful use of extracorporeal membrane oxygenation = Su transfuzija susijęs ūminis plaučių pažeidimas ligoniui su politrauma: sėkmingas ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos panaudojimas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 5, p. 472-474. [DB: Index Copernicus]
2 Klimašauskas, Andrius; Grinkutė, Aistė; Visockytė, Aistė; Kėkštas, Gintautas; Šipylaitė, Jūratė. Problemos gydant vankomicinu kritinių būklių pacientus = Problems in the treatment of critically ill patients with vancomycin // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, T. 26, Nr. 2, p. 25-29. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.022. [DB: Academic Search Complete, Academic OneFile, Index Copernicus]
3 Šalčiūtė, Erika; Liučvaikytė, Julita; Klimašauskas, Andrius; Kėkštas, Gintautas; Šipylaitė, Jūratė. Comparison of energy requirements measured by indirect calorimetry and predicted by validated equations in patients with avute severe pancreatitis // 8th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care : 1-3 December, Tallinn, Estonia : abstracts of oral presentations / Estonian Society of Anaesthesiologists. Tallinn : Estonian Society of Anaesthesiologists. 2016, p. 22.

2015
1 Sereikė, Ieva; Klimašauskienė, Aušra; Jatužis, Dalius; Klimašauskas, Andrius. Neatsakyti klausimai apie kritinių būklių neuroraumeninį pažeidimą = Unanswered questions about the critical illness neuromuscular abnormality // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2015, t. 18, Nr. 4, p. 255-261. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2014_Nr4_255-261.pdf> [žiūrėta 2015-09-28]. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Karosas, Vytautas; Šipylaitė, Jūratė; Kėkštas, Gintautas; Klimašauskas, Andrius. Skysčių terapija kritinių būklių ligoniams (literatūros apžvalga) // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 4, p. 346-353. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-5.pdf> [žiūrėta 2014-02-04]. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Klimašauskas, Andrius; Sereikė, Ieva; Klimašauskienė, Aušra; Ivaškevičius, Juozas. Neuroraumeninio pažeidimo įtaka gyvenimo kokybei po ilgo gydymo intensyvios terapijos skyriuje = Influence of neuromuscular disorder on the quality of life in case of long term ICU treatment // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2011, t. 15, nr. 1, p. 31-37. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2011_Nr1_031-037.pdf> [žiūrėta 2011-12-13]. [DB: Index Copernicus]
2 Klimašauskas, Andrius; Sereikė, Ieva; Klimašauskienė, Aušra; Kėkštas, Gintautas; Ivaškevičius, Juozas. The impact of medical conditions on the quality of life of survivors at discharge from intensive care unit = Ligonio būklės iškėlimo iš intensyviosios terapijos skyriaus metu įtaka gyvenimo kokybei // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2011, t. 47, nr. 5, p. 270-277. Prieiga per internetą: <https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW45_D4a7WAhXkA5oKHZ0GA04QFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fmedicina.lsmuni.lt%2Fmed%2F1105%2F1105-04e.pdf&usg=AFQjCNHk6Gq85SVWb98AJXTQg-xnkKVGog> [žiūrėta 2012-01-04]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE] [IF: 0.423; AIF: 3.900; Q4 (2011 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Klimašauskas, Andrius; Ivaškevičius, Juozas. Quality of life after long term intensive care treatment // 5th International Baltic Congress of anaesthesiology and intensive care, Tartu, Estonia, 21-23 October 2010 : [abstracts]. Tartu. 2010, p. 89.
2 Klimašauskas, Andrius; Ivaškevičius, Juozas. Gyvenimo kokybė vertinant tolimas intensyvios terapijos išeitis = Quality of life in evaluation of long term intensive care outcomes // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 2, p. 139-146. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/31_MTP_2010_II_.pdf> [žiūrėta 2019-02-25]. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Sereikė, Ieva; Klimašauskienė, Aušra; Klimašauskas, Andrius. Clinical and electrophysiological signs of critical illness neuropathy // 6th Baltic congress of neurology (BALCONE), 13-16th May, 2009, Vilnius. Vilnius. 2009, p. s63.
2 Sereikė, Ieva; Klimašauskienė, Aušra; Klimašauskas, Andrius. Peripheral nerve damage after treatment in intensive care unit // 6th Baltic congress of neurology (BALCONE), 13-16th May, 2009, Vilnius. Vilnius. 2009, p. s63.
3 Klimašauskas, Andrius; Sereikė, Ieva; Kėkštas, Gintautas; Klimašauskienė, Aušra; Ivaškevičius, Juozas. Determinants of critical illness polyneuropathy in the case of long-term ICU treatment // Critical care. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1364-8535. 2009, vol. 13, suppl. 1, p. p109. DOI: 10.1186/cc7273. [DB: Scopus, CAB Abstracts, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2008
1 Klimašauskas, Andrius. Quality of life - part of ICU patient long term outcome assessment // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, exast and applied sciences. ISSN 1407-009X. 2008, vol. 62, no. 4/5, p. a32.