VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Ana Chalkovskaja' publikacijų sąrašas

2012
1 Rimševičius, Laurynas; Chalkovskaja, Ana; Rudminienė, Ilona; Anisko, Sigita; Mateikaitė, Kastė; Skebas, Karolis; Laučytė, Agnė; Stanevičienė, Aldona; Rainienė, Tatjana; Razukas, Vytautas-Stepas; Miglinas, Marius. Risk factors for urinary tract infection in early period after renal transplantation and its impact on long-term graft and patient survival = Šlapimo takų infekcijos rizikos faktoriai ankstyvuoju laikotarpiu po inkstų transplantacijos ir jų įtaka inkstų transplantų bei pacientų išgyvenamumui // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.2, p. 545-549. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.2_5_545%E2%80%93549p.pdf> [žiūrėta 2012-12-19]. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Arefjev, Pavel; Chalkovskaja, Ana; Mameniškienė, Rūta. Effects of compact fluorescent and incandescent lights on brain electrical activity = Kompaktinės liuminescencinės ir kaitrinės lempučių skleidžiamos šviesos poveikis smegenų bioelektriniam aktyvumui // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2011, t. 15, nr. 1, p. 18-25. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2011_Nr1_018-025.pdf> [žiūrėta 2011-11-09]. [DB: Index Copernicus]