VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Alma Gaupšienė' publikacijų sąrašas

2023
1 Gaupšienė, Alma; Semionovienė, Agata; Stukas, Rimantas; Liepinaitienė, Alina; Kučinskienė, Almeda; Istomina, Natalja. Nėščiųjų sveikatos raštingumas ir jo sąsajos su mityba = Pregnant health literacy and its relationships with nutrition // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2023, t. 33, Nr. 2, p. 79-85. DOI: 10.35988/sm-hs.2023.054. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete, ERA, Academic OneFile]

2021
1 Kvederaitė-Budrė, Greta; Balčiūnienė, Greta; Gaupšienė, Alma; Meškauskienė, Audronė; Ramašauskaitė, Diana. Naujagimio gimimo svorio reikšmė žindymo sėkmei = Effect of birth weight on successful breast-feeding // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2021, t. 24, Nr. 1, p. 38-42. DOI: 10.37499/LAG.572. [DB: Index Copernicus]
2 Gaupšienė, Alma; Šuminienė, Jurga; Stukas, Rimantas; Kutkauskienė, Jelena; Fatkulina, Natalja. Nėsčiųjų sveikatos raštingumo ugdymo galimybių analizė = Possibilities of pregnant women health literacy development in health care: analysis of legal regulations // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2021, t. 31, Nr. 2, p. 5-10. DOI: 10.35988/sm-hs.2021.027. [DB: Academic Search Complete, Academic OneFile, ERA, DOAJ]

2020
1 Kalvaitienė, Eglė; Gaupšienė, Alma; Samsonienė, Laimutė. Moterų po krūties vėžio operacijos reabilitacija, taikant šiaurietišką ėjimą = Women after breast cancer surgery rehabilitation by applying Nordic walking // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 118-123. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.020. [DB: Academic Search Complete, Academic OneFile, DOAJ, ERA]

2012
1 Vaškelytė, Alina; Gaupšienė, Alma. Emotional interaction between mother and sick newborn // Evidence-based Learning and Practice. The Tallinn Health Care College Internatiol Week Conference : Book of Abstracts : Tallinn Health Care College, May 14-18, 2012 / Tallinn Health Care College ; Edited by Tiina Juhansoo. Tallinn : Tallinn Health Care College, 2012. ISBN 978-9949-9140-2-9. p. 47. Prieiga per internetą: <http://www.ttk.ee/public/Tallinn_Health_Care_College_International_Week_2012_conference_Evidence-based_Learning_and_Practice.pdf>.

2009
1 Gaupšienė, Alma; Vaškelytė, Alina. Emocinio ryšio tarp mamos ir naujagimio reikšmė kūdikio raidai naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje // Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose - 3 : Socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos straipsnių rinkinys : Kauno technologijos universitetas, 2011 m. spalio 21 d. / Kauno technologijos universitetas, Sociologijos katedra ; [ Red. kolegija: Irena Luobikienė [ir kt.]. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-3224. 2009, 2011, p. 110-113.