VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Albertas Barzda' publikacijų sąrašas

2022
1 Bulotaitė, Gabija; Bartkevičiūtė, Roma; Drungilas, Vytenis; Miliauskė, Ramunė; Stukas, Rimantas; Barzda, Albertas. Pagyvenusių Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai = Dietary habits of elderly of Lithuania // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2022, t. 32, Nr. 2, p. 57-63. DOI: 10.35988/sm-hs.2022.052. [DB: Index Copernicus]

2021
1 Arlauskas, Rokas; Bartkevičiūtė, Roma; Barzda, Albertas; Stukas, Rimantas. The impact of the COVID-19 on the consumption of food supplements in the Lithuanian population // European journal of public health: Supplement 14th European Public Health Conference Public health futures in a changing world. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2021, vol. 31, suppl. 3, p. [iii168-iii169]. DOI: 10.1093/eurpub/ckab164.445. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [IF: 4.424; AIF: 5.036; Q2 (2021 InCities JCR SCIE)]

2020
1 Bartkevičiūtė, Roma; Bulotaitė, Gabija; Stukas, Rimantas; Skardžiūtė, Mingailė; Nakutavičiūtė, Indrė; Barzda, Albertas. Mokyklinio amžiaus vaikų mitybos įpročių tyrimas ir vertinimas = Study and evaluation of nutrition habits of school age children // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 40-47. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.006. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete]
2 Bartkevičiūtė, Roma; Drungilas, Vytenis; Butvila, Mykolas; Arlauskas, Rokas; Gasparavičienė, Danguolė; Barzda, Albertas. Projektas „Sveikatiada“: 6–7 klasių mokinių mitybis ir fizinio aktyvumo įpročių tyrimas = Project „Sveikatiada“: study of dietary and physical activity habits of 6–7th grade schoolchildren // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. eISSN 2538-6832. 2020, Nr. 3, p. 48-58. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2020_3/VS%202020%203(90)%20ORIG%20Sveikatiada.pdf> [žiūrėta 2021-01-21]. [DB: Index Copernicus]
3 Bartkevičiūtė, Roma; Miliauskė, Ramutė; Butvila, Mykolas; Stukas, Rimantas; Arlauskas, Rokas; Barzda, Albertas. Suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų žinios ir nuomonė apie fizinį aktyvumą = Knowledge and opinion of physical activity of adults and elderly of Lithuania // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. eISSN 2538-6832. 2020, Nr. 2, p. 78-86. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2020%202/VS%202020%202(89)%20ORIG%20Fizinis%20aktyvumas.pdf> [žiūrėta 2021-01-21]. [DB: Index Copernicus]
4 Bartkevičiūtė, Roma; Bulotaitė, Gabija; Stukas, Rimantas; Butvila, Mykolas; Drungilas, Vytenis; Barzda, Albertas. Suaugusių Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai ir jų pokyčių tendencijos = Dietary habits of Lithuanian adult population and dietary habits trends // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. eISSN 2538-6832. 2020, Nr. 3(90), p. 32-40. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2020_3/VS%202020%203(90)%20ORIG%20Mitybos%20iprociai.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2018
1 Bartkevičiūtė, Roma; Kranauskas, Almantas; Stukas, Rimantas; Barzda, Albertas. Mokyklinio amžiaus vaikų daug cukraus turinčių maisto produktų bei gėrimų suvartojimo tyrimas = Research on schoolchildren consump¬tion of food and beverages high in sugar // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, Nr. 3, p. 24-29. DOI: 10.5200/sm-hs.2018.035. [DB: Index Copernicus, ERA, DOAJ, Academic Search Complete, Academic OneFile]

2016
1 Bartkevičiūtė, Roma; Barzda, Albertas; Baltušytė, Ignė; Stukas, Rimantas; Bartkevičiūtė, Sandra. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, nelankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mitybos ypatumai = Peculiarities of nutrition among preschool children who do not attend preschool institution // Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2016, Nr. 1{72), p. 76-84. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2016.01.72/VS%202016%201%2872%29%20visas.pdf> [žiūrėta 2017-11-08]. [DB: Index Copernicus]
2 Barzda, Albertas; Bartkevičiūtė, Roma; Baltušytė, Ignė; Stukas, Rimantas; Bartkevičiūtė, Sandra. Suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų faktinės mitybos ir mitybos įpročių tyrimas = Actual nutrition and nutrition habits of adults and elderly of Lithuania // Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2016, Nr. 1{72), p. 85-94. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2016.01.72/VS%202016%201%2872%29%20visas.pdf> [žiūrėta 2017-11-08]. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Hendrixson, Vaiva; Abaravičius, Jonas Algis; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Masliukaitė, Ieva; Andrikonytė, Justė; Deduchova, Simona; Jablonskienė, Valerija; Kaminskas, Arvydas; Stukas, Rimantas; Barzda, Albertas; Bartkevičiūtė, Roma; Levulienė, Rūta. Food consumption survey in a group of adults at risk of poverty in Lithuania: daily intake of energy and nutrients // Annals of nutrition and metabolism. Basel : Karger. ISSN 0250-6807. 2013, vol. 63, suppl. 1, p. 1427. Prieiga per internetą: <http://www.karger.com/Article/Pdf/354245> [žiūrėta 2013-12-16]. [DB: Embase, Biological Abstracts, Scopus, Biobase, MEDLINE, Current Contents / Life Sciences, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.747; AIF: 3.573; Q2 (2013 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Astrauskienė, Audronė; Abaravičius, Jonas Algis; Bartkevičiūtė, Roma; Barzda, Albertas; Bulotaitė, Laima; Klumbienė, Jūratė; Petkevičienė, Janina; Stukas, Rimantas. Sveikos gyvensenos rekomendacijos : (Metodinės rekomendacijos. Mokomoji knyga) / [Parengė: Audronė Astrauskienė, Algis Abaravičius, Roma Bartkevičiūtė, Albertas Barzda, Laima Bulotaitė, Jūratė Klumbienė, Janina Petkevičienė, Rimantas Stukas ; recenzentai: Genė Šurkienė, Rima Vaitkienė] ; Vilniaus universitetas. Narkotikų kontrolės Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. 99 p. ISBN 9789955786238.

2010
1 Bartkevičiūtė, Roma (sudarytojas); Barzda, Albertas (sudarytojas); Stukas, Rimantas (sudarytojas); Abaravičius, Jonas Algis (sudarytojas); Petkevičienė, Janina (sudarytojas); Klumbienė, Jūratė (sudarytojas). Sveikos mitybos rekomendacijos : (metodinės rekomendacijos) / Kauno medicinos universitetas, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, VU Medicinos fakultetas ; parengė Roma Bartkevičiūtė, Albertas Barzda, Rimantas Stukas, Algis Abaravičius, Janina Petkevičienė, Jūratė Klumbienė. Vilnius : Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, 2010. 38 p. ISBN 9955947640.

2009
1 Barzda, Albertas; Bartkevičiūtė, Roma; Abaravičius, Jonas Algis; Stukas, Rimantas; Šatkutė, Rima. Suaugusių Lietuvos žmonių faktinės mitybos tyrimas ir vertinimas = Flood consumption survey in adult Lithuanian population // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2009, t. 15, nr. 1, p. 53-58. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/53_62_MTP_.pdf> [žiūrėta 2018-10-04]. [DB: Index Copernicus]
2 Barzda, Albertas; Abaravičius, Jonas Algis; Bartkevičiūtė, Roma; Šatkutė, Rima; Stukas, Rimantas. Nacionalinių maisto sudėties lentelių ir duomenų bazių sudarymo patirties apibendrinimas = National food composition tables and databases in the summary of experience // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2009, nr. 3, p. 2430-2432. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2009m/2009SM_3IIIdalisindd.pdf> [žiūrėta 2018-10-15]. [DB: Index Copernicus]
3 Barzda, Albertas; Bartkevičiūtė, Roma; Stukas, Rimantas; Šatkutė, Rima; Abaravičius, Jonas Algis. Lietuvos gyventojų kūno masės indekso pokyčiai 1997-2007 metais = Lithuanian residents body mass index changes within 1997-2007 // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2009, nr. 3, p. 2406-2410. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2009m/2009SM_3IIIdalisindd.pdf> [žiūrėta 2018-10-15]. [DB: Index Copernicus]
4 Chmieliauskaitė, Indrė; Bartkevičiūtė, Roma; Stukas, Rimantas; Barzda, Albertas. Lietuvos suaugusiųjų gyventojų nuomonės apie maisto produktų maistingumo ženklinimą tyrimas = Study on Lithuanian adult people views on foodstuff nutritional labelling // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2009, nr. 3, p. 2399-2405. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2009m/2009SM_3IIIdalisindd.pdf> [žiūrėta 2018-10-15]. [DB: Index Copernicus]
5 Barzda, Albertas; Bartkevičiūtė, Roma; Šatkutė, Rima; Stukas, Rimantas; Abaravičius, Jonas Algis; Berniukevičiūtė, Liucija. Suaugusių Lietuvos gyventojų maisto produktų vartojimo ypatumai = Food consumption patterns in adult Lithuanian population // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2009, nr. 3, p. 2388-2394. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2009m/2009SM_3IIdalisindd.pdf> [žiūrėta 2018-10-15]. [DB: Index Copernicus]
6 Barzda, Albertas; Bartkevičiūtė, Roma; Abaravičius, Jonas Algis; Stukas, Rimantas; Šatkutė, Rima. Food consumption survey in adult Lithuanian population: nutrient daily intake // Annals of nutrition & metabolism. Basel : Karger. ISSN 0250-6807. 2009, vol. 55, suppl. 1, p. 184. [DB: Biological Abstracts, MEDLINE, Current Contents / Life Sciences] [IF: 1.970; AIF: 3.376; Q2 (2009 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Kučingis, Šarūnas; Žagminas, Kęstutis; Mackevičienė, Jolanta; Mačiūnas, Erikas; Barzda, Albertas. Viešai tiekiamo geriamojo vandens saugą apibūdinančios informacijos sklaidos Lietuvoje problemos = The dissemination problems of the information defining the safety of publicly supplied drinking water in Lithuania // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2008, Nr. 6, p. 2104-2108.

2007
1 Stukas, Rimantas; Bartkevičiūtė, Roma; Valiulis, Arūnas; Abaravičius, Jonas Algis; Barzda, Albertas; Šurkienė, Genė. Influence of the levels of polychlorinated biphenyls in human milk on the health of Lithuanian breastfed infants = Polichlorintų bifenilų koncentracijos motinos piene įtaka žindomiems kūdikiams Lietuvoje // Ekologija. ISSN 0235-7224. 2007, t. 53, Nr. 4, p. 1-6. [DB: Zoological Record, Biological Sciences Database, CSA Environmental Sciences & Pollution Management Database, ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts selective, Environment Complete, ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts]
2 Bartkevičiūtė, Roma; Barzda, Albertas; Stukas, Rimantas; Vingras, Algimantas Alfonsas; Abaravičius, Jonas Algis. Kūdikių išimtinio žindymo trukmė ir jai įtakos turinčių veiksnių tyrimas = Research of infants' exlusive breastfeeding and that influencing factors in Lithuania // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2007, Nr. 1, p. 21-25. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Barzda, Albertas; Abaravičius, Jonas Algis; Bartkevičiūtė, Roma; Stukas, Rimantas. Dietary macronutrient intake in Lithuanian population // Laboratorinė medicina: 8th Baltic Congress of laboratory medicine, Vilnius 2006. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija; Lietuvos žmogaus genetikos draugija; Nacionalinė laboratorijų tiekėjų asociacija (NLTA). ISSN 1392-6470. 2006, Nr. 1, p. 18. [DB: Index Copernicus]
2 Stukas, Rimantas; Bartkevičiūtė, Roma; Barzda, Albertas; Šurkienė, Genė; Karpenko, Elena. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų gyvensena, maisto papildų vartojimas ir požiūris į maisto papildus = Lifestyle, food supplements usage and opinion about food supplements of Lithuania Universities students // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis; Vilniaus medicinos draugija. ISSN 1392-1312. 2006, t. 12, Nr. 3, p. 249-259. [DB: Index Copernicus]

2005
1 Vingras, Algimantas Alfonsas (sudarytojas); Markūnienė, Eglė (sudarytojas); Vingraitė, Jovilė (sudarytojas); Šniukaitė, Daiva (sudarytojas); Barzda, Albertas (sudarytojas); Bartkevičiūtė, Roma (sudarytojas); Armonavičienė, Aušrutė (sudarytojas). Kūdikių ir mažų vaikų žindymas : metodiniai nurodymai sveikatos priežiūros specialistams. Vilnius : Respublikinis mitybos centras, 2005. 39 p. ISBN 9955947624.
2 Barzda, Albertas (sudarytojas); Olechnovič, Maura (sudarytojas); Bartkevičiūtė, Roma (sudarytojas); Abaravičius, Jonas Algis (sudarytojas); Stukas, Rimantas (sudarytojas); Viseckienė, Virginija (sudarytojas). Patiekalų sudėtis, maistinė ir energinė vertė : metodiniai nurodymai gydytojams dietologams, dietistams, visuomenės sveikatos specialistams, maisto įmonių specialistams : mokomoji knyga visuomenės sveikatos, slaugos ir medicinos programų studentams ir gydytojams rezidentams. Vilnius : Respublikinis mitybos centras, 2005. 227 p. ISBN 9955947632.

2004
1 Barzda, Albertas; Abaravičius, Jonas Algis; Bartkevičiūtė, Roma; Stukas, Rimantas; Olechnovič, Maura. Suaugusių Lietuvos gyventojų maisto produktų suvartojimo ypatumai 2001-2002 metais = Food consumption patterns in adult Lithuanian population 2001-2002 // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2004, nr. 4, p. 23-30.

2002
1 Abaravičius, Jonas Algis; Barzda, Albertas; Bartkevičiūtė, Roma; Olechnovič, Maura; Žebrauskas, Petras Povilas. Lietuvos žmonių mitybos ir gyvensenos ypatumai = Nutrition behaviour among Lithuanian adult population // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2002, Nr. 3, p. 5-8.
2 Barzda, Albertas; Stukas, Rimantas; Juozulynas, Jurgis Algirdas. Beta karotinas - svarbus mitybos komponentas = Beta carotin - on important nutrition component // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2002, Nr. 1, p. 65-66. [DB: Index Copernicus]