VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Agnius Urbanavičius' publikacijų sąrašas

2015
1 Piombino Mascali, Dario; Urbanavičius, Agnius; Daubaras, Mantas; Kozakaitė, Justina; Miliauskienė, Žydrūnė; Jankauskas, Rimantas. The Lithuanian mummy project: a historical introduction = Lietuvos mumijų projektas - istorinė apžvalga // Lietuvos archeologija. Vilnius : Diemedis. ISSN 0207-8694. 2015, T. 41, p. 131-142. [DB: CEEOL – Central and Eastern European Online Library, EBSCOHost (nenaudotinas), ERIH (European Reference Index for the Humanities) (nenaudotinas)]

2013
1 Kozakaitė, Justina; Daubaras, Mantas; Urbanavičius, Agnius; Jankauskas, Rimantas. Preliminarūs 2012 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais. Vilnius : Lietuvos archeologijos draugija. ISSN 1392-5512. 2013, p. 609-635.

2012
1 Jankauskas, Rimantas; Jatautis, Šarūnas; Suncovas, Vaidotas; Urbanavičius, Agnius. Preliminarūs 2011 m. archeologinių tyrimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai (griautiniai palaidojimai) // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais. Vilnius : Lietuvos archeologijos draugija, 2012. ISBN 9789955991380. p. 605-620. Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/2011/605-620.pdf>.
2 Jankauskas, Rimantas; Kozakaitė, Justina; Urbanavičius, Agnius. Preliminarūs 2011 m. archeologinių tyrimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai (degintiniai palaidojimai) // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais. Vilnius : Lietuvos archeologijos draugija, 2012. ISBN 9789955991380. p. 620-623. Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/2011/620-623.pdf>.
3 Urbanavičius, Agnius. Sezoniniai Vilniaus naujųjų miestiečių skaičiaus svyravimai 1661-1895 m // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis. Vilnius, 2012. ISBN 9789955847595. P. 177-193.

2011
1 Jankauskas, Rimantas; Barkus, Arūnas; Urbanavičius, Agnius. Preliminarūs 2010 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai = Preliminary results of the anthropological analysis of the 2010 anthropological materials // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais. Vilnius : Lietuvos archeologijos draugija, 2011. ISBN 9789955991366. p. 494-504. Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/2010/494-504.pdf> [žiūrėta 2017-10-11].

2010
1 Jankauskas, Rimantas; Barkus, Arūnas; Urbanavičius, Agnius. Preliminarūs 2009 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai = The preliminary results of the anthropological material from the 2009 excavations // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius : Lietuvos archeologijos draugija, 2010. ISBN 9789955991359. p. 489-495. Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/2009/489-495.pdf> [žiūrėta 2018-10-24].

2009
1 Jankauskas, Rimantas; Barkus, Arūnas; Urbanavičius, Agnius. Preliminarūs 2008 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai = Preliminary results of an anthropological analysis of materials found in 2008 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius : Lietuvos archeologijos draugija, 2009. ISBN 9789955991342. p. 537-544. Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/2008/537-544.pdf>.
2 Urbanavičius, Agnius. The New citizens of Vilnius from Polish Royal Prussia 1661-1795 // Europa orientalis : studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich. No. 1 (2009). ISSN 2081-8742. 2009, p. 307-336.

2008
1 Jankauskas, Rimantas; Barkus, Arūnas; Miliauskienė, Žydrūnė; Urbanavičius, Agnius. Paleopathological analysis of remains of german soldiers from 1915-1918 // 17th European meetings of the paleopathology association: programme and abstracts, Copenhagen, August 25-27, 2008. Copenhagen. 2008, p. 149.
2 Jankauskas, Rimantas; Urbanavičius, Agnius. Possible indications of metabolic syndrome in Lithuanian paleoosteological materials // Papers on anthropology. Tartu. ISSN 1406-0140. 2008, vol. 17, p. 103-112. [DB: Academic Search Premier, ISI Master Journal List]
3 Jankauskas, Rimantas; Kurila, Laurynas Vytis; Barkus, Arūnas; Urbanavičius, Agnius. Preliminarūs 2007 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai = The preliminary results of the anthropological material from the 2007 excavations // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius : Lietuvos archeologijos draugija, 2008. ISBN 9789955991335. p. 545-563. Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/2007/545-563.pdf>.

2007
1 Jankauskas, Rimantas; Miliauskienė, Žydrūnė; Barkus, Arūnas; Urbanavičius, Agnius. Military stature variation during the 19th century: Napoleonic versus German soldiers of World War // Papers on Anthropology. Tartu. ISSN 1406-0140. eISSN 1736-7646. 2007, vol. 16, p. 122-131. [DB: BIOSIS Previews, Academic Search Premier]
2 Jankauskas, Rimantas; Urbanavičius, Agnius. Social status and dish - possible indication of metabolic syndrome in Lithuanian paleopathological samples // Antropologija ir medicinos praktika: tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius, 2007 rugsėjo 20-26 d.= Antropology and medical practice. Vilnius. 2007, p. 23.
3 Jankauskas, Rimantas; Barkus, Arūnas; Urbanavičius, Agnius. Preliminarūs 2006 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai = Preliminary anthropological analysis results for materials found in 2006 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007. ISBN 9789955991328. p. 509-538. Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/2006/509-539.pdf> [žiūrėta 2019-04-18].

2006
1 Jankauskas, Rimantas; Barkus, Arūnas; Urbanavičius, Agnius. Preliminarūs 2005 m. kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai = Preliminary results of anthropological analysis of the materials found in the year 2005 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006. ISBN 9955991313. p. 434-455. Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/2005/434-455.pdf>.
2 Jankauskas, Rimantas; Barkus, Arūnas; Urbanavičius, Agnius. Preliminarūs 2004 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai = Preliminary results of anthropological analysis of materials from the year 2004 excavations // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius. 2006, p. 344-358. Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/2004/344-358.pdf>.
3 Urbanavičius, Agnius. Kauniečių kilmės Vilniaus naujieji miestiečiai 1661-1795 m // Kauno istorijos metraštis. ISSN 1822-2617. 2006, [T.] 7, p. 23-41.

2005
1 Barkus, Arūnas; Jankauskas, Rimantas; Urbanavičius, Agnius. Antropologinės medžiagos tyrimai = Preliminary results of anthropological studies of human skeletal remains from the archaeological excavations in the year of 2002 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius : Diemedžio leidykla, 2005. ISBN 9986231205. p. 330-340. Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/2002/330-340.pdf>.
2 Adalian, Pascal; Ardagna, Yann; Barkus, Arūnas; Devriendt, William; Dutour, Olivier; Garmus, Antanas; Jankauskas, Rimantas; Lalys, Loic; Palubeckaitė, Žydrūnė; Signoli, Michel; Urbanavičius, Agnius. Napoleono karių masinės kapavietės Vilniaus Šiaurės miestelyje antropologinio tyrimo rezultatai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius : Diemedžio leidykla, 2005. ISBN 9986231205. p. 340-343. Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/2002/340-343.pdf>.
3 Jankauskas, Rimantas; Barkus, Arūnas; Urbanavičius, Agnius. Preliminarūs 2003 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai = Preliminary results of the anthropological studies of human skeletal remains from the archaeological excavations in 2003 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius : Diemedžio leidykla, 2005. ISBN 9986231205. p. 298-307. Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/2003/298-307.pdf>.
4 Urbanavičius, Agnius. Vilniaus naujieji miestiečiai 1661-1795 m / Agnius Urbanavičius ; Lietuvos istorijos institutas. Vilnius : LII leidykla, 2005. 383 p. ISBN 998678073X.
5 Urbanavičius, Agnius. New citizens of Vilnius (1661-1795) // Lithuanian historical studies. ISSN 1392-2343. 2005, Vol. 10, p. 67-94. [DB: ABC-CLIO Historical abstracts]

2004
1 Signoli, Michel; Ardagna, Yann; Adalian, Pascal; Devriendt, William; Lalys, Loic; Barkus, Arūnas; Palubeckaitė, Žydrūnė; Urbanavičius, Agnius; Garmus, Antanas; Jankauskas, Rimantas; Dutour, Olivier. Excavation of mass grave of Verkiu street, Šiaurės miestelis territory, Vilnius: implementation of the methods of field anthropology // 200 years of Lithuanian anthropology : modern trends, history, relation to medical practice and humanities. Vilnius : VU l-kla. 2004, p. 55-56.

1998
1 Jankauskas, Rimantas; Urbanavičius, Agnius. Preliminarūs 1996-1997 metų archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimo rezultatai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998. ISBN 9986491460. p. 526-537. Prieiga per internetą: <https://www.atl.lt/1996-1997/529-537.pdf>.