VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Žygimantas Juodeikis' publikacijų sąrašas

2019
1 Juodeikis, Žygimantas; Brimienė, Vilma; Brimas, Gintautas. A prospective study comparing 5-year results between superobese and non-superobese patients after laparoscopic adjustable gastric banding // Videosurgery and other miniinvasive techniques. Poznań : Termedia Publishing House Ltd. ISSN 1895-4588. eISSN 2299-0054. 2019, vol. 14, no. 1, p. 79-85. DOI: 10.5114/wiitm.2018.77269. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.061; AIF: 2.558; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Juodeikis, Žygimantas; Brimas, Gintautas. A prospective study comparing 5-year results between diabetic and non-diabetic patients after laparoscopic adjustable gastric banding // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, T. 17, nr. 1-2, p. 163. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744> [žiūrėta 2018-09-05]. [DB: Index Copernicus]

2017
1 Juodeikis, Žygimantas; Brimas, Gintautas. Priešoperacinių veiksnių įtaka prognozuojant kūno masės sumažėjimą praėjus penkeriems metams po nutukimo gydymo skrandžio apjuosimo reguliuojama juosta operacijos: perspektyvusis atsitiktinių imčių tyrimas = Preoperative prognostic factors for weight-loss after adjustable gastric banding: 5-year results of randomized controlled trial // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2017, T. 16, Nr. 1, p. 57-65. DOI: 10.15388/LietChirur.2017.1.10493. [DB: Index Copernicus]
2 Juodeikis, Žygimantas; Abalikšta, Tomas; Brimienė, Vilma; Brimas, Gintautas. Laparoscopic adjustable gastric banding: a prospective randomized clinical trial comparing 5-year results of two different bands in 103 patients // Obesity surgery. New York : Springer. ISSN 0960-8923. eISSN 1708-0428. 2017, Vol. 27, Iss. 4, p. 1024-1030. DOI: 10.1007/s11695-016-2416-5. [DB: Current Contents, Academic Search Complete, MEDLINE, Embase, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.890; AIF: 2.521; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]
3 Urbanavičius, Vaidotas; Juodeikis, Žygimantas; Dženkevičiūtė, Vilma; Galkinė, Aistė; Petrulionienė, Žaneta; Šapoka, Virginijus; Brimienė, Vilma; Vitkus, Dalius; Brimas, Gintautas. A prospective 4-year study of insulin resistance and adipokines in morbidly obese diabetic and non-diabetic patients after gastric banding. // Videosurgery and other miniinvasive techniques. Poznań : Termedia Publishing House Ltd. ISSN 1895-4588. eISSN 2299-0054. 2017, Vol. 12, no 2, p. 1-7. DOI: 10.5114/wiitm.2017.67207. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Embase, DOAJ] [IF: 0.852; AIF: 2.521; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
4 Brimas, Gintautas; Kontrimavičiūtė, Eglė; Brimienė, Vilma; Juodeikis, Žygimantas; Brimas, Edvardas; Brimas, Gintautas (sudarytojas). Nutukimo gydymo būdai / sudarytojas: Gintautas Brimas; tekstų autoriai: Gintautas Brimas, Eglė Kontrimavičiūtė, Vilma Brimienė, Žygimantas Juodeikis, Edvardas Brimas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 200 p. ISBN 9786094597923.
5 Juodeikis, Žygimantas; Brimas, Gintautas. Long-term results after sleeve gastrectomy: A systematic review // Surgery for obesity and related diseases. New York : Elsevier Science. ISSN 1550-7289. eISSN 1878-7533. 2017, Vol. 13, Iss. 4, p. 693-699. DOI: 10.1016/j.soard.2016.10.006. [DB: Scopus, Embase, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.900; AIF: 2.521; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas; Juodeikis, Žygimantas; Smalenskaitė, Aurelija; Beganskienė, Aldona; Kareiva, Aivaras. Evaluation of adipose tissue composition by 1H NMR and its relationship with ultrasonoscopic measurements in obese patients. // Eesti Arst: 2015, Supplement 2 : 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons. Tallin, Estonia, 10.09-12.09.2015. Abstracts. Tartu : Eesti Arstide Liit. ISSN 0235-8026. 2015, Supplement 2, p. 48. Prieiga per internetą: <http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/12288/7391> [žiūrėta 2015-11-02]. [DB: INIS Collection Search]
2 Juodeikis, Žygimantas; Brimas, Edvardas; Straukas, Jordanas; Brimas, Gintautas. Vėlyvieji laparoskopinės vertikalios skrandžio rezekcijos gydymo rezultatai = Long-term results after laparoscopic sleeve gastrectomy // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. 2015, T. 14, nr. 2, p. 88-96. DOI: 10.15388/LietChirur.2015.2.8247. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Juodeikis, Žygimantas; Poškus, Tomas; Šeinin, Dmitrij; Strupas, Kęstutis. Echinococcus multilocularis infection of the liver presenting as abdominal wall fistula // BMJ Case Reports. London : BMJ Group. eISSN 1757-790X. 2014, April 15, [3 p.]. DOI: 10.1136/bcr-2014-203769. [DB: MEDLINE, PubMed, Scopus, TOC Premier]

2013
1 Paškonis, Marius; Juodeikis, Žygimantas; Sokolovas, Vitalijus; Jurgaitis, Jonas; Rutkauskaitė, Dileta; Marcinkutė, Audronė; Strupas, Kęstutis. Kepenų echinokokozės gydymas: VUL Santariškių klinikų Pilvo chirurgijos centro patirtis // Lietuvos chirurgų asociacijos suvažiavimas: Lietuvos chirurgijos aktualijos : programa ir tezių knyga, gegužės 24-25, 2013, Druskininkai. Vilnius. 2013, p. 30.
2 Paškonis, Marius; Juodeikis, Žygimantas; Sokolovas, Vitalijus; Jurgaitis, Jonas; Rutkauskaitė, Dileta; Marcinkutė, Audronė; Strupas, Kęstutis. Kepenų echinokokozės gydymas: VUL Santariškių klinikų Pilvo chirurgijos centro patirtis // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, T. 12, Nr. 1-2, p. 72-73. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1574/946>. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Juodeikis, Žygimantas; Stanaitis, Juozas; Stašinskas, Algimantas. Tulžies akmenų sukeltas mechaninis žarnų nepraeinamumas: retrospektyvioji 14 ligos atvejų analizė ir klinikinis atvejis = Gallstone ileus: retrospective review of 14 cases and case report // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2012, T. 10, Nr. 1-2, p. 37-42. DOI: 10.15388/LietChirur.2012.1.2073. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Samuilis, Artūras; Juodeikis, Žygimantas; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Brimas, Gintautas. Kepenų pseudotumoro gydymas radiodažnumine termodestrukcija: klinikinis atvejis = Inflammatory pseudotumor of the liver treated by radiofrequency induced thermotherapy: a case report // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 2, p. 196-200. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/88_MTP_2010_II_.pdf> [žiūrėta 2010-09-30]. [DB: Index Copernicus]