VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Žydrūnė Visockienė' publikacijų sąrašas

2023
1 Naskauskienė, Gintarė; Grigoravičius, Domas; Pilypienė, Ingrida; Matuolytė, Agnė; Navarackaitė, Ieva; Ramašauskaitė, Diana; Visockienė, Žydrūnė. Pirmu ir antru nėštumo trečdaliais nustatyto nėščiųjų diabeto baigčių palyginimas = Outcomes comparison of gestational diabetes diagnosed in the first and second trimesters of pregnancy // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : UAB „Vitae Litera“. ISSN 1392-5091. 2023, t. 26, Nr. 2, p. 108-114. DOI: 10.37499/LAG.1147.
2 Visockienė, Žydrūnė. Antinksčių incidentalioma // Endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo algoritmai : mokomoji knyga : antras atnaujintas ir papildytas nauja tematika leidinys / recenzentai: Indrė Čeponienė, Giedrė Vasylienė, Germanas Marinskis, Marius Miglinas ; sudarytojas Antanas Norkus ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Vilniaus universiteto Medicinos faluktetas. Kaunas : Medicininės informacijos centras, 2023. ISBN 9786098070293. p. 590-598.
3 Visockienė, Žydrūnė. Pirminis hiperaldosteronizmas // Endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo algoritmai : mokomoji knyga : antras atnaujintas ir papildytas nauja tematika leidinys / recenzentai: Indrė Čeponienė, Giedrė Vasylienė, Germanas Marinskis, Marius Miglinas ; sudarytojas Antanas Norkus ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Vilniaus universiteto Medicinos faluktetas. Kaunas : Medicininės informacijos centras, 2023. ISBN 9786098070293. p. 599-606.
4 Visockienė, Žydrūnė. Feochromocitomų ir paragangliomų diagnostika ir gydymas // Endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo algoritmai : mokomoji knyga : antras atnaujintas ir papildytas nauja tematika leidinys / recenzentai: Indrė Čeponienė, Giedrė Vasylienė, Germanas Marinskis, Marius Miglinas ; sudarytojas Antanas Norkus ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Vilniaus universiteto Medicinos faluktetas. Kaunas : Medicininės informacijos centras, 2023. ISBN 9786098070293. p. 607-616.
5 Mazgelytė, Eglė; Ambrozaitytė, Laima; Naskauskienė, Gintarė; Tumienė, Birutė; Visockienė, Žydrūnė. The genetic spectrum of maturity-onset diabetes of the young in the Lithuanian diabetic population // European Human Genetics Conference: hybrid conference, Glasgow, Scotland, UK, June 10–13, 2023. 2023, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://distribute.m-anage.com/from.storage?image=N2dmvbprUYyZ3jqpmKxQ27hQDtXBpup4SbviKXaXMK2WXprF5hhQlKCvaHtbmc580>.

2022
1 Jurevičienė, Elena; Burneikaitė, Greta; Dambrauskas, Laimis; Kasiulevičius, Vytautas; Kazėnaitė, Edita; Navickas, Rokas; Puronaitė, Roma; Smailytė, Giedrė; Visockienė, Žydrūnė; Danila, Edvardas. Epidemiology of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) comorbidities in Lithuanian national database: a cluster analysis // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI. eISSN 1660-4601. 2022, vol. 19, iss. 2, art. no. 970, p. [1-14]. DOI: 10.3390/ijerph19020970. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus, Embase, MEDLINE]
2 Grigoravičius, Domas; Šiaulienė, Laura; Visockienė, Žydrūnė. Unrecognized primary hypoparathyroidism with severe hypocalcemia in the presence of COVID-19 infection = Pirminis hipoparatiroidizmas su sunkia hipokalcemija kartu esant ir nustatytai COVID-19 infekcijai // Acta medica Lituanica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2022, vol. 29, no. 1, p. 70-77. DOI: 10.15388/Amed.2021.29.1.9. [DB: Index Copernicus, MEDLINE, Scopus]
3 Kalakauskaitė, Laura; Januškevičiūtė, Edvina; Visockienė, Žydrūnė. Veiksniai, turintys įtakos svorio prieaugiui nėštumo laikotarpiu nėščiųjų diabetu sergančioms moterims.Literatūros apžvalga = Factors for weight gain during pregnancy for women with gestational diabetes. Literature review // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-5091. 2022, t. 25, Nr. 1, p. 22-30. [DB: Index Copernicus]
4 Januškevičiūtė, Edvina; Kalakauskaitė, Laura; Visockienė, Žydrūnė. Kušingo sindromo diagnostikos ir gydymo iššūkiai, esant abipusei makronodulinei antinksčių hiperplazijai = Challenges in diagnosis and treatment of Cushing syndrome in bilateral macronodular adrenal hyperplasia // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2022, t. 21, Nr. 1, p. 47-55. DOI: 10.15388/LietChirur.2022.21.57. [DB: Index Copernicus, Scilit, Dimensions]
5 Mazgelytė, Eglė; Naskauskienė, Gintarė; Tumienė, Birutė; Ambrozaitytė, Laima; Visockienė, Žydrūnė. Frequency and genetic spectrum of maturity-onset diabetes of the young (MODY) in Lithuania: a single centre study // Lietuvos endokrinologija. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Endokrinologijos institutas, Lietuvos endokrinologų draugija. ISSN 1392-7213. 2022, t. 31, Nr. 3-4, p. 71.
6 Visockienė, Žydrūnė; Aleknienė, Modesta; Šarkovienė, Vaiva; Bičkauskienė, Violeta; Miglinas, Marius; Ašakienė, Eglė; Vareikienė, Loreta; Sokolovas, Vitalijus; Jocius, Donatas; Petrulionis, Marius; Kielaitė-Gulla, Aistė; Strupas, Kęstutis. Graft function 9 months after islet after kidney transplantation in type 1 diabetes patient: first experience in the Baltic countries // Lietuvos endokrinologija. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Endokrinologijos institutas, Lietuvos endokrinologų draugija. ISSN 1392-7213. 2022, t. 31, Nr. 3-4, p. 69-70. [DB: Index Copernicus]
7 Šiaulienė, Laura; Visockienė, Žydrūnė; Dedonytė, Veronika; Sereikė, Ieva; Lazutka, Juozas Rimantas. DNA damage and compromised DNA repair in patients with diabetes mellitus and diabetic neuropathy // Lietuvos endokrinologija. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Endokrinologijos institutas, Lietuvos endokrinologų draugija. ISSN 1392-7213. 2022, t. 31, Nr. 3-4, p. 74. [DB: Index Copernicus]
8 Visockienė, Žydrūnė; Jakubkevičius, Valentinas; Aleknienė, Modesta; Šiaulienė, Laura; Mekionytė, Gerda; Ščerbinkinaitė, Joana. Clinical characteristics and outcomes in hospitalized COVID-19 patients with and without diabetes at Vilnius University Hospital Santaros Klinikos (VUHSK) // Endocrine abstracts: 24th European Congress of Endocrinology, 21 - 24 May 2022, Milan, Italy. Bristol : Bioscientifica. ISSN 1470-3947. eISSN 1479-6848. 2022, vol. 81, abstract no. OC1.1, p. [1]. DOI: 10.1530/endoabs.81.OC1.1. [DB: MEDLINE]
9 Aleknienė, Modesta; Kazakevičiūtė, Greta; Charčiūnaitė, Karolina; Naskauskienė, Gintarė; Visockienė, Žydrūnė. A case report of 24 years old female with stage IV adrenocortical carcinoma in Vilnius University Santaros Clinics // Endocrine abstracts: 24th European Congress of Endocrinology, 21 - 24 May 2022, Milan, Italy. Bristol : BioScientifica. ISSN 1470-3947. eISSN 1479-6848. 2022, vol, 81, abstract no. EP124, p. [1]. DOI: 10.1530/endoabs.81.EP124. [DB: MEDLINE]
10 Dzimitravičiūtė, Gabrielė; Naskauskienė, Gintarė; Visockienė, Žydrūnė; Daniūnaitė, Kristina. MicroRNA detection in liquid-biopsy samples of women diagnosed with gestational diabetes mellitus // Febs Open Bio: Supplement: The Biochemistry Global Summit, 25th IUBMB Congress, 46th FEBS Congress, 15th PABMB Congress, July 9–14, 2022, Lisbon, Portugal. Hoboken : Wiley. ISSN 2211-5463. 2022, vol. 12, suppl. 1, art. no. P-01.3-022, p. 145. DOI: 10.1002/2211-5463.13440. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.600; AIF: 5.900; Q4 (2022 InCities JCR SCIE)]

2021
1 Kazlauskaitė, Greta; Tareilytė, Miglė; Naskauskienė, Gintarė; Šarkovienė, Vaiva; Visockienė, Žydrūnė. Ankstyvas 1 tipo cukrinio diabeto pasireiškimas pogimdyminiu laikotarpiu po buvusio nėščiųjų diabeto: literatūros apžvalga ir klinikinių atvejų pristatymas = Type 1 diabetes mellitus diagnosed during follow-up of gestational diabetes mellitus in the early postpartum period: literature review and clinical cases // Lietuvos endokrinologija. Kaunas : Medicininės informacijos centras. ISSN 1392-7213. 2021, t. 29, Nr. 1-4, p. 40-44. [DB: Index Copernicus]
2 Januškevičiūtė, Edvina; Kalakauskaitė, Laura; Visockienė, Žydrūnė. Feochromocitomos ir paragangliomos recidyvą lemiančių rizikos veiksnių apžvalga = Review of risk factors relapse of pheochromocytoma and paraganglioma // Lietuvos endokrinologija. Kaunas : Medicininės informacijos centras. ISSN 1392-7213. 2021, t. 29, Nr. 1-4, p. 61-66. [DB: Index Copernicus]
3 Kalakauskaitė, Laura; Januškevičiūtė, Edvina; Visockienė, Žydrūnė. Nėščiųjų diabeto atokiosios komplikacijos vaikams, susijusios su širdies ir kraujagyslių ligų išsivystymu ateityje = Long term gestational diabetes complications for children associated with cardiovascular disease development in future // Lietuvos endokrinlogija. Kaunas : Medicininės informacijos centras. ISSN 1392-7213. 2021, t. 29, Nr. 1-4, p. 67-72. [DB: Index Copernicus]
4 Kalakauskaitė, Laura; Januškevičiūtė, Edvina; Visockienė, Žydrūnė (temos vadovas). Širdies ir kraujagyslių ligų rizika vaikams, kurių motinos nėštumo metu sirgo gestaciniu diabetu. Sisteminė literatūros apžvalga // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. ISBN 9786090706244. p. 476-477. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.
5 Januškevičiūtė, Edvina; Kalakauskaitė, Laura; Visockienė, Žydrūnė (temos vadovas). Feochromocitoma ir paraganglioma: su recidyvavimu susiję rizikos veiksniai. Sisteminė literatūros apžvalga. // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 474-475. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.
6 Nedzinskienė, Laura; Jurevičienė, Elena; Visockienė, Žydrūnė; Ulytė, Agnė; Puronaitė, Roma; Kasiulevičius, Vytautas; Kazėnaitė, Edita; Burneikaitė, Greta; Navickas, Rokas. Structure and distribution of health care cost across age groups of patients with multimorbidity in Lithuania // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601. 2021, vol. 18, no. 5, art. no. 2767, p. [1-13]. DOI: 10.3390/ijerph18052767. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE]

2020
1 Kalakauskaitė, Laura; Januškevičiūtė, Edvina; Visockienė, Žydrūnė (temos vadovas). Rizikos veiksniai didesniam svorio prieaugiui nėštumo metu moterims, sergančioms gestaciniu diabetu. Literatūros apžvalga // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 245. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 9). DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
2 Januškevičiūtė, Edvina; Kalakauskaitė, Laura; Visockienė, Žydrūnė (temos vadovas). Gliukozės apykaita ankstyvame pogimdyviniame laikotarpyje moterims, sirgusioms gestaciniu diabetu. Literatūros apžvalga // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 244. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 9). DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
3 Radzevičienė, Lina; Veličkienė, Džilda; Žilaitienė, Birutė; Čeponis, Jonas; Visockienė, Žydrūnė; Abraitienė, Agnė; Urbanavičienė, Eglė. Bazinių insulinų ir jų analogų inicijavimo ir titravimo rekomendacjos // Lietuvos gydytojo žurnalas. Kaunas : Medicinos spaudos namai. ISSN 1648-3154. 2020, Nr. 3(125), p. 6.
4 Visockienė, Žydrūnė; Puronaitė, Roma; Navickas, Rokas; Jurevičienė, Elena; Kasiulevičius, Vytautas. Risk of hospitalization for cardiovascular events associated with diabetes therapies in type 2 diabetes patients in Lithuanian cohort // Endocrine abstracts: vol. 70: 22nd European Congress of Endocrinology, 5-9 September 2020. Bristol : BioScientifica. ISSN 1470-3947. eISSN 1479-6848. 2020, vol. 70, abstract no. EP189, p. [1]. DOI: 10.1530/endoabs.70.EP189. [DB: MEDLINE]
5 Švaikevičienė, Kristina; Puronaitė, Roma; Visockienė, Žydrūnė; Kasiulevičius, Vytautas. The complexity of associations between type 2 diabetes mellitus and comorbidities in multimorbid population in Lithuania // Endocrine abstracts: 22nd European Congress of Endocrinology, 5-9 September 2020. Bristol : BioScientifica. ISSN 1470-3947. eISSN 1479-6848. 2020, vol. 70, abstract no. AEP337, p. [1]. DOI: 10.1530/endoabs.70.AEP337.
6 Šileikaitė, Kotryna; Švaikevičienė, Kristina; Kazakevičiūtė, Greta; Visockienė, Žydrūnė. Pirmojo tipo dauginės endokrininės neoplazijos sindromas: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga = Type 1 multiple endocrine neoplasia syndrome: case report and literature review // Laboratorinė medicina. Vilnius : Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2020, t. 22, Nr. 1(85), p. 42-53. [DB: Index Copernicus]
7 Schernthaner, Guntram; Shehadeh, Naim; Ametov, Alexander S; Bazarova, Anna V; Ebrahimi, Fahim; Fasching, Peter; Janež, Andrej; Kempler, Péter; Konrāde, Ilze; Lalić, Nebojša M; Mankovsky, Boris; Martinka, Emil; Rahelić, Dario; Serafinceanu, Cristian; Škrha, Jan; Tankova, Tsvetalina; Visockienė, Žydrūnė. Worldwide inertia to the use of cardiorenal protective glucose-lowering drugs (SGLT2i and GLP-1 RA) in high-risk patients with type 2 diabetes // Cardiovascular diabetology [electronic resource] : BioMed Central. ISSN 1475-2840. 2020, vol. 19, iss. 1, art. no. 185, p. 1-17. DOI: 10.1186/s12933-020-01154-w. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 9.951; AIF: 5.368; Q1 (2020 InCities JCR SCIE)]
8 Petravičiūtė, Modesta; Šilinskienė, Dovilė; Laukytė-Slėnienė, Monika; Visockienė, Žydrūnė. Pheochromocytoma multisystem crisis presenting with cardiogenic shock and Tako-tsubo cardiomyopathy // Endocrine abstracts: vol. 70: 22nd European Congress of Endocrinology, 5-9 September 2020, European Society of Endocrinology. Bristol : BioScientifica. ISSN 1470-3947. eISSN 1479-6848. 2020, vol. 70, abstract. no AEP61, p. [1-2]. DOI: 10.1530/endoabs.70.AEP61.
9 Snieškienė, Aistė; Juškienė, Rasa; Abraitienė, Agnė; Visockienė, Žydrūnė. Treatment outcomes of acromegaly: a single-centre experience // Endocrine abstracts: vol. 70: 22nd European Congress of Endocrinology, 5-9 September 2020, European Society of Endocrinology. Bristol : BioScientifica. ISSN 1470-3947. eISSN 1479-6848. 2020, vol. 70, abstract no. EP297, p. [1]. DOI: 10.1530/endoabs.70.EP297.
10 Norkus, Antanas (sudarytojas); Abraitienė, Agnė; Atstupėnaitė, Vaida; Badarienė, Jolita; Bumblytė, Inga Arūnė; Čelutkienė, Jelena; Čeponienė, Indrė; Čeponis, Jonas; Dalinkevičienė, Eglė; Dambrauskas, Žilvinas; Danytė, Evalda; Daugintytė-Petrušienė, Laura; Dženkevičiūtė, Vilma; Francaitė-Daugėlienė, Miglė; Gudaitytė, Rita; Jankauskas, Antanas; Jatužis, Dalius; Kasiulevičius, Vytautas; Kazlauskienė, Laura; Kiudelis, Vytautas; Kiudelis, Gediminas; Kybartienė-Mačiulaitė, Sondra; Klimašauskienė, Aušra; Kušleikaitė-Pere, Neda; Laukaitienė, Jolanta; Lizdenienė, Vita; Maleckas, Almantas; Matijošaitis, Vaidas; Mickevičius, Antanas; Navardauskaitė, Rūta; Norkus, Antanas; Pauliukienė, Renata; Pečeliūnienė, Jūratė; Pentiokinienė, Daiva; Petrulienė, Kristina; Plisienė, Jurgita; Puronaitė, Roma; Radzevičienė, Lina; Ragaišytė, Nijolė; Skarupskienė, Inga; Stankuvienė, Asta; Stankutė, Ingrida; Šapoka, Virginijus; Šimonienė, Diana; Šlapikas, Rimvydas; Trečiokienė, Indrė; Unikas, Ramūnas; Vaičiūnienė, Rūta; Vaitkus, Antanas; Vajauskas, Donatas; Veličkienė, Džilda; Venclauskas, Linas; Verkauskienė, Rasa; Visockienė, Žydrūnė; Ziutelienė, Aristida; Žiginskienė, Edita; Žilaitienė, Birutė. Diabetas ir kardiovaskulinė rizika : monografija / sudarytojas Antanas Norkus. Kaunas : Medicininės informacijos centras, 2020. 386 p. ISBN 9786098070279.

2019
1 Puronaitė, Roma; Jakaitienė, Audronė; Jurevičienė, Elena; Kasiulevičius, Vytautas; Navickas, Rokas; Radavičius, Marijus; Visockienė, Žydrūnė. Identifying patterns of multimorbidity in Lithuanian National Health Insurance Fund data: a comparison of cross-sectional and temporal phenotyping approaches // NBBC19 : 7th Nordic-Baltic biometric conference, 3-5 June 2019, Vilnius, Lithuania : final programme and abstract book. Vilnius : [s.n.]. 2019, p. 39. Prieiga per internetą: <http://files.razzby.com/95/General/1559646481_NBBC19_Abstract_book.pdf>.
2 Abraitienė, Agnė; Adukauskienė, Dalia; Auškalnis, Stasys; Bumblytė, Inga Arūnė; Čeponis, Jonas; Danytė, Evalda; Daukša, Albertas; Daukšienė, Dalia; Dobrovolskienė, Rimantė; Dobrovolskytė, Radvilė; Francaitė-Daugėlienė, Miglė; Gudaitytė, Rita; Jakubonienė, Neli; Kazlauskienė, Laura; Klimaitė, Raimonda; Knispelis, Robertas; Krasauskas, Virgilijus; Krasauskienė, Aurelija; Krikščiūnienė, Rūta; Laukienė, Romena; Lizdenienė, Vita; Maleckas, Almantas; Matulevičius, Valentinas; Navardauskaitė, Rūta; Norkus, Antanas; Ostrauskas, Rytas; Pauliukienė, Renata; Pangonis, Arūnas; Pečeliūnienė, Jūratė; Petereit, Rūta; Petrulienė, Kristina; Plisienė, Jurgita; Prakapienė, Edita; Preikša, Romualdas Tomas; Radzevičienė, Lina; Ražanskaitė-Virbickienė, Dovilė; Skarupskienė, Inga; Stankutė, Ingrida; Stankuvienė, Asta; Šimonienė, Diana; Šlapikas, Rimvydas; Šliaužys, Viktoras; Unikas, Ramūnas; Vaitkutė, Eglė; Velička, Linas; Veličkienė, Džilda; Venclauskas, Linas; Verkauskienė, Rasa; Visockienė, Žydrūnė; Žiginskienė, Edita; Žilaitienė, Birutė. Endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo algoritmai : mokomoji knyga / Recenzentai : Rūta Vaičiūnienė, Giedrė Vasylienė ; Sudarytojas Antanas Norkus ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Viliaus universiteto Medicinos faluktetas. Kaunas : Medicininės informacijos centras, 2019. 403 p. ISBN 9786098070262.
3 Radzevičienė, L.; Veličkienė, D.; Žilaitienė, B.; Čeponis, J.; Visockienė, Ž.; Abraitienė, A.; Urbanavičienė, E. Bazinių insulinų ir jų analogų inicijavimo ir titravimo rekomendacijos // Lietuvos endokrinologija. Kaunas : Medicininės informacijos centras. ISSN 1392-7213. 2019, t. 27, Nr. 3-4, p. 65-66.
4 Novikova, Ana; Visockienė, Žydrūnė (temos vadovas). 2012–2018 metais atliktų metajodbenzilguanidino scintigrafijų apžvalga ir indikacijų tyrimui įvertinimas // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 293-295. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-05-25].
5 Žutautaitė, Agnė; Jagučianskaitė, Greta; Švaikevičienė, Kristina; Naskauskienė, Gintarė; Juškienė, Rasa; Visockienė, Žydrūnė. 2 A tipo daugybinės endokrininės neoplazijos sindromo klinikinio atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga // Lietuvos endokrinologija. Kaunas : Medicininės informacijos centras. ISSN 1392-7213. 2019, t. 27, Nr. 1-2, p. 24-30. [DB: Index Copernicus]

2018
1 Jurevičienė, Elena; Onder, Graziano; Visockienė, Žydrūnė; Puronaitė, Roma; Petrikonytė, Dovilė; Gargalskaitė, Urtė; Kasiulevičius, Vytautas; Navickas, Rokas. Does multimorbidity still remain a matter of the elderly: Lithuanian national data analysis // Health policy : Elsevier Ireland Ltd. ISSN 0168-8510. eISSN 1872-6054. 2018, Vol. 122, no 6, p. 681-686. DOI: 10.1016/j.healthpol.2018.03.003. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus, Embase, MEDLINE] [IF: 2.075; AIF: 2.702; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Radzevičienė, Lina; Verkauskienė, Rasa; Norkus, Antanas; Danytė, Evalda; Čeponis, Jonas; Jašinskienė, Edita; Visockienė, Žydrūnė; Naskauskienė, Gintarė; Urbanavičienė, Eglė; Vasylienė, Giedrė; Gražienė, Aleksandra. Kas svarbu valdant glikemiją po valgio ir skiriant greito veikimo insuliną // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-3218. 2018, t. 22, Nr. 4, p. 267-270. (Šeimos gydytojo praktika).
3 Visockienė, Žydrūnė; Nedzinskienė, Laura; Puronaitė, Roma; Mikaliūkštienė, Aldona. Validation of the Lithuanian version of the 19-item audit of diabetes dependent quality of life (ADDQOL-LT) questionnaire in patients with diabetes // Health and quality of life outcomes. London : BioMed Central. ISSN 1477-7525. 2018, vol. 16, no 1, art. no 206, [p. 1-8]. DOI: 10.1186/s12955-018-1033-5. [DB: Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 2.318; AIF: 2.702; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]
4 Norkus, Antanas (sudarytojas); Adukauskienė, Dalia; Aniulienė, Rosita; Bumblytė, Inga Arūnė; Čeponienė, Indrė; Čeponis, Jonas; Dalinkevičienė, Eglė; Danytė, Evalda; Francaitė-Daugėlienė, Miglė; Dobrovolskienė, Rimantė; Kasiulevičius, Vytautas; Krasauskienė, Aurelija; Kušleikaitė-Pere, Neda; Laurinavičius, Arvydas; Maleckas, Almantas; Miglinas, Marius; Navardauskaitė, Rūta; Pečeliūnienė, Jūratė; Prakapienė, Edita; Radzevičienė, Lina; Skarupskienė, Inga; Stankuvienė, Asta; Šulcaitė, Rita; Unikas, Ramūnas; Utkus, Algirdas; Vaičiūnienė, Rūta; Veličkienė, Džilda; Verkauskienė, Rasa; Visockienė, Žydrūnė; Žiginskienė, Edita. Diabetinė nefropatija : [monografija] = Diabetic nephropathy / Sudarytojas Antanas Norkus ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas ; [Recenzentai : Leonas Valius, Dalia Daukšienė]. Kaunas : Medicininės informacijos centras, 2018. 368 p. ISBN 9786098070255.
5 Čeponis, Jonas; Abraitienė, Agnė; Veličkienė, Džilda; Naskauskienė, Gintarė; Verkauskienė, Rasa; Visockienė, Žydrūnė; Norkus, Antanas. 2 tipo cukrinio diabeto gydymas pagal 2018 m. Amerikos diabeto ir Europos diabeto tyrimo asociacijų sutarimą įvertinus naujausių tyrimų duomenis: praktinio darbo rekomendacijos specialistams Lietuvoje // Lietuvos endokrinologija. Kaunas : Medicininės informacijos centras. ISSN 1392-7213. 2018, t. 26, Nr. 2-4, p. 110-125.
6 Švaikevičienė, Kristina; Kazakevičiūtė, Greta; Juškienė, Rasa; Visockienė, Žydrūnė. Sporadinė recidyvinė piktybinė feochromocitoma: literatūros apžvalga ir klinikinio atvejo aprašymas // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, Nr. 2, p. 139-145. Prieiga per internetą: <https://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/754/2018>. [DB: Index Copernicus]
7 Žutautaitė, Agnė; Jagučianskaitė, Greta; Švaikevičienė, Kristina; Žiukaitė, Rasa; Visockienė, Žydrūnė. Paveldimoji feochromocitoma ir paraganglioma: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga // Laboratorinė medicina : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, Nr. 1, p. 89-95. Prieiga per internetą: <https://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/724/2018>. [DB: Index Copernicus]
8 Petrėnaitė, Agnė; Naskauskienė, Gintarė; Dunauskas, Vigantas; Visockienė, Žydrūnė; Akulova, Diana. Ektopinio adrenokortikotropinio hormono sindromo diagnostikos sunkumai ir gydymo galimybės: klinikiniai atvejai ir literatūros apžvalga // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, Nr. 1, p. 63-71. Prieiga per internetą: <https://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/714/2018>. [DB: Index Copernicus]
9 Jakubkevičius, Valentinas; Švaikevičienė, Kristina; Visockienė, Žydrūnė. Piktybinių feochromocitomų apžvalga Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose (2010-2017 m.) // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, nr. 1, p. 116. [DB: Index Copernicus]

2017
1 Visockienė, Žydrūnė; Švaikevičienė, Kristina; Želnytė, Gintarė; Šulcaitė, Rita. Von Hippel–Lindau sindromas: vienintelio antinksčio feochromacitomos chirurginis ir poprocedūrinio antinksčių nepakankamumo medikamentinis gydymas nėštumo metu: klinikinio atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga = Von Hippel–Lindau syndrome: single adrenal pheochromocytoma surgery and adrenal insufficiency substitution therapy during pregnancy: case report and literature review // Laboratorinė medicina = Laboratory medicine. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija : Lietuvos žmogaus genetikos draugija. ISSN 1392-6470. 2017, t. 19, Nr. 1(73), p. 49-55. (Mokslo darbai = Scientific papers). [DB: Index Copernicus]
2 Radzevičienė, Lina; Verkauskienė, Rasa; Norkus, Antanas; Veličkienė, Džilda; Danytė, Evalda; Čeponis, Jonas; Visockienė, Žydrūnė; Naskauskienė, Gintarė; Urbanavičienė, Eglė; Vasylienė, Giedrė; Gražienė, Aleksandra; Plisienė, Jurgita. Antro tipo cukrinio diabeto gydymo tikslai: nuo glikemijos mažinimo baigčių gerinimo = Targets of type 2 diabetes treatment: from glucose centric mindset to the improvement of cardiovascular outcomes // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-3218. 2017, t. 21, Nr. 7, p. 493-497. (Šeimos gydytojo studijos). [DB: Index Copernicus]
3 Kazakevičiūtė, Greta; Maksimovaitė, Indrė; Visockienė, Žydrūnė. Skausminės diabetinės polineuropatijos gydymo alfa lipo rūgštimi efektyvumas = Effectiveness of short-term diabetic polyneuropathy treatment using alpha-lipoic acid // Lietuvos endokrinologija. Kaunas : Medicininės informacijos centras. ISSN 1392-7213. 2017, T. 25, Nr. 1,2,3,4, p. 21-27.
4 Ščerbinskaitė, Lina; Bradulskytė, Aušra; Girdžiūtė, Milda; Guntaitė, Vilija; Visockienė, Žydrūnė. Pirmą kartą nustatyti antinksčių dariniai: 2010-2014 metų ištyrimo taktikos palyginimas = Adrenal masses diagnosed for the first time: comparison of assessment strategy in 2010 and 2014 at Vilnius university hospital Santara clinics // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2017, T. 27, nr. 2, p. 60-65. DOI: 10.5200/sm-hs.2017.026. [DB: Index Copernicus]
5 Visockienė, Žydrūnė; Jagučianskaitė, Greta; Petrėnaitė, Agnė; Žiukaitė, Rasa. Orbital ectopic thyroid mistaken for metastases // Endocrine abstracts: vol. 49: 19th European Congress of Endocrinology, Lisbon, Portugal, 20 May 2017 - 23 May 2017. Bristol : BioScientifica. ISSN 1470-3947. eISSN 1479-6848. 2017, vol. 49, Abstr. no GP211 [p. 145-146]. DOI: 10.1530/endoabs.49.GP211.
6 Visockienė, Žydrūnė; Guntaitė, Vilija; Dunauskas, Vigantas; Vajauskas, Donatas; Kėkštas, Gintautas; Vasylienė, Giedrė. Long-term treatment of acute ectopic ACTH syndrome with Etomidate // Endocrine abstracts: vol. 49: 19th European Congress of Endocrinology, Lisbon, Portugal, 20 May 2017 - 23 May 2017. Bristol : BioScientifica. ISSN 1470-3947. eISSN 1479-6848. 2017, vol. 49, Abstr. no GP. 91 [p. 91]. DOI: 10.1530/endoabs.49.GP31.
7 Petrėnaitė, Agnė; Jagučianskaitė, Greta; Juškienė, Rasa; Žiukaitė, Rasa; Visockienė, Žydrūnė. Atypical symptoms of hypoglycemia, hiding a diagnosis of insulinoma: a case report // Endocrine abstracts: vol. 49: 19th European Congress of Endocrinology, Lisbon, Portugal, 20 May 2017 - 23 May 2017. Bristol : BioScientifica. ISSN 1470-3947. eISSN 1479-6848. 2017, vol. 49, Art no. EP171 [p. 206-207]. DOI: 10.1530/endoabs.49.EP171.
8 Švaikevičienė, Kristina; Girdžiūtė, Milda; Visockienė, Žydrūnė. Imaging follow-up of non-functioning adrenal masses at Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos: 2010–2016 // Endocrine abstracts: vol. 49: 19th European Congress of Endocrinology, Lisbon, Portugal, 20 May 2017 - 23 May 2017. Bristol : BioScientifica. ISSN 1470-3947. eISSN 1479-6848. 2017, vol. 49, Abstr.no EP156 [p. 202]. DOI: 10.1530/endoabs.49.EP156.
9 Danytė, Evalda; Radzevičienė, Lina; Šulcaitė, Rita; Urbanavičienė, Eglė; Varanauskienė, Eglė; Verkauskienė, Rasa; Veličkienė, Džilda; Visockienė, Žydrūnė. Cukrinio diabeto priežiūros rekomendacijos : metodinė ir mokymo priemonė / Evalda Danytė, Lina Radzevičienė, Rita Šulcaitė, Eglė Urbanavičienė, Eglė Varanauskienė, Džilda Veličkienė, Rasa Verkauskienė, Žydrūnė Visockienė ; vyr. redaktorė Žydrūnė Visockienė ; Recenzentai : Vytautas Kasiulevičius, Gediminas Urbonas. Vilnius : Lietuvos endokrinologų draugija ; Vilniaus endokrinologų draugija, 2017. 64 p. ISBN 9786099592503.
10 Kazakevičiūtė, Greta; Maksimovaitė, Indrė; Visockienė, Žydrūnė. Sergančiųjų diabetine polineuropatija stambiųjų mielinizuotų skaidulų pažeidimo įvertinimas kamertonu C 128 ir neurometru = Comparison of tuning fork C 128 test and neurometer to evaluate large myellnated fiber damage in patients with diabetic polyneuropathy // Lietuvos endokrinologija. Kaunas : Medicininės informacijos centras. ISSN 1392-7213. 2017, T. 25, Nr. 1, 2, 3, 4, p. 1-6. [DB: Index Copernicus]
11 Grišin, Edvard; Visockienė, Žydrūnė; Gavelienė, Edita. Cirkadinio ritmo įtaka mažinant 2 tipo cukrinio diabeto klinikinę raišką = Circadian rhythm influence on management of type 2 diabetes mellitus clinical manifestation // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2017, t. 19, Nr. 4, p. 228-233. Prieiga per internetą: <https://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/738/2017> [žiūrėta 2021-01-13]. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Veličkienė, Džilda; Verkauskienė, Rasa; Norkus, Antanas; Šulcaitė, Rita; Radzevičienė, Lina; Danytė, Evalda; Visockienė, Žydrūnė; Naskauskienė, Gintarė; Abraitienė, Agnė; Gražienė, Aleksandra; Vasylienė, Giedrė; Kakariekienė, Vaida. Hipoglikemijos diagnostikos, klasifikacijos, gydymo rekomendacijos // Lietuvos endokrinologija. Kaunas : Medicininės informacijos centras. ISSN 1392-7213. 2016, t. 24, Nr. 1-4, p. 77-82. (Rekomendacijos).
2 Bukelskienė, Živilė; Naskauskienė, Gintarė; Ramašauskaitė, Diana; Visockienė, Žydrūnė. Nėščiųjų diabetu sergančių moterų priežiūros, nėštumo komplikacijų ir gimdymo išeičių analizė = Analysis of care, maternal and neonatal outcomes in subjects with gGestational diabetes mellitus // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 5, p. 431-436. [DB: Index Copernicus]
3 Visockienė, Žydrūnė; Šiaulienė, Laura; Puronaitė, Roma; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas. Quality of diabetes care at the largest outpatient clinics in Vilnius = Cukrinio diabeto priežiūros kokybė didžiosiose Vilniaus miesto poliklinikose // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2016, Vol. 23, no 2, p. 126-134. DOI: 10.6001/actamedica.v23i2.3329. [DB: Index Copernicus, Current Abstracts, TOC Premier]
4 Lapinskas, Vincas; Visockienė, Žydrūnė. Antidiabetinių vaistų sąveikos pagrindai / Vincas Lapinskas, Žydrūnė Visockienė. Vilnius : Informeda, 2016. 86 p. ISBN 9786099573526.
5 Bukelskienė, Živilė; Naskauskienė, Gintarė; Visockienė, Žydrūnė. Risk factors for fetal macrosomia in gestational diabetes // Endocrine abstracts: 18th European Congress of Endocrinology, Munich, Germany, 28 May 2016 - 31 May 20. Bristol : BioScientifica. ISSN 1470-3947. eISSN 1479-6848. 2016, vol. 41, Abstr no EP509 [p. 286]. DOI: 10.1530/endoabs.41.EP509.

2015
1 Visockienė, Žydrūnė; Taparauskaitė, Agnė; Katkienė, Eglė; Zdanytė, Monika; Grigonis, Saulius; Šerpytis, Pranas; Navickas, Rokas. Glikemijos kontrolės svarba ūmių koronarinių sindromų metu: tyrimų apžvalga ir rekomendacijos // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2015, T. 25, nr 5, p. 184-186. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2015m/2015%20SM5(1-198_Online1).pdf> [žiūrėta 2016-10-20]. [DB: Index Copernicus]
2 Navickas, Rokas; Visockienė, Žydrūnė; Puronaitė, Roma; Rukšėnienė, Miglė; Kasiulevičius, Vytautas; Jurevičienė, Elena. Prevalence and structure of multiple chronic conditions in Lithuanian population and the distribution of the associated healthcare resources // European journal of internal medicine. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0953-6205. 2015, Vol. 26, iss. 3, p. 160-168. DOI: 10.1016/j.ejim.2015.02.015. [IF: 2.591; AIF: 4.104; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]
3 Girdžiūtė, Milda; Visockienė, Žydrūnė. Overview of phaeochromocytomas at Vilnius University Hospital Santariskiu clinics (VUHSC): 5 year results // Endocrine abstracts. Bristol : BioScientifica. ISSN 1470-3947. eISSN 1479-6848. 2015, Vol. 37, Abstract no. EP10. DOI: 10.1530/endoabs.37.EP10.
4 Visockienė, Žydrūnė; Girdžiūtė, Milda. Audit of adrenal tumours at Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos (VUHSK): 4 year results // Endocrine abstracts. Bristol : BioScientifica. ISSN 1470-3947. eISSN 1479-6848. 2015, Vol. 37, Abstract no. EP1093. DOI: 10.1530/endoabs.37.EP1093.

2014
1 Visockienė, Žydrūnė; Šiaulienė, Laura; Beišytė, Justė; Bukelskienė, Živilė; Lyskoit, Kristina; Juchnevičienė, Inga; Patrova, Jekaterina; Puronaitė, Roma; Vencevičienė, Lina; Kasiulevičius, Vytautas. Diabeto priežiūros klinikinis auditas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Šeimos medicinos centre // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 387-394. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Visockienė, Žydrūnė. Energy metabolism in obesity and diabetes: concepts of body copmposition, metabolic factors, energy intake and energy expenditure. Köln : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 176 p. ISBN 9783838303000.
2 Banišauskaitė, Ilona; Jurevičiūtė, Justina; Matulevičiūtė, Indrė; Barsienė, Lina; Visockienė, Žydrūnė; Verkauskienė, Rasa; Matulevičius, Valentinas; Ostrauskas, Rytas. Antinksčių incidentalioma. Situacija Lietuvoje = Adrenal incidentaloma. Current situation in Lithuania // Lietuvos endokrinologija. Kaunas : Medicininės informacijos centras. ISSN 1392-7213. 2013, t. 21, Nr. 1-4, p. 102-105. [DB: Index Copernicus]
3 Ozery-Flato, Michal; Parush, Naama; El-Hay, Tal; Visockienė, Žydrūnė; Ryliškytė, Ligita; Badarienė, Jolita; Solovjova, Svetlana; Kovaitė, Milda; Navickas, Rokas; Laucevičius, Aleksandras. Predictive models for type 2 diabetes onset in middle-aged subjects with the metabolic syndrome // Diabetology and metabolic syndrome. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1758-5996. 2013, vol. 5, Art. No. 36. DOI: 10.1186/1758-5996-5-36. [DB: Embase, Scopus, EBSCOHost (nenaudotinas), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.500; AIF: 4.096; Q3 (2013 InCities JCR SCIE)]
4 Visockienė, Žydrūnė; Brimas, Gintautas; Abalikšta, Tomas; Šiaulienė, Laura; Liakina, Valentina; Strupas, Kęstutis. Metabolic changes one year after laparoscopic adjustable gastric banding operation in morbidly obese subjects // Videosurgery and other miniinvasive techniques. Poznan : Termedia Publishing House Ltd. ISSN 1895-4588. 2013, Vol. 8, no. 1, p. 13-21. DOI: 10.5114/wiitm.2011.30828. [DB: Embase, Scopus, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.092; AIF: 2.166; Q3 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Parush, Naama; El-Hay, Tal; Ozery-Flato, Michal; Ryliškytė, Ligita; Visockienė, Žydrūnė; Laucevičius, Aleksandras. Information-based sequential selection of clinical tests in risk assessment // Quality of life through quality of information. Amsterdam : IOS Press, 2012. eISBN 9781614991014. p. 781-785. (Studies in health technology and informatics, ISSN 0926-9630, eISSN 1879-8365 ; vol. 180). DOI: 10.3233/978-1-61499-101-4-781. [DB: Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)]
2 Brimas, Gintautas; Visockienė, Žydrūnė; Strupas, Kęstutis. Metabolic changes one year after laparoscopic adjustable gastric banding operation in morbidly obese subjects // The 7th congress of the Baltic association of surgeons : abstracts, Latvia, September 27th-29th, 2012. Riga. 2012, p. 34.
3 Visockienė, Žydrūnė; Svetikas, Linas; Urbanavičius, Vaidotas; Danytė, Evalda; Norkus, Antanas. Diabetinės ketoacidozės ir neketoninės hiperosmosinės hiperglikeminės būklės diagnostika ir gydymas // Lietuvos endokrinologija. Kaunas : Medicininės informacijos centras. ISSN 1392-7213. 2012, t. 20, Nr. 1-4, p. 88-98. [DB: Index Copernicus]
4 Visockienė, Žydrūnė; Linkevičiūtė, D; Urbanavičius, Vaidotas; Varanauskienė, Eglė; Prakapienė, Edita; Barsienė, Lina; Verkauskienė, Rasa. Feochromocitomos diagnostika ir gydymas // Lietuvos endokrinologija. Kaunas : Medicininės informacijos centras. ISSN 1392-7213. 2012, t. 20, Nr. 1-4, p. 110-122. [DB: Index Copernicus]
5 Ryliškytė, Ligita; Visockienė, Žydrūnė; Ryliškienė, Kristina; Navickas, Rokas; Badarienė, Jolita; Jakaitienė, Audronė; Laucevičius, Aleksandras. Predictors of arterial markers in metabolic syndrome patients: arterial hypertension and gender outbid dyslipidemia // Artery research. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 1872-9312. 2012, Vol. 6, iss. 4, p. 160. DOI: 10.1016/j.artres.2012.09.070. [DB: Embase, Scopus, TOC Premier, Current Abstracts, PubMed]
6 Navickas, Rokas; Ryliškytė, Ligita; Jakaitienė, Audronė; Visockienė, Žydrūnė; Badarienė, Jolita; Laucevičius, Aleksandras. In high CVD risk group arterial function markers correlate weakly with PWV and AIXHR75 as exceptions // Artery research. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 1872-9312. 2012, Vol. 6, iss. 4, p. 159. DOI: 10.1016/j.artres.2012.09.067. [DB: Embase, Scopus, TOC Premier, Current Abstracts, PubMed]

2011
1 Navickas, Rokas; Rimševičius, Laurynas; Ryliškytė, Ligita; Visockienė, Žydrūnė; Ozery-Flato, Michal; Kovaitė, Milda; Badarienė, Jolita. Cardiovascular risk in the view of individual risk factors in patients with more than 1 risk factor present // Artery 11 : the eleventh conference in a series of meetings to provide a forum for discusion on arterial structure and function : final programme and abstracts, 13th-15th October, 2011, Paris, France. Paris. 2011, [p. 1].
2 Navickas, Rokas; Rimševičius, Laurynas; Ryliškytė, Ligita; Visockienė, Žydrūnė; Ozery-Flato, Michal; Laucevičius, Aleksandras; Kovaitė, Milda; Badarienė, Jolita. Cardiovascular risk in the view of individual risk factors in patients with more than 1 risk factor present // Artery research. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 1872-9312. 2011, Vol. 5, iss. 4, p. 199. DOI: 10.1016/j.artres.2011.10.182.

2008
1 Mikaliūkštienė, Aldona; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Visockienė, Žydrūnė; Čepanauskienė, Renata. Ligos trukmės, komplikacijų ir gydymo įtaka psichoemocinei būsenai sergantiesiems antrojo tipo cukriniu diabetu = The impact of disease duration, complications and treatment on psychoemotional status in type 2 diabetes subjects // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, Nr. 1, priedas, p. 51-57. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-pr_51-571.pdf> [žiūrėta 2019-09-18]. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Mikaliūkštienė, Aldona; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Visockienė, Žydrūnė; Kazanavičius, Gintautas. Diabeto komplikacijų, ligos trukmės ir lyties įtaka gyvenimo kokybei sergantiesiems antro tipo cukriniu diabetu = The impact of diabetes complications, duration of the disease and gender on quality of life in type 2 diabetes patients // Lietuvos endokrinologija. Kaunas : Endokrinologijos institutas, Lietuvos endokrinologų draugija. ISSN 1392-7213. 2007, t. 15, Nr. 3-4, p. 65-71. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Visockienė, Žydrūnė. Insulino terapija, hipoglikemijos rizika ir insulino glargino veikimo privalumai = Insulin therapy, the risk of hypoglycemia and the prevalence of insulin glargine // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2006, t. 12, Nr. 2, p. 93-99. [DB: Index Copernicus]
2 Visockienė, Žydrūnė; Broom, John; Speakman, John; Johnstone, Alexandra. Dietary intake and self-reporting in relation to eating behaviour in obese and type 2 diabetes patients // Baltic endocrinology. ISSN 1822-2293. 2006, vol. 2, no. 1, p. 24-30. [DB: Index Copernicus]
3 Visockienė, Žydrūnė; Kalibatienė, Danutė. Body composition analysis in obese subjects: models and methods for clinical implication = Nutukusių asmenų kūno sandaros analizė: klinikinio tyrimo modeliai ir metodai // Lietuvos endokrinologija. ISSN 1392-7213. 2006, t. 14, Nr. 1-2, p. 55-61. [DB: Index Copernicus]

2005
1 Visockienė, Žydrūnė; Johnstone, Alexandra; Horgan, Graham; Brown, David; Speakman, John; Broom, John. Resting energy expenditure in relation to body composition, blood glucose and lipid metabolism in obese type 2 diabetes subjects and obese healthy controls // International journal of obesity. ISSN 0307-0565. 2005, vol. 29, suppl. 3, p. s19. [DB: BIOSIS Previews, Chemical abstracts, MEDLINE] [IF: 4.482; AIF: 3.140; Q1 (2005 InCities JCR SCIE)]

2004
1 Glemžienė, Ina; Kalpokaitė, Zosė; Visockienė, Žydrūnė; Aleknienė, Birutė; Ožeraitienė, Violeta. Oksidacinio streso reikšmė, sergant antro tipo cukriniu diabetu ir diabetine neuropatija // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 2004, Nr. 4(40), p. 289-290. [DB: Index Copernicus]
2 Kalpokaitė, Zosė; Ožeraitienė, Violeta; Glemžienė, Ina; Visockienė, Žydrūnė; Urbelienė, Janina. Ūmios fazės žymenys diabeto ligonių kraujo serume = The serum acute-phase markers of patients with diabetes mellitus // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, Nr. 4(40), p. 291-292. [DB: Index Copernicus]
3 Visockienė, Žydrūnė; Kalibatienė, Danutė. Antro tipo cukrinio diabeto gydymas geriamaisiais preparatais = Oral treatment in type 2 diabetes // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, Nr. 4(40), p. 330-336. [DB: Index Copernicus]
4 Visockienė, Žydrūnė; Mikaliūkštienė, Aldona. Cukriniu diabetu sergančių ligonių gyvenimo kokybės tyrimas = Investigation of quality of life in diabetic patients // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, Nr. 4(40), p. 336-339. [DB: Index Copernicus]
5 Visockienė, Žydrūnė. Kepenų steatozė ir nealkoholinis steatohepatitas sergant 2 tipo cukriniu diabetu // Gydymo menas. ISSN 1392-527X. 2004, nr. 2, p. 37-38.

2001
1 Raškauskienė, Diana; Urbanavičius, Vaidotas; Visockienė, Žydrūnė. Reduced insulin sensitivity and increased leptin secretion in healthy first degree relatives of patients with type 2 diabetes mellitus // 5th European Congress of Endocrinology, 9-13 June, 2001, Turin, Italy : poster session. Turin. 2001, p. [1].