Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto autoriaus 'tomaš božerocki' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

2020
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Božerocki, Tomaš. "Bernardinų" fondo reikšmė tiriant istoriografinius naratyvus apie Armijos Krajovos Kmicico brigadą = The significance of the Bernardine Fund in the study of historiographical narratives on Kmicic’s Armia Krajowa brigade // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2020, t. 74, p. 96-122. DOI: 10.15388/Knygotyra.2020.74.47. S2

2019
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Božerocki, Tomaš. Tradycja unii polsko-litewskiej w świetle dokumentów Armii Krajowej z lat 1939–1944 = Tradition of the Polish–Lithuanian Union in the documents of the Home Army of 1939–1944 = Lenkijos–Lietuvos unijos tradicija Armijos Krajovos dokumentuose 1939–1944 metais // Rocznik Stowarzyszenia naukowców polaków Litwy. Vilnius : Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. ISSN 1822-3915. 2019, t. 19, p. 161-175. Prieiga per internetą: <http://www.snpl.lt/Rocznik/19/R.19.161-175.pdf> [žiūrėta 2020-04-10]. S4
2 Božerocki, Tomaš. Public memory qua a society consolidating agent = Pamięć społeczna jako czynnik konsolicujący społeczeństwo // Studium Vilnense A: vol. 16 : Proceedings of the 22th International Conference on the Science and Quality of Life, and Symposium "Vilnius region past, present, future" 28 June - 1 July 2018. Vilnius : Universitas Studiorum Polona Vilnensis. ISSN 1648-7907. 2019, vol. 16, p. 6-7. T2
3 Božerocki, Tomaš. Pamięć społeczna jako czynnik konsolidujący społeczeństwo = Public memory qua a society consolidating agent // Studium Vilnense A: vol. 16: Proceedings of the 22th International Conference on the Science and Quality of Life, and Symposium "Vilnius region past, present, future" 28 June - 1 July 2018. Vilnius : Universitas Studiorum Polona Vilnensis. ISSN 1648-7907. 2019, vol. 16, p. 35-41. P2

2018
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Nowak-Żółty, Edyta; Božerocki, Tomaš. Platforma e-learningowa narzędziem w nauczaniu zdalnym osób dorosłych // Studia edukacyjne. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM. ISSN 1233-6688. 2018, Nr. 50, p. 441-451. Prieiga per internetą: <http://cse.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/50.pdf> [žiūrėta 2020-05-20]. S3
2 Božerocki, Tomaš. Wizerunek rodziny w litewskich mediach: przypadek kwartalnika „Legendy” = The image of family institution in Lithuanian medium, referring to the pattern of the magazine Legendos // Episteme UKSW: Sacrum i miłość. Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018. ISBN 9788380904507. ISSN 2081-4801. 2018, vol. 112, p. 195-204. S4
3 Božerocki, Tomaš; Wołk, Albert. Związek oficerów rezerwy 13. Pułku Ułanów Wileńskich = The union of the officers from the 13th Vilnius Uhlans Regiment Reserve // Zeszyty naukowe Muzeum wojska w Białymstoku. Białystok : Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku. ISSN 1230-9338. 2018, t. 31, p. 111-118. S4

2016
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Božerocki, Tomaš. Raganų medžioklė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje // Kultūros barai. Vilnius : VšĮ "Kultūros barai" leidykla. ISSN 0134-3106. 2016, Nr. 9, p. 84-86. Prieiga per internetą: <http://www.kulturosbarai.lt/uploads/news/id103/KB_2016_9_WEB.pdf>. S5
2 Božerocki, Tomaš. Patriotyzm polaków na Litwie. Czyżby wybór między Polską a Litwą? // Mniejszości narodowe perspektywa sekuritologiczna / redaktor: Andrzej Ubanek. Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku, 2016. ISBN 9788364035548. p. 245-256. Y7