Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto autoriaus 'marija stonkienė' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

2023
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonkienė, Marija. Socialinio verslo įmonės tapatybės kūrimas Lietuvoje = Creating the identity of a Lithuanian social business enterprise // Information & Media. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press. eISSN 2783-6207. 2023, vol. 95, p. 8-31. DOI: 10.15388/Im.2023.95.62. S2

2022
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonkienė, Marija; Mažylė, Jolanta; Janiūnienė, Erika. Legal and ethical aspects of social media user provision of information to the public regulation: the view of media regulatory and self-regulatory bodies in Lithuania // Media studies and applied ethics. Niš : University of Niš. ISSN 2683-5355. 2022, vol. 3, no. 1, p. 115-126. DOI: 10.46630/msae.1.2022.08. S4

2021
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Mažylė, Jolanta; Stonkienė, Marija. The ethical dimension of journalistic professionalism: views of Lithuanian journalists // Media studies and applied ethics. Niš : Faculty of Philosophy, University of Niš. ISSN 2683-5355. 2021, vol. 2, no. 2, p. 7-18. DOI: 10.46630/msae.2.2021.01. S4

2020
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Janiūnienė, Erika; Stonkienė, Marija. University teachers training during Covid19: knowledge sharing behaviour in a community of practice at Vilnius University // ICERI 2020: 13th international conference of education,research and innovation, 9th-11th November 2020, Seville (Spain) : proceedings. Valencia : IATED Academy, 2020. ISBN 9788409242320. p. 2656-2664. (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095). DOI: 10.21125/iceri.2020.0618. P1c
2 Stonkienė, Marija. Intelektinės nuosavybės teisės kūrybinėje muziejų veikloje // Modernaus muziejaus veiklos gairės / Sudarytojas Arūnas Puškorius. Vilnius : Akademikai, 2020. ISBN 9786099607146. p. 124-147. (Muziejininkystės studijos, ISSN 2351-5104 ; t. 5). Prieiga per internetą: <https://www.kf.vu.lt/dokumentai/publikacijos/Muziejininkystes_studijos_V.pdf?fbclid=IwAR3Jh5_-1K1yuf7B-2p4APbXRlKo7A8wZDEoXzMB0RGnfN6xCMDdyKEi1FM> [žiūrėta 2020-06-18]. S4
3 Stonkienė, Marija; Janiūnienė, Erika. Tinklalaidės neformaliajame mokymesi: socialinių medijų naudojimas asmeninės mokymosi aplinkos, asmeninio mokymosi tinklo kūrimui = Podcasts for nonformal learning: using social media for creating personal learning environments, personal learning networks // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2020, t. 88, p. 46-65. DOI: 10.15388/Im.2020.88.31. S2

2019
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonkienė, Marija; Šupa, Maryja; Janiūnienė, Erika. Audience participation in the creation and dissemination of public interest-related content in Lithuanian online media // Public interest communication: selected articles / editor-in- chief Renata Matkevičienė, Andris Petersons. Riga : Turiba University, Ltd., 2019. ISBN 9789934543227. p. 186-232. S4
2 Atkočiūnienė, Zenona Ona; Bliūdžiuvienė, Nijolė; Gudauskas, Andrius; Laužikas, Rimvydas; Martišius, Mantas; Matkevičienė, Renata; Rudžionienė, Jurgita; Stonkienė, Marija; Vaišnys, Andrius; Girnienė, Ingrida; Grigas, Vincas; Mažylė, Jolanta; Petreikis, Tomas; Petrikas, Martynas. Rašto darbų metodiniai nurodymai [elektroninis išteklius] / pirmąją laidą rengė dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė, dr. Nijolė Bliūdžiuvienė, dr. Andrius Gudauskas, dr. Rimvydas Laužikas, dr. Mantas Martišius, dr. Renata Matkevičienė, dr. Jurgita Rudžionienė, dr. Marija Stonkienė, dr. Andrius Vaišnys; atnaujino ir pakeitė dr. Ingrida Girnienė, dr. Vincas Grigas, dr. Jolanta Mažylė, dr. Tomas Petreikis, dr. Martynas Petrikas (darbo grupės pirmininkas), dr. Marija Stonkienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. 53 p. eISBN 9786090700716. Prieiga per internetą: <https://www.kf.vu.lt/dokumentai/Studiju%20dokumentai/Rasto_darbu_metodiniai_nurodymai.pdf>. K2c
3 Stonkienė, Marija; Matkevičienė, Renata. Public interest in the Lithuanian media: protection of human rights initiated by individual as a case of the public interest in the Lithuanianian online media // Public interest communication: selected articles / editor-in- chief Renata Matkevičienė, Andris Petersons. Riga : Turiba University, Ltd., 2019. ISBN 9789934543227. p. 95-129. S4

2018
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonkienė, Marija; Šupa, Maryja; Janiūnienė, Erika. Populiariausių Lietuvos interneto žiniasklaidos portalų auditorijos į(si)traukimo į turinio kūrimą ir sklaidą galimybės = Opportunities for audience content creation and sharing on popular Lithuanian online news sites // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-0561. 2018, t. 84, p. 8-27. DOI: 10.15388/Im.2018.84.11. S2
2 Matkevičienė, Renata; Stonkienė, Marija. Viešasis interesas žiniasklaidoje: asmens iškelta vartotojų teisių apsaugos problema kaip viešojo intereso atvejis Lietuvos interneto žiniasklaidoje // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2018, t. 82, p. 36-49. DOI: 10.15388/Im.2018.82.3. S2
3 Stonkienė, Marija. The dimension of social participants in university education quality // Educational alternatives. Burgas : Science Events Ltd. ISSN 1314-7277. 2018, vol. 16, p. 178-193. Prieiga per internetą: <https://www.scientific-publications.net/get/1000033/1538207897339332.pdf> [žiūrėta 2018-11-05]. S4

2016
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonkienė, Marija. Modernios akademinių bibliotekų paslaugos: akademinių bibliotekų veiklos kaitos užtikrinimas autorių teisės normomis = Contemporary services of academic library: changes of activities of academic libraries in relation with chances in legislation (Copyriht law) // Studijos šiuolaikinėje visuomenėje = Studies in Modern Society. Šiauliai : Šiaurės Lietuvos kolegija. ISSN 2029-431X. 2016, Nr. 7(1), p. 310-318. Prieiga per internetą: <http://www.slk.lt/sites/default/files/studijos_siuolaikineje_visuomeneje_2016.pdf> [žiūrėta 2016-12-22]. S3
2 Stonkienė, Marija; Matkevičienė, Renata; Vaiginienė, Erika. Evaluation of the national higher education system‘s competitiveness: theoretical model // Competitiveness review. Bingley : Emeral Group Publishing. ISSN 1059-5422. eISSN 2051-3143. 2016, Vol. 26, Iss. 2, p. 116-131. DOI: 10.1108/CR-06-2015-0055. S1

2014
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonkienė, Marija; Matkevičienė, Renata. Trečiosios universitetų misijos veiklų vertinimas universitetų reitingavimo sistemose = Manifestation of universities “Third Mission” activities in universities’ ranking systems // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2014, T. 70, p. 104-121. DOI: 10.15388/Im.2014.70.5159. S3
2 Stonkienė, Marija. Information about elearning studies in higher education institutions in Lithuania in the context of ensuring accessibility to higher education = Informavimas internete apie nuotolines studijų programas, teikiamas Lietuvos aukštosiose mokyklose aukštojo mokslo prieinamumo didinimo kontekste // Electronic learning, information and communication: theory and practice = Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika. [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2335-2493. 2014, nr. 1, p. [1-11]. Prieiga per internetą: <https://www.esec.vu.lt/straipsniai/index.php/elearning/article/view/18/17> [žiūrėta 2015-10-12]. S4
3 Vaiginienė, Erika; Stonkienė, Marija; Leišytė, Liudvika; Berger, Florian; Heimer, Thomas; Melin, Göran; Jaržemskis, Andrius; Serafinas, Dalius; Bulajeva, Tatjana; Matkevičienė, Renata; Milišiūnaitė, Inga; Lepaitė, Daiva; Rubčinskaitė, Rima; Subačienė [Adomaitytė-Subačienė], Ieva. Lietuvos studijų politikos ir EAME bei Europos Sąjungos strateginių nuostatų lyginamosios analizės ataskaita (studija). Vilnius : Mosta, 2014. 373 p. ISBN 9789955933410. K1b
4 Vaiginienė, Erika; Stonkienė, Marija; Jaržemskis, Andrius; Serafinas, Dalius; Bulajeva, Tatjana; Matkevičienė, Renata; Milišiūnaitė, Inga; Bikas, Egidijus; Dikčius, Vytautas; Rubčinskaitė, Rima; Dubinskas, Petras. Lietuvos studijų politikos 2009-2011 m. pokyčių kompleksinė analizė. Vilnius : Mosta, 2014. 465 p. ISBN 9789955933403. K1b
5 Stonkienė, Marija; Matkevičienė, Renata. Trečiosios universitetų misijos poveikis mokslo žinių sklaidai universitetinėse studijose // Socialinių mokslų studijos. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2014, nr. 6(3), p. 611-632. DOI: 10.13165/SMS-14-6-3-10. S3
6 Stonkienė, Marija; Matkevičienė, Renata; Vaiginienė, Erika. Evaluation of the national higher education system's competitiveness: theoretical model // 7th annual conference of the EuroMed academy of business : the future of entrepreneurship : conference readings book proceedings/ edited by: Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos. Kristiansand : EuroMed Press, 2014. ISBN 9789963711277. p. 1810-1822. Prieiga per internetą: <http://emrbi.org/wp-content/uploads/2014/11/euromed-7-2014.pdf> [žiūrėta 2015-03-10]. P1d
7 Stonkienė, Marija. Informacija internete apie Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, teikiamas studijuoti naudojant informacijos ir ryšių technologijas // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2014, t. 69, p. 59-73. DOI: 10.15388/Im.2014.69.5098. S3

2013
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonkienė, Marija. Teisiniai muziejų veiklos aspektai: komunikacijos funkcija // Modernaus muziejaus veiklos gairės / sudarytoja Elvyra Pečeliūnaitė-Bazienė.- Serija : Muziejininkystės studijos. T. 2. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094592737. ISSN 2351-5104. p. 54-77. S4
2 Stonkienė, Marija. Virtualios mokymosi aplinkos naudojimas mišriajam mokymuisi: darbo su virtualia mokymosi aplinka "Moodle" ypatumai į studentą orientuotame mokymesi // Electronic learning, information and communication: theory and practice = Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 2335-2493. 2013, Vol. 1, no 1, p. 36-54. Prieiga per internetą: <http://www.esec.vu.lt/straipsniai/index.php/elearning/article/view/6/6> [žiūrėta 2014-02-12]. S4
3 Stonkienė, Marija. Informaciniai Europos aukštojo mokslo erdvės socialinio aukštojo mokslo matmens plėtotės aspektai // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2013, t. 63, p. 65-81. DOI: 10.15388/Im.2013.0.1591. S3
4 Stonkienė, Marija. Changes in the academic ethics of the universities in Lithuania: the impact of the new management of higher education in Lithuania // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., м. Київ, 21-22 березня 2013 р. Київ : Національний авіаційний університет. 2013, p. 163-165. Prieiga per internetą: <http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/22884/1/Do_vidavnitstva.pdf> [žiūrėta 2018-03-27]. P1d

2012
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonkienė, Marija. Informacijos saugumo valdymo tyrimas : [disertacijos recenzija] // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2012, t. 62, p. 109-112. DOI: 10.15388/Im.2012.0.1579. C3
2 Stonkienė, Marija. Skaitmeninis informacinis raštingumas į studentą orientuotose studijose: kitas požiūris į plagiato prevenciją = Digital information literacy in a student-oriented studies: another approach to the prevention of plagiarism // Electronic learning, information and communication: theory and practice = Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2335-2493. 2012, No 1, p. 133-153. Prieiga per internetą: <https://www.esec.vu.lt/straipsniai/index.php/elearning/article/view/14>. S4

2011
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonkienė, Marija. Akademinė etika mokslo komunikacijoje // Mokslas ir etika : konferencijos programa, pranešimų tezės, straipsniai / leidinio sudarytojas ir str. recenzentas Rimas Norvaiša. Vilnius : Žara, 2011. ISBN 9789986342687. p. 72-84. S4
2 Stonkienė, Marija. Правовые проблемы открытого доступа к электронным ресурсам обучения в университетах // Управление в социальных и экономических системах : материалы XX международной научно-практической конференции, г. Минск, 20 мая 2011 г. Минск : изд-во МИУ, 2011. ISBN 9789854907468. с. 253-255. P1d

2010
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonkienė, Marija; Janiūnienė, Erika; Matkevičienė, Renata. Formalioji mokslo komunikacija mokslo leidiniuose "Knygotyra" ir "Informacijos mokslai": kiekybinis tyrimas = Formal science communication in the research papers "Knygotyra" and "Informacijos mokslai": quantitative analysis // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2010, t. 54, p. 320-338. DOI: 10.15388/kn.v54i0.3568. S3
2 Stonkienė, Marija. Teisinės atvirosios prieigos prie mokslo kūrinių problemos Lietuvoje // Mokslinių publikacijų vertinimas, mokslinės informacijos sklaida ir žurnalų cituojamumo indeksas : istorija, tendencijos ir perspektyvos : konferencijos programa, pranešimų tezės, straipsniai. Vilnius : Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2010. ISBN 9789986342441. p. 57-69. Prieiga per internetą: <http://lms.lt/files/active/0/LMS_konferencijos_2010_darbai.pdf> [žiūrėta 2012-11-30]. P2

2009
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonkienė, Marija. Mokslo kūrinių atvirumas mokslo komunikacijoje: teisinis atvirosios prieigos prie e. mokslo kūrinių užtikrinimas Lietuvoje // Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste : mokslinių straipsnių rinkinys / Vilniaus universitetas ; sudarytojai: E. Janiūnienė, L. Markevičiūtė. [Elektroninis išteklius (CD-ROM)], 2009. ISBN 9789955334606. p. [1-16]. S4
2 Atkočiūnienė, Zenona Ona; Janiūnienė, Erika; Matkevičienė, Renata; Pranaitis, Regimantas; Stonkienė, Marija. Informacijos ir žinių vadyba verslo organizacijoje : monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 476 p. ISBN 9789955334828. K1a
3 Stonkienė, Marija. Atvirosios prieigos prie elektroninės mokslinės informacijos tradicija Lietuvoje = Tradition of open access to e. scholarly information in Lithuania // Innovation and creativity in e-learning [Elektroninis išteklius (CD-ROM)] : conference proceedings, 20th November, 2009, Kaunas. Kaunas. 2009, [p. 1-6]. P2
4 Stonkienė, Marija. Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste : Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete 2008 m. lapkričio 28 d. vykusios mokslinės konferencijos „Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste“ aptarimas // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2009, t. 48, p. 132-139. DOI: 10.15388/Im.2009.0.3325. S3
5 Stonkienė, Marija. Formalioji mokslo komunikacija teoriniuose modeliuose: kaitos įžvalgos = Formal science communication in theoretical models: providence of change // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-0561. 2009, t. 49, p. 48-69. DOI: 10.15388/Im.2009.0.3320. S3
6 Stonkienė, Marija; Atkočiūnienė, Zenona Ona; Matkevičienė, Renata. Mokslo komunikacijos kaita = Change of scientific communication // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2009, t. 48, p. 46-67. DOI: 10.15388/Im.2009.0.3331. S3
7 Stonkienė, Marija; Atkočiūnienė, Zenona Ona; Matkevičienė, Renata. Autorių teisės mokslo komunikacijoje : Lietuvos mokslininkų kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės nuosavybės apsauga : monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 350 p. ISBN 9789955333944. K1a

2008
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonkienė, Marija. Informacijos nuosavybė: informacijos rinkos iššūkiai // Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje [CD-ROM]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955332039. p. [1-7]. S4
2 Stonkienė, Marija. Darniojo vystymosi poveikis teisei į informaciją: teisė į aplinkos informaciją = The impact of sustainable development to the right to information: the to environmental information // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2008, t. 46, p. 7-23. DOI: 10.15388/Im.2008.0.3361. S3
3 Stonkienė, Marija. Lietuvos bibliotekų, archyvų ir muziejų prievolė teikti informaciją visuomenei: informavimas, informacijos teikimo įtvirtinimas Lietuvoje = Sinstitutions of memory and culture in the public advising: Lithuanian legal regulation of the obligation of access to information // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2008, t. 44, p. 98-106. DOI: 10.15388/Im.2008.0.3403. S3

2007
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonkienė, Marija. Žinių nuosavybės teisių apsauga verslo organizacijoje = Protection of knowledge property rights in business organizations // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2007, t. 40, p. 81-94. DOI: 10.15388/Im.2007.0.3465. S3
2 Stonkienė, Marija. Verslo organizacijos žinių nuosavybės teisinės apsaugos sistema Lietuvoje // Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai: Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 15-osioms metinėms pažymėti skirtos mokslinės praktinės konferencijos, vykusios 2006 m. gruodžio 1 d., medžiaga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. ISBN 9789955330950. p. 40-47. P1d
3 Atkočiūnienė, Zenona Ona; Stonkienė, Marija; Janonis, Osvaldas. Rašto darbų metodiniai nurodymai : mokomoji metodinė knyga. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2007. 94 p. ISBN 9789955331407. Prieiga per internetą: <https://bakalaurinis.files.wordpress.com/2009/11/metodiniai-nurodymai.pdf> [žiūrėta 2007-12-19]. K2b

2006
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonkienė, Marija. Teorinės informacijos teisės apibrėžtys žinių visuomenės kontekste: dvi informacijos teisės tapatybės = Theoretical definition of information law in the context of knowledge society: two identities of information law // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2006, t. 39, p. 93-102. S3
2 Stonkienė, Marija. Ar demokratiją užtikrina įstatymai? // Demokratiniai procesai regioninėje spaudoje, žurnalistų laisvė ir piliečių teisė į objektyvią informaciją" : seminarų medžiaga [CD-ROM]. Vilnius, 2006. ISBN 9955986301. p. [4 ]. T2
3 Stonkienė, Marija. Teisiniai ryšių su visuomene veiklos aspektai // Demokratiniai procesai regioninėje spaudoje, žurnalistų laisvė ir piliečių teisė į objektyvią informaciją" : seminarų medžiaga [CD-ROM]. Vilnius, 2006. ISBN 9955986301. p. [2 ]. T2

2004
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Kaunas, Domas (sudarytojas); Atkočiūnienė, Zenona Ona (sudarytojas); Pacevičius, Arvydas (sudarytojas); Petuchovaitė, Ramunė (sudarytojas); Stonkienė, Marija (sudarytojas); Matkevičienė, Renata (sudarytojas); Buračaitė, Irena (sudarytojas). Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 2004-2008 metų strateginis raidos planas ; parengė Domas Kaunas, Zenona Atkočiūnienė, Arvydas Pacevičius, Ramunė Petuchovaitė, Marija Stonkienė, Renata Matkevičienė, Irena Buračaitė. Vilnius : VU l-kla, 2004. 40 p. K4e
2 Atkočiūnienė, Zenona Ona; Markevičiūtė, Lina; Matkevičienė, Renata; Stonkienė, Marija. Kokybės komunikacija ir informacija : mokomoji knyga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 173 p. ISBN 9986196566. K2b

2003
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonkienė, Marija. Kokybės informacija vartotojų kokybės komunikacijoje = Quality information in consumer's quality communication // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2003, t. 27, p. 64-73. S3
2 Stonkienė, Marija. Vyraujantys šeimos modeliai ir lyčių socialiniai stereotipai Lietuvos žurnaluose, skirtuose paaugliams = Dominate gender social stereotypes and family models in Lithuanian magazines designed for teenagers // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2003, t. 25, p. 81-93. S3

2002
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonkienė, Marija. Komunikacinė paradigma teisės sampratoje = Communication paradigm in law: autopoietic theory // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2002, t. 23, p. 22-24. S4

2001
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonkienė, Marija. Teisinis informacijos reglamentavimas Lietuvoje: situacijos apžvalga // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2001, t. 17, p. 85-98. S4