Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto autoriaus 'gitana krikščiūnaitė' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):