Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto autoriaus 'gediminas beresnevičius' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

2022
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Beresnevičius, Gediminas. Kūrybiškumo ir kūrybingumo sąvokų Lietuvos autorių mokslinėse publikacijose vartosena bei prasmių analizė = The usage of terms “kūrybiškumas” and “kūrybingumas” in the scientific publications of Lithuanian authors, and analysis of meaningful differences of the words // Psichologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0359. eISSN 2345-0061. 2022, t. 66, p. 8-20. DOI: 10.15388/Psichol.2022.48. S3

2017
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Gedgaudaitė, Justina; Beresnevičius, Gediminas. Kūrybiški „Sogrape Vinhos“ įmonės sprendimai internete = “Sogrape Vinhos” company’s creative decisions online // Tarptautinis verslas: inovacijos, psichologija, ekonomika = International business: innovations, psychology, economics. Vilnius : Kūrybiškumo ugdymo centras. ISSN 2029-5774. eISSN 2345-0932. 2017, T. 8, Nr. 1(13), p. 32-57. Prieiga per internetą: <http://www.kuryba.lt/failai/zurnalai/2017_1.pdf> [žiūrėta 2018-01-23]. S3

2015
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Beresnevičius, Gediminas. Smegenų šturmo ir kitų problemos sprendimo paieškos aktyvinimo metodų neefektyvumo metodologinė priežastis = Methodological reason of inefficiency of brainstorming and other problem solution activation methods // Tarptautinis verslas : inovacijos, psichologija, ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-5774. eISSN 2345-0932. 2015, T. 6, nr. 1, p. 7-33. Prieiga per internetą: <http://www.kuryba.lt/failai/zurnalai/2015_1.pdf> [žiūrėta 2018-01-23]. S3

2014
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Beresnevičius, Gediminas. Kūrybiniai gebėjimai ir naujų idėjų kūrimo modelis = Creative abilities and the model of generating new ideas // Tarptautinis verslas : inovacijos, psichologija, ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-5774. eISSN 2345-0932. 2014, T. 5, nr. 2, p. 7-38. Prieiga per internetą: <http://www.kuryba.lt/failai/zurnalai/2014_2.pdf> [žiūrėta 2018-01-23]. S3

2013
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Beresnevičius, Gediminas; Beresnevičienė, Danguolė. Parameters of the creative product and factors that determine it = Kūrybiško produkto parametrai ir jį nusakantys veiksniai // Tarptautinis verslas : inovacijos, psichologija, ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-5774. 2013, T. 4, 2, p. 21-53. S3

2012
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Beresnevičius, Gediminas; Beresnevičienė, Danguolė. Inovacijos kokybę lemiančių veiksnių modelis = The model of the factors determining the quality of innovations // Tarptautinis verslas : inovacijos, psichologija, ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-5774. 2012, T. 3, nr 1, p. 40-56. S3

2008
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Beresnevičienė, Danguolė; Beresnevičius, Gediminas; Kirvelis, Dobilas. Forgiveness as anticipatory creativeness implemented way informational analysis by synthesis procedure // International journal of computing anticipatory systems. ISSN 1373-5411. 2008, vol. 21, p.99-108. S4
2 Beresnevičienė, Danguolė; Beresnevičius, Gediminas; Bardinskienė, Ina; Kirvelis, Dobilas Jonas. Training of creative thinking in primary school // International journal of computing anticipatory systems. ISSN 1373-5411. 2008, vol. 21, p. 25-36. S4

2007
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Beresnevičienė, Danguolė; Beresnevičius, Gediminas; Kirvelis, Dobilas. Forgiveness as anticipatory creativeness implemented way informational analysis by synthesis procedure // CASYS'07: eighth international conference on computing anticipatory systems, Belgium, August 6-11, 2007. Belgium : CHAOS, 2007. ISBN 2930396067. p. 14-15. T2
2 Beresnevičienė, Danguolė; Beresnevičius, Gediminas; Bardinskienė, Ina; Gumuliauskienė, Aušrinė. Development of creative thinking in childhood // CASYS'07: eighth international conference on computing anticipatory systems, Belgium, August 6-11, 2007. Belgium : CHAOS, 2007. ISBN 2930396067. p. 4-5. T2

2006
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Beresnevičienė, Danguolė; Beresnevičius, Gediminas; Gumuliauskienė, Aušrinė; Kirvelis, Dobilas. Anticipatory model of constructivistic creative thinking // International journal of computing anticipatory systems. ISSN 1373-5411. 2006, vol. 18, p. 277-287. S4
2 Beresnevičius, Gediminas. Kūrybiškumo fenomenas: edukacinis aspektas = The phenomenon of creativity: educational aspect // Kūrybos erdvės. ISSN 1822-1076. 2006, Nr. 4, p. 80-90. S3
3 Beresnevičius, Gediminas. Kūrybiškumo sprendimo ieška algoritminiais metodais = Creative problem solving using algorithmic methods // Acta Paedagogica Vilnensia. ISSN 1392-5016. 2006, t. 17, p. 57-65. DOI: 10.15388/ActPaed.2006.17.9685. S3