Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto autoriaus 'erika janiūnienė' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

2024
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Janiūnienė, Erika; Stonkienė, Marija; Šupa, Maryja. Information behaviour of students inspired by lecturers' feedback // Educational research and evaluation. Abingdon : Taylor & Francis Ltd. ISSN 1380-3611. eISSN 1744-4187. 2024, Early Access, p. [1-18]. DOI: 10.1080/13803611.2024.2341287. S1

2022
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonkienė, Marija; Mažylė, Jolanta; Janiūnienė, Erika. Legal and ethical aspects of social media user provision of information to the public regulation: the view of media regulatory and self-regulatory bodies in Lithuania // Media studies and applied ethics. Niš : University of Niš. ISSN 2683-5355. 2022, vol. 3, no. 1, p. 115-126. DOI: 10.46630/msae.1.2022.08. S4

2020
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Janiūnienė, Erika; Stonkienė, Marija. University teachers training during Covid19: knowledge sharing behaviour in a community of practice at Vilnius University // ICERI 2020: 13th international conference of education,research and innovation, 9th-11th November 2020, Seville (Spain) : proceedings. Valencia : IATED Academy, 2020. ISBN 9788409242320. p. 2656-2664. (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095). DOI: 10.21125/iceri.2020.0618. P1c
2 Stonkienė, Marija; Janiūnienė, Erika. Tinklalaidės neformaliajame mokymesi: socialinių medijų naudojimas asmeninės mokymosi aplinkos, asmeninio mokymosi tinklo kūrimui = Podcasts for nonformal learning: using social media for creating personal learning environments, personal learning networks // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2020, t. 88, p. 46-65. DOI: 10.15388/Im.2020.88.31. S2

2019
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonkienė, Marija; Šupa, Maryja; Janiūnienė, Erika. Audience participation in the creation and dissemination of public interest-related content in Lithuanian online media // Public interest communication: selected articles / editor-in- chief Renata Matkevičienė, Andris Petersons. Riga : Turiba University, Ltd., 2019. ISBN 9789934543227. p. 186-232. S4

2018
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonkienė, Marija; Šupa, Maryja; Janiūnienė, Erika. Populiariausių Lietuvos interneto žiniasklaidos portalų auditorijos į(si)traukimo į turinio kūrimą ir sklaidą galimybės = Opportunities for audience content creation and sharing on popular Lithuanian online news sites // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-0561. 2018, t. 84, p. 8-27. DOI: 10.15388/Im.2018.84.11. S2

2016
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Janiūnienė, Erika; Macevičiūtė, Elena. Information sharing between doctoral students and supervisors: fixed roles and flexible attitudes // Information research: Proceedings of ISIC: the information behaviour conference, Zadar, Croatia, 20-23 September, 2016: Part 1. Sheffield : University of Sheffield. ISSN 1368-1613. 2016, vol. 21, iss. 4, art. no. 1607, p. [1-17]. Prieiga per internetą: <http://www.informationr.net/ir/21-4/isic/isic1607.html> [žiūrėta 2016-12-21]. S1

2014
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Janiūnienė, Erika. Žinių vadybos ir inovacijų kūrimo sąsajos // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2014, T. 70, p. 122-124. DOI: 10.15388/Im.2014.70.5160. S7
2 Atkočiūnienė, Zenona Ona; Janiūnienė, Erika; Plepytė-Davidavičienė, Giedrė. Informacijos valdymo Lietuvos Respublikos ministerijose kritinė analizė // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2014, t. 67, p. 7-25. DOI: 10.15388/Im.2014.0.3107. S3
3 Atkočiūnienė, Zenona Ona; Janiūnienė, Erika. Informacijos valdymas viešajame sektoriuje / Zenona Atkočiūnienė, Erika Janiūnienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. 344 p. K1a

2013
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Janiūnienė, Erika. Когнитивные, эмоциональные и ситуационные факторы, мотивирующие информационное поведение пользователей // Iнформацiйно-документальнi комунiкацiï в глобалiзованому суспiльствi = Information and documentary communications in the globalized society : international scientific conference, 21-22 March, 2013, Kyiv, Ukraine. Kиïв : НАУ, 2013. ISBN 9789665988052. p. 103-104. P1d
2 Atkočiūnienė, Zenona Ona; Janiūnienė, Erika. Informacijos valdymas viešajame sektoriuje: Lietuvos ministerijų atvejis // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2013, t. 64, p. 35-51. DOI: 10.15388/Im.2013.0.1601. S3

2012
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Janiūnienė, Erika. Studentų informacinę elgseną motyvuojantys veiksniai // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2012, t. 61, p. 83-92. DOI: 10.15388/Im.2012.0.1067. S3

2010
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Janiūnienė, Erika. Informaciniai kokybės vadybos sistemos brandos veiksniai // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2010, t. 52, p. 114-117. DOI: 10.15388/Im.2010.0.3190. C3
2 Stonkienė, Marija; Janiūnienė, Erika; Matkevičienė, Renata. Formalioji mokslo komunikacija mokslo leidiniuose "Knygotyra" ir "Informacijos mokslai": kiekybinis tyrimas = Formal science communication in the research papers "Knygotyra" and "Informacijos mokslai": quantitative analysis // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2010, t. 54, p. 320-338. DOI: 10.15388/kn.v54i0.3568. S3

2009
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Atkočiūnienė, Zenona Ona; Glosienė, Audronė; Janiūnienė, Erika; Janonis, Osvaldas; Januševičienė, Rasa; Krivienė, Irena; Lymantaitė, Kristina; Macevičiūtė, Elena; Marčinskaitė, Dovilė; Manžuch, Zinaida; Mozūraitė, Vita; Pacevičius, Arvydas; Petrauskienė, Žibutė; Petuchovaitė, Ramunė; Prokopčik, Marija; Pupelienė, Janina; Rudžionienė, Jurgita; Rutkauskienė, Ugnė; Zinkevičienė, Julija. Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas / autorių kolektyvas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 700 p. ISBN 9789955334965. K2a
2 Atkočiūnienė, Zenona Ona; Janiūnienė, Erika; Matkevičienė, Renata; Pranaitis, Regimantas; Stonkienė, Marija. Informacijos ir žinių vadyba verslo organizacijoje : monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 476 p. ISBN 9789955334828. K1a

2008
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Janiūnienė, Erika. Mokslo komunikacija: atvejo analizė // Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje [CD-ROM]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955332039. p. [1-5]. S4
2 Janiūnienė, Erika. Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje : [konferencijos apžvalga] = The coverege of information and knowlegde management in modern organization // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2008, t. 44, p. 124-127. DOI: 10.15388/Im.2008.0.3399. S7

2007
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Janiūnienė, Erika. Vadybininko informacinė elgsena organizacijoje: socialinių tinklų naudojimas = Manager's information behaviour in an organization: use of social networks // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2007, t. 40, p. 57-65. DOI: 10.15388/Im.2007.0.3468. S3
2 Janiūnienė, Erika. Informacijos tvarkyba ir ieška : (informacijos ieškos sistemos) : kurso metodinė medžiaga. Vilnius : [s.n.], 2007. 23 p. ISBN 9789955330394. K2c
3 Janiūnienė, Erika. Vadybininko informacinės elgsenos kontekstas: socialiniai tinklai // Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai: Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 15-osioms metinėms pažymėti skirtos mokslinės praktinės konferencijos, vykusios 2006 m. gruodžio 1 d., medžiaga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. ISBN 9789955330950. p. 32-37. P1d

2004
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Janiūnienė, Erika. Informacijos vadybiniai aspektai = Information seeking as knowledge mangement // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2004, t. 28, p. 80-86. S3

2001
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Janiūnienė, Erika. Biblioteka - žinių institucija // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2001, t. 17, p. 19-27. S4