Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto autoriaus 'arvydas pacevičius' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

2023
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas; Raudytė, Nijolė. Žemaičių daktaras Faustas: Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bibliotekos kilmė, raida ir paveldas. Vilnius : Vilniaus universiteto biblioteka, 2023. 312 p. ISBN 9786090708859. eISBN 9786090708866. K3e
2 Pacevičius, Arvydas; Raudytė, Nijolė. Pratarmė // Žemaičių daktaras Faustas: Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bibliotekos kilmė, raida ir paveldas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2023. ISBN 9786090708859. eISBN 9786090708866. p. 7-13. S7
3 Pacevičius, Arvydas. Juozapo Jaroševičiaus Lietuvos vaizdas Vytauto Berenio kūrybiniame palikime // Lietuvos vaizdas jos civilizacijos požiūriu nuo seniausių laikų iki XVIII amžiaus pabaigos, I dalis. Pagoniškoji Lietuva / Juozapas Jaroševičius ; iš lenkų kalbos vertė Vytautas Berenis, Biruta Mikalonienė, Eglė Pacevičienė; komentarus parengė Laima Bucevičiūtė. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2023. ISBN 9785420018675. p. 222-238. Y7
4 Pacevičius, Arvydas; Jasaitienė, Austėja (sudarytojas). Gamtos turtų apsupti Arnionys // Molėtų krašto istorinės atodangos / sudarė Austėja Jasaitienė. Vilnius : Akademikai, 2023. ISBN 9786099607177. p. 125-135. S6
5 Pacevičius, Arvydas. Kelionių į Lietuvą XV–XIX a. pradžioje aprašymai: egodokumentalumo ir tipologijos problema = Travelogs of journeys to Lithuania in early 15th–19th century: the problem of egodocumentality and typology // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2023, t. 81, p. 7-37. DOI: 10.15388/Knygotyra.2023.81.1. S2
6 Pacevičius, Arvydas. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bibliotekos kilmė, kaupimo būdai, raida // Žemaičių daktaras Faustas: Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bibliotekos kilmė, raida ir paveldas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2023. ISBN 9786090708859. eISBN 9786090708866. p. 15-67. S4

2022
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas (interviu, duodantis). Ego-documents, their historical and contemporary meaning // Streifband: Die Zeitschrift des Studiengangs Buch- und Medienproduktion. Leipzig : HTWK Leipzig Fakultät Informatik und Medien. 2022, no. 40, p. 16-22. Prieiga per internetą: <https://indd.adobe.com/view/c41348e6-1f1b-47c6-9c45-127281848083>. S5
2 Pacevičius, Arvydas. Vilniaus imperatoriškasis universitetas mokslinės informacijos gniaužtuose, 1803–1832 = The Imperial University of Vilna in the Clutches of Scholarly Information, 1803–1832. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. 492 p. ISBN 9786090707548. eISBN 9786090707555. K1b
3 Pacevičius, Arvydas. Socialinis knygų gyvenimas: Ars libri - advokatų kontoros "Ellex Valiunas" kolekcijos atvejis // Ars libri : [albumas] / [sudarytojas] Algimantas Muzikevičius. Vilnius : Rolandas Valiūnas, 2022. ISBN 9786099588353. p. 15-21. Y7
4 Pacevičius, Arvydas. Genovaitė Tėvelytė-Raguotienė (1931 06 27–2022 08 19) // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2022, t. 79, p. 315-319. DOI: 10.15388/Knygotyra.2022.79.131. S7
5 Pacevičius, Arvydas. Podróże zbiorów rękopisów w XVIII- XIX wieku: przypadek Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego // Littera scripta manet. Zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2022. ISBN 9788376763484. p. 231-243. S4
6 Pacevičius, Arvydas. The social life of books: Ars libri in the collection of the law firm Ellex Valiunas // Ars libri : [albumas] / [sudarytojas] Algimantas Muzikevičius. Vilnius : Rolandas Valiūnas, 2022. ISBN 9786099588353. p. 25-32. Y7

2021
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas. Kultūros paveldo klajonės ir Vilniaus universiteto bibliotekos „nematomos kolekcijos“ // Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. ISBN 9786090706664. eISBN 9786090706671. p. 358-363. S5
2 Kondratas, Ramūnas (sudarytojas); Gudienė, Vilma (sudarytojas); Pacevičius, Arvydas (sudarytojas); Puišo, Judita (sudarytojas); Railienė, Birutė Elena (sudarytojas). Scientia et historia 2021: konferencijos pranešimų tezės, 2021 m. kovo 25-26 d / sudarė: R. Kondratas, V. Gudienė, A. Pacevičius, J. Puišo, B. Railienė. Vilnius : Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija, 2021. 42 p. (Scientia et historia, eISSN 2669-2872 ; 2021). Prieiga per internetą: <http://www.moksloistorija.lt/wp-content/uploads/2021/04/Scientia-et-historia-2021_tezes.pdf> [žiūrėta 2022-02-10]. K5
3 Pacevičius, Arvydas. Dovanų Vilniaus universitetui knyga (1820–1832 m.) – mokslinės komunikacijos tyrimų šaltinis // Tarp knygų. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 0868-8826. 2021, Nr. 1, p. 22-24. Prieiga per internetą: <https://issuu.com/tarpknygu/docs/2021_01>. S5

2020
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas. Kolekcje prywatne w zbiorach historycznych Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego // Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej : studia = Private libraries in collections of early printed books : studies. T. 1 / pod redakcją Doroty Sidorowicz-Mulak i Agnieszki Franczyk-Cegły. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2020. ISBN 9788366267442. p. 15-34. Y7

2019
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas. Księgozbiór jezuitów grodzieńskich z „kolekcji wileńskiej“ w Bibliotece Narodowej Finlandii // Краязнаўчыя запіскі. Гродна : ЮрСаПрынт, 2019. ISBN 9789857134885. p. 91-127. S4
2 Pacevičius, Arvydas; Būda, Vincas. Autobiography of Mykolas Girdvainis as a document of scholarly communication in Europe at the turn of the 20th century // The 29th Baltic conference on the history of science, 19–21 September 2019, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius : Vilnius University Press, 2019. eISBN 9786090702543. p. 52. Prieiga per internetą: <https://www.ies.ee/29-BCHS-Theses.pdf> [žiūrėta 2020-04-07]. T2
3 Pacevičius, Arvydas. Komunikacija ir informacija žanrų aspektu // Duomenų bazė „Lituanistika“: objektas ir žanrai: studija / sudarytojai Algis Krupavičius, Rūta Petrauskaitė. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2019. eISBN 9786094674419. p. 140-145. S4
4 Pacevičius, Arvydas. Komunikacijos ir informacijos mokslai: objekto aspektas // Duomenų bazė „Lituanistika“: objektas ir žanrai: studija / sudarytojai Algis Krupavičius, Rūta Petrauskaitė. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2019. eISBN 9786094674419. p. 49-55. S4
5 Pacevičius, Arvydas. Germans and the “New enlightenment“, 1792–1832: the case of Vilnius University Library // Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert / Band II: Zwischen Aufklärung und nationalem Erwachen. Heidelberg : Universitätsverlag Winter GmbH Heidelberg, 2019. ISBN 9783825368814. p. 69-88. (Akademiekonferenzen ; Bd. 29). S4
6 Pacevičius, Arvydas. Įvadas // Bibliotheca Lituana: Genealogija ir lokalinė istorija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2424-3477. eISSN 2424-4422. 2019, t. 6, p. 9-13. DOI: 10.15388/BiblLita.2018.VI.1. S7
7 Pacevičius, Arvydas. Ignoto Oginskio (1755–1786) biblioteka: genealoginio ir religinio tapatumo atspindys = The library of Ignace Oginski (1755–1786): a reflection of geneological and religious identity // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 0204-2061. 2019, t. 72, p. 90-140. DOI: 10.15388/Knygotyra.2019.72.22. S2

2018
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Būda, Vincas; Pacevičius, Arvydas. Mykolas Girdvainis ir jo autobiografija // Mykolas Girdvainis (1841–1925). Autobiografija = Michał Girdwojń (1841-1925). Autobiografia / parengė Vincas Būda, Arvydas Pacevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599682. p. 11-52. S4
2 Pacevičius, Arvydas. Mokslinė komunikacija Vilniaus universitete 1823–1832 metais (remiantis Vilniaus universiteto bibliotekos dienynu) // Vilniaus universitetas: tradicijų tąsa, pertrūkiai ir išradimai : 2018 m. balandžio 6 d. vykusios konferencijos pranešimų pagrindu parengti straipsniai : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786090700419. p. 27-55. Prieiga per internetą: <http://www.muziejus.vu.lt/images/2018_VU_tradiciju_tasa_E_variantas.pdf> [žiūrėta 2019-01-07]. S4
3 Būda, Vincas (sudarytojas); Pacevičius, Arvydas (sudarytojas). Mykolas Girdvainis (1841-1925). Autobiografija = Michał Girdwojń (1841-1925). Autobiografia / Parengė Vincas Būda ir Arvydas Pacevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 128 p. ISBN 9786094599682. K3e
4 Pacevičius, Arvydas. Pratarmė // Egodokumentika Aukštaitijos knygos kultūros kontekste. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599170. eISBN 9786094599163. p. 7-12. (Bibliotheca Lituana, ISSN 2424-3477 ; t. 5). Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/bibliotheca-lituana/article/view/11763/10495> [žiūrėta 2018-07-05]. S7
5 Pacevičius, Arvydas (sudarytojas); Astrauskienė, Genovaitė (sudarytojas). Egodokumentika Aukštaitijos knygos kultūros kontekste. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 272 p. (Bibliotheca Lituana, ISSN 2424-3477 ; t. 5). ISBN 9786094599170. eISBN 9786094599163. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/bibliotheca-lituana/issue/view/1045> [žiūrėta 2018-07-05]. K5
6 Pacevičius, Arvydas. 2.11. Komunikacija ir informacija // Lituanistikos duomenų bazė: ekspertinio vertinimo analizė: apžvalga-studija / sudarytojas Algis Krupavičius. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2018. eISBN 9786094673207. p. 131-139. (Lituanistikos duomenų bazė: ekspertinio vertinimo analizė). DOI: 10.7220/9786094673207. Y7
7 Pacevičius, Arvydas. Cultural relations between Dunaburg and Vilnius in the second half of the 18th century - begining of the 19th century: the case of Jesuit book collections // Vesture: avoti un cilveki = History: sources and people. Daugavpils : Saule. ISSN 1691-9297. 2018, T. 21, p. 286-293. Prieiga per internetą: <https://du.lv/wp-content/uploads/2018/01/Vesture_XXI_2018_internets.pdf>. S3

2017
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Navickienė, Aušra; Pacevičius, Arvydas. Dokumentas apie pasirengimą knygos mokslų studijoms Vilniaus universitete ir bibliotekos komplektavimo strategijas pirmaisiais XIX a. dešimtmečiais // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2017, t. 69, p. 216-252. DOI: 10.15388/kn.v69i0.10959. S8
2 Pacevičius, Arvydas. Dar carski z 1829 r. – książki Uniwersytetu Wileńskiego przekazane Bibliotece Abowskiej w Helsinkach // Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi. Tom specjalny : Polonika w zbiorach obcych / Pod redakcją naukową Jacka Puchalskiego, Agnieszki Chamery-Nowak i Doroty Pietrzkiewicz. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA. ISSN 1897-0788. 2017, p. 121-138. S4
3 Pacevičius, Arvydas (sudarytojas). Bibliotheca Lituana IV: Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas : [straipsnių rinkinys] / Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas ; sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius : Akademinė leidyba, 2017. 288 p. ISBN 9789955337089. Prieiga per internetą: <http://www.aleidyba.lt/books/Bibliotheca_Lituana_IV_internet_version.pdf> [žiūrėta 2017-10-17]. K5
4 Pacevičius, Arvydas. Egodokumentų tyrimai: senos erdvės – nauji horizontai = Study of egodocuments: Old Spaces – New Horizons // Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas : [straipsnių rinkinys] / Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas ; sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius : Akademinė leidyba, 2017. ISBN 9789955337089. p. 11-20. (Bibliotheca Lituana, ISSN 2424-3477 ; t. 4). DOI: 10.15388/BibLita.2017.12124. S4
5 Pacevičius, Arvydas. Egodokumentiniai tyrimai: senos erdvės - nauji horizontai = Study of egodocuments: old spaces - new horizons // Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius : Akademinė leidyba, 2017. ISBN 9789955337089. p. 11-20. (Bibliotheca Lituana, ISSN 2424-3477 ; T. IV). DOI: 10.15388/BL.2017.01. S4
6 Pacevičius, Arvydas. Pratarmė // Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius : Akademinė leidyba, 2017. ISBN 9789955337089. p. 7-8. (Bibliotheca Lituana, ISSN 2424-3477 ; T. IV). Prieiga per internetą: <http://www.aleidyba.lt/books/Bibliotheca_Lituana_IV_internet_version.pdf> [žiūrėta 2017-10-09]. S7

2016
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas; Sperskienė, Rasa. Bibliotheca Lituana: ištakos, reikšmė ir publikavimo principai // Bibliologijos metraštis / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas ; [sudarytojai Arvydas Pacevičius ir Rasa Sperskienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094590153. p. 7-22. (Bibliotheca Lituana, ISSN 2424-3477 ; I). Prieiga per internetą: <https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15709> [žiūrėta 2020-07-09]. Y7
2 Bumblauskas, Alfredas; Butkus, Zenonas; Gricius, Vytautas; Griškaitė, Reda; Kirkienė, Genė; Matulaitytė, Stanislava; Skurvydaitė, Loreta; Žilinskaitė, Silva; Pacevičius, Arvydas; Pšibilskis, Vygintas Bronius; Sūdžius, Jokūbas; Šabajevaitė, Lidija; Leonavičiūtė, Inga (sudarytojas). Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto turtai istorijos skersvėjuose (XVI-XXI amžiai) : kolektyvinė monografija / Vaizdine medžiaga parenge ir kartoschemas sudare Inga Leonavičiūtė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. 912 p. ISBN 9786094598333. K1a
3 Pacevičius, Arvydas (sudarytojas); Sperskienė, Rasa (sudarytojas). Bibliologijos metraštis / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas ; [sudarytojai Arvydas Pacevičius ir Rasa Sperskienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. 568 p. ISBN 9786094590153. K3e
4 Pacevičius, Arvydas. Vilniaus universiteto bibliotekos raida 1570-1795 metais = Development of Vinius University library during the period of 1570-1795 // Gimtasai kraštas. Kaunas : Žiemgalos leidykla. ISSN 2029-0101. 2016, T. 11, p. 44-55. Prieiga per internetą: <http://www.ziemgala.lt/lt/metrastis-gimtasai-krastas/gimtasai-krastas-20162/vilniaus-universiteto-bibliotekos-raida-15701795-metais> [žiūrėta 2017-01-04]. S3
5 Pacevičius, Arvydas. Dokumentinis paveldas: įmanoma UNESCO misija // Skiepyti taikos idėją žmonių sąmonėje... : Lietuvos narystei UNESCO - 25 metai. Vilnius : Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, 2016. ISBN 9789955718086. p. 87-97. S6
6 Pacevičius, Arvydas. Masonų knygos kultūros raiška XIX amžiaus Lietuvoje = Expressions of Masonic book culture in Lithuania in the 19th century // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2016, t. 67, p. 115-147. DOI: 10.15388/Knygotyra.2016.67.10179. S3
7 Laužikas, Rimvydas; Čeprackas, Liutauras; Dumanowski, Jaroslaw; Pacevičius, Arvydas. W kuchni Ogińskich / Rymvidas Laużikas, Liutauras Czaprackas, Jarosław Dumanowski, Arwidas Pacewiczius. Vilnius : VšĮ "Akademinė leidyba", 2016. 128 p. ISBN 9789955336938. K4e
8 Laužikas, Rimvydas; Čeprackas, Liutauras; Dumanowski, Jaroslaw; Pacevičius, Arvydas. Oginskių dvaro virtuvėje. Vilnius : VšĮ "Akademinė leidyba", 2016. 128 p. ISBN 9789955336907. K4e

2015
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Chorążyczewski, Waldemar; Pacevičius, Arvydas; Roszak, Stanisław. Egodokumenty: tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze : redakcja: Waldemar Chorążyczewski, Arvydas Pacevičius, Stanisław Roszak. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. 200 p. ISBN 9788323134008. K5
2 Pacevičius, Arvydas. Vilniaus universiteto knygų rinkinys Suomijos nacionalinėje bibliotekoje // Tarp knygų. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 0868-8826. 2015, Nr. 3, p. 9-14. S6
3 Pacevičius, Arvydas. Lietuva svetimšalių keliautojų akimis: intymus pasakojimas ar propaganda? = Lithuania in the eyes of foreign travellers: intimate narrative or propaganda? // Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas : straipsnių rinkinys / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas ; sudarytojai: Genovaitė Astrauskienė, Arvydas Pacevičius, Tomas Petreikis. Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2015. ISBN 9789955659693. p. 8-21. S4
4 Astrauskienė, Genovaitė (sudarytojas); Pacevičius, Arvydas (sudarytojas); Petreikis, Tomas (sudarytojas). Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas : straipsnių rinkinys / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas ; sudarytojai Genovaitė Astrauskienė, Arvydas Pacevičius, Tomas Petreikis; [dalininkė-maketuotoja Asta Radvenskienė]. Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2015. 159 p. ISBN 9789955659693. K5
5 Pacevičius, Arvydas. Et gaudium et solatium in litteris est : Krzysztofui Migońiui – 75-eri // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2015, T. 65, p. 358-361. DOI: 10.15388/kn.v65i0.8472. S7

2014
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas. Zapiski własnościowe w książkach oraz małe formy literackie joko źródło do badán mentalności // Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do poscątków XX wieku / pod redakcją Jolanty Gwioździk, Rafala Witkowskiego, Andrzeja Marka Wyrwy. Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. ISBN 9788363795412. p. 381-389. S4
2 Pacevičius, Arvydas (sudarytojas). Vilniaus viešosios bibliotekos dienoraštis, 1910-1911 = Дневникъ Виленской Публичной бiблиотеки, 1910-1911 / sudarytojas ir parengėjas Arvydas Pacevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. 177 p. ISBN 9786094594625. K5
3 Pacevičius, Arvydas. Rola żródeł w powstawaniu pracy naukowej. Na przykładzie publikacji Zbigniewa Solaka // Doktor Zbigniew Solak (1953-2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badacza krakowskiego uczonego / pod red. Stefana Gąsiorowskiego. Warszawa–Kraków : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2014. ISBN 9788363352431. p. 151-161. S4
4 Pacevičius, Arvydas. Vilniaus universiteto dovana sudegusiai Abo akademijos bibliotekai (1827–1829) = The gift of Vilnius University to the burnt library of Abo Academy (1827–1829) // Sugrąžinta praeitis : [straipsnių rinkinys] / sudarytojai: Arvydas Pacevičius, Angelė Pečeliūnaitė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2424-3477. 2014, t. 3, p. 113-240. (Bibliotheca Lituana ; 3). DOI: 10.15388/BiblLita.2014.3.15564. S4
5 Kowkiel, Lilia; Pacevičius, Arvydas. Евстафий Тышкевич и книжная культура земель бывшего Великого княжества Литовского XIX века // Eustachijus Tiškevičius : darbai ir kontekstai : mokslo straipsnių rinkinys / sudarytojai Žygintas Būčys, Reda Griškaitė. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2014. ISBN 9786098039559. p. 209-225. S4
6 Pacevičius, Arvydas. Pratarmė // Vilniaus viešosios bibliotekos dienoraštis, 1910-1911 = Дневникъ Виленской Публичной бiблиотеки, 1910–1911 / sudarytojas ir parengėjas Arvydas Pacevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. ISBN 9786094594625. p. 7-10. S7
7 Pacevičius, Arvydas. Vilniaus viešoji biblioteka ir jos metraštininkas Vasilijus Demidovskis // Vilniaus viešosios bibliotekos dienoraštis, 1910-1911 = Дневникъ Виленской Публичной бiблиотеки, 1910–1911 / sudarytojas ir parengėjas Arvydas Pacevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. ISBN 9786094594625. p. 13-44. S4
8 Pacevičius, Arvydas; Navickienė, Aušra. Repressive censorship, underground publishing, and the distribution of Lithuanian books in the northwest region of the Russian Empire (1795-1904) // Underground publishing and the public sphere: transnational perspectives / Edited by : Jan. C. Behrends, Thomas Lindenberger. - Series: Wiener Studien zur Zeitgeschichte. Bd. 6. Wien : Lit Verlag, 2014. ISBN 9783642905611. p. 75-95. S4
9 Pacevičius, Arvydas. Pažaislio kamaldulių vienuolyno biblioteka: raida, išsklaidymo keliai ir paveldas // Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija: mokslinių straipsnių rinktinė / sudarė Mindaugas Paknys. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas. 2014, p. 307-348. S4

2013
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas. Bad readers of a good library over 100 years ago in Vilnius: Vilnius Public Library Diary in the context of Public Library movement in Lithuania // Good book, good library, good reading : studies in the history of the book, libraries and reading from the network HIBOLIRE and its friends / eds.: Aušra Navickienė, Ilkka Mäkinen, Magnus Torstensson, Martin Dyrbye, Tiiu Reimo. Tampere : Tampere University Press, 2013. ISBN 9789514491429. p. 286-303. S4
2 Pacevičius, Arvydas. Vytautas Berenis (1963-09-12 – 2013-12-27): in memoriam // Lietuvos istorijos metraštis. 2013 metai. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla. ISSN 0202-3342. 2013, Nr.2, p. 237-242. S7
3 Pacevičius, Arvydas. Blogi ir geri skaitytojai Vilniuje prieš 100 metų: subjektyvioji Vilniaus viešosios bibliotekos dienoraščio versija // Bibliografija 2010-2011 : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2013. ISBN 9786094050718 [ISSN 1392-1991]. p. 80-83. S4
4 Pacevičius, Arvydas. Atminties institucijų rinkiniai: naujos tyrimų kryptys // Atminties institucijų rinkiniai / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094590146. p. 9-18. (Bibliotheca Lituana ; t. 2). DOI: 10.15388/BiblLita.2012.2.15578. S4
5 Kowkiel, Lilia; Pacevičius, Arvydas. Rola księży w upowszechnianiu książek w języku litewskim (na podstawie korespondencji do firmy Zawadzkich w Wilnie) // Atminties institucijų rinkiniai / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094590146. p. 211-235. (Bibliotheca Lituana, ISSN 2424-3477, eISSN 2424-4422 ; t. 2). DOI: 10.15388/BiblLita.2012.2.15587. S4
6 Kowkiel, Lilia; Pacevičius, Arvydas; Pietrzkiewicz, Iwona. Rękopiśmienne katalogi i inwentarze książek z ziem Dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego - wybrane problemy zasad publikowania // Atminties institucijų rinkiniai / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094590146. p. 107-121. (Bibliotheca Lituana, ISSN 2424-3477, eISSN 2424-4422 ; t. 2). DOI: 10.15388/BiblLita.2012.2.15582. S4
7 Pacevičius, Arvydas (sudarytojas). Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI-XX amžiuje : straipsnių rinkinys / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. 510 p. ISBN 9786094591983. K5
8 Pacevičius, Arvydas. Lietuvos egodokumentinio paveldo samprata ir tyrimų kryptys // Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI-XX amžiuje : straipsnių rinkinys / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094591983. p. 113-126. S4
9 Pacevičius, Arvydas. Pratarmė // Butlerio kelionės į Italiją ir Vokietiją 1779–1780 metais dienoraštis = Dziennik podróży Butlera do Włoch i Niemiec w latach 1779-1780 / sudarė Arvydas Pacevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094592256. p. 7-14. S7
10 Pacevičius, Arvydas (sudarytojas). Butlerio kelionės į Italiją ir Vokietiją 1779-1780 metais dienoraštis = Dziennik podróży Butlera do Włoch i Niemiec w latach 1779-1780 / sudarė Arvydas Pacevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. 577 p. ISBN 9786094592256. K5
11 Pacevičius, Arvydas. Pratarmė // Juozapo Mykolo Karpio "Ganytojiškas laiškas Žemaičių vyskupijos dvasininkams" / parengė Arvydas Pacevičius, Vacys Vaivada. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094591525. p. 7-10. S4
12 Pacevičius, Arvydas. Pratarmė // Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI-XX amžiuje : straipsnių rinkinys / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094591983. p. 7-9. S4
13 Pacevičius, Arvydas. Egodokumentai Lietuvos muziejuose ir jų panaudojimas // Acta museologica Lithuanica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. eISSN 2351-5112. 2013, t. 1, p. 86-126. DOI: 10.15388/MusLithuan.2013.1.5338. S4
14 Pacevičius, Arvydas (sudarytojas); Orzeł, Joanna (sudarytojas); Roszak, Stanisław (sudarytojas); Katilienė, Irena (vertėjas). Juozapo Jurgio Hilzeno 1752-1754 metų kelionės dienoraštis = Dziennik podróży Józefa Jerzego Hylzena z lat 1752-1754 / sudarė Arvydas Pacevičius; parengė Joanna Orzeł, Arvydas Pacevičius, Stanisław Roszak; į lietuvių kalbą vertė Irena Katilienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. 545 p. ISBN 9786094592386. V1a
15 Orzeł, Joanna; Pacevičius, Arvydas; Roszak, Stanisław. Diariusz Józefa Jerzego Hylzena na tle pamiętników XVIII stulecia // Juozapo Jurgio Hilzeno 1752-1754 metų kelionės dienoraštis = Dziennik podróży Józefa Jerzego Hylzena z lat 1752-1754 / sudarė Arvydas Pacevičius; parengė Joanna Orzeł, Arvydas Pacevičius, Stanisław Roszak; į lietuvių kalbą vertė Irena Katilienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094592386. p. 22-58. S4
16 Pacevičius, Arvydas. Juozapo Jurgio Hilzeno dienoraštis: lituanistiniai šaltinio tyrimų aspektai // Juozapo Jurgio Hilzeno 1752-1754 metų kelionės dienoraštis = Dziennik podróży Józefa Jerzego Hylzena z lat 1752-1754 / sudarė Arvydas Pacevičius; parengė Joanna Orzeł, Arvydas Pacevičius, Stanisław Roszak; į lietuvių kalbą vertė Irena Katilienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094592386. p. 8-19. S4
17 Pacevičius, Arvydas; Vaivada, Vacys. Autobiografinis pasakojimas vyskupų ganytojiškuose laiškuose // Juozapo Mykolo Karpio "Ganytojiškas laiškas Žemaičių vyskupijos dvasininkams" : faksimilinė šaltinio publikacija, teksto anotacija ir moksliniai straipsniai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094591525. p. 215-222. S4
18 Pacevičius, Arvydas (sudarytojas); Vaivada, Vaclovas (sudarytojas). Juozapo Mykolo Karpio "Ganytojiškas laiškas Žemaičių vyskupijos dvasininkams" / parengė Arvydas Pacevičius ir Vacys Vaivada ; Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. 241 p. ISBN 9786094591525. K3e

2012
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas. Suuren lahjoituskampanjan arvoitus // Kansallis - kirjasto. Helsinki : University of Helsinki. 2012, no. 4, p. 34-37. S6
2 Pacevičius, Arvydas. Diskusija Bibliotheca Lituana termino klausimu // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2012, t. 59, p. 236-241. DOI: 10.15388/kn.v59i0.1117. S3
3 Pacevičius, Arvydas (sudarytojas). Atminties institucijų rinkiniai / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 568 p. ISBN 9786094590146. K5
4 Pacevičius, Arvydas. Vilniaus universiteto dovana sudegusiai Abo akademijos bibliotekai (1827-1829) = The gift of Vilnius university to the burnt library of Äbo academy (1827-1829) // Sugrąžinta praeitis: prof. Levo Vladimirovo fenomenas ir mokslinių idėjų sklaida : tarptautinė konferencija, skirta prof Levo Vladimirovo (1912-1999) 100-osioms gimimo metinėms. Vaclovo Biržiškos skaitymai : programa [ir tezės], 2012 m . lapkričio 15-16 d. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. ISBN 9786094591211. p. 22-23; 56-57. T2
5 Bumblauskas, Alfredas; Jegelevičius, Sigitas; Juodka, Benediktas; Jakubčionis, Algirdas; Jučas, Mečislovas; Jovaiša, Liudas; Kulakauskas, Antanas; Kaubrys, Saulius; Plečkaitis, Romanas; Pacevičius, Arvydas; Raila, Eligijus; Riauba, Bronius; Pšibilskis, Vygintas Bronius; Ulčinaitė, Eugenija; Leonavičiūtė, Inga (sudarytojas). Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai : kolektyvinė monografija / vaizdinę medžiagą parengė Inga Leonavičiūtė. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 1060 p. ISBN 9789955335337. K1a

2010
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas (sudarytojas). Pamirštoji mecenatystė : dovanų Vilniaus universiteto bibliotekai knyga, 1792-1832 / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas ; sudarytojas ir parengėjas Arvydas Pacevičius, pratarmės autorius Arvydas Pacevičius. Vilnius : UAB DABAexpo, 2010. 319 p. ISBN 9789955336297. K3e
2 Pacevičius, Arvydas. Molėtų dekanato bažnyčių bibliotekos: knygų ženklų labirintais = The libraries of the churches of the Molėtai deanery: in the labyrinths of book signs // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. ISSN 1392-0502. 2010, t. 33, p. 97-131. S4
3 Pacevičius, Arvydas. Mecenatystės slėpiniai // Pamirštoji mecenatystė: dovanų Vilniaus universiteto bibliotekai knyga, 1792-1832 / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas ; sudarytojas ir parengėjas Arvydas Pacevičius. Vilnius : UAB DABAexpo, 2010. ISBN 9789955336297. p. 160-235. S4
4 Pacevičius, Arvydas. Dovanų knyga ir jos publikavimo principai // Pamirštoji mecenatystė: dovanų Vilniaus universiteto bibliotekai knyga, 1792-1832 / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas ; sudarytojas ir parengėjas Arvydas Pacevičius. Vilnius : UAB DABAexpo, 2010. ISBN 9789955336297. p. 6-15. S4
5 Pacevičius, Arvydas. Juozapas Jurgis Hylzenas (1736-1820) ir jo dienoraštis = Jozef Jeržy Hylzen (1736-1786) and his diary // Laisvoji mūrininkija pasaulyje ir Lietuvoje: tradicija ir dabartis = Freemasonry in the World and Lithuania: the tradition and the present : tarptautinė mokslinė konferencija, skirta seniausios lietuviškos laisvųjų mūrininkų ložės „Uolusis lietuvis“ 230-osioms įkūrimo metinėms : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2010, lapkričio 19-20 d. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. 2010, p. 59-60. T3

2009
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas. Bibliotheca Orientalis Jono Krizostomo Gintilos knygų rinkinyje = Bibliotheca Orientalis the library of Jan Chrizostom Gintyłło // Mokslas krikśczioniśkas zemajtiśkaj paraśitas = Christian science laid out in Samogitian : kunigo Jono Krizostomo Gintilos žemaitiškas katekizmas hebrajų rašmenimis. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2009. ISBN 9789955704959. p. 59-66. S4
2 Pacevičius, Arvydas. Dar kartą apie pirmąją viešąją biblioteką Lietuvoje : ties ištakomis // XX nacionalinė konferencija Vaclovo Biržiškos skaitymai : bibliotekininkystė ir informacijos mokslai : praktinė veikla, studijos ir moksliniai tyrimai. Vilnius, 2009. ISBN 9789955335054. p. 12. T2
3 Bumblauskas, Alfredas; Jegelevičius, Sigitas; Juodka, Benediktas; Jakubčionis, Algirdas; Jučas, Mečislovas; Jovaiša, Liudas; Kulakauskas, Antanas; Kaubrys, Saulius; Plečkaitis, Romanas; Pacevičius, Arvydas; Raila, Eligijus; Riauba, Bronius; Pšibilskis, Vygintas Bronius; Ulčinaitė, Eugenija. Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai : kolektyvinė monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 1032 p. ISBN 9789955335337. K1a
4 Pacevičius, Arvydas. Kokią galvą ir biblioteką turėjo Ona Kotryna Radvilienė? // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2009, t. 53, p. 275-280. DOI: 10.15388/kn.v53i0.3593. S3
5 Garliauskas, Vidas; Jovaiša, Liudas; Laužikas, Rimvydas; Pacevičius, Arvydas. Molėtų dekanato bažnyčių archyvai ir bibliotekos [Elektroninis optinis diskas]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 0. ISBN 9789955333753. K4e
6 Pacevičius, Arvydas. Ego-documents as first-person writings: state of art and research in Lithuania and diaspora = Egodokumendid kui mina-vormis tekstid: kunsti ja uurimistöö olukorrast Leedus ja diasporaas // Baltic heritage network conference "Accessing the history of the Baltic diaspora" : July 7-10, 2009, Tartu, Estonia : abstracts / [compilation: Piret Noorhani ; translation: Merike Holmberg, Maarja Merioja ; editing: David Jacobs, Andris Ķesteris, Johanna Ross ; design: Marju Mikkel]. Tartu, 2009. ISBN 9789949185740. p. 8-10. Prieiga per internetą: <http://www.balther.net/wp-content/uploads/2016/01/BHN_abstracts_09.docx> [žiūrėta 2018-09-10]. T2
7 Atkočiūnienė, Zenona Ona; Glosienė, Audronė; Janiūnienė, Erika; Janonis, Osvaldas; Januševičienė, Rasa; Krivienė, Irena; Lymantaitė, Kristina; Macevičiūtė, Elena; Marčinskaitė, Dovilė; Manžuch, Zinaida; Mozūraitė, Vita; Pacevičius, Arvydas; Petrauskienė, Žibutė; Petuchovaitė, Ramunė; Prokopčik, Marija; Pupelienė, Janina; Rudžionienė, Jurgita; Rutkauskienė, Ugnė; Zinkevičienė, Julija. Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas / autorių kolektyvas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 700 p. ISBN 9789955334965. K2a
8 Pacevičius, Arvydas. Kanonickie marginalia i prowenienje w zbiorach bibliotecznych Litwy // Przemijanie i trwanie : kanonicy regularni laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji 600-lecia fundacji opactwa Bożego Ciała w Krakowie : [12-13 maj 2005] / pod red. Kazimierza Łataka i Ireny Makarczyk. Kraków : Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich. 2009, p. 403-410. S4

2008
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas. Knygų ženklai ir ego-dokumentai senosios Lietuvos benediktinų vienuolynų bibliotekose // Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje. Vilnius : Aidai, 2008. ISBN 9789955656593. p. 165-178. S4
2 Pacevičius, Arvydas. Bažnyčių archyvų slėpiniai: Marijos Pilsudskienės palaikų perlaidojimo dokumentas Suginčiuose // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. ISSN 1392-0502. 2008, t. 31, p. 279-291. S4
3 Pacevičius, Arvydas. Pratarmė = Foreword // Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: mokslo, politikos ir praktikos sąveika = Communication of memory in archives, libraries and museums : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2007, spalio 4-5 d., Vilnius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955333142. p. 9-14. P1d
4 Pacevičius, Arvydas. Nusikaltimo anatomija: nebaigta XIX amžiaus byla apie knygų vagystę iš Vilniaus universiteto bibliotekos // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2008, t. 51, p. 245-266. DOI: 10.15388/kn.v51i0.7901. S3
5 Pacevičius, Arvydas. Vincento Vilmiko iš Valmusų 1827 metų "Pranešimas" apie dovanojamas Vilniaus universiteto bibliotekai Kantyczkas žemaytyszkas (1826) // Archivum Lithuanicum. ISSN 1392-737X. 2008, t. 10, p. 195-208. S3
6 Pacevičius, Arvydas (sudarytojas); Manžuch, Zinaida (sudarytojas). Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose = Communication of memory in archives, libraries and museums : mokslo, politikos ir praktikos sąveika : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2007, spalio 4-5 d. / sudarė Arvydas Pacevičius, Zinaida Manžuch. Vilnius : Vilniaus uiniversiteto leidykla, 2008. 288, [2] p. ISBN 9789955333142. K5

2007
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas. Kristoforo Stanislovo Lopacinskio (1710–1760) pėdsakais: žiupsnelis medžiagos senosios Lietuvos biografijų aruodan // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2007, t. 49, p. 259-263. DOI: 10.15388/kn.v49i0.8026. S3
2 Pacevičius, Arvydas. Senosios regulos karmelitų prie Šv. Jurgio bažnyčios buvusio vienuolyno biblioteka: sovietmečio "spaudos archyvo" šmėkla ar knygos kultūros faktas = The former library of Old Regula Carmelite Monastery near St. George church in Vilnius: a ghost of the Soviet "Print Archive" or a fact of book culture? // Bibliografija 2005-2006. Vilnius : Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir ir knygotyros centras, 2007. ISBN 9789955541721. p. 138-146. S4
3 Pacevičius, Arvydas. Vilniaus bažnytinės provincijos archyvų dokumentų ir knygų metaduomenų informacinė sistema (BARIS): projektiniai potyriai Rytų Aukštaitijoje // Archyvai, bibliotekos, muziejai: bendradarbiavimo galimybės: seminaro medžiaga. Pasvalys, 2007. ISBN 9789986935032. p. 75-85. S4
4 Pacevičius, Arvydas. Gabrielio Naude idėjų sklaida: moderniosios bibliotekos modelio beieškant // Patarimai kuriančiam biblioteką. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. ISBN 9789955331261. p. 171-202. S4
5 Pacevičius, Arvydas (sudarytojas). Patarimai kuriančiam biblioteką / Gabrielis Naudė ; sudarė Arvydas Pacevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 227 p. ISBN 9789955331261. K5

2006
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Atkočiūnienė, Zenona Ona; Kaunas, Domas; Matkevičienė, Renata; Nevinskaitė, Laima; Pacevičius, Arvydas. Vilniaus universiteto komunikacijos fakultetas 1991-2006 / parengė Laima Nevinskaitė; redaktorius Domas Kaunas; tekstų autoriai: Zenona Atkočiūnienė, Domas Kaunas, Renata Matkevičienė, Laima Nevinskaitė, Arvydas Pacevičius. Vilnius : Alma littera, 2006. 44 p. K4e
2 Pacevičius, Arvydas. Protestant and Catholic book culture in the Grand Duchy of Lithuania: new trends in research // Books and libraries in the Baltic Sea region from the 16th to the 18th century. Tallin, 2006. ISBN 9985912888. p. 145-156. S4
3 Pacevičius, Arvydas. Szkolnictwo // Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego: analizy i obrazy. Krakow, 2006. ISBN 8324205497. p. 713-734. S4
4 Pacevičius, Arvydas. Rankraštinis paveldas ir istorinė atmintis // Rankraštinis paveldas Lietuvos kultūroje ir istorinėje atmintyje = Manuscript heritage in Lithuanian culture and history memory: konferencijos medžiaga. Panevėžys. 2006, p. 8-21. P2
5 Burba, Domininkas; Pacevičius, Arvydas. Portretinės graffiti senųjų Lietuvos knygų paraštėse: kūrybinės iškrovos mėginant plunksną = Portrait graffiti in margins of antique Lithuanian books // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2006, t. 46, p. 153-176. S3
6 Pacevičius, Arvydas. Czytelnictwo // Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego: analizy i obrazy. Krakow, 2006. ISBN 8324205497. p. 162-182. S4
7 Pacevičius, Arvydas. Biblioteki // Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego: analizy i obrazy. Krakow, 2006. ISBN 8324205497. p. 50-66. S4
8 Pacevičius, Arvydas. Zaginiony świat książki: biblioteki klasztorne na Litwie pod władzą carów // Wspolnota pamięci: studia z dziejów kultury wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Katowice. 2006, p. 243-254. S4

2005
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas. Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 metais : dingęs knygos pasaulis. Vilnius : Versus Aureus, 2005. 312 p. ISBN 9955601795. K1a
2 Pacevičius, Arvydas. Knygos kultūra dominikonų vienuolyne: komunikacinis aspektas // Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. Vilnius : Vilniaus Dailės akademijos leidykla, 2005. ISBN 9955624280. p. 736-745. S4
3 Pacevičius, Arvydas. Lietuviškoji lotyniškosios knygos LDK istorija // Knygų aidai : recenzijos, apžvalgos, anotacijos. ISSN 1392-6845. 2005, nr. 2, p. 20-23. S6
4 Pacevičius, Arvydas. Žemaičių Kalvarijos mokykla 1803-1836. Vilnius : [Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas], 2005. Elektron. opt. diskas. ISBN 9955446048. K4e

2004
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas (vertėjas). Ekslibriso istorinė kaita ir reikšmė knygotyrai ir bibliofilijai // Knygotyra. Vilnius. ISSN 0204-2061. 2004, t. 42, p. 60-66. V1c
2 Pacevičius, Arvydas. Karmelitiškųjų vizijų skaitymo menas // Menotyra. ISSN 1392-1002. 2004, t. 35, nr. 2, p. 49-51. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/1392-1002/2004/2/M-49.pdf> [žiūrėta 2008-08-08]. C4
3 Pacevičius, Arvydas. Senųjų knygos nuosavybės ženklų tipologija = The typology of old book ownership marks // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2004, t. 43, p. 50-57. S3
4 Pacevičius, Arvydas. Monografija apie bibliofilą Petrą Jakštą : [recenzija] // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2004, t. 43, p. 219-223. C3
5 Pacevičius, Arvydas. Rusiškosios apšvietos perlas Lietuvoje (nepavykęs knygos kultūros desantas iš Rusijos) // Naujasis Židinys - Aidai. ISSN 1392-6845. 2004, nr. 6, p. 275-276. Prieiga per internetą: <https://nzidinys.lt/wp-content/uploads/2018/12/NZ-2004-nr-6.pdf>. S6
6 Pacevičius, Arvydas. W poszukiwaniu tozsamosci: kultura ksiązki w Wielkim Księztwie Litewskim doby Oswiecenia // Kultura ksiązki ziem wschodniego i poludniowego pogranicza Polski (XVI-XX wiek) : paralele i roznice. Katowice, 2004. ISBN 8322613555. p. 47-57. S4
7 Pacevičius, Arvydas (vertėjas). Virtuali biblioteka: praėjusio laiko idėja // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2004, t. 43, p. 145-159. V1c
8 Braziūnienė, Alma; Butkevičienė, Birutė; Čepytė, Julija; Černiauskaitė, Violeta; Janonis, Osvaldas; Jovaiša, Liudas; Kaunas, Domas; Krakytė, Asta; Krivienė, Irena; Lempertienė, Larisa; Lukševičienė, Vilija Margarita; Matulaitytė, Stanislava; Miežinienė, Ala Sabina; Misiūnas, Remigijus; Navickienė, Aušra; Pacevičius, Arvydas; Petrauskienė, Zofija Milda; Račius, Petras; Raguotienė, Genovaitė; Raguotis, Bronius; Stonienė, Vanda; Šulgienė, Nijolė; Zaveckienė, Žiedūnė Ona; Zinkevičienė, Julija. Lietuvos knygos veikėjai : The workers of the Lithuanian book : biografijų žodynas. Vilnius : Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2004. 1 optinis diskas. ISBN 9986680271. K3a
9 Kaunas, Domas (sudarytojas); Atkočiūnienė, Zenona Ona (sudarytojas); Pacevičius, Arvydas (sudarytojas); Petuchovaitė, Ramunė (sudarytojas); Stonkienė, Marija (sudarytojas); Matkevičienė, Renata (sudarytojas); Buračaitė, Irena (sudarytojas). Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 2004-2008 metų strateginis raidos planas ; parengė Domas Kaunas, Zenona Atkočiūnienė, Arvydas Pacevičius, Ramunė Petuchovaitė, Marija Stonkienė, Renata Matkevičienė, Irena Buračaitė. Vilnius : VU l-kla, 2004. 40 p. K4e

2003
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas. Disertacija apie knygos kultūrą imperijos užkampyje : [recenzija] // Kauno istorijos metraštis. D. 5. Kaunas : VDU, 2003. ISBN 9955530952. p. 337-340. C4
2 Pacevičius, Arvydas. Lietuvos knygos kultūra ir paleotipų proveniencijos // Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai : katalogas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. ISBN 9955475463. [p. 1-1]. S4
3 Krakytė, Asta; Pacevičius, Arvydas. Moderniosios bibliotekininkystės priešaušryje: Gabrielio Naudé "Patarimai kuriantiems biblioteką" // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2003, t. 41, p. 130-161. S3
4 Pacevičius, Arvydas. Knygos kultūra Žemaičių kalvarijos domininkonų vienuolyne: komunikacinis aspektas // Žemaičių Kalvarija : vienuolynas, bažnyčia ir Kryžiaus kelio stotys. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos l-kla, 2003. ISBN 998657188X. p. 149-172. Y7
5 Pacevičius, Arvydas. Sukaustytosios ir spalvingosios bibliotekos įvaizdis Lietuvos knygos muziejuje = Image of a chained and coloured library in the Lithuanian book museum // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2003, t. 40, p. 78-100. S3
6 Pacevičius, Arvydas. Stanislovo Čerskio kelionė po Vakarų Europą 1819-1821 m // Kultūrologija : straipsnių rinkinys: Nurodytas toks ISSN : 1392-2796. 2003, t. 10: Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai, [p. 1-1]. S3

2002
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas. Jonas Krizostomas Gintila: keli Žemaičių bibliofilo portreto bruožai // Alsėdžiai. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002. ISBN 9986571634. p. 233-244. S4
2 Pacevičius, Arvydas. Asmeninė Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus biblioteka = The personal library of the Samogitian Bishop Motiejus Valančius // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2002, t. 20, p. 106-112. S4
3 Pacevičius, Arvydas. Bibliofilo Jono Krizostomo Gintilos biblioteka: pobūdis ir komplektavimo šaltiniai = The library of the bibliophile Jonas Krizostomas Gintila: character and replenishment // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2002, t. 38, p. 190-210. S3
4 Zinkevičienė, Julija; Pacevičius, Arvydas. Dydaktyka kształcenia archiwistów na LItwie w ostatnich trzech latach: studia na Uniwersytecie Wileńskim // Archiwistyka na studiach historycznych. Torun : w-wo Adam Marszałek, 2002. ISBN 8373222839. p. 30-39. S4
5 Pacevičius, Arvydas. Ignoto Domeikos lektūra pijorų knygos kultūros kontekste = The reading interests of Ignacy Domeyko within the context of a book culture of a monastic order of piarists // Ignotas Domeika 1802-1889 : gyvenimas, darbai ir indėlis į mokslą : tarptautinės mokslinės konferencijos darbai, 2002 m. rugsėjo 10-12 d., Vilnius, Lietuva. Vilnius. 2002, p. 254-274. P1d
6 Pacevičius, Arvydas. Motiejus Valančius XIX a. knygos kultūroje = Motiejus Valančius in the book culture of the XIXth century // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. Vilnius. ISSN 1392-0502. 2002, t. 20, p. 49-67. S4
7 Pacevičius, Arvydas. Dingusio knygų pasaulio ženklai // Knygų aidai : recenzijos, apžvalgos, anotacijos. ISSN 1392-6845. 2002, Nr. 1, p. 9-15. S6
8 Pacevičius, Arvydas. Skriptorius ir raštinių kultūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje = The scriptor and the culture of offices in the Grand Duchy of Lithuania // Acta academiae artium Vilnensis. Dailė. Vilnius. ISSN 1392-0316. 2002, t. 24, p. 25-50. S4
9 Pacevičius, Arvydas. Biblioteka informacijos pasaulyje... be profesoriaus Levo Vladimirovo // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2002, Nr. 3, p. 2-6. S6

2001
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas. Bibliotekos // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra : tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius : Aidai, 2001. ISBN 9955445262. p. 94-108. S4
2 Pacevičius, Arvydas. Mokyklos // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra : tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius : Aidai, 2001. ISBN 9955445262. p. 378-396. S4
3 Pacevičius, Arvydas. Skaitymas // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra : tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius : Aidai, 2001. ISBN 9955445262. p. 655-673. S4

2000
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas. Štrichas informacijos įstaigų Lietuvoje istorijai: bibliotekos gimimas // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2000, t. 15, p. 28-43. S4
2 Pacevičius, Arvydas. Žemaičių Kalvarijos dominikonų bibliotekos autoriai ir knygos 1820 metais // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2000, t. 36, p. 290-309. S4

1999
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas. Biblioteki klasztorne na Litwie w koncu XVIII - pierwszej polowie XIX wieku // Ruch zakonny w Europie Srodkowo-Wschodniej (X-XX wiek). Lublin : W-wo KUL. 1999, p. [1]. S4
2 Pacevičius, Arvydas. Žydų įvaizdis ir socialinė komunikacija Lietuvoje (XVIII-XIX a. pirmoji pusė) // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. ISSN 1392-0502. 1999, t. 14, p. 41-59. S4

1998
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Pacevičius, Arvydas. Lietuvos bernardinų provincija ir vienuolynai Žemaitijoje XIX a. pirmoje pusėje // Žemaičių praeitis. T. 8 : rinkinys skirtas Žemaitijos istorijai, kultūrai ir jos kūrėjams. Vilnius : Dailės akad. l-kla, 1998. ISBN 9986571383. p. 56-65. S4
2 Pacevičius, Arvydas. Bibliocidas: krikščioniškojo kultūros paveldo naikinimas sovietinėje Lietuvoje // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. ISSN 1392-0502. 1998, t. XII, p. 139-148. S4
3 Pacevičius, Arvydas. Lietuvos vienuolynų bibliotekų komplektavimo šaltiniai XVIII a. pabaigoje - XIX a. pirmojoje pusėje // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 1998, t. 25, p. 290-307. S4
4 Pacevičius, Arvydas. Knygos kultūra ir vienuolynai XVIII a. pabaigos - XIX a. pirmosios pusės Lietuvoje // Kultūrologija : straipsnių rinkinys. Vilnius : Gervelė. ISSN 1392-2793. 1998, t. 4, p. 129-173. S4
5 Pacevičius, Arvydas. Knyga ir skaitytojas Lietuvos bazilijonų provincijos vienuolynuose XVIII a. pabaigoje - XIX a. pirmojoje pusėje // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. ISSN 1392-0502. 1998, t. 12, p. 405-413. S4