Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto autoriaus 'andrius šuminas' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

2022
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Šuminas, Andrius; Pričins, Mārtiņš; Toode, Ülle; Januškevičiūtė, Justina. Similar aims, different approaches: An analysis of campaign video ads in the Baltic States // The 2019 European Electoral Campaign: In the time of populism and social media. Cham : Springer, 2022, Chapter 12. ISBN 9783030989927. eISBN 9783030989934. p. 219-239. DOI: 10.1007/978-3-030-98993-4_12. Y3
2 Šuminas, Andrius. Lietuvos politikų ir partijų rinkiminių žinučių tematika 2020 m. Seimo rinkimų kampanijos metu = Topics of electoral communication of politicians and parties during 2020 Lithuanian parliamentary elections // Politikos ir komunikacijos sankirtoje: tendencijos, diskursai, efektai : straipsnių rinkinys. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2022. ISBN 9786094675102. p. 95-104. S4

2021
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Levratto, Valeria; Šuminas, Andrius; Schilhab, Theresa; Esbensen, Gertrud. Smartphones: reading habits and overuse. A qualitative study in Denmark, Lithuania and Spain // Educación XX1. Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia. ISSN 1139-613X. eISSN 2174-5374. 2021, vol. 24, no. 2, p. 167-188. DOI: 10.5944/educxx1.28321. S1

2020
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Šuminas, Andrius; Jastramskis, Deimantas. The importance of media literacy education: How Lithuanian students evaluate online news content credibility // Central European journal of communication. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISSN 1899-5101. 2020, t. 13, Nr. 2(26), spec. issue, p. 230-248. DOI: 10.19195/1899-5101.13.2(26).5. S1
2 Gudinavičius, Arūnas; Šuminas, Andrius. Reading book covers // The materiality of reading / edited by Theresa Schilhab and Sue Walker. Aarchus : Aarhus University Press, 2020. ISBN 9788771849585. p. 114-126. Y7
3 Šuminas, Andrius; Kiliulytė, Akvilė. Politinės komunikacijos profesionalizacija Lietuvoje: 2016 m. Seimo rinkimų kampanijos atvejo analizė = Professionalization of political communication in Lithuania: 2016 Lithuanian parliament election case study // Parlamento studijos. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 1648-9896. eISSN 1822-749X. 2020, Nr. 28, p. 47-71. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr28/files/47-71.pdf> [žiūrėta 2020-08-19]. S4

2019
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Šuminas, Andrius. 2019 m. Europos Parlamento rinkimų kampanija Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse = 2019 European Parliament election campaign in Lithuania and other European Union countries // Parlamento studijos. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 1648-9896. eISSN 1822-749X. 2019, Nr. 27, p. 144-156. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr27/files/144-156.pdf> [žiūrėta 2020-04-01]. S4

2018
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Mierzecka, Anna; Šuminas, Andrius. Academic library website functions in the context of users' information needs // Journal of librarianship and information science. London : Sage Publications Ltd. ISSN 0961-0006. eISSN 1741-6477. 2018, vol. 50, no. 2, p. 157-167. DOI: 10.1177/0961000616664401. S1
2 Šuminas, Andrius; Gudinavičius, Arūnas; Aleksandravičius, Arnas. Skaitmeninės atskirties požymiai ir lygmenys: Lietuvos atvejo analizė = Levels and characteristics of the digital divide: a case study of Lithuania // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2018, t. 81, p. 7-17. DOI: 10.15388/Im.2018.0.11937. S2
3 Manžuch, Zinaida; Gudinavičius, Arūnas; Šuminas, Andrius. Skaitmeninės atskirties mažinimo priemonės Lietuvoje: tikslai, auditorijos ir taikymo rezultatai = Measures for reducing digital exclusion in Lithuania: goals, audiences and application results // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. Mykolo Riomerio universitetas. ISSN 1648-2603. eISSN 2029-2872. 2018, T. 17, nr. 1, p. 84-98. DOI: 10.5755/j01.ppaa.17.1.19789. S2
4 Gudinavičius, Arūnas; Šuminas, Andrius. Choosing a book by its cover: analysis of a reader’s choice // Journal of documentation. Cambridge : Emerald Group Publishing Ltd. ISSN 0022-0418. 2018, Vol. 74, no 2, p. 430-446. DOI: 10.1108/JD-09-2016-0111. S1
5 Mierzecka, Anna; Šuminas, Andrius. Academic library website functions in the context of users' information needs // Journal of librarianship and information science. London : Sage Publications Ltd. ISSN 0961-0006. eISSN 1741-6477. 2018, vol. 50, no. 2, p. 157-167. DOI: 10.1177/0961000616664401. S1

2017
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Raycheva, Lilia; Šuminas, Andrius. A negative touch in posters and spots // Political advertising in the 2014 European Parliament elections / eds.: Christina Holtz-Bacha, Edoardo Novelli, Kevin Rafter. London : Palgrave Macmillan/Springer, 2017. ISBN 9781137569806. eISBN 9781137569813. p. 81-96. DOI: 10.1057/978-1-137-56981-3_6. S4
2 Macevičiūtė, Elena; Wilson, T.D.; Gudinavičius, Arūnas; Šuminas, Andrius. E-books in academic libraries: results of a survey carried out in Sweden and Lithuania // Information research. Sheffield : University of Sheffield. ISSN 1368-1613. 2017, Vol. 22, No. 3, p. 1-17. Prieiga per internetą: <http://www.informationr.net/ir/22-3/paper762.html> [žiūrėta 2017-10-18]. S1
3 Šuminas, Andrius; Aleksandravičius, Arnas; Gudinavičius, Arūnas. Negative political communication in online video advertisements: case study of 2016 Lithuanian parliamentary election // Political preferences. Katowice : University of Silesia. ISSN 2450-873X. eISSN 2449-9064. 2017, Vol. 14, p. 47-62. DOI: 10.6084/m9.figshare.5216167. S3
4 Mierzecka, Anna; Kisilowska, Małgorzata; Šuminas, Andrius. Researchers’ expectations regarding the online presence of academic libraries // College and research libraries. Chicago : Association of College and Research Libraries. ISSN 0010-0870. eISSN 2150-6701. 2017, Vol. 78, No. 7, p. 934-951. DOI: 10.5860/crl.78.7.934. S1
5 Mierzecka, Anna; Kisilowska, Małgorzata; Šuminas, Andrius. Researchers’ expectations regarding the online presence of academic libraries // College and research libraries. Chicago : Association of College and Research Libraries. ISSN 0010-0870. eISSN 2150-6701. 2017, Vol. 78, No. 7, p. 934-951. DOI: 10.5860/crl.78.7.934. S1
6 Mierzecka, Anna; Šuminas, Andrius. Cyfrowa przestrzeń jako narzędzie organizacji, udostępniania i promocji oferty bibliotek akademickich // Kultura popularna : Wydawnictwo SWPS Academica. ISSN 1644-8340. 2017, Nr. 1, p. 50-73. DOI: 10.5604/01.3001.0010.0043. S3

2016
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Šuminas, Andrius. Socialinių medijų naudojimo galimybės žiniasklaidos veikloje // Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė : [monografija, skirta Pirmojo ir Antrojo Seimo pirmininko, valstybės veikėjo, publicisto ir redaktoriaus dr. Leono Bistro 125-osioms gimimo metinėms] / [sudarytoja ir mokslinė redaktorė Jolanta Mažylė]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2016. ISBN 9789955198048. eISBN 9789955198031. p. 91-101. S4
2 Grigas, Vincas; Šuminas, Andrius; Gudinavičius, Arūnas; Grigaliūnas, Modestas. Šiuolaikinės medijos ir informacija: požeminiai garažai Google karalystėje. Vilnius : Akademinė leidyba, 2016. 247 p. ISBN 9789955337003. K2b
3 Vaišnys, Andrius; Aleknonis, Gintaras; Mažylė, Jolanta; Matkevičienė, Renata; Šuminas, Andrius. Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė / [Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Mykolo Romerio universitetas]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2016. 221 p. ISBN 9789955198048. K1a
4 Grigas, Vincas; Šuminas, Andrius; Gudinavičius, Arūnas; Grigaliūnas, Modestas. Šiuolaikinės medijos ir informacija: metodinė priemonė bibliotekininkams. Vilnius : Akademinė leidyba, 2016. 24 p. ISBN 9789955337027. Prieiga per internetą: <http://www.aleidyba.lt/images/istraukos/SMI_Metodine_priemone.pdf> [žiūrėta 2016-12-20]. K2c
5 Šuminas, Andrius. Socialinių medijų naudojimo galimybės žiniasklaidos veikloje // Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė : [monografija, skirta Pirmojo ir Antrojo Seimo pirmininko, valstybės veikėjo, publicisto ir redaktoriaus dr. Leono Bistro 125-osioms gimimo metinėms] / [sudarytoja ir mokslinė redaktorė Jolanta Mažylė]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2016. ISBN 9789955198048. eISBN 9789955198031. p. 91-101. S4

2015
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Šuminas, Andrius; Gudinavičius, Arūnas. Web usability evaluation based on eye tracking. Case study of Lithuanian National Museum website // Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne. Warsaw : Wydawnictwo SBP. ISSN 0324-8194. eISSN 2392-2648. 2015, T. 53, Nr. 1, p. 96-112. S3
2 Gudinavičius, Arūnas; Šuminas, Andrius; Macevičiūtė, Elena. E-book publishing in Lithuania: the publisher‘s perspective // Information research. Sheffield : University of Sheffield. ISSN 1368-1613. 2015, vol. 20, no. 2, paper no. 672. Prieiga per internetą: <http://www.informationr.net/ir/20-2/paper672.html#.XG_irOR7mUk> [žiūrėta 2015-06-19]. S1
3 Van Mensch, Pieter Jan Abraham; Šuminas, Andrius; Gudinavičius, Arūnas. Lithuanian user perceptions of museum websites // Museologica Brunensia. Brno : Masarykova Univerzita. ISSN 1805-4722. 2015, Vol. 4, No. 1, p. 4-7. S4

2014
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Šuminas, Andrius. Lietuvos nacionalinių muziejų komunikacijos organizavimo ir vykdymo problematika // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2014, t. 69, p. 144-158. DOI: 10.15388/Im.2014.69.5103. S3
2 Macevičiūtė, Elena; Gudinavičius, Arūnas; Šuminas, Andrius. Skaitmeninė leidyba Lietuvoje 2014 metais. Vilnius : Leidykla TEV, 2014. 27 p. ISBN 9786094332289. Prieiga per internetą: <http://www.leidyba.kf.vu.lt/SLST/ataskaitos/SLST_ataskaita.pdf> [žiūrėta 2016-03-14]. K3g
3 Gudinavičius, Arūnas; Šuminas, Andrius. User experience evaluation aspects of Lithuanian National museums websites // Social technologies'14 : conference proceedings. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014. eISBN 9789955196891. p. 1-18. S4
4 Šuminas, Andrius; Mierzecka, Anna. Political information sources for young citizens: a case study of Lithuanian youth information behavior = Jaunų žmonių politinės informacijos šaltiniai: Lietuvos jaunimo informacinės elgsenos atvejo analizė // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-0561. 2014, t. 70, p. 25-44. DOI: 10.15388/Im.2014.70.5154. S3
5 Šuminas, Andrius. Parlamentarizmo mokslinių tyrimų dešimtmetis: 2004-2013 m. „Parlamento studijų“ ir pasaulinių tendencijų apžvalga // Parlamento studijos. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 1648-9896. eISSN 1822-749X. 2014, Nr. 16, p. 5-15. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr16/16_izanga.htm> [žiūrėta 2018-01-19]. S4

2013
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Šuminas, Andrius. Pozityvaus visuomenės įsitikinimo ir savanorystės populiarinimo Lietuvoje studija // AGORA : politinių komunikacijų studijos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2029-9923. 2013, nr. 2, p. 145-147. C4
2 Šuminas, Andrius; Aleksandravičius, Arnas. Mobiliosios programėlės rinkiminėje komunikacijoje = Mobile applications in electoral communication // Parlamento studijos. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 1648-9896. eISSN 1822-749X. 2013, Nr. 15, p. 39-65. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr15/15_informacines_2.htm> [žiūrėta 2018-01-19]. S4
3 Šuminas, Andrius. Lenkų tautinės mažumos problemos internetinėje Lietuvos žiniasklaidoje // Agora. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2029-9923. 2013, nr. 2, p. 87-103. S4
4 Šuminas, Andrius; Armonaitė, Veta. Socialinių medijų taikymas muziejų komunikacijoje: naujosios muziejininkystės aspektas // Acta museologica Lithuanica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. eISSN 2351-5112. 2013, t. 1, p. 300-333. DOI: 10.15388/MusLithuan.2013.1.5344. S4

2012
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Šuminas, Andrius. Tinklaraščiai kaip politinės komunikacijos įrankis: Lietuvos Respublikos Seimo narių atvejis = Blogs as a tool of political communication: case of the members of the Parliament of the Republic of Lithuania // Parlamento studijos. Vilnius : Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 1648-9896. 2012, Nr. 13, p. 75-95. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr13/13_komunikacija_1.htm> [žiūrėta 2018-01-22]. S4
2 Šuminas, Andrius. Social networking websites in electoral campaigns: the case of Lithuania // Cybercultures: cultures in cyberspace communities. Oxford : Inter-Disciplinary Press, 2012. ISBN 9781848881549. p. 71-89. Y7
3 Šuminas, Andrius. Socialinės medijos rinkiminėje komunikacijoje: lygios galimybės ar skaitmeninė atskirtis? = Social media in electoral communication: equal opportunities or digital divide? // AGORA : politinių komunikacijų studijos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2029-9923. 2012, nr. 1, p. 53-72. S4
4 Koženiauskienė, Regina; Šuminas, Andrius. Seimo pirmininkų atsakomybės ir įsipareigojimų raiška kovo 11-osios kalbose = The expression of responsibilities and obligations of the chairmen of the Seimas in March 11 speeches // Parlamento studijos. Vilnius : Valstybės žinios. ISSN 1648-9896. 2012, nr. 12, p. 51-84. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr12/12_kalba_1.htm> [žiūrėta 2012-09-21]. S4

2010
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Šuminas, Andrius. Politicians in social media: new forms of communication // Jaunųjų mokslininkų darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2010, nr. 1, priedas, p. 235-240. Prieiga per internetą: <http://su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/10_01_26_priedas/suminas.pdf> [žiūrėta 2011-09-15]. S3
2 Šuminas, Andrius; Vernickaitė, Aurelija. Politinės komunikacijos praktinė problematika: Prezidentės D. Grybauskaitės retorikos ypatumai = Practical problematics of political communication: peculiarities of the President D. Grybauskaitė's rhetoric // Parlamento studijos. Vilnius : Valstybės žinios. ISSN 1648-9896. 2010, nr. 9, p. 65-78. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr9/9_informacija_3.htm> [žiūrėta 2011-09-15]. S4
3 Šuminas, Andrius. Politikų komunikacija socialinėse medijose: kai politikai tampa draugais // Naujo politinio veikimo formos Lietuvoje : straipsnių rinkinys / sudarytojas L. Bielinis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955336013. p. 97-117. S4

2009
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Šuminas, Andrius. Politinė komunikacija socialinių tinklų svetainėse = Political communication on social networking websites // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2009, t. 51, p. 24-36. DOI: 10.15388/Im.2009.0.3208. S3