Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto autoriaus 'Saulius Preidys' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

2021
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Ramanauskaitė, Simona; Urbonaitė, Neringa; Grigaliūnas, Šarūnas; Preidys, Saulius; Trinkūnas, Vaidotas; Venčkauskas, Algimantas. Educational organization’s security level estimation model // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2021, vol. 11, iss. 17, art. no. 8061, p. 1-19. DOI: 10.3390/app11178061. S1

2019
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Lape, Justinas; Žilinskienė, Inga; Preidys, Saulius. Traditional and machine learning-based methods for financial instrument price forecasting: a theoretical approach // Whither our economies - 2019 : International scientific conference : conference proceedings. Vilnius : Mykolas Romeris University. eISSN 2029-8501. 2019, [vol.] 6, p. 124-135. Prieiga per internetą: <https://repository.mruni.eu/handle/007/16033> [žiūrėta 2019-12-09]. P1c
2 Žilinskienė, Inga; Preidys, Saulius. Artificial intelligence for stock market price prediction // Сталий розвиток України, проблеми та шляхи їх подолання : міжнародна науково-практична конференція (14-15 листопада 2019 року) матеріали доповідей / Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад, «Приазовський державний технічний університет». Маріуполь : Приазовський державний технічний університет. Економічний факультет. 2019, p. 318-323. P2

2018
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Preidienė, Jolanta; Kazlauskaitė, Rūta; Preidys, Saulius. International academic mobility – who, why and how? // 15th International HRM conference. Conference proceedings. Madrid : IHRM Conference. 2018, p. 1. T3

2016
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Preidys, Saulius. Verslo analitikos metodų taikymas padalinyje, administruojančiame elektronines studijas = Application of business intelligence methods in a department administrating e-studies // ALTA 16 : Pažangios mokymosi technologijos : konferencijos pranešimų medžiaga = Advanced learning tecnologies : conference proceedings. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. ISSN 2335-2140. 2016, p. 79-87. Prieiga per internetą: <http://www.ndma.lt/sites/default/files/Alta%2716_0.pdf> [žiūrėta 2016-10-17]. P1d

2015
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Preidys, Saulius. IKT studentų nubyrėjimo dėl akademinių įsiskolinimų ypatumai = The peculiarities of ict students‘ drop-out because of academic arrears // Computational science and techniques. Klaipėda : Klaipėdos universitetas. eISSN 2029-9966. 2015, Vol. 3, No 2, p. 472-486. DOI: 10.15181/csat.v3i2.1114. S4
2 Preidys, Saulius. IKT studentų nubyrėjimo dėl akademinių įsiskolinimų ypatumai = The peculiarities of ict students‘ drop-out because of academic arrears // Computational science and techniques. Klaipėda : Klaipėdos universitetas. eISSN 2029-9966. 2015, Vol. 3, No 2, p. 472-486. DOI: 10.15181/csat.v3i2.1114. S4

2013
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Žilinskienė, Inga; Preidys, Saulius. A model for personalized selection of a learning scenario depending on learning styles // Databases and information systems VII : selected papers from the tenth international Baltic conference Db&IS 2012 / ed. Albertas Caplinskas ... [et al.]. - (Frontiers in artificial intelligence and applications, ISSN 0922-6389 ; Vol. 249). Amsterdam : IOS Press, 2013. ISBN 9781614991601. P. 347-360. DOI: 10.3233/978-1-61499-161-8-347. P1d
2 Preidys, Saulius. MOOC - grėsmė ar papildomos galimybės Lietuvos aukštajam mokslui? // Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei : 6-osios respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus kolegija. ISSN 2029-2279. 2013, p. 73-79. S3

2012
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Preidys, Saulius; Sakalauskas, Leonidas. Išmaniųjų modulių integravimo į VMA Moodle galimybės: nuo teorijos prie praktikos // Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei : 5-osios respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys, 2012. Vilnius : Vilniaus kolegija. ISSN 2029-2279. 2012, p. 77-82. S3
2 Preidys, Saulius; Žilinskienė, Inga. Nuotolinio mokymosi kurso personalizavimo modelis mokymosi veiklų atžvilgiu // Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika. T. 1. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 2335-2493. 2012, No. 1, p. 111-132. Prieiga per internetą: <https://www.esec.vu.lt/straipsniai/index.php/elearning/article/view/13/13> [žiūrėta 2012-11-07]. S4

2011
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Preidys, Saulius; Sakalauskas, Leonidas. Nuotolinio mokymosi stilių personalizavimas = Personalization of learning styles in Distance education // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2011, t. 56, p. 42-49. DOI: 10.15388/Im.2011.0.3152. S3

2010
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Preidys, Saulius; Sakalauskas, Leonidas. Analysis of student's study activities in virtual learning environments using data mining methods // Technological and economic development of economy. ISSN 1392-8619. 2010, Vol. 16, no. 1, p. 94-108. DOI: 10.3846/tede.2010.06. S1
2 Preidys, Saulius; Sakalauskas, Leonidas. Nuotolinių studijų kokybės gerinimas, taikant duomenų gavybos metodais paremtą studentų veiklos stebėsenos sistemą // E-education: science, study and business : conference proceedings. Kaunas : Technologija, 2010. ISBN 9789955258841. P. 44-50. P1d
3 Preidys, Saulius; Sakalauskas, Leonidas. Nuotolinių studijų kokybės gerinimas, taikant duomenų gavybos metodais paremtą studentų veiklos stebėsenos sistemą // E-education: science, study and business : conference proceedings. Kaunas : Technologija, 2010. ISBN 9789955258841. P. 44-50. P1d

2009
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Oželienė, Danguolė; Preidys, Saulius. Virtualios mokymo aplinkos adaptavimas neakivaizdinių studijų administravimui // Rinkos iššūkiai studijoms : respublikinė konferencija [Vilnius, 2009 m. kovo 27 d.] : [konferencijos pranešimų medžiaga]. [Vilnius] : [Vilniaus kolegija], 2009. ISBN 9789955519980. P. 42-51. P2
2 Grigūnas, Egidijus; Greivienė, Regina; Einorytė, Nijolė; Balandis, Henrikas; Preidys, Saulius. Stojančiųjų IKT žinių kitimo analizė ir tendencijos // Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei : II respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius, 2009. Vilnius : Vilniaus kolegija. ISSN 2029-2279. 2009, p. 40-49. P1d
3 Preidys, Saulius. Stojančiųjų IKT žinių analizė, taikant duomenų gavybos metodus // Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei : II respublikinės mokslinės - praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius, 2009. Vilnius : Vilniaus kolegija. ISSN 2029-2279. 2009, p. 81-85. P1d
4 Preidys, Saulius. Stojančiųjų IKT žinių analizė, taikant duomenų gavybos metodus // Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei : II respublikinės mokslinės - praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius, 2009. Vilnius : Vilniaus kolegija. ISSN 2029-2279. 2009, p. 81-85. P1d
5 Sakalauskas, Leonidas; Preidys, Saulius. Nuotolinių studijų vartotojų poreikių analizė // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2009, T. 50, p. 117-123. S3
6 Preidys, Saulius; Sakalauskas, Leonidas. Virtualaus mokymo aplinkų vartotojų veiksmų vizualizavimas, naudojant mokymosi diagramas // International conference "Innovation and creativity in e-learning" [Elektroninis išteklius] : conference proceedings : 20th of November, 2009, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Kaunas university of technology, 2009. ISBN 9789955257363. P. 1-5. P1d
7 Preidys, Saulius; Sakalauskas, Leonidas. Virtualaus mokymo aplinkų vartotojų veiksmų vizualizavimas, naudojant mokymosi diagramas // International conference "Innovation and creativity in e-learning" [Elektroninis išteklius] : conference proceedings : 20th of November, 2009, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Kaunas university of technology, 2009. ISBN 9789955257363. P. 1-5. P1d
8 Oželienė, Danguolė; Preidys, Saulius. Virtualios mokymo aplinkos adaptavimas neakivaizdinių studijų administravimui // Rinkos iššūkiai studijoms : respublikinė konferencija [Vilnius, 2009 m. kovo 27 d.] : [konferencijos pranešimų medžiaga]. [Vilnius] : [Vilniaus kolegija], 2009. ISBN 9789955519980. P. 42-51. P2

2006
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Preidys, Saulius. Nuotolinis mokymasis – mokymosi visą gyvenimą koncepcijos įgyvendinimo prielaida // Rinkos iššūkiai studijoms : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, Vilnius, 2006 m. lapkričio 21d. Vilnius : Vilniaus kolegija Verslo vadybos fakultetas, 2006. ISBN 9955519673. p. 181-185. P1d
2 Preidys, Saulius; Grigūnas, Egidijus; Greivienė, Regina; Balandis, Henrikas. Informacinių technologijų dalyko programos optimizavimas remiantis šių dienų tendencijomis // Informacinės technologijos 2006: studijų plėtra Lietuvos ekonominių bei visuomenės pokyčių kontekste : V mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Alytaus kolegija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, UAB "Omnitel". Alytus : [Tartenio gamybinė-komercinė įmonė], 2006. ISBN 9955986239. P1d

2002
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Preidys, Saulius. Informacinių technologijų plėtros skatinimas Lietuvos kolegijoje ir aukštesniosiose mokyklose // Mokslinių-praktinių konferencijų medžiaga 2000-2002 / Vilniaus kolegija. Vilnius : Vilniaus kolegija, 2002. ISBN 9955519010. p. 157-159. P2
2 Preidys, Saulius. Metodinės medžiagos sklaida internete // Mokslinių-praktinių konferencijų medžiaga 2000-2002 / Vilniaus kolegija. Vilnius : Vilniaus kolegija, 2002. ISBN 9955519010. p. 153-156. P2
3 Preidys, Saulius. Asmeninio žiniatinklio panaudojimas optimizuojant studijų procesą // Mokslinių-praktinių konferencijų medžiaga 2000-2002 / Vilniaus kolegija. Vilnius : Vilniaus kolegija, 2002. ISBN 9955519010. p. 160-163. P2