Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto autoriaus 'Renata Stonytė' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

2023
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Kelpšienė, Ingrida; Armakauskaitė, Donata; Denisenko, Viktor; Kirtiklis, Kęstas; Laužikas, Rimvydas; Stonytė, Renata; Murinienė, Lina; Dallas, Konstantinos. Difficult heritage on social network sites: An integrative review // New media & society. London : SAGE Publications. ISSN 1461-4448. eISSN 1461-7315. 2023, vol. 25, iss. 11, p. 3137-3164. DOI: 10.1177/14614448221122186. S1

2020
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Mikonis-Railienė, Ana; Šukaitytė, Renata; Martišius, Mantas; Stonytė, Renata; Mikonis-Railienė, Ana (sudarytojas); Šukaitytė, Renata (sudarytojas). Politinis lūžis ekrane: (po) komunistinė transformacija Lietuvos dokumentiniame kine, videokronikoje ir televizijoje. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. 374 p. ISBN 9786090703625. eISBN 9786090703632. K1a

2018
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonytė, Renata. Realybės konstravimas ir įtikinėjimo strategijos dokumentiniame filme ,,Liepsnojanti Ukraina“ // Socialinės tikrovės mediacija: kultūra, politika ir visuomenė / sudarytojai Renata Šukaitytė, Kęstas Kirtiklis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599316. eISBN 9786094599309. p. 87-101. S4

2016
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonytė, Renata. Politinės dokumentikos „veidai“: tarp faktų ir pojūčių // Kultūros barai. Vilnius : VšĮ "Kultūros barai". ISSN 0134-3106. 2016, Nr. 6, p. 41-45. Prieiga per internetą: <https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kulturosbarai.lt/uploads/news/id101/KB_2016_06_WEB.pdf> [žiūrėta 2017-11-10]. S5

2015
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Stonytė, Renata. Vizualizuojant krizę // Atmintis, vaizdas, kultūra / sudarė Rita Repšienė. - Serija : Lietuvos kultūros tyrimai. T. 6. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015. ISBN 9789955868774. p. 179-182. S7

2014
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Dabrovolskas, Audrius; Stonytė, Renata. Krizės fenomenas vizualinėse medijose : Tarptautinė konferencija „Krizė kine ir vizualinėse medijose“ Vilniaus universitetas, Vilnius, 2014 m. rugsėjo 19–20 d. // Athena: filosofijos studijos. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų instituto leidykla. ISSN 1822-5047. 2014, nr. 9, p. 203-207. Prieiga per internetą: <http://www.lkti.lt/athena/pdf/9/9.Recenzija.A.203-207.pdf> [žiūrėta 2016-02-04]. S7
2 Stonytė, Renata. Politinio kino samprata šiuolaikinio kino ir medijų teorijoje. Parlamentarizmo idėjos sklaidos atvejai // Parlamento studijos. Vilnius : Valstybės žinios. ISSN 1648-9896. 2014, t. 16, p. 128-150. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr16/16_komunikacija_1.htm> [žiūrėta 2015-05-29]. S4
3 Stonytė, Renata. Politinio įvykio reprezentacija kine: dainuojanti revoliucija // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2014, t. 70, p. 45-57. DOI: 10.15388/Im.2014.70.5155. S3