Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto autoriaus 'Dainius Vaitiekūnas' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

2022
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Laurušaitė, Laura (redaktorius); Bernotienė, Gintarė (redaktorius); Cidzikaitė, Dalia (redaktorius); Kalniņa, Ieva (redaktorius); Kolevinskienė, Žydronė (redaktorius); Kuizinienė, Dalia (redaktorius); Lāms, Ojārs (redaktorius); Mikkonen, Kai (redaktorius); Pier, John (redaktorius); Prince, Gerald (redaktorius); Stantcheva, Roumania (redaktorius); Effa, Didier Tsala (redaktorius); Vaitiekūnas, Dainius (redaktorius); Žvirgždas, Manfredas (redaktorius). Acta litteraria comparativa : Mapping taste: literature, gastronomy, identity / editorial board: Gintarė Bernotienė, Dalia Cidzikaitė, Ieva Kalniņa, Žydronė Kolevinskienė, Dalia Kuizinienė, Ojārs Lāms, Laura Laurušaitė, Kai Mikkonen, John Pier, Gerald Prince, Roumania Stantcheva, Didier Tsala Effa, Dainius Vaitiekūnas, Manfredas Žvirgždas; edited by Laura Laurušaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, 2022. 193. K5
2 Bernotienė, Gintarė (kita veikla); Butkus, Vigmantas (kita veikla); Gūtmane, Zanda (kita veikla); Jonkutė, Viktorija (kita veikla); de Penanros, Hélène (kita veikla); Pier, John (kita veikla); Vaitiekūnas, Dainius (kita veikla); Žvirgždas, Manfredas (kita veikla). Atminties gaivinimas ir užmaršties įveika: lyginamieji aspektai = Reviving memory and overcoming oblivion: comparative aspects / mokslinis komitetas / scientific committee: Gintarė Bernotienė, Vigmantas Butkus, Zanda Gūtmane, Viktorija Jonkutė, Hélène de Penanros, John Pier, Dainius Vaitiekūnas, Manfredas Žvirgždas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022. 36. K5
3 Laurušaitė, Laura (redaktorius); Bernotienė, Gintarė (redaktorius); Cidzikaitė, Dalia (redaktorius); Kalniņa, Ieva (redaktorius); Kolevinskienė, Žydronė (redaktorius); Kuizinienė, Dalia (redaktorius); Lāms, Ojārs (redaktorius); Mikkonen, Kai (redaktorius); Pier, John (redaktorius); Prince, Gerald (redaktorius); Stantcheva, Roumania (redaktorius); Effa, Didier Tsala (redaktorius); Vaitiekūnas, Dainius (redaktorius); Žvirgždas, Manfredas (redaktorius). Acta litteraria comparativa : Mapping taste: literature, gastronomy, identity / editorial board: Gintarė Bernotienė, Dalia Cidzikaitė, Ieva Kalniņa, Žydronė Kolevinskienė, Dalia Kuizinienė, Ojārs Lāms, Laura Laurušaitė, Kai Mikkonen, John Pier, Gerald Prince, Roumania Stantcheva, Didier Tsala Effa, Dainius Vaitiekūnas, Manfredas Žvirgždas; edited by Laura Laurušaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, 2022. 193. K5

2018
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Sprindytė, Jūratė (redaktorius); Arlauskaitė, Natalija (redaktorius); Bernotienė, Gintarė (redaktorius); Butkus, Vigmantas (redaktorius); Kalnačs, Benedikts (redaktorius); Kelertienė, Violeta (redaktorius); Kmita, Rimantas (redaktorius); Kuizinienė, Dalia (redaktorius); Mačianskaitė, Loreta (redaktorius); Martišiūtė, Aušra (redaktorius); Okulicz-Kozaryn, Radoslaw (redaktorius); Satkauskytė, Dalia (redaktorius); Speičytė, Brigita (redaktorius); Subačius, Giedrius (redaktorius); Šidlauskas, Marijus (redaktorius); Talvet, Jüri (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaitiekūnas, Dainius (redaktorius); Venclova, Tomas (redaktorius). Colloquia. Nr. 40 / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redaktorių kolegija: Jūratė Sprindytė (vyriausioji redaktorė), Natalija Arlauskaitė, Gintarė Bernotienė, Vigmantas Butkus, Benedikts Kalnačs, Violeta Kelertienė, Rimantas Kmita, Dalia Kuizinienė, Loreta Mačianskaitė, Aušra Martišiūtė, Donata Mitaitė, Radosław Okulics-Kozaryn, Dalia Satkauskytė, Brigita Speičytė, Giedrius Subačius, Marijus Šidlauskas, Jüri Talvet, Mikas Vaicekauskas, Dainius Vaitiekūnas, Tomas Venclova. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018. 185 p. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/colloquia40/> [žiūrėta 2018-09-15]. K5
2 Sprindytė, Jūratė (redaktorius); Arlauskaitė, Natalija (redaktorius); Bernotienė, Gintarė (redaktorius); Butkus, Vigmantas (redaktorius); Kalnačs, Benedikts (redaktorius); Kelertienė, Violeta (redaktorius); Kmita, Rimantas (redaktorius); Kuizinienė, Dalia (redaktorius); Mačianskaitė, Loreta (redaktorius); Martišiūtė-Linartienė, Aušra (redaktorius); Okulicz-Kozaryn, Radoslaw (redaktorius); Satkauskytė, Dalia (redaktorius); Speičytė, Brigita (redaktorius); Subačius, Giedrius (redaktorius); Šidlauskas, Marijus (redaktorius); Talvet, Jüri (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaitiekūnas, Dainius (redaktorius); Venclova, Tomas (redaktorius); Mitaitė, Donata (redaktorius). Colloquia. Nr. 41 / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redaktorių kolegija: Jūratė Sprindytė (vyriausioji redaktorė), Natalija Arlauskaitė, Gintarė Bernotienė, Vigmantas Butkus, Benedikts Kalnačs, Violeta Kelertienė, Rimantas Kmita, Dalia Kuizinienė, Loreta Mačianskaitė, Aušra Martišiūtė, Donata Mitaitė, Radosław Okulics-Kozaryn, Dalia Satkauskytė, Brigita Speičytė, Giedrius Subačius, Marijus Šidlauskas, Jüri Talvet, Mikas Vaicekauskas, Dainius Vaitiekūnas, Tomas Venclova, Donata Mitaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018. 231 p. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/colloquia41/> [žiūrėta 2019-03-07]. K5
3 Vaitiekūnas, Dainius. Pasakojimo analizė mokykloje: Kazio Sajos „Po to, kai jie pavirto medžiais“ // Lietuvių kalbos ir literatūros dėstymo aktualijos : mokslinė metodinė konferencija, 2018 metų kovo 8 d. : / Lietuvos edukologijos universitetas. Humanitarinio ugdymo fakultetas. Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedra ; Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija. [Joniškėlis] : [Lietuvos edukologijos universitetas]. 2018, p. 16-17. Prieiga per internetą: <http://www.leu.lt/laikrastis/tezes_LF/Tezes_2018_03_08.pdf>. T3
4 Jakavonytė-Staškuvienė, Daiva (redaktorius); Skirius, Juozas (redaktorius); Ragauskas, Aivas (redaktorius); Vaitiekūnas, Dainius (redaktorius); Lazauskaitė, Romualda (redaktorius); Milašius, Kazys (redaktorius); Tučkovskij, Daniel (redaktorius); Telešova, Olga (redaktorius); Šadauskas, Vilius (redaktorius); Lukaitė, Salomėja (redaktorius). Lietuvos edukologijos universiteto studentų moksliniai darbai. Nr. 2 : [elektroninis tęstinis leidinys] / Lietuvos edukologijos universitetas ; [redakcinė kolegija: Daiva Jakavonytė-Staškuvienė (pirmininkė), Juozas Skirius, Aivas Ragauskas, Dainius Vaitiekūnas, Romualda Lazauskaitė, Kazys Milašius, Daniel Tučkovskij, Olga Telešova, Vilius Šadauskas, Salomėja Lukaitė (sekretorė)]. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2018. 111 p. ISBN 9786094711367. eISBN 9786094711350. K5

2017
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Sprindytė, Jūratė (redaktorius); Arlauskaitė, Natalija (redaktorius); Bernotienė, Gintarė (redaktorius); Bojtár, Endre (redaktorius); Butkus, Vigmantas (redaktorius); Kalnačs, Benedikts (redaktorius); Kelertienė, Violeta (redaktorius); Kmita, Rimantas (redaktorius); Kuizinienė, Dalia (redaktorius); Mačianskaitė, Loreta (redaktorius); Martišiūtė-Linartienė, Aušra (redaktorius); Mitaitė, Donata (redaktorius); Okulicz-Kozaryn, Radosław (redaktorius); Satkauskytė, Dalia (redaktorius); Speičytė, Brigita (redaktorius); Subačius, Giedrius (redaktorius); Šidlauskas, Marijus (redaktorius); Talvet, Jüri (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaitiekūnas, Dainius (redaktorius); Venclova, Tomas (redaktorius). Colloquia / 38 / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; [redaktorių kolegija: Jūratė Sprindytė (vyriausioji redaktorė), Natalija Arlauskaitė, Gintarė Bernotienė, Endre Bojtár, Vigmantas Butkus, Benedikts Kalnačs, Violeta Kelertienė, Rimantas Kmita, Dalia Kuizinienė, Loreta Mačianskaitė, Aušra Martišiūtė, Donata Mitaitė, Radosław Okulics-Kozaryn, Dalia Satkauskytė, Brigita Speičytė, Giedrius Subačius, Marijus Šidlauskas, Jüri Talvet, Mikas Vaicekauskas, Dainius Vaitiekūnas, Tomas Venclova]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. 175 p. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/c38/> [žiūrėta 2018-03-28]. K5
2 Sprindytė, Jūratė (redaktorius); Arlauskaitė, Natalija (redaktorius); Bernotienė, Gintarė (redaktorius); Bojtár, Endre (redaktorius); Butkus, Vigmantas (redaktorius); Kalnačs, Benedikts (redaktorius); Kelertienė, Violeta (redaktorius); Kmita, Rimantas (redaktorius); Kuizinienė, Dalia (redaktorius); Mačianskaitė, Loreta (redaktorius); Martišiūtė-Linartienė, Aušra (redaktorius); Mitaitė, Donata (redaktorius); Okulicz-Kozaryn, Radosław (redaktorius); Satkauskytė, Dalia (redaktorius); Speičytė, Brigita (redaktorius); Subačius, Giedrius (redaktorius); Šidlauskas, Marijus (redaktorius); Talvet, Jüri (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaitiekūnas, Dainius (redaktorius); Venclova, Tomas (redaktorius). Colloquia / 39 / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; [redaktorių kolegija: Jūratė Sprindytė (vyriausioji redaktorė), Natalija Arlauskaitė, Gintarė Bernotienė, Endre Bojtár, Vigmantas Butkus, Benedikts Kalnačs, Violeta Kelertienė, Rimantas Kmita, Dalia Kuizinienė, Loreta Mačianskaitė, Aušra Martišiūtė, Donata Mitaitė, Radosław Okulics-Kozaryn, Dalia Satkauskytė, Brigita Speičytė, Giedrius Subačius, Marijus Šidlauskas, Jüri Talvet, Mikas Vaicekauskas, Dainius Vaitiekūnas, Tomas Venclova]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. 217 p. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/colloquia_39/> [žiūrėta 2018-03-28]. K5
3 Vaitiekūnas, Dainius. Reklamos semiotikos integravimas lietuvių kalbos mokymo procese // Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose : tarptautinės mokslinės konferencijos tezės : 2017 m. balandžio 6–7 d., Vilnius, Lietuva / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos edukologijos universitetas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094710971. P. 69-70. Prieiga per internetą: <http://bc.leu.lt/files/File/Konferencijos_tez%C4%97s_2017.pdf>. T2
4 Pier, John; Cidzikaitė, Dalia (vertėjas); Vaitiekūnas, Dainius (redaktorius). Pasakojimas tarp transtekstualumo ir intermedialumo = Narrative between transtextuality and intermediality // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Literatūrologija. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISSN 1392-8600. eISSN 1822-7805. 2017, T. 19, Nr. 2, p. 100-115. DOI: 10.15823/zz.2017.13. S3
5 Vaitiekūnas, Dainius. Dialog Czesława Miłosza i Tomasa Venclovy = Česlovo Milošo ir Tomo Venclovos dialogas // Bilingwizm w Europe Środkowo-Wschodniej: literatura, język, kultura : studia. Cykl: Bilingwizm, tom I / redaktor cyklu badawczego Łukasz Zabielski. Naukowa seria wydawnicza Colloquia Orientalia Bialostocensia. Literatura / Historia, XXVIII / Wydział Filologiczny Universytetu w Białymstoku. Zagadnienia bilingwizmu / pod redakcją Łukasza Zabielskiego. Seria I: Dwujęzyzcni pisarze litewscy i polscy / redakcja naukowa tomu Andrzej Baranow i Jarosław Ławski. Białystok, Vilnius : Wydawnictwo Prymat, 2017. ISBN 9788376572932. P. 55-63. S4
6 Vaitiekūnas, Dainius. Stereotipiškas Paryžiaus vaizdinys šiuolaikinėje lietuvių literatūroje = The stereotypical Paris image in the modern Lithuanian literature // Historia universalis in Lithuania : mokslo darbai : tęstinis mokslinis šviečiamasis leidinys. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISSN 1822-1920. 2017, T. 3, p. 171-181. S4
7 Vaitiekūnas, Dainius. Pabaisko mūšis literatūroje ir mene = The Battle of Pabaiskas in literature and art // Pabaisko mūšis ir jo epocha : straipsnių rinkinys / Lietuvos edukologijos universitetas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija ; [sudarytoja Ilona Vaškevičiūtė]. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094710872. P. 390-399. S4

2016
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Sprindytė, Jūratė (redaktorius); Arlauskaitė, Natalija (redaktorius); Bernotienė, Gintarė (redaktorius); Bojtár, Endre (redaktorius); Butkus, Vigmantas (redaktorius); Jakonytė, Loreta (redaktorius); Kalnačs, Benedikts (redaktorius); Kelertienė, Violeta (redaktorius); Kmita, Rimantas (redaktorius); Kuizinienė, Dalia (redaktorius); Mačianskaitė, Loreta (redaktorius); Martišiūtė, Aušra (redaktorius); Mitaitė, Donata (redaktorius); Okulicz-Kozaryn, Radosław (redaktorius); Satkauskytė, Dalia (redaktorius); Speičytė, Brigita (redaktorius); Šidlauskas, Marijus (redaktorius); Talvet, Jüri (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaitiekūnas, Dainius (redaktorius); Venclova, Tomas (redaktorius). Colloquia / 36 / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; [redaktorių kolegija: Jūratė Sprindytė (vyriausioji redaktorė), Natalija Arlauskaitė, Gintarė Bernotienė, Endre Bojtár, Vigmantas Butkus, Loreta Jakonytė, Benedikts Kalnačs, Violeta Kelertienė, Rimantas Kmita, Dalia Kuizinienė, Loreta Mačianskaitė, Aušra Martišiūtė, Donata Mitaitė, Radosław Okulics-Kozaryn, Dalia Satkauskytė, Brigita Speičytė, Marijus Šidlauskas, Jüri Talvet, Mikas Vaicekauskas, Dainius Vaitiekūnas, Tomas Venclova]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. 167 p. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/colloquia_36/> [žiūrėta 2016-11-03]. K5
2 Sprindytė, Jūratė (redaktorius); Arlauskaitė, Natalija (redaktorius); Bernotienė, Gintarė (redaktorius); Bojtár, Endre (redaktorius); Butkus, Vigmantas (redaktorius); Kalnačs, Benedikts (redaktorius); Kelertienė, Violeta (redaktorius); Kmita, Rimantas (redaktorius); Kuizinienė, Dalia (redaktorius); Mačianskaitė, Loreta (redaktorius); Martišiūtė, Aušra (redaktorius); Mitaitė, Donata (redaktorius); Okulicz-Kozaryn, Radosław (redaktorius); Satkauskytė, Dalia (redaktorius); Speičytė, Brigita (redaktorius); Subačius, Giedrius (redaktorius); Šidlauskas, Marijus (redaktorius); Talvet, Jüri (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaitiekūnas, Dainius (redaktorius); Venclova, Tomas (redaktorius). Colloquia / 37 / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; [redaktorių kolegija: Jūratė Sprindytė (vyriausioji redaktorė), Natalija Arlauskaitė, Gintarė Bernotienė, Endre Bojtár, Vigmantas Butkus, Benedikts Kalnačs, Violeta Kelertienė, Rimantas Kmita, Dalia Kuizinienė, Loreta Mačianskaitė, Aušra Martišiūtė, Donata Mitaitė, Radosław Okulics-Kozaryn, Dalia Satkauskytė, Brigita Speičytė, Giedrius Subačius, Marijus Šidlauskas, Jüri Talvet, Mikas Vaicekauskas, Dainius Vaitiekūnas, Tomas Venclova]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. 183 p. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/colloquia_37/> [žiūrėta 2017-03-02]. K5
3 Skirius, Juozas (redaktorius); Ragauskas, Aivas (redaktorius); Jakavonytė-Staškuvienė, Daiva (redaktorius); Vaitiekūnas, Dainius (redaktorius); Lazauskaitė, Romualda (redaktorius); Balčiūnas, Jonas (redaktorius); Bitautas, Algis (redaktorius); Gudzinevičius, Vytautas (redaktorius); Palaima, Aurimas (redaktorius). Lietuvos edukologijos universiteto studentų moksliniai darbai. Nr. 1 : [elektroninis tęstinis leidinys] / Lietuvos edukologijos universitetas : [redakcinė kolegija: Juozas Skirius (pirmininkas), Aivas Ragauskas, Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Dainius Vaitiekūnas, Romualda Lazauskaitė, Jonas Balčiūnas, Algis Bitautas, Vytautas Gudzinevičius, Aurimas Palaima]. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016. 142 p. ISBN 9786094710919. K5
4 Bertrand, Denis; Vaitiekūnas, Dainius (vertėjas). Skiriu Umberto Eco : [straipsnio vertimas] // Bernardinai.lt : interneto dienraštis. Vilnius : Bernardinai.lt. 2016, Kovo 3 d. P. 1. Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-03-03-skiriu-umberto-eco/141467>. V1c

2015
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaitiekūnas, Dainius. Broniaus Radzevičiaus aktualumas // Bronius Radzevičius. „Ak, gesinkite rudenio grožį, jis dilgina širdį...“[elektroninis išteklius] : virtuali paroda, skirta lietuvių prozininko Broniaus Radzevičiaus 75-osioms gimimo metinėms / [virtualią parodą parengė Nacionalinės bibliotekos Ryšių su visuomene skyriaus vyr. bibliotekininkas Darius Gudelis]. [Vilnius] : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 2015, P. [1-2]. Prieiga per internetą: <http://parodos.lnb.lt/files/original/b10b13db708898c01f111eb59d48879b.pdf> [žiūrėta 2016-01-19]. S5
2 Vaitiekūnas, Dainius. Paryžius Patricko Modiano ir Valdo Papievio kūryboje // Lietuvių literatūra ir kultūros kontekstai : lituanistikos (baltistikos) centrų lietuvių literatūros specialistų konferencija : [2015 m. kovo 5–7 d., Druskininkai, Lietuva]. [Vilnius : Vilniaus universitetas]. 2015, P. 13-14. Prieiga per internetą: <http://www.flf.vu.lt/dokumentai/naujienos/KONFERENCIJOS_TEZ%C3%84S_2015_m.doc>. T3
3 Prince, Gerald (interviu, duodantis); Vaitiekūnas, Dainius (autorius, komentarų); Vasiliauskas, Vytautas (organizatorius, pasitarimo). Apie naratologiją ir pasakojimus // Colloquia. ISSN 1822-3737. 2015, [Nr.] 34, P. 173-185. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/Colloquia34%20spaudai_173-185.pdf>. S3

2014
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaitiekūnas, Dainius. Pirmojo eilėraščio atmintis naujausioje lietuvių poezijoje = The memory of the first verse poetry in the most recent Lithuanian poetry // Martynui Mažvydui atminti: raštijos raida ir XXI amžiaus iššūkiai : mokslo straipsnių rinkinys / sudarė Jurga Trimonytė Bikelienė. Vilnius : [Lietuvos edukologijos universitetas], 2014. ISBN 9786094170973. S4
2 Vaitiekūnas, Dainius. Kristijonas Donelaitis ir šiuolaikinė poezija // Kristijonas Donelaitis ir jo epocha : tarptautinės mokslinės konferencijos tezės : 2014 m. spalio 15 d., Vroclavas, Lenkija / Lietuvos edukologijos universitetas ; Vroclavo universitetas. [Vilnius]. 2014. Prieiga per internetą: <http://www.leu.lt/download/20167/donelaitis_tez%C4%97s.docx> [žiūrėta 2015-03-23]. T3
3 Vaitiekūnas, Dainius. Atviro laiško retorika = The rhetoric of an open letter // Laiškas literatūroje ir kultūroje = The letter in literature and culture : [programa ir konferencijos] pranešimų tezės, 2014 m. rugsėjo 26-27, Vilnius, [Lietuva]. [Vilnius] : [Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija], 2014. ISBN 9786099567907. p. 54. Prieiga per internetą: <https://leu.lt/download/19383/konferencijos%20laiskas%20pranesimu%20tezes%202014.pdf> [žiūrėta 2015-03-31]. T2
4 Vaitiekūnas, Dainius. Lietuvių literatūra ir reklama: vartotojų visuomenės poezija : monografija / Dainius Vaitiekūnas ; Lietuvos edukologijos universitetas, Lituanistikos fakultetas, Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedra. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014. 195 p. ISBN 9789955209263. K1a
5 Vaitiekūnas, Dainius. Martynas Mažvydas ir šiuolaikinė lietuvių poezija // Martynui Mažvydui atminti: raštijos raida ir XXI amžiaus iššūkiai : tarptautinės mokslinės konferencijos tezės : 2014 m. gegužės 5 d., Vroclavas, Lenkija / Lietuvos edukologijos universitetas; Vroclavo universitetas. Vroclavas : Vroclavo universitetas. 2014, p. 19. T3
6 Prince, Gerald; Cidzikaitė, Dalia (vertėjas); Vaitiekūnas, Dainius (redaktorius). Apie šiuolaikinę naratologiją = On contemporary narratology // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Literatūrologija. ISSN 1392-8600. 2014, T. 16, Nr. 2, p. 106-130. DOI: 10.15823/zz.2014.037. S3

2013
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaitiekūnas, Dainius; Kanišauskaitė, Irena. Česlovas Milošas // Lietuvių literatūros konspektas abiturientui: rašytojų gyvenimas ir kūryba : kontekstai. Vilnius : Baltos lankos, 2013. ISBN 9789955237440. P. 130-137. S7
2 Vaitiekūnas, Dainius. Reklama šiuolaikinėje lietuvių poezijoje = : Advertizing in the contemporary Lithuanian poetry // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Literatūrologija. ISSN 1392-8600. 2013, T. 15, nr. 2, p. 63-71. S3
3 Vaitiekūnas, Dainius. Paskaita apie laimingą mokytojo likimą // Žosmė :VPU LF studentijos laikraštis. 2013, Lapkr. 13, p. 1, 7. S5
4 Vaitiekūnas, Dainius. Lietuvos semiotika : [recenzija] // Colloquia. ISSN 1822-3737. 2013, [Nr.] 31, P. 170-176. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/Colloquia31_internetui_Vaitiekunas.pdf> [žiūrėta 2014-03-31]. C3
5 Šlekienė, Virginija; Juknaitė, Baltrūnienė Vanda; Kolevinskienė, Žydronė; Martinkus, Vytautas; Vaitiekūnas, Dainius; Vanagaitė, Gitana. Lietuviškumo ribos : tautinių vertybių kaita XX amžiaus pabaigos - XXI amžiaus pradžios lietuvių (e)migrantų autorių literatūroje : monografija / Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė, Vanda Juknaitė, Žydronė Kolevinskienė, Vytautas Martinkus, Dainius Vaitiekūnas, Gitana Vanagaitė ; Lietuvos edukologijos universitetas. Lituanistikos fakultetas. Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedra. Vilnius : Edukologija, 2013. 294 p. ISBN 9789955209256. K1a
6 Penanros de, Helene; Vaitiekūnas, Dainius. Lietuvių kalbos dėstymas Paryžiuje, Nacionaliniame rytų kalbų ir kultūrų institute // Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste : tarptautinės mokslinės konferencijos tezės, 2013 m. vasario 21-22 d., Vilnius, Lietuva. Vilnius : Edukologija, 2013. ISBN 9789955208174. P. 82-83. T2
7 Vaitiekūnas, Dainius. Творчество Видунаса сегодня // Международный научный семинар «Университет Альбертина: язык, культура, история» : Балтийский федеральный университет имени И. Канта, 16–17 мая 2013 года : тезисы докладов. Калининград : Балтийский федеральный университет имени И. Канта. 2013, p. 9. Prieiga per internetą: <http://www.bc.leu.lt/files/File/Tezes_ALBERTINA_2013.pdf> [žiūrėta 2014-04-14]. T3

2012
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Kanišauskaitė, Irena (sudarytojas); Mačianskaitė, Loreta (sudarytojas); Satkauskytė, Dalia (sudarytojas); Šervenikaitė, Nijolė (sudarytojas); Vaitiekūnas, Dainius (sudarytojas); Žukas, Saulius (sudarytojas). Literatūros chrestomatija : 12 klasei. 2 dalis / Irena Kanišauskaitė, Loreta Mačianskaitė, Dalia Satkauskytė, Nijolė Šervenikaitė, Dainius Vaitiekūnas, Saulius Žukas. Vilnius : Baltos lankos, 2012. 186 p. ISBN 9789955236443. K2e
2 Kanišauskaitė, Irena; Mačianskaitė, Loreta; Mikalajūnas, Marius; Satkauskytė, Dalia; Šervenikaitė, Nijolė; Vaitiekūnas, Dainius; Žukas, Saulius. Literatūros vadovėlis : 12 klasei. 2 dalis / Irena Kanišauskaitė, Loreta Mačianskaitė, Marius Mikalajūnas, Dalia Satkauskytė, Nijolė Šervenikaitė, Dainius Vaitiekūnas, Saulius Žukas. Vilnius : Baltos lankos, 2012. 251 p. ISBN 9789955236405. K2a
3 Kanišauskaitė, Irena; Mačianskaitė, Loreta; Satkauskytė, Dalia; Šervenikaitė, Nijolė; Vaitiekūnas, Dainius; Žukas, Saulius. Literatūros vadovėlis : 12 klasei. 1 dalis / Irena Kanišauskaitė, Loreta Mačianskaitė, Dalia Satkauskytė, Nijolė Šervenikaitė, Dainius Vaitiekūnas, Saulius Žukas. Vilnius : Baltos lankos, 2012. 199 p. ISBN 9789955236009. K2a
4 Janušauskienė, Vilija; Prosniakova, Henrika; Vaitiekūnas, Dainius; Vilkienė, Loreta; Toleikytė, Nijolė; Jarienė, Raimonda. Lietuvių kalbos modulių programų 9–10 kl. metodinės rekomendacijos : [elektroninis išteklius] / / parengė Vilija Janušauskienė, Henrika Prosniakova, Dainius Vaitiekūnas, Loreta Vilkienė, Gintautė Žemaitytė, Nijolė Toleikytė, Raimonda Jarienė. Vilnius : Ugdymo plėtotės centras, 2012. 319 p. Prieiga per internetą: <http://galimybes.ugdome.lt/uploads/Lietuviu_kalbos_moduliu%20programu%20metodines_rekomendacijos__9_1.doc>. K2c
5 Kanišauskaitė, Irena (sudarytojas); Mačianskaitė, Loreta (sudarytojas); Satkauskytė, Dalia (sudarytojas); Šervenikaitė, Nijolė (sudarytojas); Vaitiekūnas, Dainius (sudarytojas); Žukas, Saulius (sudarytojas). Literatūros chrestomatija : 12 klasei. 1 dalis / [sudarytojai: Irena Kanišauskaitė, Loreta Mačianskaitė, Dalia Satkauskytė, Nijolė Šervenikaitė, Dainius Vaitiekūnas, Saulius Žukas]. Vilnius : Baltos lankos, 2012. 186 p. ISBN 9789955236030. K2e
6 Janušauskienė, Vilija; Prosniakova, Henrika; Vaitiekūnas, Dainius; Vilkienė, Loreta; Toleikytė, Nijolė; Jarienė, Raimonda. Lietuvių kalbos modulių programos : [elektroninis išteklius] : 9–10 (I – II gimnazijos) klasėms / parengė Vilija Janušauskienė, Henrika Prosniakova, Dainius Vaitiekūnas, Loreta Vilkienė, Gintautė Žemaitytė, Nijolė Toleikytė, Raimonda Jarienė. Vilnius : Ugdymo plėtotės centras, 2012. 84 p. Prieiga per internetą: <http://galimybes.ugdome.lt/uploads/Lietuviu_k_moduliu_rogramos_9-10_kl_2012.doc>. K2c

2011
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaitiekūnas, Dainius. Vilniaus gurmanų logotipai: skonio raiška „Čili“ įmonių grupės logotipuose // Baltos lankos. ISSN 1392-0189. 2011, Nr. 35, p. 144-158. S4
2 Vaitiekūnas, Dainius. Tapatybės ieškojimas Dalios Staponkutės eseistikoje = : The search for identity in Dalia Staponkute's essays // Teksto slėpiniai. Lietuvių literatūros studijos : mokslo straipsniai, kritika, lyginamieji tyrimai, metodai. ISSN 1648-6390. 2011, Nr. 14, p. 106-115. S3

2010
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaitiekūnas, Dainius. Trys poezijos debiutai : konservatyvus maištas = Three deuts of poetry : conservative outbreak // Teksto slėpiniai. Lietuvių literatūros studijos : mokslo straipsniai, kritika, lyginamieji tyrimai, metodai. ISSN 1648-6390. 2010, Nr. 13, p. 7-22. S3
2 Vaitiekūnas, Dainius. Išbandymas Alfonso Nykos-Niliūno akivaizdoje : [recenzija] // Teksto slėpiniai. Lietuvių literatūros studijos : mokslo straipsniai, kritika, lyginamieji tyrimai, metodai. ISSN 1648-6390. 2010, Nr. 13, p. 190-194. C3
3 Vaitiekūnas, Dainius. La passion dans la sémiotique de A. J. Greimas et celle de Y. M. Lotman // Современная семиотика и гуманитарные науки. Москва : Языки славянских культур, 2010. ISBN 9785955104492. P. 151-156. P1d

2009
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaitiekūnas, Dainius. Dvigubos tapatybės diskursas (vienos A.J. Greimo pratarmės analizė) // Kultūrų dialogai šiuolaikinėje lietuvių literatūroje : lyginamieji aspektai : lituanistinės studijos. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. ISBN 9789955204763. P. 221-236. S4
2 Vaitiekūnas, Dainius. Naujausioji lietuvių poezija : skaitymo kryptys : mokomoji knyga lietuvių filologijos studentams / Dainius Vaitiekūnas ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Lituanistikos fakultetas. Lietuvių literatūros katedra. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. 58 p. ISBN 9789955204756. K2b
3 Vaitiekūnas, Dainius. Keliaprasmis pasakojimas : Jono Biliūno "Laimės Žiburys" = A double-edged story : "The beacon of happiness" by Jonas Biliūnas // Teksto slėpiniai. Lietuvių literatūros studijos : mokslo straipsniai, kritika, lyginamieji tyrimai, metodai. ISSN 1648-6390. 2009, Nr. 12, p. 5-16. S3

2008
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaitiekūnas, Dainius. Tapatumo aspektai A.J. Greimo reikšmės teorijoje // Tapatybės problema XX amžiaus lietuvių literatūroje : mokslo straipsniai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955203773. P. 191-199. S4
2 Vaitiekūnas, Dainius. Nekalant monumento: Valentino Sventicko šitas Aidas, šitas Marčėnas : [recenzija] // Teksto slėpiniai. Lietuvių literatūros studijos : mokslo straipsniai, kritika, lyginamieji tyrimai, metodai. ISSN 1648-6390. 2008, Nr. 11, p. 142-151. Prieiga per internetą: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lfh&AN=39247432&site=ehost-live> [žiūrėta 2009-06-29]. C3

2007
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaitiekūnas, Dainius. Kas yra Alberto Zalatoriaus metodas? // Lituanistikos keleivis : Albertas Zalatorius: literatūrologas, kritikas, pedagogas, kultūrininkas : mokslo straipsniai ir šaltiniai, atsiminimai. [Klaipėda] : Eglės leidykla, 2007. ISBN 9789955542612. p. 80-94. S4
2 Vaitiekūnas, Dainius. Aido Marčėno eilėraščio Adventas poetika // Lietuvių filologija : suprasti ir kurti. [Kaunas] : [NESTA advertising], 2007. ISBN 9789955989448. p. 93-109. S6
3 Vaitiekūnas, Dainius. Trys žingsniai semiotinės analizės link // Lietuvių filologija : suprasti ir kurti. [Kaunas] : [NESTA advertising], 2007. ISBN 9789955989448. p. 73-93. S6

2006
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaitiekūnas, Dainius. A la recherche du postmodernisme : la réception de la littérature étrangère dans la Lituanie contemporaine // Interlitteraria. ISSN 1406-0701. 2006, vol. I, p. 174-180. S4
2 Vaitiekūnas, Dainius. Kai pasakojimas įtrūksta. Metalepsės poetika = When narration interrupts. Poetics of metalepsis // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Literatūrologija. ISSN 1392-8600. 2006, T. 8, nr. 2, p. 3-8. S3
3 Vaitiekūnas, Dainius. Liūdesio recepcija (Jono Biliūno prozos interpretacija) = : The reception of sadness (an interpretation of Jonas Biliūnas' prose) // Teksto slėpiniai. Lietuvių literatūros studijos : mokslo straipsniai, kritika, lyginamieji tyrimai, metodai. ISSN 1648-6390. 2006, Nr. 9, p. 31-41. S3
4 Vaitiekūnas, Dainius. Literatūrinis Lietuvos įmonių pavadinimų kontekstas = Literary context of names of Lithuanian enterprise // Acta litteraria comparativa = Kultūros intertekstai. ISSN 1822-5608. 2006, vol. 1, p. 212-217. S3

2005
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaitiekūnas, Dainius. "Aušra" ir "Varpas": draudžiamosios spaudos reklama // Lietuvių raštijos istorijos studijos. T. 1, Iš spaudos draudimo istorijos. Vilnius, 2005. ISBN 9955516968. p. 73-79. S4
2 Vaitiekūnas, Dainius. La notion de "libéralisme" dans les textes lituaniens contemporains // Dictionnaire des notions politiques et sociales des pays d'Europe centrale et orientale. Cahiers N 3 et 4 Vol. 2, Langues et sociétés de l'Europe moderne. 2005, Vol. 2, p. 361-366. S4
3 Vaitiekūnas, Dainius. Broniaus Radzevičiaus romano "Priešaušrio vieškeliai" vertė // Lietuvių raštijos istorijos studijos. T. 2, Vertybių raiška literatūroje. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005. ISBN 9955516984. p. 202-210. S4

2003
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaitiekūnas, Dainius. Pagal pasakojimo meno logiką : metalepsė Dobilo romane = According to the logic of the narrative art // Darbai ir dienos : acta et commentationes Universitatis Vytauti Magni, Vytauto Didžiojo universiteto leidinys. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-0588. 2003, [t.] 35, p. 211-216. S4

2002
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaitiekūnas, Dainius. Gerard'o Genette'o naratologija = Gerard Genette's narratology // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus ped. univ. l-kla. ISSN 1392-8600. 2002, t. 2, nr. 4, p. 30-42. S4
2 Vaitiekūnas, Dainius. Žodžio jėga : [recenzija] // Draugas : užsienio lietuvių dienraštis. Chicago. 2002, p. 2. S5
3 Vaitiekūnas, Dainius. Tekstas ir mokykla // Gimtasis žodis. Vilnius : Gimtasis žodis. ISSN 0235-7151. 2002, Nr. 8, p. 38-39. S6
4 Vaitiekūnas, Dainius. Naratyvumo aprašymas. Jono Biliūno novelė "Vagys" // Teksto slėpiniai. Literatūros kūrinio interpretavimas: teorija ir praktika. ISSN 1648-6390. 2002, Nr. 5, p. 67-88. S4