Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto autoriaus 'Andrius Vaišnys' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

2022
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius. Kai kurie informacinės politikos bruožai 1990 - 1992 m. periodinės žiniasklaidos aspektu = Some features of information politics in 1990–1992 in terms of periodical media // Istorija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija. ISSN 1392-0456. eISSN 2029-7181. 2022, t. 128, Nr. 4, p. 79-122. DOI: 10.15823/istorija.2022.128.4. S1
2 Vaišnys, Andrius. Metody KGB litewskiej SRR w Polsce: więzy pokrewieństwa I zainteresowania naukowe jako pomoc w gromadzeniu informacji na temat stosunku do „Solidarności” // Studia Wschodnioeuropejskie. Warszawa : Uniwersytet Warszawski. ISSN 2450-0267. 2022, Nr. 17, p. 44-58. Prieiga per internetą: <http://swe.uw.edu.pl/Nr%2017.pdf>. S4

2021
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius. Autentiški prisiminimai apie Joną Jablonskį (rankraštis) = Authentic reminiscences about Jonas Jablonskis (a manuscript) // Aktualu rytoj. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. eISSN 2669-2899. 2021, t. 1, Nr. 20, p. 108-113. DOI: 10.51740/RT.1.20.6. S8
2 Vaišnys, Andrius. Kai kurie VU žurnalistikos studijų programų vertinimo ir raidos ypatumai (2018–2021) = Some features of evaluation and development of Vilnius University journalism study programmes (2018–2021) // Žurnalistikos tyrimai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-1132. eISSN 2424-6042. 2021, t. 15, p. 142-161. DOI: 10.15388/ZT/JR.2021.7. S3
3 Vaišnys, Andrius. Paskutinės pastabos apie tylų kritiką // Žurnalistikos tyrimai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-1132. eISSN 2424-6042. 2021, t. 14, p. 171-182. DOI: 10.15388/ZT/JR.2020.7. S7
4 Vaišnys, Andrius. Lithuania’s demarcation of information from Poland’s Solidarity Movement in 1980–1981 // Studia medioznawcze. Warszawa : Uniwersytet Warszawski. ISSN 2451-1617. 2021, t. 22, Nr. 2, p. 908-923. DOI: 10.33077/uw.24511617.sm.2021.2.650. S3

2020
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius. Žurnalistikos potvynis: Lietuvos žiniasklaidos sistemos kaita 1986–1990. Vilnius : Vaga, 2020. 480 p. ISBN 9785415025831. K1a
2 Vaišnys, Andrius. Transformation of communist media content and public space according to the discourse ‘39Pact: exiting the “Labyrinth” as an act of communication // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2020, t. 90, p. 53-79. DOI: 10.15388/Im.2020.90.50. S2

2019
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Atkočiūnienė, Zenona Ona; Bliūdžiuvienė, Nijolė; Gudauskas, Andrius; Laužikas, Rimvydas; Martišius, Mantas; Matkevičienė, Renata; Rudžionienė, Jurgita; Stonkienė, Marija; Vaišnys, Andrius; Girnienė, Ingrida; Grigas, Vincas; Mažylė, Jolanta; Petreikis, Tomas; Petrikas, Martynas. Rašto darbų metodiniai nurodymai [elektroninis išteklius] / pirmąją laidą rengė dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė, dr. Nijolė Bliūdžiuvienė, dr. Andrius Gudauskas, dr. Rimvydas Laužikas, dr. Mantas Martišius, dr. Renata Matkevičienė, dr. Jurgita Rudžionienė, dr. Marija Stonkienė, dr. Andrius Vaišnys; atnaujino ir pakeitė dr. Ingrida Girnienė, dr. Vincas Grigas, dr. Jolanta Mažylė, dr. Tomas Petreikis, dr. Martynas Petrikas (darbo grupės pirmininkas), dr. Marija Stonkienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. 53 p. eISBN 9786090700716. Prieiga per internetą: <https://www.kf.vu.lt/dokumentai/Studiju%20dokumentai/Rasto_darbu_metodiniai_nurodymai.pdf>. K2c
2 Vaišnys, Andrius. Gražinos Ručytės pianissimo : branda ir sklaida antiformalistinio rojuko metais / monografija. Vilnius : Vaga, 2019. 234 p. ISBN 9785415025626. K1a

2017
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius; Kasčiūnas, Laurynas; Jastramskis, Mažvydas; Keršanskas, Vytautas; Buinauskas, Darius; Kojala, Linas; Klimanskis, Simonas; Garbačiauskaitė-Budrienė, Monika; Legatas, Šarūnas. Rusijos propaganda: analizė, įvertinimas, rekomendacijos / Andrius Vaišnys, Laurynas Kasčiūnas, Mažvydas Jastramskis, Vytautas Keršanskas ... [et al/]. Vilnius : VšĮ „Rytų Europos studijų centras“, 2017. 275 p. ISBN 9786099548890. Prieiga per internetą: <http://www.eesc.lt/uploads/news/id987/RESC%20monografija_propaganda.pdf> [žiūrėta 2017-06-23]. K1a

2016
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius; Aleknonis, Gintaras; Mažylė, Jolanta; Matkevičienė, Renata; Šuminas, Andrius. Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė / [Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Mykolo Romerio universitetas]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2016. 221 p. ISBN 9789955198048. K1a
2 Vaišnys, Andrius. Partija prieš / už žiniasklaidą, arba kai kurie politikos komunikacijos istoriniai ir aktualieji aspektai // Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė : [monografija, skirta Pirmojo ir Antrojo Seimo pirmininko, valstybės veikėjo, publicisto ir redaktoriaus dr. Leono Bistro 125-osioms gimimo metinėms] / [sudarytoja ir mokslinė redaktorė Jolanta Mažylė]. Vilnius : UAB „Petro ofsetas“, 2016. ISBN 9789955198048. eISBN 9789955198031. p. 9-25. S4
3 Vaišnys, Andrius. Rusijos propagandos praktika daro įtaką teoriniam komunikacijos modeliui = Russian propaganda practice affects the theoretical model of communication // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2016, T. 76, p. 7-25. DOI: 10.15388/Im.2016.76.10379. S3

2014
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius. Lituanistika - kultūros politikos dalis įstatymų leidėjo akiratyje // Lituanistika ir kultūros politika (2003-2013) : parlamentinės [Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo] komisijos istorija ir ataskaita / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ; [sudarytojos Regina Varnienė-Janssen, Jūratė Bičkauskienė]. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2014. ISBN 9786094050978. p. 12-38. S4
2 Vaišnys, Andrius. Vieši Seimo ryšiai su visuomene : monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. 388 p. ISBN 9786094592973. K1a

2013
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius. Seimo pirmininko lyderystė: formalieji ir neformalieji aspektai // Parlamento studijos. Vilnius : Valstybės žinios. ISSN 1648-9896. 2013, nr. 15, p. 5-15. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr15/15_izanga.htm> [žiūrėta 2014-12-31]. S4
2 Vaišnys, Andrius. The Parliament’s public relations in terms of political journalism // Journalism research = Žurnalistikos tyrimai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-1132. 2013, nr. 6, p. 63-89. DOI: 10.15388/zt/jr.2013.6.7402. S4

2012
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius. Parlamentinės valstybės informacijos politikos problema - "projektų visuomenės" link = The problem of information policy of a parliamentary state: towards "project society" // Parlamento studijos. Vilnius : Valstybės žinios. ISSN 1648-9896. 2012, nr. 12, p. 126-160. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr12/12_komunikacija_1.htm> [žiūrėta 2012-09-21]. S4
2 Vaišnys, Andrius. Heritage communication in the interior design of the seimas: problems of selection, design and presentation of symbols // Parlamento studijos. Vilnius : Valstybės žinios. ISSN 1648-9896. 2012, nr. 13, p. 96-119. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr13/13_komunikacija_2.htm> [žiūrėta 2012-09-12]. S4

2011
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius. Parlamentinės kontrolės veiksnys informacinio mechanizmo aspektu // Parlamento studijos. Vilnius : Valstybės žinios. ISSN 1648-9896. 2011, nr. 10, p. 5-10. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr10/10_izanga_vaisnys.htm> [žiūrėta 2011-08-25]. S4
2 Vaišnys, Andrius. Parlamento santykis su archyvu // Parlamento studijos. Vilnius : Valstybės žinios. ISSN 1648-9896. 2011, nr. 11, p. 47-61. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr11/11_informacija_2.htm> [žiūrėta 2012-09-21]. S4
3 Vaišnys, Andrius. Universiteto idėja teisme, Seime ir universitete, arba apie teisę ir dvasią be dialogo // Parlamento studijos. Vilnius : Valstybės žinios. ISSN 1648-9896. 2011, nr. 11, p. 5-18. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr11/11_izanga_vaisnys.htm> [žiūrėta 2012-09-21]. S4

2010
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius. Ir laivas plaukia... (Tarp praeities gyvų vaiduoklių) : [recenzija] // Lietuvos istorijos studijos / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0448. 2010, t. 26, p. 171-177. Prieiga per internetą: <http://www.if.vu.lt/dokumentai/LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo26.pdf> [žiūrėta 2018-12-03]. C3
2 Vaišnys, Andrius. 20 metų - paskui trečiąją jėgą // Parlamento studijos. Vilnius : Valstybės žinios. ISSN 1648-9896. 2010, nr. 9, p. 5-29. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr9/9_izanga_vaisnys.htm> [žiūrėta 2011-09-15]. S4
3 Vaišnys, Andrius. Dienoraščio žanras žurnalistinės kaitos dramose = The genre of blog in the drama of journalism change // Žurnalistikos tyrimai. Vilnius : Baltijos kopija. ISSN 2029-1132. 2010, nr. 3, p. 191-207. DOI: 10.15388/zt/jr.2010.3.66. S4

2009
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius. University journalism study programme in the context of higher education and science reform = Universitetinė žurnalistikos studijų programa mokslo ir studijų reformos kontekstuose // Žurnalistikos tyrimai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-1132. eISSN 2424-6042. 2009, t. 2, p. 81-97. DOI: 10.15388/zt/jr.2009.2.75. S4
2 Vaišnys, Andrius. Casus belli problema Vinco Kudirkos publicistikoje = Casus belli problem in publicistic writings of Vincas Kudirka // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2009, t. 52, p. 126-135. DOI: 10.15388/kn.v52i0.7871. S3

2008
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius. Nusidavimai mūsų periodikos raidoje : draudimų diegimas, draudimų vengimas, draudimų tradicijos kūrimas = Tendencies in the development of our periodicals: impositions of bans, avoidance of bans, exerience in the tradition of bans // Žurnalistikos tyrimai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-1132. eISSN 2424-6042. 2008, Nr. 1, p. 64-80. DOI: 10.15388/zt/jr.2008.1.84. S4
2 Vaišnys, Andrius. Pavojus nuomonės laisvei // Žurnalistikos tyrimai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-1132. eISSN 2424-6042. 2008, Nr. 1, p. 193. DOI: 10.15388/zt/jr.2008.1.92. S7
3 Vaišnys, Andrius (sudarytojas). Naujosios Romuvos fotografija. T. 2.: Įvaizdis, menas, reklama / sudarytojas Andrius Vaišnys. Vilnius : Baltijos kopija, 2008. 290 p. ISBN 9789955568933. K5

2007
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius (sudarytojas). Naujosios Romuvos fotografija. T.1: Dokumentas, organizacija, žurnalistika / sudarytojas Andrius Vaišnys. Vilnius : Baltijos kopija, 2007. 316 p. ISBN 9789955568674. K5

2006
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius. Tėvynės sargas : redakciniai straipsniai / [ Andrius Vaišnys]. Vilnius : Baltijos kopija, 2006. 228 p. K3e
2 Vaišnys, Andrius. Iškilmingo posėdžio kalbų problematika ir prasmė = The act of giving solemn speeches during the Seimas sittings, significance and influance of the speeches // Parlamento studijos. ISSN 1648-9896. 2006, Nr. 7, p. 91-105. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr7/7_kalba_vaisnys.htm>. S4
3 Truska, Liudas (sudarytojas); Ragauskas, Aivas (sudarytojas); Gaižutis, Algirdas (redaktorius); Vareikis, Vygandas (redaktorius); Nikžentaitis, Alvydas (redaktorius); Vaišnys, Andrius (redaktorius). 1991 metų Sausio 13-oji Lietuvoje naujausiųjų mokslinių tyrimų kontekste = : 13 January 1991 in Lithuania in the context of the newest scientific research : mokslinių straipsnių rinkinys / Vilniaus pedagoginis universitetas. Istorijos fakultetas. Lietuvos istorijos katedra ; [sudarytojai Liudas Truska, Aivas Ragauskas] ; [redakcinė kolegija: pirmininkas Algirdas Gaižutis, Vygandas Vareikis, Alvydas Nikžentaitis, Andrius Vaišnys]. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. 300 p. ISBN 9955201398. K5

2005
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius. Tikra problema dėl tariamų skandalų geltonosios literatūros puslapiuose // Parlamento studijos. ISSN 1648-9896. 2005, Nr. 5, p. 167-170. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Aktualijos/Vaisnys0604.htm>. C4
2 Vaišnys, Andrius. Lietuva po Seimo rinkimų - svarstymai prieš metus ir po metų: apie ką kalbame ir ko siekiame? // Parlamento studijos. ISSN 1648-9896. 2005, Nr. 4, p. 159-166. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Recenzijos/2006/Vaisnys06.htm>. C4

2004
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius. Draudimų filosofijos paveldas komunikacijos ir informacijos politikos raidoje = Inheritance of the philosophy of bans in the development of communication and information policy // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2004, t. 31, p. 11-17. S3
2 Vaišnys, Andrius. Naujoji Lietuvos politikų karta ir istorinis politinės kultūros pamatas // Parlamento studijos. ISSN 1648-9896. 2004, Nr. 1, p. 69-79. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr3/Politika_Vaisnys.htm>. S4

2003
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius. The press and the state: special activities of polish journalists in Lithuania in the thirties of the XX c = Spauda ir valstybė: ypatingoji lenkų žurnalistų veikla Lietuvoje XX a. ketvirtajame dešimtmetyje // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2003, t. 25, p. 119-126. S3
2 Vaišnys, Andrius. Spauda ir valsybė: informacinės politikos istoriniai aspektai = The press and the state: historical aspects of information policy in Lithuania // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2003, t. 24, p. 46-52. S3

2001
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius (sudarytojas). Lietuvos Seimas: iliustruota parlamento istorija (XX a.) / sudarytojas Andrius Vaišnys. Vilnius : Valstybės žinios, 2001. 111 p. ISBN 9986180880. K5

2000
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius. Parlamento kritikos aspektai ir ideologija // 1920-1922 metų parlamentinė patirtis : sprendimų politika, tikslai, aplinkybės : konferencija Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje. Vilnius, 2000 m. gegužės 10. Vilnius. 2000, p. 75-80. P2

1999
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius. Spauda ir valstybė, 1918-1940: analizė istoriniu, teisiniu ir politiniu aspektu. 2-asis papild. leid. Vilnius : Biznio mašinų kompanija, 1999. 263 p. ISBN 998691745X. K1a

1998
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Vaišnys, Andrius. Spauda ir valstybė 1918-1940: analizė istoriniu, teisiniu ir politiniu aspektu. Vilnius : Biznio mašinų kompanija, 1998. 238 p. ISBN 9986917433. K1a