Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto autoriaus 'audrius beinorius' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Beinorius, Audrius. Ezoterizmas – globalus ar lokalus // Ezoterizmo fenomenas: tarp Rytų ir Vakarų : mokslinių straipsnių rinktinė / sudarytojas Audrius Beinorius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2023. ISBN 9786090709030. eISBN 9786090709047. p. 7-20.
2Beinorius, Audrius. Teosofinis orientalizmas ir Indija: transkultūrinės Vakarų ezoterizmo transformacijos // Ezoterizmo fenomenas: tarp Rytų ir Vakarų : mokslinių straipsnių rinktinė / sudarytojas Audrius Beinorius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2023. ISBN 9786090709030. eISBN 9786090709047. p. 189-226.
3Berniūnas, Renatas; Beinorius, Audrius; Dranseika, Vilius; Silius, Vytis; Rimkevičius, Paulius. Bound to share or not to care. the force of fate, gods, luck, chance and choice across cultures // Journal of cognition and culture. Lriden : Brill. ISSN 1567-7095. eISSN 1568-5373. 2023, vol. 23, iss. 3-4, p. 451-475. DOI: 10.1163/15685373-12340172.
4Beinorius, Audrius (sudarytojas). Ezoterizmo fenomenas: tarp Rytų ir Vakarų : mokslinių straipsnių rinktinė / sudarytojas Audrius Beinorius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2023. 344 p. ISBN 9786090709030. eISBN 9786090709047.
5Beinorius, Audrius. Constructing otherness: on the early perception of Buddhism in the west // The spread of Buddhist thought / C. Upendra Rao. New Delhi : Eastern Book Linkers, 2022. ISBN 9788178544236. p. 1-18.
6Beinorius, Audrius (vertėjas). Įžengimas į nušvitimo kelią // Metai. Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjunga. eISSN 0134-3211. 2021, Nr. 7, p. 96-111. Prieiga per internetą: <https://www.zurnalasmetai.lt/?p=16033>.
7Berniūnas, Renatas; Beinorius, Audrius; Dranseika, Vilius; Silius, Vytis; Rimkevičius, Paulius. The weirdness of belief in free will // Consciousness and cognition. San Diego, CA : Academic Press. ISSN 1053-8100. eISSN 1090-2376. 2021, vol. 87, art. no. 103054, p. [1-15]. DOI: 10.1016/j.concog.2020.103054.
8Beinorius, Audrius. Sanskrit and Lithuania on linguistic, religious and cultural Proximity // Sanskrit and Europe / editor Shshibala. New Delhi : Bharatiya Vidya Bhavan, 2020. ISBN 9788193867983. p. 28-57.
9Beinorius, Audrius. Foreword [to book “Biography and academic legacy of orientalist Juzef Kowalewski”] // Biography and academic legacy of orientalist Juzef Kowalewski. St.Petersburg-Kazan : St.-Petersburg Centre for Oriental Studies Publishers, 2020. ISBN 9785858035374. p. 11-12.
10Beinorius, Audrius. Psychoanalytical theory in postcolonial discourse: comparing Octave Mannoni, Frantz Fanon and Homi K. Bhaba // Dialogue and universalism: Comparative culture studies in philosophy and aesthetics. Warszawa : Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences ; Philosophy for Dialogue Foundation. ISSN 1234-5792. eISSN 1689-3816. 2020, vol. 30, no. 3, p. 123-140.
11Beinorius, Audrius. Pulkininkas Nikolajus Kordaševskis – lietuviškasis pėdsakas Rericho transhimalajų ekspedicijoje = Colonel Nikolai Kordashevski: Lithuanian trace in Roerich’s transhimalayan expedition // Paulius Normantas: kelionė į tolumas, ėjimas į save / sudarytoja ir mokslinė redaktorė Odeta Žukauskienė. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019. ISBN 9786098231113. p. 192-224. (Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos ; t. 13).
12Beinorius, Audrius. Tantra Indijos kultūroje ir kolonijinėje imaginacijoje = Tantra in Indian culture and colonial imagination // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2019, vol. 100, p. 167-178. DOI: 10.24101/logos.2019.61.
13Beinorius, Audrius. M. Heideggeris, būtis ir Indijos filosofija: kelios galimos sąsajos // Iššūkis metafizikai: lietuviškos Heideggerio filosofijos interpretacijos: mokslo straipsnių rinkinys / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019. ISBN 9786098231175. p. 496-510. (Neklasikinė filosofija, ISSN 1822-6523 ; Kn. 5).
14Beinorius, Audrius. Seksas ir nušvitimas: modernioji tantros percepcija Indijoje ir Vakaruose = Sex and enlightment: the modern perception of Tantra in India and the West // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2019, vol. 101, p. 64-76. DOI: 10.24101/logos.2019.73.
15Beinorius, Audrius. Понятие "иллюзии" в индийской эпистемологии = The concepti on of illusions in Indian epistemology // Mitrasampradānam: Сборник научных статей к 75-летию Ярослава Владимировича Василькова. Санкт-Петербург : МАЭ РАН, 2018. ISBN 9785884313668. p. 399-418.
16Beinorius, Audrius. A Lithuanian Gandhi? Lithuanian philosopher Wilhelm Storostas-Vydūnas and his reception of Indian // India Lithuania : a personal bond. Vilnius : Petro ofsetas, 2017. ISBN 9786094205484. p. 53-70.
17Beinorius, Audrius. Tracing the will of the stars: Indian astrology and divination about natural disasters and threats // Historical disaster experiences: towards a comparative and transcultural history of disasters across Asia and Europe / Edt.: Schenk, Gerrit Jasper. London : Springer Nature, 2017. ISBN 9783319491622. p. 225-239. DOI: 10.1007/978-3-319-49163-9_11.
18Beinorius, Audrius. Virvė ar gyvatė? Iliuzijų samprata Indijos epistemologijoje = Snake or rope? The conception of illusions in Indian epistemology // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2017, Nr. 90, p. 6-14. DOI: 10.24101/logos.2017.01.
19Beinorius, Audrius. Virvė ar gyvatė? Iliuzijų samprata Indijos epistemologijoje = Snake or rope? The conception of illusions in Indian epistemology // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2017, Nr. 91, p. 6-16. DOI: 10.24101/logos.2017.22.
20Beinorius, Audrius. Joginės percepcijos (yogipratyaksa) kontroversija Indiškos epistemologijos kontekste = Controversy on yogic perception (yogipratyakṣa) in Indian epistemology // Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. eISSN 2424-6158. 2017, T. 92, p. 129-142. DOI: 10.15388/Problemos.2017.92.10908.
21Beinorius, Audrius. When stars turn into demons: the practice of medical astrology in West Bengal // Deities, spirits and demons in vernacular beliefs and rituals in Asia : conference, November 8-10, 2017 : abstracts. Tartu : University of Tartu, 2017. ISBN 9789985410615. eISBN 9789985410622. p. 23. Prieiga per internetą: <https://www.flku.ut.ee/sites/default/files/www_ut/vernacular_asia_conference_abstracts_2017.pdf> [žiūrėta 2017-11-22].
22Beinorius, Audrius. Tarp Theosis ir Psychosis: indų misticizmas psichoanalitinėje paradigmoje // Psichoanalizės fenomeno interpretacijos = Interpretations of the phenomenon of psychoanalysis / Lietuvos kultūros tyrimų institutas ; sudarytojai ir moksliniai redaktoriai Antanas Andrijauskas, Vytautas Rubavičius. - Ser. : Neklasikinė ir XX a. filosofija = Non-classical and 20th Philosophy. Kn. 6. Vilnius : Meno rinkos agentūra, 2016. ISBN 9786098014181. p. 182-199.
23Beinorius, Audrius. Лунные созвездия (накшатры) и традиция наречения имени в Древней Индии = Lunar constellatio (nakṣatras) and the naming tradition in ancient India // Зографский сборник. Вып. 5 / Отв. ред. М.Ф. Альбедиль, Я.В. Васильков. Санкт-Петербург : Музей антропологии и этнографии Российская академия наук, 2016. ISBN 9785884313170. p. 88-107.
24Beinorius, Audrius. On the religious and cultural aspects of divination in Japanese society // Acta Universitatis Latviensis. Oriental studies : Latvijas Universitātes raksti. Orientālistika. Riga : University of Latvia. ISSN 1407-2157. 2016, Vol. 813, p. 84-109.
25Beinorius, Audrius. Transformations of the social and religious status of the Indian astrologer at the royal court // Astrology in time and place: cross-cultural questions in the history of astrology / edited by Nicholas Campion, Dorian Gieseler Greenbaum. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015. ISBN 9781443883818. p. 53-66.
26Beinorius, Audrius. Žydų (savi)reprezentacija ir recepcija kolonijinėje Indijoje = (Self) representation and reception of Jews in colonial India // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, nr. 83, p. 64-77. Prieiga per internetą: <http://litlogos.eu/L83/Logos_83_064_077_Beinorius.pdf> [žiūrėta 2015-09-09].
27Beinorius, Audrius. On the intercourse between Indian and the Arabic/Persian astrologies // SEAC 2011: Stars and stones: voyages in archaeoastronomy and cultural astronomy: proceedings of the SEAC 2011 conference. Oxford : Archaeopress, 2015. ISBN 9781407313733. p. 130-136. (BAR International Series ; vol. 2720).
28Beinorius, Audrius. On the philosophical and cosmological foundations of Indian astrology // Mediterranean archaeology and archaeometry. Rhodes : University of the Aegean. ISSN 1108-9628. 2014, vol. 14, no 3, p. 211-221. Prieiga per internetą: <https://www.maajournal.com/index.php/maa/article/view/886/797> [žiūrėta 2015-02-25].
29Beinorius, Audrius. Pratarmė // Venkatesananda, Svamis. Joga Vasištha. Vilnius : BMK leidykla, 2014. ISBN 9786094680236. p. 7-9.
30Beinorius, Audrius. Индийская астрология и практика предсказаний стихийных бедствий // Зографский сборник. Вып. 3. Санкт-Петербург : МАЭ РАН, 2013. ISBN 9785884312104. p. 88-111.
31Beinorius, Audrius. The epistemological and cosmological foundations of Indian astrology and divination // Astronomy: mother of civilization and guide to the future : 21st SEAC conference, 1st-7th September 2013, Athens : book of abstracts. Athens. 2013, p. [15-17]. Prieiga per internetą: <https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiZ1Y6L15eBAxU2g_0HHTbABPoQFnoECCIQAQ&url=http%3A%2F%2Fseac2013.phys.uoa.gr%2Ffileadmin%2Fseac2013.phys.uoa.gr%2Fuploads%2FBOOK_OF_ABSTRACTS.pdf&usg=AOvVaw0VAd2YmdJ3JB6vBnXu8iEl&opi=89978449>.
32Beinorius, Audrius. Pali - šventa Budos ir budistinio kanono kalba // Spectrum. ISSN 1822-0347. 2013, nr. 2, p. 32-36. Prieiga per internetą: <http://naujienos.vu.lt/wp-content/uploads/2013/11/Spectrum19.pdf> [žiūrėta 2017-03-31].
33Beinorius, Audrius. Orientalizm i dyskurs postkolonialny: kilka problemów metodologicznych // Porównania. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. ISSN 1733-165X. 2013, no 12, p. 11-22. Prieiga per internetą: <http://www.staff.amu.edu.pl/~comparis/attachments/article/259/Beinorius.pdf> [žiūrėta 2013-12-05].
34Beinorius, Audrius. Эпистемологические и космологические основания индийской астрологии и астрономии // Философия и наука в культурах Востока и Запада. Москва : Наука, 2013. ISBN 9785020365384. p. 189-202.
35Beinorius, Audrius (vertėjas). Upanišados / iš sanskrito kalbos vertė, įvadinį straipsnį ir paaiškinimus parašė Audrius Beinorius. Vilnius : Vaga, 2013. 344 p. ISBN 9785415023387.
36Beinorius, Audrius. Laisvoji mūrininkija kolonijinėje Indijoje: kultūrinis, religinis ir imperinis aspektai = Activities of freemasonry in colonial India: cultural, religious and imperial aspects // Laisvoji mūrininkija pasaulyje ir Lietuvoje: idėjos, istorija, asmenybės / sudarytojas Vytautas Jogėla. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012. ISBN 9786098039207. p. 29-44.
37Beinorius, Audrius. Krikščionybė Indijoje: kultūrinės ir teologinės transformacijos = Christianity in India: cultural and theological transformations // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2012, nr. 70, p. 113-124. Prieiga per internetą: <http://litlogos.eu/L70/Logos_70_113_124_Beinorius.pdf> [žiūrėta 2012-06-28].
38Beinorius, Audrius. Indija ir vakarai: kultūrų sąveikos pjūviai : monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 464 p. ISBN 9786094590863.
39Beinorius, Audrius. On the duties and professional qualifications of Indian astrologer // Indologica. Book. 2. - Series Orientalia et Classica. Vol. 40. Moscow, 2012. ISBN 9785728112600. p. 95-109.
40Beinorius, Audrius. Sekant Budos gyvenimo pėdomis // Keturios Budos pėdos: keturi šventieji miestai. Vilnius : Petro Ofsetas, 2012. ISBN 9786094202544. p. 7-16.
41Beinorius, Audrius. Socialinis ir religinis astrologo statusas Indijos valdovų rūmuose ir visuomenėje // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. T. 12: Algio Uždavinio fenomenas/ sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. ISBN 9789955868552. p. 239-268.
42Beinorius, Audrius. Religinė ir politinė Teosofų draugijos veikla Indijoje XIX a. pab. - XX a. pr = Religious and political activity of theosophical society in India at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries // Soter : religijos mokslo žurnalas /Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 2012, t. 41, p. 71-88.
43Beinorius, Audrius. О некоторых эпистемологических аспектах ранней философии йогачары // Шабдапракаша : Зографский сборник I. Санкт-Петербург : Институт Восточных Рукописей Российской Академии Наук, 2011. ISBN 9785981876165. с. 138-156.
44Beinorius, Audrius. Dvasingumas ir sąmoningumas: apie budizmo meditacinių praktikų vaidmenį šiuolaikinėje Vakarų psichoterapijoje // Inveniens quaero = Ieškoti, rasti, nenurimti : academico illustrissimo et potentissimo, viro nobilissimo, homini serenissimo Algirdo Gaezhuti septuagenneliis hic liber dedicatus est : [mokslo straipsnių rinkinys / sudarytojai Grasilda Blažienė, Sandra Grigaravičiūtė, Aivas Ragauskas. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955206552. p. 199-213.
45Beinorius, Audrius. Budizmo kultūros raida. D. 1. Budizmas Indijoje : mokomoji knyga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. 132 p. ISBN 9789955634225.
46Beinorius, Audrius. Masonų veikla kolonijinėje Indijoje: kultūrinis, religinis ir imperinis aspektai = Activities of Freemasonry in Colonial India: Cutural, Religious and Imperial Aspects // Laisvoji mūrininkija pasaulyje ir Lietuvoje: tradicija ir dabartis = Freemasonry in the World and Lithuania: the tradition and the present : tarptautinė mokslinė konferencija, skirta seniausios lietuviškos laisvųjų mūrininkų ložės „Uolusis lietuvis“ 230-osioms įkūrimo metinėms : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2010, lapkričio 19-20 d. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. 2010, p. 35-36.
47Beinorius, Audrius. Dieviškosios malonės mistika Abhinavaguptos tantrinėje soteriologijoje // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. T. 9 / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010. ISBN 9789955868262. p. 171-180.
48Beinorius, Audrius. On mindfulness, spirituality and psychoterapy; Discussions on the paper of Audrius Beinorius // Spirituality and science of consciousness : papers read at a seminar held at the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, India, from January 8 to 10, 2010. Kolkata : Ramakrishna Mission Institute of Culture, 2010. ISBN 9788187332961. p. 341-364; 443-448.
49Beinorius, Audrius. Sigmundas Freudas ir Indija: teorinės ir kultūrinės psichoanalizės transformacijos = Sigmund Freud and India: theoretical and cultural transformations of psychoanalysis // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2009, nr. 58; nr. 59; nr.60, p. 174-180; 163-171; 163-170. Prieiga per internetą: <http://www.litlogos.eu/L58/logos58_174_180beinorius.pdf> [žiūrėta 2009-05-05].
50Beinorius, Audrius. Play of unconscious : classical yoga and Jungian analytical psychology // Understanding consciousness : recent advances. Hollywood : Vedanta Press & Catalog, 2009. ISBN 9788187332541. p. 309-325.
51Beinorius, Audrius. Interpretation as a Spiritual Practice: Buddhism and Cross-Cultural Hermeneutics // Buddhism and Nordland [Elektroninis išteklius]. 2009, p. 1-15.
52Normantas, Paulius; Beinorius, Audrius. Auksinis Budos vėjas = Golden Buddha's wind : [fotoalbumas] / Paulius Normantas ; [tekstų autorius Audrius Beinorius ; vertėjai Eglė Dean, Alan Hendrixson, "Dhammapada" iš pali kalbos vertė Audrius Beinorius]. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. 175 p. ISBN 9789955854517.
53Beinorius, Audrius. The play of the unconscious: classical yoga and Jungian analytical psychology // The Adyar library bulletin. Adyar : Vasanta Press. ISSN 0972-2106. 2009, vol. 72-73, p. 173-205.
54Beinorius, Audrius. Introduction: Tracing the bicentennial history of Oriental studies in Lithuania // Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2662. 2009, t. 10, Nr. 1-2, p. 7-14. DOI: 10.15388/AOV.2009.3674.
55Beinorius, Audrius. Astral hermeneutics: astrology and medicine in India // Astro-medicine: astrology and medicine, East and West / edited by Anna Akasoy, Charles Burnett, Ronit Yoeli-Tlalim. Firenze : SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2008. ISBN 9788884503008. p. 189-208.
56Beinorius, Audrius. Dvasinės piligrimystės kelias // Jurga : atsiminimai, pokalbiai, laiškai / sudarė Dovilė Zelčiūtė. Vilnius : Tyto alba, 2008. ISBN 9789986166634. p. 124-142.
57Beinorius, Audrius. Rec. kn.: Patrick Curry, Angela Voss (eds). Seeing with different eyes. Essays in astrology and divination. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2007, pp. xiv+350. ISBN 1-84718-361-1 // Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2662. eISSN 2424-6026. 2008, t. 9, Nr. 1, p. 144-147. DOI: 10.15388/AOV.2008.1.3714.
58Beinorius, Audrius. Jessica L. Harland-Jacobs. Builders of empire: freemasons and British imperialism, 1717–19270 // Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2662. 2008, t. 9, nr. 2, p. 179-183. DOI: 10.15388/AOV.2008.2.3700.
59Beinorius, Audrius. On the social and religious status of an Indian astrologer at the royal court // Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2662. 2008, t. 9, nr. 2, p. 39-55. DOI: 10.15388/AOV.2008.2.3708.
60Beinorius, Audrius. Ideologija versus hermeneutika: budizmas imaginaciniame vakarų landšafte // Kultūrologija: Rytai-Vakarai: komparatyvinės studijos. ISSN 1822-2242. 2007, t. 15, 6, p. 166-183.
61Beinorius, Audrius. Artistic representations of the planets and stars in Indian astrology // Astronomy and cosmology in folk traditions and cultural heritage : 15th annual meeting of the European Society for Astronomy in culture and VIIIth Oxford international conference on archaeoastronomy and astronomy in culture, 22-31 July 2007, Klaipėda : abstracts. Klaipėda, 2007. ISBN 9789955182375. p. 30-31.
62Beinorius, Audrius (vertėjas). Upanišados / iš sanskrito kalbos vertė Audrius Beinorius. Vilnius : Vaga, 2006. 248 p. ISBN 5415019316.
63Beinorius, Audrius. Upanišados ir jų reikšmė Indijos kultūroje // Upanišados. Vilnius : Vaga, 2006. ISBN 5415019316. p. 11-31.
64Beinorius, Audrius. Experience and context: cross-cultural approach to the epistemology of mysticism // Contemporary philosophical discourse in Lithuania. Washington, 2005. ISBN 1565182154. p. 219-248.
65Beinorius, Audrius (vertėjas). Mokymo pėdos = Dhammapada / iš pali kalbos vertė Audrius Beinorius; įvadinį straipsnį ir paaiškinimus parašė Audrius Beinorius. Vilnius : Homo faber, 2005. 143 p. ISBN 9986835178.
66Beinorius, Audrius. Senovės indų išminties perlas // Metai. ISSN 0134-3211. 2005, Nr. 12, p. 107-109.
67Beinorius, Audrius (vertėjas). Katha upanišada // Metai. ISSN 0134-3211. 2005, Nr. 12, p. 110-121.
68Beinorius, Audrius. Понятие "сознание-хранилище" у Васубандху // Историко-философский ежегодник 2004. Москва : Наука, 2005. ISBN 5020328820. p. 149-167.
69Beinorius, Audrius. Buddhism in early european imagination: a historical perspective // Acta Orientalia Vilnensia. ISSN 1648-2662. 2005, t. 6, Nr. 2, p. 7-22. DOI: 10.15388/AOV.2005.0.3975.
70Beinorius, Audrius. Žmogaus psichikos ypatumai tradicinėje indų medicinoje // Žmogaus samprata tradicinėje kultūroje : konferencijos medžiaga iš konferencijų ciklo "Būtis, gimtis, mirtis" / sudarė Rita Balkutė. Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005. ISBN 9986529565. p. 47-53.
71Beinorius, Audrius. The concept of mystical experience from cross-cultural point of view // Bulletin of the Ramakrishna mission institute of culture. 2004, vol. 55, no. 3, p. 136-145.
72Beinorius, Audrius. Šaktipata: dieviškosios galios nužengimo samprata Kašmyro tantrizme = Šaktipata: the concept of the descending of divine grace in Kashmir tantrism // Etika globalizacijos sąlygomis. Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004. ISBN 9986638445. p. 387-399.
73Beinorius, Audrius. Play of the subconscious: on the samskaras and vasanas in classical yoga psychology = Pasamonės žaismė: apie samskaras ir vasanas klasikinėje jogos psichologijoje // Acta Orientalia Vilnensia : Rytų kultūrų mokslinių tyrinėjimų leidinys. ISSN 1648-2662. 2004, t. 5, p. 168-184. DOI: 10.15388/AOV.2004.18242.
74Beinorius, Audrius. Rec. kn: Karl H. Potter. Encyclopedia of Indian Philosophies. Vol. IX: Budhist philosophy from 350 to 600 A.D. Delhi, 2003. 762 p // Acta Orientalia Vilnensia : Rytų kultūrų mokslinių tyrinėjimų leidinys. ISSN 1648-2662. 2004, t. 5, p. 296-297. DOI: 10.15388/AOV.2004.18252.
75Beinorius, Audrius. David Pingree. Catalogue of Jyotisa in the Wellcome library. Vol. 2: Sanskrit astral and mathematical literature. Leiden-Boston, 2004. 472 p : [recenzija] // Acta Orientalia Vilnensia. ISSN 1648-2662. 2004, t. 5, p. 298-299. DOI: 10.15388/AOV.2004.18253.
76Beinorius, Audrius (vertėjas). Шактипата: "нисхождение благодати" в Кашмирском тантризме = Shaktipãta: the descending of grace in Kashmir tantrism // История философии. No 11. Москва, 2004. ISBN 5954000042. p. 120-133.
77Beinorius, Audrius. The power of the stars: astrology and divination in the traditional Indian society // Newsletter of the International institute of asian studies. 2004, No. 33, p. 15. Prieiga per internetą: <http://asianstudies.lt/wp-content/uploads/2013/10/RR_ThePower.pdf> [žiūrėta 2023-08-21].
78Beinorius, Audrius. The pitfalls of orientalism: "Hinduism" and postcolonial discourse // Dialogue and universalism : metaphilosophy as the wisdom of science, art, and life. ISSN 1234-5792. 2003, Vol. 13, no. 1-2, p. 149.
79Beinorius, Audrius. The followers of the stars: on the early sources and historical development of Indian astrology = Šviesulių sekėjai: ankstyvieji indų astrologijos šaltiniai ir istorinė jos raida // Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2662. eISSN 2424-6026. 2003, t. 4, p. 119-149. DOI: 10.15388/AOV.2003.18272.
80Beinorius, Audrius. Martin Gansten. Patterns of destiny. Hindu Nadi astrology (Lund Studies in History of Religions 17), Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 2003, vii + 221 pp. ISBN 91-22-02031-4. // Acta Orientalia Vilnensia : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2662. eISSN 2424-6026. 2003, t. 4, p. 292-296. DOI: 10.15388/AOV.2003.18284.
81Beinorius, Audrius. The word (vac) in the cosmology and soteriology of Kashmir Śaivism = Žodis (vac) Kašmyro Šaivizmo kosmologijoje ir soteriologijoje // Acta Orientalia Vilnensia. ISSN 1648-2662. 2002, t. 2, p. 115-140. DOI: 10.15388/AOV.2001.18348.
82Beinorius, Audrius (vertėjas). Upanišados // Religijų istorijos antologija. D. 2 : Islamas. Hinduizmas. Budizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015752. p. 114-144.
83Beinorius, Audrius (vertėjas). Manaus Dharmos įstatymai // Religijų istorijos antologija. D. 2 : Islamas. Hinduizmas. Budizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015752. p. 145-160.
84Beinorius, Audrius (vertėjas). Badarajanos "Brahma Sūtra" // Religijų istorijos antologija. D. 2 : Islamas. Hinduizmas. Budizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015752. p. 161-184.
85Beinorius, Audrius (vertėjas). Patandžalis // Religijų istorijos antologija. D. 2 : Islamas. Hinduizmas. Budizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015752. p. 185-221.
86Beinorius, Audrius (vertėjas). Puranos. Višnu Purana (IV knyga, 24 skyrius) // Religijų istorijos antologija. D. 2 : Islamas. Hinduizmas. Budizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015752. p. 237-239.
87Beinorius, Audrius (vertėjas). Šankara. Atskirties verčiausias perlas // Religijų istorijos antologija. D. 2 : Islamas. Hinduizmas. Budizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015752. p. 240-245.
88Beinorius, Audrius (vertėjas). Abhinavagupta. Aukščiausios tikrovės esmė // Religijų istorijos antologija. D. 2 : Islamas. Hinduizmas. Budizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015752. p. 246-252.
89Beinorius, Audrius (vertėjas). Dharmos rato įsukimo sutta // Religijų istorijos antologija. D. 2 : Islamas. Hinduizmas. Budizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015752. p. 290-296.
90Beinorius, Audrius (vertėjas). Nagardžuna // Religijų istorijos antologija. D. 2 : Islamas. Hinduizmas. Budizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015752. p. 297-305.
91Beinorius, Audrius (vertėjas). Vasubandhus // Religijų istorijos antologija. D. 2 : Islamas. Hinduizmas. Budizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015752. p. 308-312.
92Beinorius, Audrius (vertėjas). Šantideva // Religijų istorijos antologija. D. 2 : Islamas. Hinduizmas. Budizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015752. p. 313-321.
93Nasr, Seyyed Hossein; Beinorius, Audrius (vertėjas). Vakarų mokslas ir Rytų kultūros // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415016120. p. 303-318.
94Beinorius, Audrius. Interpretation as a spiritual practice: buddhism and cross-cultural hermeneutics = Interpretacija kaip dvasinės pratybos: budizmas ir tarpkultūrinė hermeneutika // Acta Orientalia Vilnensia. ISSN 1648-2662. 2002, t. 3, p. 93-111. DOI: 10.15388/AOV.2002.18297.
95Beinorius, Audrius. Hinduizmas = Hinduism // Religijų istorijos antologija. D. 2 : Islamas. Hinduizmas. Budizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015752. p. 73-109.
96Beinorius, Audrius. Patandžalio "Joga Sutra" // Liaudies kultūra. ISSN 0236-0551. 2000, nr. 4, p. 56-57.
97Beinorius, Audrius. Trijų sąmonės prigimčių (Trisvabhāva) koncepcija ankstyvojo jogačaros budizmo tekstuose = The Conception of the Three Modes of Consciousness (Trisvabhāva) in the Texts of Early Yogācāra Buddhism // Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2662. eISSN 2424-6026. 2000, t. 1, p. 56-73. DOI: 10.15388/AOV.2000.18317.
98Beinorius, Audrius. Sąmonės fenomenologija Šankaros advaitos filosofijoje // Filosofija, sociologija. ISSN 0235-7186. 1999, nr. 1, p. 15-24.
99Beinorius, Audrius. Epistemologiniai budhizmo aspektai Vasubandhaus filosofijoje // Humanistica. ISSN 1392-5628. 1999, nr. 1, p. 43-49.
100Beinorius, Audrius. Sąmonės problematika Indijos filosofijoje: fenomenologinis - komparatyvinis pjūvis // Filosofija, sociologija. ISSN 0235-7186. 1999, nr. 4, p. 19-28.
101Beinorius, Audrius. Jogačaros ir madhjamikos santykis Indijos buddhizmo filosofijoje // Tradicija ir pokyčiai : filosofinė ir sociologinė perspektyva. Vilnius : Aidai, 1999. ISBN 9986590930. p. 24-35.
102Beinorius, Audrius. Apreiškimo hermeneutika Šankaros advaita vedantos soteriologijoje // Logos. ISSN 0868-7692. 1999, nr. 18, p. 63-78.
103Beinorius, Audrius. Buddhistinis bodhisattvos idealas // Liaudies kultūra. ISSN 0236-0551. 1999, nr. 6, p. 67-74.
104Beinorius, Audrius. Intencionalumas E.Husserlio fenomenologijoje ir klasikinėje indų filosofijoje // Logos. ISSN 0868-7692. 1999, nr. 19, p. 65-80.
105Beinorius, Audrius. Sapnų prigimties teorijos indų kultūroje // Liaudies kultūra. ISSN 0236-0551. 1999, nr. 3, p. 32-40.
106Beinorius, Audrius. Sąmonės stratifikacija jogačaros buddhizmo filosofijoje // Problemos. ISSN 1392-1126. 1999, nr. 56, p. 36-54. DOI: 10.15388/Problemos.1999.56.6861.