VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Romas Alonderis' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Romas Alonderis', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Alonderis, Romas. More efficient proof-search for sequents of temporal logic = Efektyvesnė laiko logikos sekvencijų įrodymo paieška // Lietuvos matematikos rinkinys. Proc. of the Lithuanian Mathematical Society. Ser. A. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2022, t. 63, p. 1-8. DOI: 10.15388/LMR.2022.29752.
2Alonderis, Romas; Pliuškevičius, Regimantas Ričardas; Pliuškevičienė, Aida; Giedra, Haroldas. Loop-check specification for a sequent calculus of temporal logic // Studia logica. Dordrecht : Springer. ISSN 0039-3215. eISSN 1572-8730. 2022, vol. 110, p. 1507-1536. DOI: 10.1007/s11225-022-10010-9.
3Giedra, Haroldas; Alonderis, Romas. Automated proof search system for logic of correlated knowledge // American journal of mathematical and computer modelling : Science publishing group. ISSN 2578-8272. eISSN 2578-8280. 2020, vol. 5, no. 2, p. 29-42. DOI: 10.11648/j.ajmcm.20200502.11.
4Alonderis, Romas; Pliuškevičius, Regimantas Ričardas; Pliuškevičienė, Aida; Giedra, Haroldas. Loop-type sequent calculi for temporal logic // Journal of automated reasoning. Dordrecht : Springer. ISSN 0168-7433. eISSN 1573-0670. 2020, vol. 64, iss. 8, p. 1663-1684. DOI: 10.1007/s10817-020-09544-1.
5Alonderis, Romas; Giedra, Haroldas. A derivation-loop method for temporal logic = Įrodymo ciklų metodas laiko logikai // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. A. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2019, t. 60, p. 1-6. DOI: 10.15388/LMR.A.2019.14953.
6Alonderis, Romas; Giedra, Haroldas. A proof-search system for the logic of likelihood // Logic journal of the IGPL. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1367-0751. 2020, vol. 28, no. 3, p. 261-280. DOI: 10.1093/jigpal/jzz022.
7Giedra, Haroldas; Alonderis, Romas. Applications of logic of correlated knowledge to quantum mechanics = Koreliatyvių žinių logikos taikymas kvantinėje mechanikoje // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. A. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2018, t. 59, p. 1-6. DOI: 10.15388/LMR.A.2018.01.
8Alonderis, Romas; Sakalauskaitė, Jūratė. A labelled sequent calculus for half-order modal logic // Journal of applied logics - IfCoLog journal of logics and their applications. London : College Publications, 2018. ISBN 9781848902749. ISSN 2055-3706. eISSN 2055-3714. 2018, vol. 5, no. 1, p. 121-163. Prieiga per internetą: <http://www.collegepublications.co.uk/journals/ifcolog/?00021>.
9Alonderis, Romas. Brodsky’s coding method for propositional logic // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2017, T. 58, p. 1-6. DOI: 10.15388/LMR.A.2017.01.
10Alonderis, Romas; Pliuškevičius, Regimantas Ričardas; Pliuškevičienė, Aida. Finite sequent calculi for PLTL = Baigtiniai sekvenciniai skaičiavimai tiesinio laiko teiginių logikai // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Ser. A. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2015, T. 56, p. 1-6. DOI: 10.15388/LMR.A.2015.01.
11Giedra, Haroldas; Sakalauskaitė, Jūratė; Alonderis, Romas. Decidability of logic of correlated knowledge // Informatica / Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0868-4952. 2014, vol. 25, no. 4, p. 541-550. DOI: 10.15388/Informatica.2014.28.
12Alonderis, Romas; Pliuškevičius, Regimantas Ričardas. Sequent systems for PLTL // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. A. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2013, t. 54, p. 1-5. DOI: 10.15388/LMR.A.2013.03.
13Alonderis, Romas. A proof-search procedure for intuitionistic propositional logic // Archive for mathematical logic. Heidelberg : Springer. ISSN 0933-5846. 2013, Vol. 52, iss. 7-8, p. 759-778. DOI: 10.1007/s00153-013-0342-y.
14Alonderis, Romas. A labeled sequent calculus for propositional linear time logic // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. A. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2012, t. 53, p. 1-6. DOI: 10.15388/LMR.A.2012.01.
15Alonderis, Romas; Pliuškevičius, Regimantas Ričardas. Cut, invariant rule, and loop-check free sequent calculus for PLTL = Sekvencinis skaičiavimas be pjūvio, invariantinės taisyklės ir ciklų tikrinimo tiesinio laiko teiginių logikai // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2011, t. 52, p. 231-236. DOI: 10.15388/LMR.2011.ml02.
16Alonderis, Romas. A sequent calculus for propositional temporal logic with time gaps = Sekvencinis skaičiavimas teiginių laiko logikai su laiko tarpsniais // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2011, t. 52, p. 225-230. DOI: 10.15388/LMR.2011.ml01.
17Alonderis, Romas. Specialization of antecedent negation loop-rule for a fragment of propositional intuitionistic logic sequent calculus // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai. ISSN 0132-2818. 2009, T. 50, p. 235-240. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/Publications/50_TOMAS(2009)/MAT_LOGIKA/Alond.pdf>.
18Alonderis, Romas. Proof-search of propositional intuitionistic logic sequents by means of classical logic calculus = Propozicinės intuicionistinės logikos sekvencijų įrodymo paieška naudojant klasikinės logikos skaičiavimą // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2008, t. 48/49, p. 256-262. DOI: 10.15388/LMR.2008.18105.
19Alonderis, Romas. A coding method for a sequent calculus of propositional logic // Lithuanian mathematical journal. ISSN 0363-1672. 2008, Vol. 48, no. 2, p. 123-136. DOI: 10.1007/s10986-008-9008-6.
20Alonderis, Romas. Glivenko classes of sequents for propositional star-free likelihood logic // Logic journal of the IGPL. ISSN 1367-0751. 2007, Vol. 15, iss. 1, p. 1-19. DOI: 10.1093/jigpal/jzl013.
21Alonderis, Romas. Sequent calculus for propositional likelihood logic = Sekvencinis skaičiavimas propozicinei tikėtinumo logikai // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec, Nr, p. 225-231.
22Alonderis, Romas. Completeness classes for intuitionistic first-order temporal logic with time gaps = Pilnumo klasės intuicionistinei pirmos eilės laiko logikai su laiko tarpsniais // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2005, T. 45, spec, Nr, p. 309-315.
23Alonderis, Romas. Automatization of proof-search for a fragment of the first-order linear tense logic = Įrodymo paieškos automatizacija pirmos eilės, tiesinio laiko logikos fragmentui // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec, nr, p. 423-428.
24Alonderis, Romas. Sequent calculi for propositional star-free likelihood logic = Sekvenciniai skaičiavimai propozicinei tikėtinumo logikai be žvaigždutės // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2005, T. 45, Nr. 1, p. 3-21.
25Alonderis, Romas. Sequent calculi for propositional star-free likelihood logic // Lithuanian mathematical journal. ISSN 0363-1672. 2005, Vol. 45, no. 1, p. 1-15. DOI: 10.1007/s10986-005-0001-z.
26Alonderis, Romas. Relation between classical and intuitionistic sequent calculi of temporal logic = Ryšys tarp klasikinių ir intuicionistinių laiko logikos sekvencinių skaičiavimų // Lietuvos matematikos rinkinys, T.41, spec. nr.: Lietuvos matematikų draugijos XLII konferencijos mokslo darbai. Vilnius, 2001. ISBN 9986680212. p. 403-407.
27Alonderis, Romas. Structural rules and cut admissibility in a sequent calculus of temporal logic with predicates = and = Struktūrinių taisyklių bei pjūvio leistinumas laiko logikos su predikatais = ir > sekvenciniame skaičiavime // Lietuvos matematikos rinkinys, T.42, spec. nr.: Lietuvos matematikų draugijos XLIII konferencijos mokslo darbai. Vilnius, 2002. ISBN 9986680212. p. 461-465.
28Alonderis, Romas. Glivenko classes of sequents for temporal logic with time gaps = Glivenko sekvencijų klasės laiko logikai su laiko tarpais // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2002, T. 42, Nr. 3, p. 277-293.