VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Rolandas Gricius' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Rolandas Gricius', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Gricius, Rolandas; Belovas, Igoris. Intelligent data capture in digitized business documents // DAMSS: 12th conference on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, December 2–4, 2021. Vilnius : Vilnius University Press, 2021. ISBN 9786090706732. eISBN 9786090706749. p. 22. (Vilnius university proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 17). DOI: 10.15388/DAMSS.12.2021.