VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Robertas Jurkus' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Robertas Jurkus', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Venskus, Julius; Jurkus, Robertas; Treigys, Povilas. Confidence and prediction intervals usage in maritime traffic awareness evaluation using LSTM deep neural networks // DAMSS: 14th conference on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, November 30 - December 2, 2023. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2023. eISBN 9786090709856. p. 95-96. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 39). DOI: 10.15388/DAMSS.14.2023.
2Jurkus, Robertas; Venskus, Julius; Treigys, Povilas. Categorical data encoding techniques for recursive multi-step prediction of vessel trajectory // ITISE 2023: 9th International conference on Time Series and Forecasting, 11th-14th July , 2023, Gran Canaria (Spain) : program and abstracts. 2023, abstract no. 7920, p. 78-79. Prieiga per internetą: <https://itise.ugr.es/ITISE2023_Program_Abstracts.pdf>.
3Jurkus, Robertas; Venskus, Julius; Treigys, Povilas. Application of coordinate systems for vessel trajectory prediction improvement using a recurrent neural networks // Engineering applications of artificial intelligence. Oxford : Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0952-1976. eISSN 1873-6769. 2023, vol. 123, part C, art. no. 106448, p. [1-10]. DOI: 10.1016/j.engappai.2023.106448.
4Jurkus, Robertas; Venskus, Julius; Treigys, Povilas. Laivo tipų įtaka prognozuojant laivo judėjimo trajektoriją naudojant giliuosius rekurentinius neuroninius tinklus // Technologijų ir verslo aktualijos – 2022: studentų mokslinių darbų konferencijos pranešimų medžiaga, 2022 m. lapkričio 25 d., Panevėžys, Lietuva. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. 2022, p. [1-9].
5Jurkus, Robertas; Treigys, Povilas; Venskus, Julius. Prediction of vessels trajectory using different coordinate systems // DAMSS: 12th conference on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, December 2–4, 2021. Vilnius : Vilnius University Press, 2021. ISBN 9786090706732. eISBN 9786090706749. p. 28. DOI: 10.15388/DAMSS.12.2021.
6Jurkus, Robertas; Treigys, Povilas; Venskus, Julius. Investigation of recurrent neural network architectures for prediction of vessel trajectory // Information and software technologies : 27th international conference, ICIST 2021, Kaunas, Lithuania, October 14-16, 2021 : proceedings / A. Lopata, D. Gudonienė, R. Butkienė (eds.). Cham : Springer, 2021. ISBN 9783030883034. eISBN 9783030883041. p. 194-208. (Communications in Computer and Information Science book series (CCIS), ISSN 1865-0929, eISSN 1865-0937 ; vol. 1486). DOI: 10.1007/978-3-030-88304-1_16.