VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Mindaugas Juodis' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Mindaugas Juodis', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Juodis, Mindaugas. A Beveridge-Nelson filters for the self normalization = Beveridge–Nelson filtrų apibendrinimai autonormuotoms sumoms // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2007, t. 47, spec. Nr, p. 522-525. DOI: 10.15388/LMR.2007.24255.
2Juodis, Mindaugas; Račkauskas, Alfredas. A central limit theorem for self-normalized sums of a linear process // Statistics & probability letters. ISSN 0167-7152. 2007, vol. 77, iss. 15, p. 1535-1541. DOI: 10.1016/j.spl.2007.03.034.
3Juodis, Mindaugas. Invariance principle for independent random variables with infinite variance = Invariantiškumo principas nepriklausomiems atsitiktiniams dydžiams su begaline dispersija // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec, Nr, p. 445-450.
4Juodis, Mindaugas. Weighted empirical FCLT for weakly dependent processes = Empirinė centrinė ribinė teorema su svoriais silpnai priklausomiems procesams // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2005, t. 45, spec, Nr, p. 547-551. DOI: 10.15388/LMR.2005.29322.
5Juodis, Mindaugas. Hölderian functional central limit theorem for linear processes = Hiolderinė FCRT tiesiniams procesams // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2004, T. 44, spec, Nr, p. 812-816.
6Juodis, Mindaugas; Račkauskas, Alfredas. A remark on self-normalization for dependent random variables = Pastaba apie priklausomų atsitiktinių dydžių autonormavimą // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2005, T. 45, Nr. 2, p. 173-183.
7Juodis, Mindaugas; Račkauskas, Alfredas. A remark on self-normalization for dependent random variables // Lithuanian mathematical journal. ISSN 0363-1672. 2005, Vol. 45, no. 2, p. 142-151. DOI: 10.1007/s10986-005-0020-9.