VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Mantas Briliauskas' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Mantas Briliauskas', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Briliauskas, Mantas. Learning stabilization control of quadrotor in near-ground setting using reinforcement learning // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. eISSN 2335-884X. 2024, vol. 53, no. 1, p. 237-242. DOI: 10.5755/j01.itc.53.1.35135.