VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Lukas Kuzma' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Lukas Kuzma', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Kuzma, Lukas; Sabaliauskas, Martynas; Belovas, Igoris. Visualization of Zetabulbs: Mandelbulbs associated with the Riemann zeta function // DAMSS: 14th conference on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, November 30 - December 2, 2023. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2023. ISBN 9786090709856. p. 44-45. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 39). DOI: 10.15388/DAMSS.14.2023.
2Belovas, Igoris; Sabaliauskas, Martynas; Kuzma, Lukas. Visualization of 2D fractal structures associated with the Riemann zeta function // DAMSS: 13th conference on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, December 1–3, 2022. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. ISBN 9786090707944. eISBN 9786090707951. p. 10. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 31). DOI: 10.15388/DAMSS.13.2022.
3Belovas, Igoris; Sabaliauskas, Martynas; Kuzma, Lukas. Series with binomial-like coefficients for the investigation of fractal structures associated with the Riemann zeta function // Fractal and fractional. Basel : MDPI. eISSN 2504-3110. 2022, vol. 6, no. 6, art. no. 300, p. [1-21]. DOI: 10.3390/fractalfract6060300.
4Kuzma, Lukas; Belovas, Igoris; Sabaliauskas, Martynas. Precalculated arrays-based algorithms for the calculation of the Riemann zeta-function // Vilnius University Open Series: Konferencijos „Lietuvos magistrantų informatikos ir IT tyrimai“ darbai", 2022 m. gegužės 16 d. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707425. eISSN 2669-0535. p. 44-53. DOI: 10.15388/LMITT.2022.5.