VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Linas Aidokas' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Linas Aidokas', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Aidokas, Linas. Human – robot interaction communication control system using Lithuanian language // Baltic journal of modern computing. Riga : University of Latvia. ISSN 2255-8942. eISSN 2255-8950. 2024, vol. 12, iss. 1, p. 82-96. DOI: 10.22364/bjmc.2024.12.1.05.
2Melnik-Leroy, Gerda Ana; Aidokas, Linas; Dzemyda, Gintautas; Dzemydaitė, Giedrė; Marcinkevičius, Virginijus; Melnikienė, Danguolė; Tiešis, Vytautas; Usovaitė, Ana. When exponential growth bias gets worse: an experiment with an educational intervention // DAMSS 2023: 14th conference on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, November 30 - December 2, 2023. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2023. eISBN 9786090709856. p. 61-62. (Vilnius University proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 39). DOI: 10.15388/DAMSS.14.2023.
3Melnik-Leroy, Gerda Ana; Aidokas, Linas; Dzemyda, Gintautas; Dzemydaitė, Giedrė; Marcinkevičius, Virginijus; Tiešis, Vytautas; Usovaitė, Ana. Is my visualization better than yours? Analyzing factors modulating exponential growth bias in graphs // Frontiers in psychology. Lausanne : Frontiers Media SA. eISSN 1664-1078. 2023, vol. 14, art. no. 1125810, p. [1-11]. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1125810.s001.