VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Jevgenij Kurilov' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Jevgenij Kurilov', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Goštautaitė, Daiva; Kurilov, Jevgenij. Using educational specifications and standards for hypermedia system adaptation according to bcm-inferred student’s learning style // EDULEARN 21 : 13th international conference on Education and new learning technologies : conference proceedings; July 5th-6th, 2021 [online conference]. Valencia : IATED, 2021. ISBN 9788409312672. p. 1-10. (EDULEARN proceedings, ISSN 2340-1117). DOI: 10.21125/edulearn.2021.
2Kurilov, Jevgenij; Kubilinskienė, Svetlana. Lithuanian case study on evaluating suitability, acceptance and use of IT tools by students – an example of applying technology enhanced learning research methods in higher education // Computers in human behavior. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0747-5632. eISSN 1873-7692. 2020, vol. 107, art. no. 106274, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.chb.2020.106274.
3Kurilov, Jevgenij. On data-driven decision-making for quality education // Computers in human behavior. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0747-5632. eISSN 1873-7692. 2020, vol. 107, art. no. 105774, p. 1-9. DOI: 10.1016/j.chb.2018.11.003.
4Mamčenko, Jelena; Kurilov, Jevgenij; Krikun, Irina. On application of case-based reasoning to personalise learning // Informatics in education. Vilnius : Vilniaus universiteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas. ISSN 1648-5831. eISSN 2335-8971. 2019, vol. 18, no. 2, p. 345-358. DOI: 10.15388/infedu.2019.16.
5Meleško, Jaroslav; Kurilov, Jevgenij. Adaptive tutoring system with application of intelligent agents // International Journal of Smart Education and Urban Society (IJSEUS). Hershey : IGI Global. ISSN 2574-8254. eISSN 2574-8270. 2018, vol. 9, iss. 2, p. 1-11. DOI: 10.4018/IJSEUS.2018040101.
6Kurilov, Jevgenij; Kurilova, Julija. Intelektuali ateities mokykla: kaip mokiniui įvertinti siūlomas technologijas? // Matematikos ir informacinių technologijų mokymas: sėkmingų mokymo(si) patirčių paieška, siekiant mokinio pažangos : 15-osios matematikos ir informacinių technologijų mokytojų respublikinės mokslinės metodinės konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius : Litera, 2018. ISBN 9786098144796. p. 57-59.
7Kurilov, Jevgenij; Minkevičius, Saulius; Kurilova, Julija; Vinogradova, Irina. On the methodology of evaluating the acceptance, use and suitability of personalized learning units = Apie personalizuotų mokomųjų modulių priimtinumo, naudojamumo ir tinkamumo vertinimo metodologiją // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-0561. 2017, T. 79, p. 44-57. DOI: 10.15388/Im.2017.79.11387.
8Kurilov, Jevgenij; Meleško, Jaroslav; Krikun, Irina. Intelligent multi-agent learning system applying educational data mining = Intelektinė daugiaagentė mokymosi sistema, naudojanti edukacinių duomenų tyrybą // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-0561. 2017, T. 79, p. 30-43. DOI: 10.15388/Im.2017.79.11381.
9Meleško, Jaroslav; Kurilov, Jevgenij; Krikun, Irina. Daugiaagentė sistema matematikos ir informatikos mokymui = Multi-agent system for computer science and engineering education // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2017, T. 58, p. 57-61. DOI: 10.15388/LMR.B.2017.10.
10Kurilova, Julija; Kurilov, Jevgenij; Minkevičius, Saulius. Personalizuotų mokomųjų scenarijų tinkamumo, priimtinumo ir naudojamumo vertinimas = Evaluation of suitability, acceptance and use of personalised learning scenarios // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2017, T. 58, p. 45-50. DOI: 10.15388/LMR.B.2017.08.
11Berniukevičius, Andrius; Kurilov, Jevgenij. Dirbtiniai neuroniniai tinklai personalizuotam mokymuisi = Artificial neural network for learning personalisation // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2017, T. 58, p. 22-27. DOI: 10.15388/LMR.B.2017.04.
12Kurilova, Julija; Minkevičius, Saulius; Kurilov, Jevgenij. On personalised learning units evaluation methodology // Information and software technologies : 23rd international conference, ICIST 2017, Druskininkai, October12-14, 2017 : proceedings / editors: Robertas Damaševičius, Vilma Mikašytė . - Book series : Communications in Computer and Information Science. Vol 756. ISSN 1865-0929, eISSN 1865-0937. Cham : Springer, 2017. ISBN 9783319676418. eISBN 9783319676425. p. 487-498. DOI: 10.1007/978-3-319-67642-5_41.
13Kurilov, Jevgenij. Application of artificial neural networks to support personalised learning // EDULEARN 17: 9th international conference on education and new learning technologies, Barcelona, Spain, 3-5 July, 2017 : conference proceedings. Valenica : IATED, 2017. ISBN 9788469737774. p. 141-148. (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117). DOI: 10.21125/edulearn.2017.1033.
14Kurilov, Jevgenij; Mamčenko, Jelena; Krikun, Irina. Learning personalisation in virtual learning environments applying learning analytics // EDULEARN 17: 9th international conference on education and new learning technologies, Barcelona, Spain, 3-5 July, 2017 : conference proceedings. Valencia : IATED, 2017. ISBN 9788469737774. p. 10180-10188. (EDULEARN proceedings, ISSN 2340-1117). DOI: 10.21125/edulearn.2017.0928.
15Kurilov, Jevgenij; Kurilova, Julija; Dvareckienė, Viktorija. On linking social media, learning styles, and Augmented Reality in education // ECSM 2017 : Proceedings of the 4th European Conference on Social Media. Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, 3-4 July 2017. Reading : Academic Conferences and Publishing International (ACPI), 2017. ISBN 9781911218463. eISBN 9781911218470. p. 178-185. Prieiga per internetą: <http://tinyurl.com/ecsm2017>.
16Jevsikova, Tatjana; Berniukevičius, Andrius; Kurilov, Jevgenij. Application of Resource Description Framework to personalise learning: systematic review and methodology // Informatics in education. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 1648-5831. eISSN 2335-8971. 2017, Vol. 16, no. 1, p. 61-82. DOI: 10.15388/infedu.2017.04.
17Ramanauskas, Mikalojus; Šešok, Dmitrij; Belevičius, Rimantas; Kurilov, Jevgenij; Valentinavičius, Saulius. Genetic algorithm with modified crossover for grillage optimization // International journal of computers, communications and control. Bihor : CCC Publications. ISSN 1841-9836. eISSN 1841-9844. 2017, Vol. 12, no 3, p. 393-402. DOI: 10.15837/ijccc.2017.3.2813.
18Kurilov, Jevgenij. Future school: personalization plus intelligence // Information technology integration for socio-economic development / ed.: Titus Tossy. Hershey PA : IGI Global, 2017. ISBN 9781522505396. eISBN 9781522505402. p. 1-31. DOI: 10.4018/978-1-5225-0539-6.ch001.
19Kurilova, Julija; Minkevičius, Saulius; Kurilov, Jevgenij. On personalised learning scenarios evaluation model // INTED 2017 : 11th international technology, education and development conference, 6-8 March, 2017, Valencia, Spain : conference proceedings. Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 9788461784912. p. 2239-2249. DOI: 10.21125/inted.2017.0650.
20Meleško, Jaroslav; Kurilov, Jevgenij. Personalised intelligent multi-agent learning system for engineering courses // Advances in information, electronic and electrical engineering (AIEEE) : 2016 IEEE 4th workshop. New York : IEEE, 2016. eISBN 9781509044733. p. 1-6. DOI: 10.1109/AIEEE.2016.7821821.
21Kurilov, Jevgenij; Kurilova, Julija. Intelektuali ateities mokykla: kas yra optimali mokymosi strategija? // Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas matematikos ir informacinių technologijų pamokose: kaip sekasi, kolegos?“ : 14-osios matematikos ir informacinių technologijų mokytojų respublikinės mokslinės - metodinės konferencijos straipsnių rinkinys / sudarytojai Daiva Bukelytė, Rima Ernestienė, Vincas Tamašauskas. Vilnius : Litera, 2017. ISBN 9786098144505. p. 61-63.
22Dvareckienė, Viktorija; Kurilov, Jevgenij; Jevsikova, Tatjana. Virtualios, papildytos ir mišrios realybės mokymosi sistemų personalizavimas = Virtual, augmented, and mixed reality-based learning systems: personalisation framework // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2016, t. 57, p. 1-6. DOI: 10.15388/LMR.B.2016.01.
23Krikun, Irina; Kurilov, Jevgenij. Pagrindinės tendencijos taikant edukacinių duomenų gavybą mokymuisi personalizuoti = Resource description framework based methodology to personalise learning // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2016, t. 57, p. 25-30. DOI: 10.15388/LMR.B.2016.05.
24Kurilova, Julija; Kurilov, Jevgenij. Daugiakriterių sprendimų metodų taikymas mokomiesiems scenarijams optimizuoti = Application of multiple criteria decision methods to optimise learning scenarios // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2016, t. 57, p. 55-59. DOI: 10.15388/LMR.B.2016.10.
25Kurilova, Julija; Kurilov, Jevgenij. Matematikos mokomųjų veiklų tinkamumo besimokančiajam rodikliai = Index of mathematics learning activities suitability to learners // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2016, t. 57, ser B, p. 49-54. DOI: 10.15388/LMR.B.2016.09.
26Kurilov, Jevgenij; Krikun, Irina; Meleško, Jaroslav. On using learning analytics to personalise learning // ICERI 2016 : 9th annual international conference of education, research and innovation, Seville, 14th-16th of November, 2016 : conference proceedings. Valencia : IATED Academy, 2016. ISBN 9788461758951. p. 6987-6996. (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095). DOI: 10.21125/iceri.2016.0596.
27Kurilov, Jevgenij; Kurilova, Julija; Kurilova, Ieva; Meleško, Jaroslav. Personalised learning system based on students’ learning styles and application of intelligent technologies // ICERI 2016 : 9th annual international conference of education, research and innovation, Seville, 14th-16th of November, 2016 : conference proceedings. Valencia : IATED Academy, 2016. ISBN 9788461758951. p. 6976-6986. (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095). DOI: 10.21125/iceri.2016.0595.
28Jevsikova, Tatjana; Berniukevičius, Andrius; Kurilov, Jevgenij. Learning personalisation approach based on resource description framework // Proceedings of the 15th European Conference on e-Learning (ECEL 2016). Book Series: Proceedings on the European Conference of e-Learning. Oxfordshire : Academic Conferences and Publishing International, 2016. ISBN 9781911218180. p. 323-330.
29Kurilov, Jevgenij; Dvareckienė, Viktorija; Jevsikova, Tatjana. Augmented reality-based learning systems: personalisation framework // Proceedings of the 15th European Conference on e-Learning (ECEL 2016). Book Series: Proceedings on the European Conference of e-Learning. Oxfordshire : Academic Conferences and Publishing International, 2016. ISBN 9781911218180. p. 391-398.
30Kurilov, Jevgenij. Evaluation of quality and personalisation of VR/AR/MR learning systems // Behaviour & Information Technology. Oxford : Taylor & Francis. ISSN 0144-929X. eISSN 1362-3001. 2016, Vol. 35, No. 11, p. 998-1007. DOI: 10.1080/0144929X.2016.1212929.
31Kurilov, Jevgenij; Kurilova, Julija; Andruškevič, Tomaš. On suitability index to create optimal personalised learning packages // Information and software technologies : 22nd international conference, ICIST 2016, Druskininkai, Lithuania, October 13-15, 2016, proceedings / Editors : Giedre Dregvaite, Robertas Damasevicius. Ser.: Communications in computer and information science. ISSN 1865-0929. Vol. 639. Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2016. ISBN 9783319462530. eISBN 9783319462547. p. 479-490. DOI: 10.1007/978-3-319-46254-7_38.
32Kurilov, Jevgenij; Kurilova, Julija; Andruškevič, Tomaš. On evaluation of quality and suitability of learning paths to students’ personal needs // EDULEARN16 : 8th international conference on education and new learning technologies, 4th-6th July 2016, Barcelona, Spain : conference proceedings. Book series: EDULEARN proceedings. ISSN 2340-1117. Valencia : IATED Academy, 2016. ISBN 9788460888604. p. 111-121. DOI: 10.21125/edulearn.2016.1018.
33Kurilov, Jevgenij; Kurilova, Julija; Andruškevič, Tomaš. On personalised learning approach based on application of intelligent technologies // EDULEARN16 : 8th international conference on education and new learning technologies, 4th-6th July 2016, Barcelona, Spain : conference proceedings. Book series: EDULEARN proceedings. ISSN 2340-1117. Valencia : IATED Academy, 2016. ISBN 9788460888604. p. 89-98. DOI: 10.21125/edulearn.2016.1015.
34Lytras, Miltiadis D.; Zhuhadar, Leyla; Zhang, Jacky Xi; Kurilov, Jevgenij. Advances of scientific Research on Technology Enhanced Learning in social networks and mobile contexts: towards high effective Educational Platforms for Next Generation Education // Journal of universal computer science. Graz : Technische Universität Graz. ISSN 0948-695X. eISSN 0948-6968. 2014, Vol. 20, No. 10, p. 1402-1406. Prieiga per internetą: <http://www.jucs.org/jucs_20_10/advances_of_scientific_research/jucs_20_10_1402_1406_editorial.pdf>.
35Kurilov, Jevgenij; Vinogradova, Irina. Improved fuzzy AHP methodology for evaluating quality of distance learning courses // International journal of engineering education. Dublin : Tempus Publications. ISSN 0949-149X. 2016, Vol. 32, no 4, p. 1618-1624. Prieiga per internetą: <http://www.ijee.ie/latestissues/Vol32-4/09_ijee3269ns.pdf>.
36Kurilov, Jevgenij; Dagienė, Valentina. Computational thinking skills and adaptation quality of virtual learning environments for learning informatics // International journal of engineering education. Dublin : Tempus Publications. ISSN 0949-149X. 2016, Vol. 32, no 4, p. 1596-1603. Prieiga per internetą: <http://www.ijee.ie/contents/c320416.html>.
37Kurilov, Jevgenij. Special issue on computer engineering education : guest editorial // International journal of engineering education. Dublin : Tempus Publications. ISSN 0949-149X. 2016, Vol. 32, no 3, p. 1066-1068. Prieiga per internetą: <http://www.ijee.ie/contents/c320316A.html>.
38Kubilinskienė, Svetlana; Dagienė, Valentina; Žilinskienė, Inga; Kurilov, Jevgenij. Empirical study on robotics application in Lithuanian schools // International journal of engineering education. Dublin : Tempus Publications. ISSN 0949-149X. 2016, Vol. 32, no. 3(A), p. 1128-1140. Prieiga per internetą: <http://www.ijee.ie/covers/covandabs32-3A.pdf>.
39Jasutė, Eglė; Kubilinskienė, Svetlana; Juškevičienė, Anita; Kurilov, Jevgenij. Personalised learning methods and activities for computer engineering education // International journal of engineering education. Dublin : Tempus Publications. ISSN 0949-149X. 2016, Vol. 32, No. 3, Part A, p. 1078-1086. Prieiga per internetą: <https://www.ijee.ie/covers/covandabs32-3A.pdf>.
40Juškevičienė, Anita; Jasutė, Eglė; Kurilov, Jevgenij; Mamčenko, Jelena. Application of 1:1 mobile learning scenarios in computer engineering education // International journal of engineering education. Dublin : Tempus Publications. ISSN 0949-149X. 2016, Vol. 32, no. 3, Part A, p. 1087-1096. Prieiga per internetą: <http://www.ijee.ie/covers/covandabs32-3A.pdf>.
41Kurilov, Jevgenij; Kurilova, Julija. Intelektuali ateities mokykla // Geros matematikos ir informacinių technologijų pamokos link: kaip geriname mokinių pasiekimus : 13-osios matematikos ir informacinių technologijų mokytojų respublikinės mokslinės-metodinės konferencijos straipsnių rinkinys, 2016 m. vasario 12 d., Šiauliai / [sudarė Daiva Bukelytė, Rima Ernestienė, Vincas Tamašauskas]. Vilnius : Litera, 2016. ISBN 9786098144185. p. 29-30.
42Kurilov, Jevgenij; Vinogradova, Irina; Kubilinskienė, Svetlana. New MCEQLS fuzzy AHP methodology for evaluating learning repositories: a tool for technological development of economy // Technological and economic development of economy. Vilnius ; London : Technika ; Routledge-Taylor & Francis group. ISSN 2029-4913. eISSN 2029-4921. 2016, Vol. 22, no 1, p. 142-155. DOI: 10.3846/20294913.2015.1074950.
43Kurilov, Jevgenij; Vinogradova, Irina. Mobile learning using tablet devices: Lithuanian case study // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2015, T. 73, p. 46-54.
44Kurilov, Jevgenij. Application of intelligent technologies in computer engineering education // IFIP WC3 woking conference “A new culture of learning: computing and next generations” : proceedings. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. ISBN 9786099576008. p. 15-26. Prieiga per internetą: <http://www.ifip2015.mii.vu.lt/proceedings#.VbiUW_kpoiI>.
45Kurilov, Jevgenij; Žilinskienė, Inga; Dagienė, Valentina. Recommending suitable learning paths according to learners’ preferences: experimental research results // Computers in human behavior. Oxford : Pergamon Press; Elsevier Science LTD. ISSN 0747-5632. eISSN 1873-7692. 2015, Vol. 51, Part B, p. 945-951. DOI: 10.1016/j.chb.2014.10.027.
46Kurilov, Jevgenij; Juškevičienė, Anita. Creation of Web 2.0 tools ontology to improve learning // Computers in human behavior. Kidlington : Pergamon. ISSN 0747-5632. 2015, Vol. 51, Part B, p. 1380-1386. DOI: 10.1016/j.chb.2014.10.026.
47Kurilov, Jevgenij; Juškevičienė, Anita; Birenienė, Virginija. Research on mobile learning activities applying tablets // Mobile Learning 2015 : 11th International Conference, Madeira, Portugal 14-16 March : proceedings. Madeira : IADIS Press, 2015. ISBN 9789898533364. p. 94-98.
48Kurilov, Jevgenij; Žilinskienė, Inga. Evaluation of quality of personalised learning scenarios: an improved MCEQLS AHP method // International journal of engineering education. Dublin : TEMPUS Publications. ISSN 0949-149X. 2012, Vol. 28, no. 6, p. 1309-1315. Prieiga per internetą: <http://www.ijee.ie/covers/covandabs28-6.pdf>.
49Kurilov, Jevgenij; Juškevičienė, Anita; Kubilinskienė, Svetlana; Sėrikovienė, Silvija. Several semantic web approaches to improving the adaptation quality of virtual learning environments // Journal of universal computer science. Graz : Technische Universitaet Graz. ISSN 0948-695X. 2014, vol. 20, iss. 10, p. 1418-1432. Prieiga per internetą: <http://www.jucs.org/jucs_20_10/several_semantic_web_approaches/jucs_20_10_1418_1432_kurilovas.pdf>.
50Kurilovas, Jevgenijus; Sėrikoviene, Silvija. On e-textbooks quality model and evaluation methodology // International journal of Knowledge Society Research. Hershey : IGI Global. ISSN 1947-8429. 2013, vol. 4, iss. 3, p. 66-79. DOI: 10.4018/ijksr.2013070106.
51Kurilov, Jevgenij. Research on tablets application for mobile learning activities // Journal of mobile multimedia. Paramus : Rinton Press, Inc. ISSN 1550-4646. 2014, vol. 10, no 3-4, p. 182-193.
52Kurilov, Jevgenij; Birenienė, Virginija. Europos gamtos mokslų scenarijai ir mokyklos inovacijų brandos modelis // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje - 2014 = Natural science education at a general school - 2014 : XX nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, 2014 m. balandžio 25-26 d. Panevėžys. Šiauliai : Mokslinis metodinis centras "Scientia educologica". ISSN 2335-8408. 2014, p. 76-81. Prieiga per internetą: <http://virginijabireniene.emokymasis.com/uploads/1/0/2/8/10285507/europos_gamtos_mokslu_scenarijai_ir_mokyklos_inovaciju_brandos_modelis.pdf>.
53Lytras, Miltiadis D.; Kurilov, Jevgenij. Special issue on Information and communication technologies for human capital development : editorial // Computers in human behavior. Kidlington : Pergamon. ISSN 0747-5632. 2014, vol. 30, p. 361. DOI: 10.1016/j.chb.2013.11.002.
54Dagiene, Valentina; Skupas, Bronius; Kurilov, Jevgenij. Programming assignments in virtual learning environments: developments and opportunities for engineering education // International journal of engineering education. Dublin : TEMPUS Publications. ISSN 0949-149X. 2014, Vol. 30, no. 3, p. 644-653.
55Juškevičienė, Anita; Kurilov, Jevgenij. On recommending Web 2.0 tools to personalise learning // Informatics in education. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 1648-5831. 2014, vol. 13, no. 1, p. 17-31. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatics_in_education/pdf/INFE231.pdf>.
56Kurilov, Jevgenij; Sėrikovienė, Silvija. New MCEQLS TFN method for evaluating quality and reusability of learning objects // Technological and economic development of economy = Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas : Baltic journal on sustainability / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. 2013, vol. 19, no 4, p. 706-723. DOI: 10.3846/20294913.2013.837112.
57Kurilov, Jevgenij. MCEQLS approach in multi-criteria evaluation of quality of learning repositories // Innovations in XML applications and metadata management: advancing technologies / edited by : José Carlos Ramalho, Alberto Simões, Ricardo Queirós. Conference on XML, Applications, and Associated Technologies (XATA), Vila do Conde, Portugal, June 01-02, 2011. Hershey : IGI Global, 2013. ISBN 9781466626690. p. 96-117. DOI: 10.4018/978-1-4666-2669-0.ch006.
58Kurilov, Jevgenij; Žilinskienė, Inga. New MCEQLS AHP method for evaluating quality of learning scenarios // Technological and economic development of economy = Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas : Baltic journal on sustainability / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. 2013, vol. 19, no 1, p. 78-92. DOI: 10.3846/20294913.2012.762952.
59Kurilov, Jevgenij; Serikovienė, Silvija; Vuorikari, Riina. Expert centred vs learner centred approach for evaluating quality and reusability of learning objects // Computers in human behavior. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0747-5632. eISSN 1873-7692. 2014, vol. 30, p. 256-534. DOI: 10.1016/j.chb.2013.06.047.
60Kurilov, Jevgenij; Kubilinskienė, Svetlana; Dagienė, Valentina. Web 3.0 - based personalisation of learning objects in virtual learning environments // Computers in human behavior. Kidlington : Pergamon. ISSN 0747-5632. 2014, vol. 30, p. 654-662. DOI: 10.1016/j.chb.2013.07.039.
61Kurilov, Jevgenij; Žilinskienė, Inga; Dagienė, Valentina. Recommending suitable learning scenarios according to learners' preferences: an improved swarm based approach // Computers in human behavior. Kidlington : Pergamon. ISSN 0747-5632. 2014, vol. 30, p. 550-557. DOI: 10.1016/j.chb.2013.06.036.
62Žilinskienė, Inga; Dagienė, Valentina; Kurilov, Jevgenij. A swarm-based approach to adaptive learning : selection of a dynamic learning scenario // Proceedings of the 11th European conference on e-learning : University of Groningen, the Netherlands 26-27 October 2012 / edited by Dr. Hans Beldhuis ; University of Groningen. [Reading] : Academic Publishing International Limited, 2012. ISBN 9781908272744. P. 583-593.
63Kurilov, Jevgenij; Vinogradova, Irina; Sėrikovienė, Silvija. Application of multiple criteria decision analysis and optimisation methods in evaluation of quality of learning objects // International journal of online pedagogy and course design. Hershey, PA : Information Resources Management Association. ISSN 2155-6873. 2011, vol. 1, iss. 4, p. 62-76. DOI: 10.4018/ijopcd.2011100105.
64Kurilov, Jevgenij; Birėnienė, Virginija; Sėrikovienė, Silvija. Methodology for evaluating quality and reusability of learning objects // Electronic journal of e-learning [Elektroninis išteklius]. Reading : Academic publishing international. ISSN 1479-4403. 2011, vol. 9, iss. 1, p. 39-51. Prieiga per internetą: <http://www.ejel.org/issue/download.html?idArticle=166>.
65Kurilovas, Jevgenij; Sėrikovienė, Silvija. Learning content and software evaluation and personalisation problems = Mokomosios programinės irangos vertinimo ir personalizavimo problemos // Informatics in education. Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1648-5831. 2010, vol. 9, iss. 1, p. 91-114. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatics_in_education/pdf/INFE156.pdf>.
66Kurilov, Jevgenij; Sėrikovienė, Silvija. Personalisation of learning objects and environments for informatics science education in Lithuania // ISSEP2010 : Proceedings of short communications : 4th international conference on informatics in secondary schools: evolution and perspectives, January 13-15, 2010, Zürich, Switzerland / Juraj Hromkovič, Richard Královič, Jan Vahrenhold (Eds.). Zürich : ETH, 2009. ISBN 9783909386284. p. 52-71. Prieiga per internetą: <http://www.issep2010.org/proceedings_of_short_communications.pdf>.
67Kurilov, Jevgenij; Sėrikovienė, Silvija. New TFN based method for evaluating quality and reusability of learning objects // International journal of engineering education. Dublin : TEMPUS Publications. ISSN 0949-149X. 2012, Vol. 28, no. 6, p. 1288-1293.
68Kurilov, Jevgenij. European learning resource exchange:a platform for collaboration of researchers, policy makers, practitioners, and publishers to share digital learning resources and new e-learning practices : a platform for collaboration of researchers, policy makers, practitioners, and publishers to share digital learning resources and new e-learning practices // Social Development and High Technology Industries: Strategies and Applications. Hershey : IGI Global, 2012. ISBN 9781613501924. p. 200-243. DOI: 10.4018/978-1-61350-192-4.ch014.
69Kurilov, Jevgenij; Dagiene, Valentina. Multiple criteria evaluation of quality and optimisation of e-learning system components // Electronic journal of e-learning (EJEL) : special issue ECEL 2009. Hamphsire : Academic Publishing Limited. ISSN 1479-4403. 2010, Vol. 8, iss. 2, p. 141-151. Prieiga per internetą: <http://www.ejel.org/volume8/issue2>.
70Kurilov, Jevgenij; Žilinskienė, Inga. Kokybės vertinimo metodų taikymas mokomiesiems scenarijams vertinti = Application of learning scenarios quality evaluation methods // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2011, T. 52. DOI: 10.15388/LMR.2011.me11.
71Kurilov, Jevgenij; Birėnienė, Virginija. "INSPIRE" projekto skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo fizikos pamokose tyrimas // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje - 2010 : XVI nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Anykščiai, 2010 m. balandžio mėn. 23-24 d. = Natural science education at a general school - 2010 : proceedings of the Sixteenth national scientific-practical conference, Anyksciai, 23-24 April, 2010. Šiauliai : Lucilijus, 2010. ISBN 9789955320968. p. 78-83.
72Kurilov, Jevgenij; Birėnienė, Virginija. Application of multiple criteria decision analysis model and method for evaluation of quality of learning objects for physics subject in eQNET project // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje - 2010 : XVI nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Anykščiai, 2010 m. balandžio mėn. 23-24 d. = Natural science education at a general school - 2010 : proceedings of the Sixteenth national scientific-practical conference, Anyksciai, 23-24 April, 2010. Šiauliai : Lucilijus, 2010. ISBN 9789955320968. p. 84-89.
73Birėnienė, Virginija; Kurilov, Jevgenij. Europos mokomieji scenarijai ir technologinė strategija ateities mokyklai // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje - 2012 : XVIII nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Plungė, 2012 m. balandžio mėn. 27-28 d. = Natural science education at a general school - 2012 : proceedings of the Eighteen national scientific-practical conference, Plunge, 27-28 April, 2012. Šiauliai : Lucilijus, 2012. ISBN 9789955320968. p. 27-32.
74Juškevičienė, Anita; Kurilov, Jevgenij. VMA Moodle personalizavimo galimybė antrosios kartos saityno priemonėmis // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2012, t. 53, p. 181-186. DOI: 10.15388/LMR.B.2012.33.
75Kurilov, Jevgenij; Vinogradova, Irina. Improvement of technical quality of virtual learning environments = Virtualiosios mokymosi aplinkos techninės kokybės tobulinimas // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2010, t. 54, p. 63-72. DOI: 10.15388/Im.2010.0.3175.
76Birenienė, Virginija; Kurilov, Jevgenij. Mokomųjų fizikos objektų daugkartinio naudojimo tyrimas Lietuvos saugyklose = Physics learning objects reusability research in Lithuanian repositories // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje - 2011 = Natural science education at a general school - 2011 : XVII nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Vilnius, 2011 m. balandžio 29-30 d. Šiauliai : Mokslinis metodinis centras "Scientia educologica", 2011. ISBN 9786099521916. p. 34-38.
77Kurilov, Jevgenij; Vinogradova, Irina; Žilinskienė, Inga. Analitinio hierarchinio proceso (AHP) metodo taikymas nuotolinių mokymo kursų naudotojų sąsajos kokybei vertinti = Application of analytic hierarchy process (AHP) method for evaluation of quality user interface of distance learning cources // XV kompiuterininkų konferencijos mokslo darbai. Vilnius : Žara, 2011. ISBN 9789986342618. p. 87-98.
78Kurilov, Jevgenij. Interoperability guidelines for Lithuanian e-learning management systems = Sąveikumo gairės Lietuvos e. mokymosi valdymo sistemoms // Socialinės technologijos. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7564. 2011, Nr 1, p. 179-192. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/st/archyvas/dwn.php?id=293682>.
79Kurilov, Jevgenij; Žilinskienė, Inga; Ignatova, Natalija. Evaluation of quality of learning scenarios and their suitability to particular learners’ profiles // ECEL 2011 : proceedings of the 10th European Conference on E-Learning, Brighton, 10-11 November 2011 [CD-ROM]. Brighton : University of Brighton, 2011. ISBN 9781908272232. p. 380-389.
80Kurilov, Jevgenij; Dagienė, Valentina. Technological evaluation and optimization of e-learning systems components // E-infrastructures and technologies for lifelong learning: next generation environments / edited by George Magoulas. Hershey : IGI Global, 2011. ISBN 9781615209835. p. 150-173.
81Kurilov, Jevgenij; Dagienė, Valentina. Evaluation of quality of learning sotware : basics, concepts, methods : monograph. Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2011. 104 p. ISBN 9783838396934.
82Kurilov, Jevgenij; Dagienė, Valentina. Evaluation of quality of learning software : basics, concepts, methods : monograph. Saarbrücken : LAP LAMBERT academic publishing, 2010. 94 p. ISBN 9783838396934.
83Sėrikovienė, Silvija; Kurilovas, Eugenijus. Matematikos mokymosi objektų daugkartinio panaudojamumo kokybės vertinimas eQNet projekte // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2010, t. 51, p. 319-324. DOI: 10.15388/LMR.2010.58.
84Kurilov, Jevgenij; Birenienė, Virginija; Sėrikovienė, Silvija. Evaluation of quality of learning objects: several scientific approaches // Proceedings of the 9th European conference on e-learning : Instituto Superior de Engenharia do Porto, Portugal, 4-5 November 2010. Vol. 1. Reading : Academic publishing limited, 2010. ISBN 9787906638825. P. 291-299.
85Vinogradova, Irina; Kurilov, Jevgenij. Elektroninių kursų projektavimas "IBM authoring tool" įrankiu // Informacinės technologijos 2010: teorija, praktika, inovacijos : mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. Alytus : Alytaus kolegija, 2010. ISBN 9786098020106. P. 92-97.
86Vinogradova, Irina; Kurilov, Jevgenij. Nuotolinių studijų kokybės vertinimas // Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei : respublikinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. ISSN 2029-2279. 2010, [2010], P. 99-103.
87Ignaško, Elvyra; Kurilov, Jevgenij. Mokymosi objektų daugkartinio panaudojamumo principų ir jų kokybės vertinimo modelio sąryšio analizė // Studentų moksliniai darbai. 2008-2010 m. : konferencijos medžiaga. Vilnius : Petro ofsetas, 2010. ISBN 9786094200694. P. 32-35.
88Kurilov, Jevgenij; Sėrikovienė, Silvija. Application of scientific approaches for evaluation of quality of learning objects in eQNet project // Knowledge management, information systems, e-learning, and sustainability research : third world summit on the knowledge society, WSKS 2010 : Corfu, Greece, September 22-24, 2010 : Proceedings. Part 1. Berlin ; Heidelberg : Springer, 2010. ISBN 9783642163173. P. 438-443.
89Ignaško, Elvyra; Kurilov, Jevgenij. Mokymosi objektų vertinimo ir daugkartinio naudojimo tyrimas // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai. ISSN 0132-2818. 2010, T. 51, p. 256-261. DOI: 10.15388/LMR.2010.47.
90Dagienė, Valentina; Kurilov, Jevgenij. Web 2.0 technologies and applications in the best practice networks and communities // Informatics in education. ISSN 1648-5831. 2010, Vol. 9, no. 2, p. 185-197. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatics_in_education/htm/INFE175.htm>.
91Kurilov, Jevgenij; Sėrikovienė, Silvija. Application of scientific approaches for evaluation of quality of learning objects in eQNet project // Intelligent technologies in logistics and mechatronics systems : proceedings of the 5th international conference ITELMS'2010, June 03-04, 2010, Panevėžys, Lithuania / Kaunas University of Technology Panevezys Institute. Panevezys Technology and Science Park, Warsaw Motor Transport Institute, Tallin University of Technology, Riga Technical University. Kaunas : Technologija, 2010. ISBN 9789955258360. p. 133-136.
92Dagienė, Valentina; Kurilov, Jevgenij. Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo švietime patirties Lietuvoje ir užsienio šalyse lyginamoji analizė // Pedagogika. ISSN 1392-0340. 2009, T. 95, p. 112-118.
93Kurilov, Jevgenij; Dagienė, Valentina. eLearning in Lithuania - II // Cases on challenges facing e-learning and national development : institutional studies and practices. Vol. I. Eskisehir : Anadolu university, 2010. ISBN 9789759859084. P. 389-410. Prieiga per internetą: <http://www.midasebook.com/dosyalar/Vol1_DCB.pdf>.
94Kurilov, Jevgenij. Learning content repositories and learning management systems based on customization and metadata // 2009 computation world: future computing, service computation, cognitive, adaptive, content, patterns : 15-20 November 2009, Athens, Greece. [New York] : IEEE, 2009. ISBN 9781424451661. P. 632-637. DOI: 10.1109/ComputationWorld.2009.23.
95Kurilov, Jevgenij; Dagienė, Valentina. Quality evaluation and optimisation of e-learning system components // Proceedings of the 8th European conference on e-learning (ECEL 2009) : University of Bari, Italy, 29-30 October 2009. Reading, 2009. ISBN 9781906638528. P. 315-324.
96Pupeikienė, Lina; Kurilov, Jevgenij. Application of optimization methods in profiled school scheduling // EURO mini conference "Knowledge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development" (KORSD-2009): 5th international conference. September 30-October 3, 2009, Vilnius Lithuania : selected papers / The'Association of European Operational Research Societies, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Operational Research Society, EURO Working Group on Continuous Optimization, The European Office of Aerospace Research & Development, German OR Society, IBM Europe, Society for Industrial and Applied Mathematics. Vilnius : Technika, 2009. ISBN 9789955284826. p. 439-444.
97Kurilov, Jevgenij; Dagienė, Valentina. Multiple criteria comparative evaluation of e-learning systems and components // Informatica. ISSN 0868-4952. 2009, Vol. 20, no. 4, p. 499-518. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/Informatica/htm/INFO770.htm>.
98Kurilov, Jevgenij; Dagienė, Valentina. Learning objects and virtual learning environments technical evaluation criteria // Electronic journal of e-learning [Elektroninis išteklius]. ISSN 1479-4403. 2009, Vol. 7, iss. 2, p. 127-136. Prieiga per internetą: <http://www.ejel.org/Volume-7/v7-i2/v7-i2-art-6.htm>.
99Kurilov, Jevgenij. Methods of multiple criteria evaluation of the quality of learning management systems for personalised learners needs // 1st Workshop "Learning management systems meet adaptive learning environments" at the European Conference on Technology-Enhanced Learning (EC-TEL'2009) [Elektroninis išteklius] : September 29, Nice, France. Eindhoven : Technische Universiteit. 2009, P. 1-10. Prieiga per internetą: <http://wwwis.win.tue.nl/lms-ale-09/>.
100Kurilov, Jevgenij. Interoperability, standards and metadata for e-learning // Studies in computational intelligence. ISSN 1860-949X. 2009, Vol. 237, p. 121-130. DOI: 10.1007/978-3-642-03214-1_12.
101Kurilov, Jevgenij. Learning objects reusability and their adaptation for blended learning // The fifth international conference on networking and services (ICNS 09) : 20-25 April 2009, Valencia, Spain. New York : IEEE, 2009. ISBN 9781424436880. P. 542-547. DOI: 10.1109/ICNS.2009.49.
102Kurilov, Jevgenij. Evaluation and optimisation of e-learning software packages: learning object repositories // ICSEA 2009 [Elektroninis išteklius] : the Fourth international conference on software engineering advances : proceedings : 20-25 September 2009, Porto, Portugal. Los Alamitos, CA : IEEE, 2009. ISBN 9780769537771. P. 477-483. DOI: 10.1109/ICSEA.2009.93.
103Kurilov, Jevgenij; Sėrikovienė, Silvija. Application of optimization methods in learning activity personalization tasks // 5th international Vilnius conference [and] EURO-mini conference "Knowledge-based technologies and OR methodologies for decisions of sustainable development" (KORSD-2009) : September 30 - October 3, 2009, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2009. ISBN 9789955284826. P. 427-432. Prieiga per internetą: <http://www.vgtu.lt/leidiniai/leidykla/KORSD_2009/Pages/13/427-432.htm>.
104Kurilov, Jevgenij; Sėrikovienė, Silvija. Application of optimization methods in learning software packages personalization tasks // 5th international Vilnius conference [and] EURO-mini conference "Knowledge-based technologies and OR methodologies for decisions of sustainable development" (KORSD-2009) : September 30 - October 3, 2009, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2009. ISBN 9789955284826. P. 433-438. Prieiga per internetą: <http://www.vgtu.lt/leidiniai/leidykla/KORSD_2009/Pages/13/433-438.htm>.
105Kurilov, Jevgenij; Dagienė, Valentina. Teacher training on ICT application in education: situation analysis and proposals for improvement = Pedagogų rengimas informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo aspektu: padėties analizė ir tobulinimo siūlymai // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2009, t. 50, p. 101-106. DOI: 10.15388/Im.2009.0.3298.
106Kurilov, Jevgenij. El. mokymosi sistemos kūrimas Lietuvoje ir tarptautinių mokslo ir technologijų projektų vaidmuo // Kompiuterininkų dienos - 2009 : informacinės ir komunikacinės technologijos mokykloje. Vilnius, 2009. ISBN 9789986342182. P. 189-196.
107Vinogradova, Irina; Kurilov, Jevgenij. Studentų adaptuotų nuotolinių kursų kokybės vertinimas // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2010, T. 51, p. 170-175. DOI: 10.15388/LMR.2010.32.
108Pupeikienė, Lina; Kurilov, Jevgenij. Optimal school scheduling problem // Informacijos mokslai : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2009, Vol. 50, p. 69-73. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.eu/fileadmin/Informacijos_mokslai/50/69-73.pdf>.
109Dagienė, Valentina; Kurilov, Jevgenij. Informacinės technologijos švietime: patirtis ir analizė / Valentina Dagienė, Eugenijus Kurilovas ; Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2008. 216 p. ISBN 9789986680444.
110Kurilov, Jevgenij; Kubilinskienė, Svetlana. Interoperability guidelines for digital library of educational resources and services // WEBIST 2008 : proceedings of the Fourth international conference on web information systems and technologies, Vol. 1 : Funchal, Madeira, Portugal, May 4-7, 2008 : INSTICC Press, 2008, 2008. ISBN 9789898111265. p. 468-471.
111Kurilov, Jevgenij; Kubilinskienė, Svetlana. Interoperability framework for components of digital library of educational resources and services = Skaitmeninės mokymo(si) išteklių ir paslaugų bibliotekos sudedamųjų dalių daugkartinio naudojimo(si) gairės // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2008, t. 44, p. 88-97. DOI: 10.15388/Im.2008.0.3404.
112Kurilov, Jevgenij; Kubilinskienė, Svetlana. Analysis of Lithuanian LOM repository strategies, standards and interoperability // CEUR workshop proceedings [Elektroninis išteklius]. ISSN 1613-0073. 2008, Vol. 385, p. 1-10. Prieiga per internetą: <http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-385/seam02.pdf>.
113Kubilinskienė, Svetlana; Kurilov, Jevgenij. Lithuanian learning objects technical evaluation tool and its application in learning object metadata repository // Informatics education contributing across the curriculum : the third international conference ISSEP 2008 : Informatics in secondary schools - evoliution and perspectives : July 1-4, 2008, Torun, Poland : selected papers. Torun, 2008. ISBN 9788360425312. P. 147-158.
114Kurilov, Jevgenij; Dagienė, Valentina. Learning objects and virtual learning environments technical evaluation tools // The proceedings of the the 7th European conference on e-learning : Grecian Bay Hotel, Agia Napa, Cyprus, 6-7 November 2008. Vol. 2. Reading : Academic Publishing Limited, 2008. ISBN 9781906638221. P. 24-33.
115Kurilovas, Jevgenijus. Creation of Lithuanian digital library of educational resources and services: several system interoperability and evaluation aspects = Lietuvos mokymo(si) išteklių ir paslaugų skaitmeninės bibliotekos kūrimas: keli sistemos sąveikumo ir vertinimo aspektai // Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos : 12-oji doktorantų ir magistrantų konferencija : 2007 gegužės 16, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas. Kaunas, 2007. ISBN 9789955122074. p. 45-66.
116Dagienė, Valentina; Kurilov, Jevgenij. Design of Lithuanian digital library of educational resources and services: the problem of interoperability // Information technology and control. ISSN 1392-124X. 2007, Vol. 36, no. 4, p. 402-411. Prieiga per internetą: <http://itc.ktu.lt/itc364/Dagiene364.pdf>.
117Kurilov, Jevgenij; Kubilinskienė, Svetlana. Creation of Lithuanian digital library of educational resources and services: the hypothesis, contemporary practice, and future objectives // CEUR workshop proceedings [Elektroninis išteklius]. ISSN 1613-0073. 2007, Vol. 311, p. 11-15. Prieiga per internetą: <http://ftp.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-311/paper02.pdf>.
118Kurilovas, Jevgenijus; Kubilinskienė, Svetlana. E-mokymosi turinio semantinis sąveikumas: problema ir praktiniai sprendimai // Informacinės technologijos : konferencijos pranešimų medžiaga. ISSN 1822-6337. 2007, p. 102-106. Prieiga per internetą: <http://www.ktu.lt/lt/apie_renginius/konferencijos/2007/k7_01/IT-2007/it%202007-III.pdf>.
119Kurilovas, Jevgenijus; Kubilinskienė, Svetlana. Creation of Lithuanian digital library of educational resources and services: components’ reusability aspects // Insight newsletter [Elektroninis išteklius]. 2007, Iss. 4, p. 1-9. Prieiga per internetą: <http://insight.eun.org/shared/data/pdf/lt_dle.pdf>.
120Kurilov, Jevgenij. Digital library of educational resources and services: evaluation of components = Skaitmeninė mokymo(si) išteklių ir paslaugų biblioteka: sudedamųjų dalių vertinimas // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2007, t. 42-43, p. 69-77. DOI: 10.15388/Im.2008.0.3440.
121Kurilovas, Jevgenijus. The conceptual structure of European e-learning delivery model // Informacinės komunikacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme - 2006 : tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys : 2006 m. gruodžio mėn. 1-2 d., Šiauliai, Lietuva = Information & communication technology in natural science education - 2006 : proceedings of international scientific practical conference : December 1-2, 2006, Siauliai, Lithuania. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986387116. p. 51-57. Prieiga per internetą: <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.123.4365&rep=rep1&type=pdf>.
122Jevsikova, Tatjana; Kurilovas, Jevgenijus. European learning resource exchange: policy and practice // Information technologies at school : 2nd intrenational conference Informatics in secondary schools: evolution and perspectives : November 7-11, 2006, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2006. ISBN 9955680474. P. 670-676. Prieiga per internetą: <http://ims.mii.lt/ims/asmen/tatjana/publ/issep68.html>.
123Kurilovas, Jevgenijus. Virtual learning environments: benefits and potentials to support social constructivist pedagogies // Information technologies at school : 2nd intrenational conference Informatics in secondary schools: evolution and perspectives : November 7-11, 2006, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2006. ISBN 9955680474. P. 166-175.
124Gaidukevičienė, Rita; Kurilovas, Jevgenijus; Nijazova, Aneta; Pupeikienė, Lina. Profiliuotos mokyklos tvarkaraščio optimizavimo tyrimas // Kompiuterininkų dienos - 2005 : LIKS suvažiavimo medžiaga, praktiniai, metodiniai ir informaciniai pranešimai bei dokumentai : Klaipėda, 2005 m. rugsėjo 15-17 d. Vilnius : Žara, 2005. ISBN 9986341477. p. 231-239.