VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Igoris Belovas' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Igoris Belovas', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Belovas, Igoris; Sabaliauskas, Martynas; Mykolaitis, Paulius. Apie sveikųjų skaičių sekų, asocijuotų su pirminiais dvyniais, apskaičiavimą = On the calculation of integer sequences, associated with twin primes // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai. Ser. B. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2023, t. 64, p. 23-29. DOI: 10.15388/LMR.2023.33586.
2Belovas, Igoris. Trikampių masyvų klasės skaičių problemos = Problems for combinatorial numbers satisfying a class of triangular arrays // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai. Ser. B. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2023, t. 64, p. 16-22. DOI: 10.15388/LMR.2023.33577.
3Belovas, Igoris. An inequality for the Riemann zeta function // Acta Mathematica Hungarica. Dordrecht : Springer. ISSN 0236-5294. eISSN 1588-2632. 2023, vol. 170, iss. 1, p. 367-378. DOI: 10.1007/s10474-023-01329-3.
4Bielskis, Aivaras; Belovas, Igoris. Akcijų kainų ARIMA ir LSTM prognozavimo metodų lyginamoji analizė = Comparative analysis of stock price ARIMA and LSTM forecasting methods // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2022, t. 63, p. 21-27. DOI: 10.15388/LMR.2022.29755.
5Belovas, Igoris; Sabaliauskas, Martynas; Kuzma, Lukas. Visualization of 2D fractal structures associated with the Riemann zeta function // DAMSS: 13th conference on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, December 1–3, 2022. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. ISBN 9786090707944. eISBN 9786090707951. p. 10. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 31). DOI: 10.15388/DAMSS.13.2022.
6Chaževskas, Andrius; Belovas, Igoris; Marcinkevičius, Virginijus. Markov, probabilistic and rule-based password quessing methods: survey and comparison // Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika XVIII / Criminalistics and forensic expertology: science, studies, expertology: science, studies, practice : recenzuojamų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Lietuvos eismo ekspertizės centras. ISSN 2783-7068. 2022, p. 114-123.
7Gricius, Rolandas; Belovas, Igoris. Intelligent data capture in digitized business documents // DAMSS: 12th conference on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, December 2–4, 2021. Vilnius : Vilnius University Press, 2021. ISBN 9786090706732. eISBN 9786090706749. p. 22. (Vilnius university proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 17). DOI: 10.15388/DAMSS.12.2021.
8Belovas, Igoris. Tolygiųjų skaičių laipsniai β-tainėje skaičiavimo sistemoje = On repdigits powers in base β // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai. Ser. B. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2022, t. 63, p. 14-20. DOI: 10.15388/LMR.2022.29754.
9Belovas, Igoris; Sabaliauskas, Martynas; Kuzma, Lukas. Series with binomial-like coefficients for the investigation of fractal structures associated with the Riemann zeta function // Fractal and fractional. Basel : MDPI. eISSN 2504-3110. 2022, vol. 6, no. 6, art. no. 300, p. [1-21]. DOI: 10.3390/fractalfract6060300.
10Kuzma, Lukas; Belovas, Igoris; Sabaliauskas, Martynas. Precalculated arrays-based algorithms for the calculation of the Riemann zeta-function // Vilnius University Open Series: Konferencijos „Lietuvos magistrantų informatikos ir IT tyrimai“ darbai", 2022 m. gegužės 16 d. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707425. eISSN 2669-0535. p. 44-53. DOI: 10.15388/LMITT.2022.5.
11Belovas, Igoris. The asymptotics of the geometric polynomials // Mathematica Slovaca. Berlin : De Gruyter. ISSN 0139-9918. eISSN 1337-2211. 2023, vol. 73, no. 2, p. 335-342. DOI: 10.1515/ms-2023-0026.
12Belovas, Igoris. Central limit theorems for combinatorial numbers associated with Laguerre polynomials // Mathematics. Basel : MDPI. eISSN 2227-7390. 2022, vol. 10, no. 6, art. no. 865, p. [1-18]. DOI: 10.3390/math10060865.
13Chaževskas, Andrius; Belovas, Igoris; Marcinkevičius, Virginijus. Forensic password examination in leaked user databases // Zborník príspevkov 17. medzinárodný kongres kriminalistika a forenzné vedy: veda, vzdelávanie, prax, 16. - 17. September 2021 Bratislava, Slovenská Republika / Štefan Zachar, Jozef Meteńko, Miriam Meteńková (eds.). Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021. ISBN 9788080549053. p. 241-257.
14Belovas, Igoris. Ribinės teoremos Floydo trikampiui: naujas požiūris į nenaują uždavinį = Limit theorems for Floyd’s triangle: a new approach to not a new problem // Lietuvos matematikos rinkinys. Serija B. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2021, t. 62, p. 22-27. DOI: 10.15388/LMR.2021.25222.
15Belovas, Igoris. Central and local limit theorems for the weighted Delannoy numbers // Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta-Seria Matematica. Constanta : Ovidius University Press. ISSN 1224-1784. eISSN 1844-0835. 2022, vol. 30, no. 2, p. 25-44. DOI: 10.2478/auom-2022-0017.
16Belovas, Igoris. Limit theorems for numbers satisfying a class of triangular arrays // Glasnik matematički. Zagreb : Hrvatsko Matematicko Drustvo. ISSN 0017-095X. 2021, vol. 56, no. 2, p. 195-223. DOI: 10.3336/gm.56.2.01.
17Belovas, Igoris. Series with binomial-like coefficients for the Riemann zeta function // Annali di matematica pura ed applicata. Heidelberg : Springer Heidelberg. ISSN 0373-3114. eISSN 1618-1891. 2022, vol. 201, iss. 2, p. 903-912. DOI: 10.1007/s10231-021-01142-1.
18Belovas, Igoris; Sakalauskas, Leonidas; Starikovičius, Vadimas; Sun, Edward W. Mixed-stable models: an application to high-frequency financial data // Entropy. Basel : MDPI. ISSN 1099-4300. eISSN 1099-4300. 2021, vol. 23, iss. 6, art. no. 739, p. [1-12]. DOI: 10.3390/e23060739.
19Belovas, Igoris. Central and local limit theorems for numbers of the tribonacci triangle // Mathematics. Basel : MDPI AG. ISSN 2227-7390. eISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, no. 8, art. no. 880, p. [1-11]. DOI: 10.3390/math9080880.
20Belovas, Igoris; Sakalauskas, Leonidas; Starikovičius, Vadimas. A method for accelerated computation of the Riemann zeta function on the complex plane // Publicationes mathematicae Debrecen. Debrecen : Kossuth Lajos Tudományegyetem. ISSN 0033-3883. eISSN 2064-2849. 2022, vol. 100, iss. 1-2, p. 167-184. DOI: 10.5486/PMD.2022.9120.
21Belovas, Igoris. Centrinė ribinė teorema trikampių masyvų klasės skaičiams, asocijuotiems su Ermito daugianariais = A central limit theorem for numbers satisfying a class of triangular arrays associated with Hermite polynomials // Lietuvos matematikos rinkinys. Serija B. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2020, t. 61, p. 1-7. DOI: 10.15388/LMR.2020.22466.
22Belovas, Igoris; Sabaliauskas, Martynas. Series with binomial-like coefficients for the evaluation and 3D visualization of zeta functions // Informatica. Vilnius : Vilnius University Institute of Data Science and Digital Technologies. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2020, vol. 31, iss. 4, p. 659-680. DOI: 10.15388/20-INFOR434.
23Belovas, Igoris. An inequality for the modified Selberg zeta-function // Ramanujan journal. New York : Springer. ISSN 1382-4090. eISSN 1572-9303. 2021, vol. 55, iss. 3, p. 1063-1082. DOI: 10.1007/s11139-020-00265-y.
24Belovas, Igoris; Kabašinskas, Audrius; Sakalauskas, Leonidas. Modeling of financial portfolio in emerging markets // The VIII Tartu conference on multivariate statistics & The VI conference on multivariate distributions with fixed marginals: abstracts, June 26th-29th 2007 Tartu, Estonia. Tartu : Tartu University, 2007. ISBN 9789949116393. p. 10.
25Belovas, Igoris; Sabaliauskas, Martynas. On visualization of properties and structures related to zeta-functions // 11th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, November 28-30, 2019 / Lithuanian Computer Society, Vilnius University Institute of Data Science and Digital Technologies, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius : Vilnius University, 2019. ISBN 9786090703243. eISBN 9786090703250. p. 11. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/DAMSS_2019.pdf>.
26Belovas, Igoris. Baltijos šalių akcijų lyginamojo indekso OMX Baltic Benchmark modelių tyrimas = Modeling Baltic market benchmark index: a comparison of models // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai, Ser. B. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2019, t. 60, p. 6-10. DOI: 10.15388/LMR.B.2019.15207.
27Belovas, Igoris. Modeling Baltic market indices: a comparison of models // Computer data analysis and modeling: stochastics and data science : proceedings of the XII international conference, Minsk, September 18-22, 2019. Minsk : Belarusian State University, 2019. ISBN 9789855668115. p. 144-147. Prieiga per internetą: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/233315>.
28Belovas, Igoris. An inequality for the Selberg zeta-function, associated to the compact Riemann surface // Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta-Seria Matematica. Constanta : Ovidius University Press. ISSN 1224-1784. eISSN 1844-0835. 2019, vol. 27, iss. 3, p. 37-44. DOI: 10.2478/auom-2019-0032.
29Belovas, Igoris. Etiudas apie skaičiaus 99...9 laipsnius // Alfa plius omega : matematikos žurnalas : Lietuvos matematikos rinkinio priedas. Vilnius : TEV. ISSN 1648-2409. 1997, nr. 2, p. 102.
30Belovas, Igoris. A local limit theorem for coefficients of modified Borwein's method // Glasnik matematički. Ser.III. Zgreb : Hrvatsko Matematicko Drustvo. ISSN 0017-095X. 2019, vol. 54, no. 1, p. 1-9. DOI: 10.3336/gm.54.1.01.
31Belovas, Igoris. A central limit theorem for coefficients of the modified Borwein method for the calculation of the Riemann zeta-function // Lithuanian mathematical journal: International conference on Number theory dedicated to the 70th birthdays of professors Antanas Laurincikas and Eugenijus Manstavicius, Palanga, Lithuania, September 09-15, 2018. New York : Springer Science+Business Media. ISSN 0363-1672. eISSN 1573-8825. 2019, vol. 59, no. 1, p. 17-23. DOI: 10.1007/s10986-019-09421-4.
32Belovas, Igoris; Sakalauskas, Leonidas. An inequality for the modulus of the ratio of two complex gamma functions // Miskolc mathematical notes. Miskolc : University of Miskolc. ISSN 1787-2405. eISSN 1787-2413. 2019, Vol. 20, no 1, p. 115-130. DOI: 10.18514/MMN.2019.2543.
33Belovas, Igoris; Sakalauskas, Leonidas. Limit theorems for the coefficients of the modified Borwein method for the calculation of the Riemann zeta-function values // Colloquium Mathematicum. Warszaw : Polska Akademia Nauk. ISSN 0010-1354. 2018, Vol. 151, no. 2, p. 217-227. DOI: 10.4064/cm7086-2-2017.
34Belovas, Igoris; Sakalauskas, Leonidas; Starikovičius, Vadimas. A mixed-stable approach to the management of the portfolio using high-frequency financial data // Information Technology and Control. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1392-124X. eISSN 2335-884X. 2017, Vol. 46, no. 3, p. 293-307. DOI: 10.5755/j01.itc.46.3.16766.
35Belovas, Igoris; Starikovičius, Vadimas. Mixed-stable modelling of large sets of high-frequency financial data // Mathematical Modelling and Analysis [MMA2017] : 22nd international conference, May 30-June 2, 2017, Druskininkai, Lithuania : abstracts. Vilnius : Technika, 2017. ISBN 9786094760228. eISBN 9786094760211. p. 5. Prieiga per internetą: <http://inga.vgtu.lt/~art/konf/abstracts_2017.pdf>.
36Belovas, Igoris; Sakalauskas, Leonidas. Modeling financial data distributions: a comparison of models // Computer data analysis and modeling: theoretical and applied stochastics: proceedings of the XI international conference, Minsk, September 6-10, 2016. Minsk : Publishing center of BSU, 2016. ISBN 9789855533666. p. 194-197.
37Belovas, Igoris; Starikovičius, Vadimas. Parallel computing for mixed-stable modelling of large data sets // Information technology and control. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. eISSN 2335-884X. 2015, T. 44, nr. 2, p. 148-154. DOI: 10.5755/j01.itc.44.2.6723.
38Belovas, Igoris; Meilūnas, Mečislavas; Suboč, Olga; Starikovičius, Vadimas; Šilko, Galina. Specialieji matematinės analizės skyriai : vadovėlis / Igoris Belovas, Mečislavas Meilūnas, Olga Suboč, Vadimas Starikovičius, Galina Šilko. Recenzavo: prof. dr. Jonas Kleiza (VGTU), doc. dr. Kęstutis Karčiauskas (VU), prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas, (VU). 2-as leidimas. Vilnius : Technika, 2015. 300 p. ISBN 9786094578236. eISBN 9786094578229. DOI: 10.20334/1541-S.
39Belovas, Igoris; Kabašinskas, Audrius; Sakalauskas, Leonidas. Returns modelling problem in the Baltic equity market = Grąžų modeliavimo problemos Baltijos šalių akcijų rinkose // Simulation and optimisation in business and industry: international conference on operational research, May 17-20, 2006, Tallinn, Estonia / edited by H. Pranevicius ... [et al.]. Kaunas : Technologija, 2006. ISBN 9955250615. p. 3-8.
40Belovas, Igoris; Starikovičius, Vadimas. Mixed-stable modelling of high-frequency financial data using parallel computing // HPC-Europa2. Science and Supercomputing in Europe: research highlights 2012. Bologna : CINECA. 2012, p. 1-2.
41Belovas, Igoris; Starikovičius, Vadimas. Mixed-stable modeling of high-frequency financial data: parallel computing approach // Computer data analysis and modeling: theoretical and applied stochastics : proceedings of the 10th international conference, Minsk, September 10-14. Vol. 2. Minsk : Publishing center of BSU, 2013. ISBN 9789855531389. p. 148-151. Prieiga per internetą: <http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/52081/1/148-151.pdf>.
42Belovas, Igoris; Starikovičius, Vadimas. Parallel calculations of zeta-functions values: modi ed Borwein's algorithm // HPC-Europa2 : Pan-European research infrastructure for high performance computing : Mathematics 2012. CINECA. 2012, p. 1-3.
43Kabašinskas, Audrius; Belovas, Igoris; Sakalauskas, Leonidas. Parallel computing in estimation of parameters of alpha-stable distribution // Science and supercomputing in Europe : research highlights 2010. Bologna : CINECA Consorzio Interuniversitario, 2010. ISBN 9788886037242. p. 102.
44Kabašinskas, Audrius; Belovas, Igoris. Parallel computing in estimation of parameters of alpha-stable distribution // STOPROG-2012: A Special Workshop of the Stochastic Programming Community and the European Association of Operational Research Societies (EURO) on "Stochastic Programming for Implementation and Advanced Applications, July 3-6, 2012, Neringa, Lithuania : proceedings. Vilnius : Lithuanian Operational Research Society, 2012. ISBN 9786099524146. p. 49-54.
45Kabašinskas, Audrius; Sakalauskas, Leonidas; Sun, Edward W.; Belovas, Igoris. Mixed-stable models for analyzing high-frequency financial data // Journal of computational analysis and applications. Cordova, TN : Eudoxus press. ISSN 1521-1398. eISSN 1572-9206. 2012, vol. 14, iss. 7, p. 1210-1226.
46Belovas, Igoris; Sakalauskas, Leonidas; Kabašinskas, Audrius; Starikovičius, Vadimas. Limit theorems for the Riemann zeta-function and Dirichlet L-functions: computer simulation : computer simulation // Science and supercomputing in Europe: research highlights 2010. Bologna : CINECA Consorzio Interuniversitario, 2010. ISBN 9788886037242. p. 136.
47Kabašinskas, Audrius; Rachev, Svetlozar T.; Sakalauskas, Leonidas; Sun, Wei; Belovas, Igoris. Stable mixture model with dependent states for financial return series exhibiting short histories and periods of strong passivity // Journal of computational analysis and applications. Cordova, TN : Eudoxus press. ISSN 1521-1398. eISSN 1572-9206. 2010, vol.12, iss. 1, pt. B, p. 268-292. Prieiga per internetą: <https://www.researchgate.net/profile/Edward_Sun2/publication/259479319_Stable_mixture_model_with_dependent_states_for_financial_return_series_exhibiting_short_histories_and_periods_of_strong_passivity/links/53fb50a40cf20a4549706d2d.pdf>.
48Belovas, Igoris. A limit theorem for the Dirichlet L-functions on the complex plane // Чебышевский сборник, 2003. ISBN 587954320X. p. 122-133.
49Belovas, Igoris. On some estimates for the Dirichlet L-functions // Analytic and probabilistic methods in number theory = Analiziniai ir tikimybiniai metodai skaičių teorijoje : proceedings of the third international conference in honour of J. Kubilius, Palanga, 24-28 September 2001. Vilnius : TEV, 2002. ISBN 9955491302. p. 11-19.
50Kabašinskas, Audrius; Belovas, Igoris; Sakalauskas, Leonidas. Stabiliųjų procesų taikymas finansų inžinerijoje // Matematika ir matematinis modeliavimas - 2004 : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 2004. ISBN 9955096160. P. 8-13.
51Belovas, Igoris; Kabašinskas, Audrius; Sakalauskas, Leonidas. Empirical study of relation measures of stable distributed stock returns = Stabiliai pasiskirsčiusių akcijų grąžų saryšio matų empirinis tyrimas // Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2008, t. 48-49, p. 306-313.
52Kabašinskas, Audrius; Rachev, Svetlozar T.; Sakalauskas, Leonidas; Sun, Wei; Belovas, Igoris. Alpha-stable paradigm in financial markets // Journal of computational analysis and applications. Cordova, TN : Eudoxus press. ISSN 1521-1398. eISSN 1572-9206. 2009, vol. 11, iss. 4, p. 641-668.
53Belov, Igor; Garbaliauskienė, Virginija; Ivanauskaitė, Rūta. The discrete universality of the derivatives of L-functions of elliptic curves // Šiauliai mathematical seminar. ISSN 1822-511X. 2008, Nr. 3, p. 53-59.
54Belovas, Igoris; Kabašinskas, Audrius; Sakalauskas, Leonidas. Pasyvumo problemos tyrimas Baltijos šalių akcijų rinkose = Analysis of passivity in the Baltic equity market // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec, nr, p. 289-294.
55Belov, Igor; Kabašinskas, Audrius; Sakalauskas, Leonidas. On the modelling of stagnation intervals in emerging stock markets // Computer data analysis and modeling : complex stochastic data and systems : proceedings of the Eighth international conference, Minsk, September 11-15, 2007. Vol. 2. Minsk : Publishing centre BSU, 2007. ISBN 9789854765051. P. 52-55.
56Belovas, Igoris; Starikovičius, Vadimas. Parallelization of the α-stable modelling algorithms // Mathematical modelling and analysis: The Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations. Vilnius : Technika. ISSN 1392-6292. 2007, Vol. 12, no. 4, p. 409-418. DOI: 10.3846/1392-6292.2007.12.409-418.
57Belovas, Igoris; Kabašinskas, Audrius; Sakalauskas, Leonidas. Estimation of stable models by maximal likelihood and robust methods // Computer data analysis and modelling: robustness and computer intensive methods : proceedings of the Seventh international conference, Minsk, September 6-10, 2004. Vol. 1. Minsk : Publishing center BSU, 2004. ISBN 9854454924. P. 68-72.
58Belovas, Igoris; Kabašinskas, Audrius; Sakalauskas, Leonidas. Stabiliųjų procesų modeliavimo sistema = System of stable process modeling // Informacinės technologijos 2004 : konferencijos pranešimų medžiaga [2004 sausio 28-29 d., Kaunas, Lietuva]. Kaunas : Technologija, 2004. ISBN 9955095881. p. 386-393. Prieiga per internetą: <http://internet.ktu.lt/lt/mokslas/konf04/konf_02/IT2004/Sekc09.pdf>.
59Belovas, Igoris; Kabašinskas, Audrius; Sakalauskas, Leonidas. Multifraktališkumas ir savastingumas akcijų rinkose = Multiplifractality and self-similarity in stock market // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-2757. 2006, t. 2, p. 6-11.
60Belovas, Igoris; Kabašinskas, Audrius; Sakalauskas, Leonidas. A study of stable models of stock markets // Information technology and control. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. 2006, t. 35, Nr. 1, p. 34-56. Prieiga per internetą: <http://www.itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/viewFile/12033/6705>.
61Belovas, Igoris. On the computation of the probability density function of ά-stable distributions // Proceedings of the 10th international conference mathematical modelling and analysis 2005 and 2nd international conference computational methods in applied mathematics [Elektroninis išteklius] : June 1-5, 2005, Trakai, Lithuania. Vilnius : Technika, 2005. ISBN 9986059240. P. 333-341. Prieiga per internetą: <http://www.techmat.vtu.lt/~art/proc/file/BeloIg.pdf>.
62Belovas, Igoris; Kabašinskas, Audrius; Sakalauskas, Leonidas. Vertybinių popierių rinkos stabiliųjų modelių tyrimas = Analysis of stable models in finance // Informacinės technologijos 2005 : konferencijos pranešimų medžiaga, [2005 m. sausio 26-27 d., Kaunas, Lietuva]. T. 2. Kaunas : Technologija, 2005. ISBN 9955097884. p. 439-462. Prieiga per internetą: <http://internet.ktu.lt/lt/mokslas/konf05/konf_02/IT2005/Sekc10.pdf>.
63Belovas, Igoris. A limit theorem for the Riemann zeta-functions in the space of continuous functions = Ribinė teorema Rymano dzeta funkcijai tolydžių funkcijų erdvėje // Lietuvos matematikos rinkinys, T.41, spec. nr.: Lietuvos matematikų draugijos XLII konferencijos mokslo darbai. Vilnius, 2001. ISBN 9986680212. p. 45-52.
64Belovas, Igoris. Предельная теорема для L-функций Дирихле = Ribinė teorema Dirichlė L-funkcijoms // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, Nr. 1, p. 1-12.