VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Gintautas Grigas' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Gintautas Grigas', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Grigas, Gintautas. Feisbuką versti paprasta, bet klaidų išvengti neįmanoma // Vertimo studijos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-7033. eISSN 2424-3590. 2019, t. 12, p. 177-187. DOI: 10.15388/VertStud.2019.12.
2Grigas, Gintautas; Juškevičienė, Anita. Letter frequency analysis of languages using Latin alphabet // International linguistics research. New York : Ideas Spread Inc. ISSN 2576-2974. eISSN 2576-2982. 2018, vol. 1, no. 1, p. 18-31. DOI: 10.30560/ilr.v1n1p18.
3Grigas, Gintautas; Juškevičienė, Anita. Raidžių dažnių lietuvių ir kitose kalbose, vartojančiose lotyniškus rašmenis, analizė = Letter frequency analysis of Lithuanian and other languages using the Latin alphabet // Santalka: filologija, edukologija. Vilnius : Technika. ISSN 2351-714X. eISSN 2335-7711. 2015, T. 23, nr. 2, p. 81-91. DOI: 10.3846/cpe.2015.271.
4Grigas, Gintautas; Jevsikova, Tatjana. Programinės ir aparatinės įrangos defektai, darantys neigiamą poveikį moksleivių kalbos kultūrai // Lietuvių kalba šiuolaikinėje mokykloje : 22-oji Jono Jablonskio konferencija, 2015 m. spalio 2 d.: pranešimų tezės. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. 2015, p. 5-6.
5Grigas, Gintautas. Uždaviniai tarp bitų ir failų // Kompiuterininkų dienos - 2015 / Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Vilnius : Žara, 2015. ISBN 9789986343134. p. 51-55.
6Grigas, Gintautas; Jevsikova, Tatjana. Programinės įrangos internacionalizacijos klaidų įtaka šalies kultūrai // Kompiuterininkų dienos - 2015 / Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Vilnius : Žara, 2015. ISBN 9789986343134. p. 41-44.
7Grigas, Gintautas; Juškevičienė, Anita. Lietuvių kalbos raidžių dažniai spausdintuose ir internetiniuose tekstuose // Kompiuterininkų dienos 2015 / Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Vilnius : Žara, 2015. ISBN 9789986343134. p. 45-50.
8Dagienė, Valentina; Grigas, Gintautas; Jevsikova, Tatjana. Text input on mobile devices from cultural and educational aspects // Informatica / Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0868-4952. 2014, vol. 25, no. 3, p. 415-424. DOI: 10.15388/Informatica.2014.21.
9Grigas, Gintautas. Klaviatūros: nuo rašomųjų mašinėlių iki planšetinių kompiuterių // Santalka. Filologija. Edukologija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2014, t. 22, nr. 1, p. 25-38. DOI: 10.3846/cpe.2014.03.
10Bartoševičienė, Valė; Bendorienė, Aldona; Bogušienė, Virginija; Černiūtė, Violeta; Ereminas, Gintautas; Girdzijauskas, Juozapas; Grigas, Gintautas; Gudžinskas, Zigmantas; Kurkulis, Bronislovas; Merkytė, Ingrida; Morkūnas, Vaidotas; Mudėnienė, Regina; Paulauskytė, Teresė; Raudonytė, Inga; Riauba, Bronius; Rudnickaitė, Eugenija; Skirmantas, Petras; Smetona, Antanas; Smilgevičius, Vytautas; Žalkauskas, Valerijonas; Kaulakienė, Angelė (redaktorius); Keinys, Stasys (redaktorius); Kurkulis, Bronislovas (redaktorius); Račiūnaitė, Vaiva (redaktorius); Žalkauskas, Valerijonas (redaktorius). Tarptautinių žodžių žodynas / [redaktorių taryba: Angelė Kaulakienė, Stasys Keinys, Bronislovas Kurkulis, Vaiva Račiūnaitė, Valerijonas Žalkauskas]. Vilnius : Alma littera, 2013. VIII, 888 p. ISBN 9786090110843. Prieiga per internetą: <http://www.almalittera.lt/knyga/tarptautiniu-zodziu-zodynas-50094.html>.
11Grigas, Gintautas; Jevsikova, Tatjana; Strelkauskytė, Agnė. Localisation issues of software shortcut keys // Localisation focus. Limerick : Localisation Research Centre. ISSN 1649-2358. 2012, vol. 11, no. 1, p. 40-53. Prieiga per internetą: <https://www.localisation.ie/sites/default/files/publications/Vol11_1GrigasJevsikovaStrelkauskyte.pdf>.
12Jevsikova, Tatjana; Dagienė, Valentina; Grigas, Gintautas. Mozilla Internet application suite: developing for education // 2nd international conference on information technology: research and education (ITRE 2004) : London Metropolitan University, 28 June - 1 July 2004 : proceedings. Piscataway, NJ : IEEE, 2004. ISBN 0780386256. P. 96-100. DOI: 10.1109/ITRE.2004.1393654.
13Dagienė, Valentina; Grigas, Gintautas; Jevsikova, Tatjana. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas / Valentina Dagienė, Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova ; Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius : TEV, 2005. 388 p. ISBN 9955680199.
14Dagienė, Valentina; Grigas, Gintautas; Jevsikova, Tatjana. Programinės įrangos lokalizavimo pagrindai : vadovėlis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. 272 p. ISBN 9789955634621.
15Grigas, Gintautas. Lietuvybės kompiuteryje raida XXI a. pirmajame dešimtmetyje = Lithuanization of computers in the first decade of XXI century // Kompiuterininkų dienos - 2011. Vilnius : Žara, 2011. ISBN 9789986342625. p. 85-103.
16Dagienė, Valentina; Grigas, Gintautas; Jevsikova, Tatjana. Comparison of two 12-key assignments on mobile devices = Simbolių išdėstymo dvylikos klavišų mobiliuosiuose įrenginiuose variantų palyginimas // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2011, nr. 2, p. 97-102. Prieiga per internetą: <http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/elektros_z/z108/22__ISSN_1392-1215_Comparison%20of%20Two%2012-Key%20Assignments%20on%20Mobile%20Devices.pdf>.
17Dagys, Viktoras; Grigas, Gintautas. Programavimo stilius ir programų internacionalizavimo mokymas // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai. ISSN 0132-2818. 2010, T. 51, p. 85-90. DOI: 10.15388/LMR.2010.16.
18Dagienė, Valentina; Grigas, Gintautas; Jevsikova, Tatjana. Programinės įrangos lokalizavimas / Valentina Dagienė, Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2010. 327 p. ISBN 9789986680468.
19Grigas, Gintautas; Pedzevičienė, Sigita. Klaviatūros įtaka rašybos klaidoms, susijusioms su rašto ženklų vartojimu // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2009, T. 50, p. 200-204.
20Grigas, Gintautas. Kompiuterijos leksika ir terminija = Computer lexis and terminology // Santalka: filologija, edukologija. ISSN 1822-430X. 2008, T. 16, Nr. 2, p. 31-39. DOI: 10.3846/1822-430X.2008.16.2.31-39.
21Dagienė, Valentina; Grigas, Gintautas; Jevsikova, Tatjana. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas / Valentina Dagienė, Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova ; Matematikos ir informatikos institutas. 2-asis papild. leid. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2008. 652 p. ISBN 9789955879428. Prieiga per internetą: <http://www.likit.lt/indexw.php?i=terminija/enciklopedinis_zodynas>.
22Grigas, Gintautas. The first Lithuanian accounting machine // IT-STAR newsletter. 2008, Vol. 6, no. 1, p. 7.
23Grigas, Gintautas. Kompiuterinis raštingumas ir rašto kultūra informacinėje visuomenėje // Kompiuterininkų dienos - 2007 : konferencija "IKT mokykloje". Vilnius : Žara, 2007. ISBN 9789986341796. p. 191-198.
24Grigas, Gintautas; Pedzevičienė, Sigita. Asmenvardžių ir vietovardžių rašybos klaidos pokalbių programų registracijos duomenyse = Spelling errors of names in instant messengers registration data // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2007, t. 42-43, p. 141-144. DOI: 10.15388/Im.2008.0.3429.
25Dagys, Viktoras; Dagienė, Valentina; Grigas, Gintautas. Teaching algorithms and programming by distance: quarter century's activity in Lithuania // Information technologies at school : 2nd intrenational conference Informatics in secondary schools: evolution and perspectives : November 7-11, 2006, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2006. ISBN 9955680474. P. 402-412.
26Dagienė, Valentina; Grigas, Gintautas. Quantitative evaluation of the process of open source software localization = Atvirųjų programų lokalizavimo eigos kiekybinis įvertinimas // Informatica. ISSN 0868-4952. 2006, Vol. 17, no. 1, p. 3-12. Prieiga per internetą: <http://iospress.metapress.com/link.asp?id=06vjm905qakdm0um>.
27Dagienė, Valentina; Grigas, Gintautas. Electronic mail competitions : learning media by media // E-Training practices for professional organizations : IFIP TC3/WG3.3 Fifth working conference on eTRAIN practices for professional organizations (eTrain 2003) : July 7-11, 2003, Pori, Finland. Boston : Kluwer Academic Publishers, 2005. ISBN 1402077564. p. 103-111.
28Grigas, Gintautas; Pedzevičienė, Sigita. Kompiuterio klaviatūros treniruoklių lokalizavimo ypatumai // Informacinės technologijos 2005 : konferencijos pranešimų medžiaga, [2005 m. sausio 26-27 d., Kaunas, Lietuva]. T. 2. Kaunas : Technologija, 2005. ISBN 9955097884. p. 786-788. Prieiga per internetą: <http://internet.ktu.lt/lt/mokslas/konf05/konf_02/IT2005/Sekc14.pdf>.
29Dagienė, Valentina; Grigas, Gintautas; Jevsikova, Tatjana. Atvirųjų programų politika švietime = Open source software policy in education // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34, p. 25-29.
30Grigas, Gintautas. Kabučių ir brūkšnio rašymas kompiuteriu // Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2002, Nr. 1, p. 23.
31Grigas, Gintautas; Jevsikova, Tatjana. Komponentinio programavimo sistemos "BlackBox" lokalizavimo problemos = The problems of BlackBox component framework localization // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2001, T. 18, p. 139-142.
32Grigas, Gintautas; Jevsikova, Tatjana. Komponentinio programavimo taikymas informatikos mokyme = Component programming at school // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2001, t. 41, spec. nr. p. 278-283.
33Grigas, Gintautas; Jevsikova, Tatjana. Interneto programų paketo "Mozilla" lokalizavimas ir panaudojimas mokykloje = Internet application Mozilla localization and using in teaching // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2002, t. 42, spec. nr. p. 241-248. DOI: 10.15388/LMR.2002.32895.
34Grigas, Gintautas; Jevsikova, Tatjana. Naujos lituanizuotos programos, integruojamos į interneto programų paketą "Mozilla" // Kompiuterininkų dienos - 2003 : LIKS suvažiavimo medžiaga, praktiniai, metodiniai ir informaciniai pranešimai bei dokumentai : Vilnius, 2003 m. rugpjūčio 28-30 d. Vilnius. 2003, p. 83-87.
35Grigas, Gintautas; Jevsikova, Tatjana. Universalusis interneto programų paketas "Mozilla" = "Mozilla" - a versatile package of programs for the Internet // Alfa plius omega. ISSN 1648-2409. 2002, Nr. 3, p. 71-77.
36Dagienė, Valentina; Grigas, Gintautas; Jasutienė, Eglė; Jevsikova, Tatjana; Paulikaitė, Viktorija; Pulokas, Gediminas. Lokalizuotas raštinės atvirųjų programų rinkinys : I dalis. "Open Office 1.0.3" diegimas. Trumpa programų apžvalga. Ryšių tvarkyklė. II dalis. Tekstų rengyklė. Tinklalapių rengyklė. III dalis. Grafikos rengyklė. Pateikčių rengyklė. Matematinė rengyklė. IV dalis. Skaičiuoklė. V dalis. Naršyklė "Mozilla 1.4". Elektroninis paštas. Kalendorius / Valentina Dagienė ... [et al.]. Kaunas : Technologija, 2003. 395 p. ISBN 9955095709.
37Dagienė, Valentina (sudarytojas); Ališauskienė, Rasa (tyrėjas); Dagys, Viktoras (tyrėjas); Grigas, Gintautas (tyrėjas); Jasutienė, Eglė (tyrėjas); Jevsikova, Tatjana (sudarytojas); Krapavickaitė, Danutė (tyrėjas); Kubilius, Kęstutis (tyrėjas); Laucius, Rimgaudas (tyrėjas); Puikytė, Romena (tyrėjas); Pulokas, Gediminas (tyrėjas); Stasiukaitytė, Irma (tyrėjas); Židanavičiūtė, Jurgita (tyrėjas). Bendrosios ir mokomosios atvirosios programos / Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo informacinių technologijų centras, Matematikos ir informatikos institutas ; parengė Valentina Dagienė, Tatjana Jevsikova ; [darbo grupė: Valentina Dagienė (vadovė) ... et al.]. Vilnius : Žara, 2004. 87 p. ISBN 9986341345.
38Dagienė, Valentina; Grigas, Gintautas. Aiškinamojo kompiuterinės leksikos žodyno sudarymo principai = Development of computer glossary // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2004, T. 44, spec, Nr, p. 267-270. DOI: 10.15388/LMR.2004.31658.
39Dagienė, Valentina; Grigas, Gintautas; Jevsikova, Tatjana. Programinės įrangos lietuvinimas: patirties analizė = Experience of software localization into Lithuanian // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2004, T. 31, p. 171-184.