VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Gediminas Navickas' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Gediminas Navickas', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Melnik-Leroy, Gerda Ana; Navickas, Gediminas. Can better perception become a disadvantage? Synthetic speech perception in congenitally blind users // INTERSPEECH 2023. Proceedings of the annual conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH, 20-24 August 2023, Dublin, Ireland : International Speech Communication Association. ISSN 2308-457X. eISSN 1990-9772. 2023, p. 1100-1103. DOI: 10.21437/Interspeech.2023-2013.
2Navickas, Gediminas; Korvel, Gražina. Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology (UniDive) // DAMSS: 14th conference on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, November 30 - December 2, 2023. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2023. eISBN 9786090709856. p. 66. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 39). DOI: 10.15388/DAMSS.14.2023.
3Melnik-Leroy, Gerda Ana; Bernatavičienė, Jolita; Korvel, Gražina; Navickas, Gediminas; Tamulevičius, Gintautas; Treigys, Povilas. An overview of Lithuanian intonation: a linguistic and modelling perspective // Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2022, vol. 33, iss. 4, p. 795-832. DOI: 10.15388/22-INFOR502.
4Navickas, Gediminas; Melnik-Leroy, Gerda Ana; Treigys, Povilas. Measuring the quality of synthetic speech // DAMSS: 12th conference on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, December 2–4, 2021. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. ISBN 9786090706732. eISBN 9786090706749. p. 54. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 17). DOI: 10.15388/DAMSS.12.2021.
5Navickas, Gediminas; Melnik-Leroy, Gerda Ana. Evaluating synthesized speech: the cognitive approach // DAMSS: 13th conference on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, December 1–3, 2022. Vilnius : Vilnius University Press, 2022. ISBN 9786090707944. eISBN 9786090707951. p. 68. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 31). DOI: 10.15388/DAMSS.13.2022.
6Melnik-Leroy, Gerda Ana; Navickas, Gediminas. Do we all perceive synthetic speech in the same way? Testing congenitally blind versus sighted listeners // Proceedings of the 44th Annual Conference of the Cognitive Science Society / J. Culbertson, A. Perfors, H. Rabagliati, V. Ramenzoni (eds.) : University of California. ISSN 1069-7977. 2022, vol. 44, p. 3864. Prieiga per internetą: <https://escholarship.org/uc/cognitivesciencesociety/44/44>.
7Navickas, Gediminas. Lithuanian speech synthesis using deep neural networks // 11th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, November 28-30, 2019 / Lithuanian Computer Society, Vilnius University Institute of Data Science and Digital Technologies, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius : Vilnius University, 2019. ISBN 9786090703243. eISBN 9786090703250. p. 58. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/DAMSS_2019.pdf>.
8Navickas, Gediminas; Korvel, Gražina; Bernatavičienė, Jolita. Overview of speech synthesis using LSTM neural networks // Computer data analysis and modeling: stochastics and data science : proceedings of the XII international conference, Minsk, September 18-22, 2019: Proceedings of the XII International Conference, Minsk Spet. 18-22, 2019. Minsk : Belarusian State University, 2019. ISBN 9789855668115. p. 257-261. Prieiga per internetą: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/233315>.
9Telksnys, Adolfas Laimutis; Navickas, Gediminas. Žmonių ir kompiuterių sąveika šnekant // Kompiuterininkų dienos - 2015 / Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Vilnius : Žara, 2015. ISBN 9789986343134. p. 185-193. Prieiga per internetą: <http://www.liks.lt/kodi2015/KoDi-2015-maketas-spaudai.pdf>.
10Navickas, Gediminas; Kligienė, Stanislava Nerutė; Saulevičius, Donatas; Cicėnienė, Rima. Endangered cultural heritage: problems and solutions // Starptautiskā konference "Informācija informācijas tehnologijas un starptautiskā zinātniski tehnologiskā sadarbība" : Rīga, 2005. gada 24.-25. maijs : materiālu krājums. Rīga, 2005. ISBN 9984538878. p. 163-175.
11Kaukėnas, Jonas; Navickas, Gediminas; Telksnys, Adolfas Laimutis. Human-computer audiovisual interface // Information technology and control. ISSN 1392-124X. 2006, Vol. 35, no. 2, p. 87-93. Prieiga per internetą: <http://itc.ktu.lt/itc352/Navick352.pdf>.
12Kaukėnas, Jonas; Navickas, Gediminas; Telksnys, Adolfas Laimutis. Audiovizualinė vartotojo ir programinės įrangos sąsaja = Human-computer audiovisual interface // Informacinės technologijos 2006 : konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 1. Kaunas : Technologija, 2006. ISBN 9955099933. p. 69-75. Prieiga per internetą: <http://www.ktu.lt/lt/apie_renginius/konferencijos/2006/k6_02/IT2006/III_sekcija.pdf>.