VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Arvydas Astrauskas' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Arvydas Astrauskas', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Astrauskas, Arvydas. Some bounds for the expectations of functions on order statistics and their applications // Journal of theoretical probability. New York : Springer. ISSN 0894-9840. eISSN 1572-9230. 2023, vol. 36, iss. 2, p. 1116-1147. DOI: 10.1007/s10959-022-01179-9.
2Astrauskas, Arvydas. From extreme values of i.i.d. random fields to extreme eigenvalues of finite-volume Anderson Hamiltonian // Probability surveys. Berkeley : Probability surveys. ISSN 1549-5787. 2016, Vol. 13, p. 156-244. DOI: 10.1214/15-PS252.
3Astrauskas, Arvydas. Extremal theory for spectrum of random discrete Schrödinger operator. III. Localization propertirs // Journal of statistical physics. New York : Springer. ISSN 0022-4715. 2013, Vol. 150, iss. 5, p. 889-907. DOI: 10.1007/s10955-012-0669-5.
4Astrauskas, Arvydas. Extremal theory for spectrum of random discrete Schrödinger operator. II. Distributions with heavy tails // Journal of statistical physics. New York : Springer. ISSN 0022-4715. 2012, vol. 146, no 1, p. 98-117. DOI: 10.1007/s10955-011-0402-9.
5Astrauskas, Arvydas. Strong laws for exponential order statistics and spacings // Lithuanian mathematical journal. New York : Springer. ISSN 0363-1672. 2006, Vol. 46, no. 4, p. 385-397. DOI: 10.1007/s10986-006-0036-9.
6Astrauskas, Arvydas. Strong laws for exponential order statistics and spacings = Eksponentinų pozicinių statistikų ir jų skirtumų stiprieji ribiniai dėsniai // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, nr. 4, p. 477-491.
7Astrauskas, Arvydas. Extremal theory for spectrum of random discrete Schrödinger operator. I. Asymptotic expansion formulas // Journal of statistical physics. ISSN 0022-4715. 2008, Vol. 131, iss. 5, p. 867-916. DOI: 10.1007/s10955-008-9519-x.
8Astrauskas, Arvydas. Spectral problem for the mean field Hamiltonian = Vidurkinio lauko Hamiltoniano tikrinių reikšmių uždavinys // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2007, T. 47, spec, Nr, p. 503-507.
9Astrauskas, Arvydas. Poisson-type limit theorems for eigenvalues of finite-volume Anderson Hamiltonians // Acta applicandae mathematicae. ISSN 0167-8019. 2007, Vol. 96, iss. 1-3, p. 3-15. DOI: 10.1007/s10440-007-9096-z.
10Astrauskas, Arvydas. On high-level exceedances of i.i.d. random fields // Statistics & probability letters. ISSN 0167-7152. 2001, Vol.52, Iss.3, p. 271.
11Astrauskas, Arvydas. On high-level exceedances of Gaussian fields and the spectrum of random Hamiltonians // Acta applicandae mathematicae. ISSN 0167-8019. 2003, Vol. 78, iss. 1-3, p. 35. Prieiga per internetą: <http://www.springerlink.com/content/jr72077175967144/fulltext.pdf>.
12Astrauskas, Arvydas. Extremal theory for spectrum of random discrete Schrödinger operator : preprintas Nr. 2002-26 = Atsitiktinio diskrečiojo Šriodingerio operatoriaus spektro ekstremumų teorija / Arvydas Astrauskas. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2002. 75 p.