VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Aleksandr Igumenov' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Aleksandr Igumenov', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Filatovas, Ernestas; Igumenov, Aleksandr; Medvedev, Viktor; Paulavičius, Remigijus. Evaluation of the energy usage of Ethereum blockchain network // EURO 2022: [32nd European Conference on Operational Research (EURO XXXII)], Espoo, Finland, July 3-6, 2022 : abstract book. Espoo : Aalto university, 2022. ISBN 9789519525419. p. 90. Prieiga per internetą: <https://www.euro-online.org/conf/admin/tmp/program-euro32.pdf>.
2Igumenov, Aleksandr; Filatovas, Ernestas; Medvedev, Viktor; Paulavičius, Remigijus. Estimating energy consumption of Ethereum network // DAMSS 2021: 12th conference on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, December 2–4, 2021. Vilnius : Vilnius University Press, 2021. ISBN 9786090706732. eISBN 9786090706749. p. 25. (Vilnius university proceedings, ISSN 2669-0233). DOI: 10.15388/DAMSS.12.2021.
3Bystrov, Oleg; Kačeniauskas, Arnas; Pacevič, Ruslan; Starikovičius, Vadimas; Maknickas, Algirdas; Stupak, Eugeniuš; Igumenov, Aleksandr. Performance evaluation of parallel haemodynamic computations on heterogeneous clouds // Computing and informatics: Special issue: Providing computing solutions for exascale challenges. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, Institute of Informatics. ISSN 1335-9150. eISSN 2585-8807. 2020, vol. 39, no. 4, p. 695-723. DOI: 10.31577/cai20204695.
4Paulavičius, Remigijus; Grigaitis, Saulius; Igumenov, Aleksandr; Filatovas, Ernestas. A decade of blockchain: review of the current status, challenges, and future directions // Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2019, vol. 30, no. 4, p. 729-748. DOI: 10.15388/Informatica.2019.227.
5Igumenov, Aleksandr; Filatovas, Ernestas; Paulavičius, Remigijus. Experimental investigation of energy consumption for cryptocurrency mining // 11th international workshop on data analysis methods for software systems (DAMSS 2019), Druskininkai, Lithuania, November 28-30, 2019 / Lithuanian Computer Society, Vilnius University Institute of Data Science and Digital Technologies, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius : Vilnius University Press, 2019. ISBN 9786090703243. eISBN 9786090703250. p. 31. DOI: 10.15388/Proceedings.2019.8.
6Igumenov, Aleksandr; Žilinskas, Julius. Electrical energy aware parallel computing with MPI and CUDA // 3PGCIC 2013 : 8th international conference on P2P, parallel, grid, cloud and internet computing: proceedings, Compiegne, 2013-10-28 : IEEE, 2013. ISBN 9780769550947. p. 531-536. DOI: 10.1109/3PGCIC.2013.91.
7Igumenov, Aleksandr; Žilinskas, Julius. Power consumption optimization with parallel computing = Elektros sąnaudų optimizavimas lygiagrečiuose skaičiavimuose // Jaunųjų mokslininkų darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2011, nr. 4, p. 119-122. Prieiga per internetą: <http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/11_04_33/igumenov_zilinskas.pdf>.
8Igumenov, Aleksandr. Energijos suvartojimas skaičiavimo klasteriuose ir XMPP kaip MPI alternatyva = Energy consumption of computation clusters and XMPP as MPI alternative // Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai : pirmosios LMA Jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų santraukos, Vilnius, 2011.02.08 [Elektroninis išteklius]. Vilnius : LMA leidykla. 2011, [p. 1-1].
9Igumenov, Aleksandr; Žilinskas, Julius; Kurowski, Krzysztof; Mackowiak, Mikolaj. Optimization of topology of truss structures using grid computing : [Elektroninis išteklius] // 2010 IEEE international conference on cluster computing workshops and posters (Cluster workshops) [Elektronins išteklius] : Heraklion, Crete, Greece, September 20-24, 2010. [S.l.] : IEEE, 2010. ISBN 9781424483952. P. 1-4. DOI: 10.1109/CLUSTERWKSP.2010.5613101.
10Igumenov, Aleksandr; Žilinskas, Julius. Combinatorial topology optimization of truss structures using distributed grid computing // Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1648-8776. 2010, Nr. 1 (26) priedas, p. 277-280. Prieiga per internetą: <http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/10_01_26_priedas/igumenov_zilinskas.pdf>.
11Igumenov, Aleksandr; Žilinskas, Julius. Combinatorial algorithms for topology optimization of truss structure // Information technologies. Research communications. ISSN 2029-0020. 2009, [2009], p. 229-234.
12Igumenov, Aleksandr; Petkus, Tomas. Analysis of parallel calculations in computer network // Information technology and control = Informacinės technologijos ir valdymas. ISSN 1392-124X. 2008, Vol. 37, no. 1, p. 57-62. Prieiga per internetą: <http://itc.ktu.lt/itc371/Igum371.pdf>.