VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Aivaras Bielskis' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Aivaras Bielskis', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Bielskis, Aivaras; Belovas, Igoris. Akcijų kainų ARIMA ir LSTM prognozavimo metodų lyginamoji analizė = Comparative analysis of stock price ARIMA and LSTM forecasting methods // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2022, t. 63, p. 21-27. DOI: 10.15388/LMR.2022.29755.